Analyysi: Konecranesin heikentyvä markkinaympäristö herättää huolta sijoittajissa

konecranes

Konecranesin tulos kasvoi vuoden toisella neljänneksellä ennusteiden mukaisesti, mutta liikevaihto jäi hieman ennusteista. Osake oli laskussa pörssin avauduttua.

Julkaistu: 26.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi konecranes osakkeet sijoitusideat tulokset

Konecranes

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista nostolaitteita valmistavista ja kunnossapitopalveluita tarjoavista yhtiöistä. Yhtiön asiakkaina toimii muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, satamat, telakat ja terminaalit. Yhtiö toimii globaalisti ja sillä on työntekijöitä 50 maassa. Konecranes on finanssikriisin jälkeen kasvattanut liikevaihtoaan tasaisesti, mutta sillä on ollut ongelmia kannattavuuden kanssa.

Q2/2023 – Tulos kasvoi ennusteiden mukaisesti

Konecranesin liikevaihto oli 913,0 M€ (analyytikoiden ennuste 957,0 M€) ja oikaistu liikevoitto 90,3 M€ (ennuste 90,7 M€). Vuoden toisella neljänneksellä Konecranesin liikevaihto kasvoi 16 % vertailukauteen nähden. Yhtiön mukaan kysyntäympäristö pysyi hyvänä vuoden toisella neljänneksellä, ja saadut tilaukset pysyivät vakaana 1 092,9 milj. eurossa, jossa kasvua oli 1 % vertailukaudesta. Yhtiön mukaan saadut tilaukset kasvoivat Kunnossapidossa ja Satamaratkaisuissa, mutta vähenivät Teollisuuslaitteissa. Tämän myötä yhtiön tilauskanta oli kesäkuun lopussa ennätykselliset 3,4 miljardia euroa, jossa kasvua 20,7 % vertailukaudesta.

Toisen neljänneksen tulos oli vahva ja yhtiön toisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli ennätykselliset 10,8 % hyvänä jatkuneen toimituskyvyn ja hinnoittelun positiivinen vaikutuksen ansiosta. Kannattavuus parani edellisvuodesta Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa ja oli lähellä edellisvuoden tasoa Satamaratkaisuissa.

Konecranes odottaa markkinoiden epävakauden jatkuvan, ja yhtiö näkee merkkejä hidastumisesta teollisuuden asiakassegmenteissään, mutta odottaa silti kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Ohjaus pysyy ennallaan, yhtiö odottaa vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2022 verrattuna, ja yhtiö odottaa vuoden 2023 vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin paranevan vuoteen 2022 verrattuna.

Lähde: Konecranesin osavuosikatsaus

Taloudelliset tavoitteet

Konecranes julkisti uudet taloudelliset tavoitteet ennen vuoden 2023 pääomamarkkinapäiviään 10.5.2023. Yhtiö on määritellyt taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:

 • Liikevaihto kasvaa markkinoita nopeammin
 • Kannattavuus: vertailukelpoinen EBITA-kate on 12-15% mahdollisimman pian, viimeistään vuonna 2027 (2022: 9,5%).

Liiketoimintasegmenttien taloudelliset tavoitteet on määritelty seuraavasti:

Kunnossapito:

 • Liikevaihto kasvaa selvästi markkinoita nopeammin
 • Vertailukelpoinen EBITA-kate on 20-24%

Teollisuuslaitteet:

 • Liikevaihto kasvaa markkinakasvun mukaisesti
 • Vertailukelpoinen EBITA-kate on 8-10%

Satamaratkaisut:

 • Liikevaihto kasvaa selvästi markkinoita nopeammin
 • Vertailukelpoinen EBITA-kate on 9-11%

Yhtiön mukaan kasvun odotetaan tapahtuvan pääosin orgaanisesti, ja vertailukelpoisen EBITA-katteen tavoitehaarukka on tarkoitus saavuttaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuonna 2027.

Konecranesin osinko 2023

Konecranesin osinkopolitiikan mukaan yhtiön tavoitteena on maksaa vakaata tai kasvavaa osinkoa osaketta kohden, yli suhdanteen.

Vuoden 2022 tuloksesta Konecranes maksoi osinkoa 1,25 euroa per osake. Osinko irtosi 30.3.2023.

 • Vuoden 2021 tuloksesta maksettiin osinkoa 1,25 euroa per osake.
 • Vuoden 2020 tuloksesta maksettiin osinkoa 0,88 euroa per osake.
 • Vuoden 2019 tuloksesta maksettiin osinkoa 1,2 euroa per osake.

Konecranesin osake

Konecranes Oyj:n osake on historiassa ollut hyvin volatiili ja kurssiliikkeet ovat olleet suuria. Vuoden 2020 kevään koronapohjista osakkeen kurssi oli vahvassa nousussa, mutta vuoden 2021 aikana momentti selvästi hidastui. Yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja saamaan tilauskantansa ennätyslukemiin, mutta komponenttipula ja toimitusketjujen rajoitteet heikensivät yhtiön kannattavuutta. Yhtiöllä oli vaikeuksia päästä oikaistun liikevoiton osalta analyytikoiden ennusteisiin, minkä takia osakekurssi oli pitkään laskevassa trendissä.

Viime kvartaalien tulokset ovat olleet Konecranesin kannalta positiivisempia, mikä yhdessä muun markkinakehityksen kanssa on nostanut osakekurssia vuoden 2022 lokakuun pohjista. Keväällä 2023 Hartwall Capital myi koko Konecranesin omistuksensa, mikä näkyi vahvana kurssilaskuna, mutta sittemmin osake on kehittynyt tasaisesti. Q2-tulosjulkistuksen jälkeen osake oli noin 5 % laskussa pörssin avauduttua.

Konecranesin osakekurssi viimeisen vuoden ajalta (päivitetty 5.9.2023). Lähde: TradinView

Sijoittajan näkökulma

Konecranes on julkaissut vahvoja tuloksia viime kvartaalien aikana, ja yleisestä makrotalouden heikkoudesta huolimatta yhtiön kysyntä on ollut korkealla tasolla. Edelleen saadut tilaukset olivat korkealla tasolla ja yhtiön mukaan kysyntänäkymät ovat toistaiseksi hyvät mutta yhtiö myöntää, että se näkee merkkejä hidastumisesta teollisuuden asiakassegmenteissään. Lisäksi yhtiö kertoo näkevänsä merkkejä epäröinnistä lyhyellä aikavälillä joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa. Yhtiön mukaan maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu kuitenkin korkealla tasolla.

Vahvasta Q2-tuloksesta huolimatta sijoittajat reagoivat negatiivisesti Konecranesin tulosjulkistukseen. Vastaavia reaktioita on nähty muiden teollisuusyhtiöiden kohdalla, jossa vahvasta kvartaalisuorituksesta huolimatta sijoittajat keskittyvät enemmän saatujen tilausten kehitykseen. Konecranesin osalta saadut tilaukset olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta sijoittajat ennakoivat heikkenevän markkinaympäristön vaikuttavan jatkossa negatiivisesti kysyntään, joka tulisi näkymään jatkossa matalampina saatuina tilauksina. Lisäksi sijoittajien muistissa on vielä suuromistaja Hartwall Capitalin päätös myydä kaikki yhtiön osakkeet ilman erityisempiä syitä.

Konecranes kertoi myös globaalien toimitusketjujen haasteiden viivästyttäneen yhtiön toimituksia, joten sijoittajia saattaa myös mietityttää kuinka yhtiö saa jatkossa purettua sen ennätyksellistä 3,4 miljardin euron tilauskantaa.

Toistaiseksi analyytikot odottavat vielä ensi vuodelle tuloskasvua Konecranesin osalta. Vuoden 2023 tulosennusteella ja tulosjulkistuksen jälkeen laskeneella kurssilla mitattuna Konecranesin P/E-luku on noin 9,5, mikä kertoo markkinan selvästi uskovan hidastuvan talouskasvun vaikuttavan jatkossa negatiivisesti yhtiön kysyntään. Sijoittajan ei kuitenkaan kannata keskittyä pelkästään yhtiön saatuihin tilaisuuksiin ja jättää täysin huomiotta yhtiön hyvä tuloskunto. Lyhyen aikavälin epävarmasta markkinaympäristöstä huolimatta Konecranes tavoittelee tulevina vuosina vielä nykyistäkin parempaa kannattavuutta.

Konecranesin osake kannattaa joka tapauksessa laittaa seurantalistalle. Osakkeen suurin riski on sen syklisyys ja toimintaympäristön lyhyen aikavälin haasteet.

Tutustu Konecranesin osakkeeseen osaketyökalussa

Osaketyökalussa Konecranes Oyj:n osake saa kokonaispisteillä keskivertoa paremmat pisteet (64). Yhtiö saa muun muassa hyvät laatupisteet, mutta hieman heikommat pisteet esimerkiksi kasvun osalta.

Osaketyökalusta voit tarkastella Konecranesin tunnuslukuja ja ennusteita, ja voit vertailla yhtiön osaketta sen kansainvälisiin verrokkeihin.

Tutustu Osaketyökaluun!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy