BSS merkintäoikeusanti

Vuonna 2021 parhaiten tuottanut ETF on…

Koronarokotteen kehittäminen ja siitä alkanut talouden elpyminen nosti fossiilisten polttoaineiden hintoja reilusti vuonna 2021. Tämä siivitti First Trust Natural Gas ETF:n tuoton vuoden kovimmaksi ETF-rahastojen tuottovertailussa.

Julkaistu: 21.12.2021 Kirjoittaja:

energiayhtiöt ETF megatrendit sijoitusideat

Vuoden 2021 paras ETF

Tutkimme jälleen ETF-työkalulla parhaiten tuottaneita ETF:iä kuluneelta vuodelta 2021. Tänä vuonna tuottoero kahden eniten tuottaneen rahaston välillä jäi huomattavasti pienemmäksi kuin vuonna 2020, mutta siitä huolimatta noin 10 prosenttiyksikön etumatkalla voidaan vuoden paras ETF-rahasto todeta jo nyt. Voittaja on First Trust Natural Gas ETF.

ETF on tuottanut kuluvana vuotena todella mukavat 64 %. Seuraavaksi parhaiten tuottaneiden tuotot ovat jääneet alle 55 %:iin. First Trustin ETF:n kulu on 0,60 % vuodessa, eli hieman keskimääräistä korkeampi. Hieman korkeampi kulu ei kuitenkaan estänyt ETF:ää saavuttamasta hyvää tuottoa.

Tarkastellessa First Trust Natural Gas ETF:n kurssikehitystä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta ei heti uskoisi kuvaajan esittävän vuoden 2021 parhaiten tuottaneen ETF:n kehitystä. Vaikka kuluvana vuonna kurssikehitys on kääntynyt positiiviseksi, jää ETF-rahaston tuotto valovuosien päähän vuosien 2014-2015 huipuista. Pitkän laskun taustalla on ollut varmasti alati kasvava huoli ilmaston lämpenemisestä ja kiinnostus kestäviä energiamuotoja kohtaan. Kuitenkin vuoden 2021 alussa kehitetyt koronarokotukset ja niiden ansiosta saavutettu ‘paluu’ pandemiaa edeltäneisiin olosuhteisiin, sai talouden takaisin kasvu-uralle. Taloudellinen palautuminen vaati kipeästi energiaa, minkä ansiosta esimerkiksi öljyn hinta on noussut voimakkaasti. Kova tarve energiasta ja kestävälle energiantuotannolle epäsuotuisat sääolosuhteet loivat syksyllä tilanteen, jossa maakaasun kysyntä alkoi kasvamaan silmissä.

First Trust Natural Gas ETF-rahaston kurssikehitys viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Lähde TradingView

ETF:n sisältö

First Trust Natural Gas ETF sisältää 42 osaketta. Kaikki ETF:n sijoitukset ovat Pohjois-Amerikassa – 98 % Yhdysvalloissa ja 2 % Kanadassa.

ETF:n suurin sijoitus on yhdysvaltalainen Western Midstream Partners LP*. Western Midstream Partners osallistuu nimensä mukaan öljy- ja maakaasuteollisuuden tuotantoketjun keskivaiheen toimintaan (Midstream-liiketoiminta). Yhtiön toiminta keskittyy siis öljyn ja maakaasun keräämiseen, säilömiseen, kuljettamiseen ja markkinointiin. Kuluvana vuonna 2021 Western Midstream Partnersin osake on noussut 38 %. Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiön maakaasun tuotanto laski 4 % edellisestä kvartaalista. Lasku johtui pitkälti Western Midstream Partnersin Bisonin käsittelykeskuksen volyymin laskusta. Kyseinen käsittelykeskus myytii vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto Q3:lla oli 763,8 miljoonaa, ja liiketulos 250,2 miljoonaa dollaria (EPS 0,61 $). Molemmat kasvoivat vuoden takaisesta vertailukaudesta. Positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan ensi vuonna. Western Midstream Partnersin markkina-arvo on tällä hetkellä 8,3 miljardia dollaria.

Toiseksi suurin paino First Trust Natural Gas ETF:n sijoituksista, on DCP Midstream LP:llä. DCP on yhdysvaltalainen maakaasu-yhtiö, joka keskittyy maakaasuteollisuuden tuotantoketjun keskivaiheen toimintaan. Yhtiön toiminta on jaettu kahteen segmenttiin: logistiikka ja markkinointi, sekä kerääminen ja jalostaminen. Vuonna 2021 DCP:n osakkeen hinta on kasvanut 25 %. Kolmannella vuosineljänneksellä DCP Midstreamin liikevaihto oli 2,8 miljardia dollaria, ja liiketulos 54 miljoonaa dollaria (EPS 0,18 $). Edellisvuoden vertailukauteen verrattuna yhtiön liikevaihto kasvoi, mutta tulos heikkeni merkittävästi. Vuodelle 2022 yhtiön kehityksen arvioidaan olevan positiivista. DCP Mistream LP:n markkina-arvo on tällä hetkellä noin 5,3 miljardia dollaria.

Kolmanneksi suurimmalla painolla First Trustin ETF sijoittaa niin ikään yhdysvaltalaiseen ConocoPhillips*:iin*. Markkina-arvoltaan 90,5 miljardin dollarin ConocoPhillips toimii 14 eri valtiossa ympäri maailman. Öljyä ja maakaasua jalostavan yhtiön kehitys on ollut kuluvana vuonna todella positiivista, ja sen osakkeen kasvu on jopa 70 %:ia. Q3:lla ConocoPhillipsin tulos oli 2,4 miljardia dollaria (EPS 1,77 $). Positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan ensi vuonna. ConocoPhillips on pyrkinyt vähentämään päästöjään, ja kolmannen vuosineljänneksen päätteeksi yhtiö arvioi puolittavansa kasvihuonepäästönsä vuoteen 2030 mennessä (aikasempi arvio päästöjen leikkauksesta 35-45 %).

First Trust Natural Gas ETF:n kymmenen suurinta sijoitusta.
Lähde First Trust

Eurooppa-listatuista paras ETF on myös energiasektorilta

Suomalainen yksityissijoittaja ei voi sijoittajaa USA-listattuihin ETF:iin, joten katse on hyvä suunnata myös Eurooppaan. Tuottovertailussa paras Eurooppa-listattu ETF on Xtrackers WTI Crude Oil Opt Yield ETC.

Xtrackersin ETC on tuottanut vuonna 2021 vahvat 49 %, jolla rahasto sijoittuu koko tuottovertailussa sijalle 6. Kustannuksien puolesta Xtrackers on huomattavasti vertailun voittanutta First Trustin rahastoa tehokkaampi, sillä ETC:n hallinnointikustannus on vain 0,45 % vuodessa. Eurooppa-listatuista ETF:stä toiselle sijalle jäi nipin napin ETFS Natural Gas, joka on tuottanut kuluvan vuoden aikana 48 %.

Mielenkiintoisen Xtrackers WTI Crude Oil Opt Yield ETC:stä tekee se, ettei se sijoita suoraan hyödykkeeseen, kuten tässä tapauksessa öljyyn, vaan se käyttää öljyn hintaan sidottuja futuurisopimuksia. ETF seuraa db WTI Crude Oil Booster USD indeksiä, jossa käytetyt futuurit valitaan Deutsche Bank AG:n Booster-metodilla. Tämä tarkoittaa vakaampaa tuottokehitystä, eikä kyseinen ETF tuhonnut sijoittajien varoja 2020 vuoden öljyn hintaromahduksessa, kuten monet öljy ETF:t.

Kuten tuottovertailun voittanut First Trust Natural Gas ETF, myös Xtrackersin ETF on hyötynyt talouden elpymisen aiheuttamasta fossiilisten polttoaineiden kysyntäpiikistä, ja sen hintakehitys on palannut kasvu-uralle. Tämän ilmiön merkitystä kuluvan vuoden ETF:ien tuottoihin onkin turha enää kiistää, sillä energiasektorille sijoittaneet ETF:t ovat suorastaan dominoineet tuottovertailussa.

Xtrackers WTI Crude Oil Opt Yield ETC:n kymmenen vuoden hintakehitys.
Lähde Morningstar

Tutustu ETF-työkaluun

Vertaile yli 2 500 ETF:ää ja löydä valmiit sijoitusideat teemoittain.

Tutustu ETF-työkaluun!

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.kiinnostavimmat osakeideat suomesta -webinaari


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kiinnostavimmat osakeideat Suomesta -webinaari

Image


treebuddy
BSS merkintäoikeusanti

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy