Parhaiten tuottaneet ETF:t tänä vuonna

Vertailimme ETF-rahastoja vuoden 2022 tuottojen perusteella. Mitkä ovat vuoden 2022 tähän mennessä parhaat ETF:t?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Vertailimme ETF-rahastoja vuoden 2022 tuottojen perusteella. Mitkä ovat vuoden 2022 tähän mennessä parhaat ETF:t?

Energia- ja raaka-ainesektori jatkavat dominointiaan

Energiasektori menestyi vuonna 2021 todella hyvin. Alkuvuonna nousuun lähtenyt öljyn hinta siivitti usean alaan sijoittavan ETF-rahaston tuotot valtavan suuriksi, ja vuoden parhaiten tuottaneet ETF:t sijoittivat maakaasuun sekä öljyyn. Kuluvan vuoden alussa raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousukiitoaan, ja tätä trendiä on vahvistanut helmikuussa alkanut Ukrainan sota.

Öljyn hinnan nousulla, sekä teollisuudessa ja teknologiassa tarvittavien raaka-aineiden kysynnän kasvulla on ollut todella myönteinen vaikutus energia- ja raaka-ainesektorin ETF:iin. Tämä on selvästi nähtävissä ETF-työkalumme eniten tuottaneissa rahastoissa. Vuoden 2022 tuoton perusteella järjestettynä, ETF-työkalumme kärkipäätä edustavat edelleen vahvasti energia- ja raaka-ainesektoriin sijoittavat ETF:t.

Raakaöljyn hinnan kehitys vuonna 2022.
Raakaöljyn hinnan kehitys vuonna 2022. Lähde: Tradingview

Top 5 parhaiten tuottaneet eurooppalistatut ETF:t vuonna 2022

  • Korkein YTD tuotto: iShares S&P 500 Energy UCITS ETF (60 %)
  • Matalin hallinnointikustannus: iShares S&P 500 Energy UCITS ETF (0,15 %p.a)
  • Suurin: iShares S&P 500 Energy UCITS ETF (1 119 M€)
  • Mikään listan ETF:stä ei jaa tuotto-osuutta

Tätä artikkelia varten rajasimme vertaillut ETF-rahastot eurooppalistattuihin, jotta ne ovat kaikki suomalaisen sijoittajan saatavilla. Tämän lisäksi pyrimme valitsemaan Top 5 -listalle yhtä omaisuusluokkaa kohti tehokkaimman ETF:n, ettei lista täyttyisi samalla tavalla sijoittavista rahastoista.

1. iShares S&P 500 Energy UCITS ETF (IESU.L/QDVF.DE) +60 %

iShares S&P 500 Energy on ETF-rahasto, joka seuraa S&P 500 Capped 35/20 Energy -indeksiä. Kyseinen indeksi sisältää S&P 500:n energiasektorin yhtiöitä. Indeksin yhtiöt on painorajattu, jotta indeksin hajautus säilyy mahdollisimman hyvänä.

iShares S&P 500 Energy ETF sijoittaa useisiin menestyneisiin öljy-yhtiöihin, joten rahaston tuotto on ollut alkaneena vuonna hyvä. Tuottoa on kertynyt viiden kuukauden aikana 57,0 %. iSharesin rahasto on kooltaan suurin (1 119 M€), ja hallinnoiltikustannuksiltaan se on joukon tehokkain. Rahaston hallinnointikustannuksia kertyy vuodelle vain 0,15 %. Kuitenkin tehokkuuspisteiltään iShares S&P 500 Energy jää toiseksi parhaaksi (80).

2. WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil ETF (WTID.MI/OLJC.DE) +59 %

WisdomTreen Bloomberg WTI Crude Oil ETF on ETC-tuote, joka seuraa Bloombergin WTI Crude Oil -subindeksiä. Indeksi puolestaan jäljittelee kolmen erilaisen raakaöljyfutuurin sisältävän, tasaisesti painotetun sijoituskorin tuottoja. Indeksi tasapainottaa sijoituskorin kuukausittain.

Bloomberg WTI Crude Oil ETF on tuottanut vuoden alusta vahvat 51,0 %. Tuotto on seurannut pitkälti raakaöljyn hintaa. Hallinnointikustannuksiltaan ETF ei ole halvimmasta päästä – vuosittain rahaston hallinnointiin kuluu 0,66 %. Bloomberg WTI Crude Oil ETF onkin viiden kärjen epätehokkain ETF hallinnointikustannusten suhteen. Myös kokonsa puolesta WisdomTreen rahasto pitää joukon viimeistä sijaa (19 M€). ETF on saanut työkalumme pisteytyksessä selvästi keskimääräistä heikommat tehokkuuspisteet (35).

3. L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities U ETF (ENCG.L/EN4C.DE) +49 %

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ETF sijoittaa futuurisopimuksilla fyysisiin raaka-aineisiin. ETF tekee tämän seuraammalla Barcleysin Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return -indeksiä. Barcleysin indeksi puolestaan sijoittaa laajasti hajautettuun raaka-aineiden futuurisopimusten portfolioon. Portfoliossa on futuureja energia-, teollisuusmetallien-, arvometallien-, maantalouden- ja karjan kasvatuksen sektoreilta. Indeksiä seuratessa L&G:n ETF painottaa tasaisesti jokaista hyödykesektoria, mutta tarvittaessa markkinatilanteen mukaan se voi nostaa yhden hyödykkeen painoa 35 %:iin.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ETF on tuottanut tänä vuonna 46,0 %. Rahasto on selvästi hyötynyt energiasektorin hurjista nousuista, mutta toisaalta sen hyvin hajautettu portfolio on taannut tasaisemman tuoton. Siinä missä tämän listan öljyyn sijoittavien ETF:ien hinnat ovat sahanneet raakaöljyn hinnan mukana, on L&G:n ETF:n kurssi ollut tasaisen nouseva. Kooltaan ja hallinnoiltikustannuksiltaan Multi-Strategy Enhanced Commodities ETF on viiden parhaan ETF:n keskimmäinen. Rahasto on saanut myös listan kolmanneksi parhaat tehokkuuspisteet ETF-työkalussamme (68).

4. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP.L/ISOD.DE) +47 %

iSharesin Oil & Gas Exploration & Production ETF seuraa S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production -indeksiä. S&P:n indeksi sijoittaa maailman suurimpiin öljyn ja maakaasun etsimiseen sekä tuottamiseen erikoistuneisiin pörssiyhtiöihin. Kyseessä on siis energiatuotannon alkupään yhtiöitä.

Maakaasun hinta saavutti 24.5.2022 korkeimman huippunsa yli viiteen vuoteen. Tämä on antanut valtavaa nostetta myös maakaasun tuotantoon sijoittavalle iSharesin ETF:lle, joka on tänä vuonna tuottanut 45,0 %. Hallinnointikustannuksiltaan ETF on kalliimmasta päästä – sen vuosittainen kulu on 0,55 %. Sijoittaja.fi:n ETF-työkalussa iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF saa hieman keskimääräistä paremmat tehokkuuspisteet (63).

5. Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (XAAG.DE) +45 %

Invescon Bloomberg Commodity ex-Agrculture ETF seuraa nimensä mukaan tarkasti Bloombergin Commodity ex-Agriculture ans Livestock Capped -indeksiä. Indeksi sijoittaa hajautetusti muiden raaka-aineiden futuureihin, paitsi maatalous- ja karjan kasvatuksen sektoreihin.

Kuluvana vuonna Invescon ETF on tuottanut mukavat 45 %. Kokonsa puolesta Bloomberg Commodity ex-Agriculture ETF on joukon toiseksi suurin (959 M€). Hallinnointikustannuksiltaan rahasto on toiseksi tehokkain. Tämän takia ETF saakin työkalussamme reippaasti keskimääräistä paremmat, viiden kärjen parhaat tehokkuuspisteet (85).

Vuoden 2022 top 5 parhaiten tuottaneet eurooppalistatut ETF:t.

Työkalulla voit vertailla tuhansia ETFiä

Kaikki esittelemämme viisi ETF:ää, sekä yli 2 500 muuta pörssinoteerattua rahastoa löytyvät Sijoittaja.fi:n ETF-työkalusta. Työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Sijoitusmahdollisuuksia kvanttilaskennassa
WIMAO
Sijoittajan valinnat