P/S-luvun perusteella edullisimmat osakkeet Helsingin pörssistä

Helsingin pörssistä löytyy kuusi osaketta, joiden P/S-luvut ovat 0,1. Se on erittäin alhainen arvostusluku. Mitä nämä osakkeet ovat ja kannattaako niihin sijoittaa?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Helsingin pörssistä löytyy kuusi osaketta, joiden P/S-luvut ovat 0,1. Se on erittäin alhainen arvostusluku. Mitä nämä osakkeet ovat ja kannattaako niihin sijoittaa?

P/S-luku

P/S eli price per sales on suomeksi hinta per liikevaihto. Se on käytetty arvostusluku osakkeiden vertailussa ja edullisuutta arvioitaessa. Tunnusluvun arvoon vaikuttaa se, kuinka suurta liikevaihtoa yhtiö tekee ja mikä on yhtiön markkina-arvo (osakkeiden määrä kertaa osakkeen hinta). Sijoittajan kannattaa myös huomioida, mitä lukua käyttää liikevaihtona. Suosituin tapa on käyttää liukuvaa 12 kuukauden liikevaihtoa, kuluvan vuoden liikevaihtoa tai seuraavan tilikauden liikevaihtoa.

P/S-luku on sitä korkeampi, mitä voimakkaampi on liikevaihdon kasvu tai yhtiön kannattavuus. Myös muut tekijät vaikuttavat tunnuslukuun, kuten kohdemarkkinan kasvuvauhti ja osakkeen riski.

Alla on tunnettujen indeksien P/S-lukuja. Nasdaq 100 -indeksin P/S-luku on selvästi korkein 5,4. Teknologiayhtiöt ovat tyypillisesti voimakkaasti kasvavia ja usein kannattavuus on pörssin keskiarvoa korkeampi. Esimerkiksi isolla painolla Nasdaq 100 -indeksissä olevan Microsoftin P/S-luku on 15, joka on korkea, mutta kolmen vuoden liikevaihdon vuosikasvu on ollut 17 % ja liiketulos-% on huikeat 44,7 %. Eurooppalaisten osakkeiden keskimääräinen P/S-luku on nyt 1,5.

Kuusi alhaisimman P/S-luvun osaketta Helsingin pörssistä

Tutkimme Osaketyökalulla, mitkä ovat alhaisimman P/S-luvun osakkeet Helsingin pörssistä. Kaikkien kuuden P/S-luvut ovat 0,1, mikä on siis viidestoistaosa siitä, mitä eurooppalaisilla osakkeilla keskimäärin.

Listalta löytyy kaksi lihayhtiötä, Atria ja HKScan. Lihayhtiöt ovat aina olleet pörssin alisuorittajia ja kannattavuus on ollut heikko. Nykyään kursseja painaa lisäksi megatrendit, jotka eivät suosi lihateollisuutta.

Rakennusalalta listalla ovat Lehto Group ja SRV. Molemmat ovat alan käänneyhtiöitä, joilla on ollut suuria vaikeuksia projektiensa kannattavuudessa. Osakkeet yrittivät nousua alkuvuonna, mutta rakennustarvikkeiden kustannusten nousu iski yhtiöiden kannattavuuksiin ja osakkeet ovat olleet vuoden jälkipuoliskon rumassa alamäessä. SRV Groupin ja Lehdon yhteenlaskettu markkina-arvo on 190 miljoonaa ja liikevaihto 1,4 miljardia euroa. Osakkeet ovat valahtaneet senttiosakkeiksi, eikä markkinoilla ole luottamusta yhtiöiden johtoon.

Martela on tunnettu kotimainen toimistokalusteyhtiö, jonka markkina-arvo on vain 9 miljoonaa euroa. Yhtiön ei siten kannattaisi olla pörssissä, vaan yhtiö pystyisi parempaan matalalla kulurakenteella itsenäisenä perheyhtiönä. Yhtiöllä on aina ollut vaikeuksia kannattavuuden kanssa, mutta nyt liiketoimintaan on vaikuttanut lisäksi pandemia. Reka Industrials on kaapelialan yhtiö, jota sijoittajat vieroksuvat korkean velkaantuneisuuden vuoksi. Lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset vaikuttavat juuri nyt tulokseen.

Sijoittajan näkökulma

Sijoittajan ei koskaan kannata tehdä sijoituspäätöstä yhden tunnusluvun perusteella. Yllä olevasta arvostuslukutaulukosta nähdään, että vaikka yhtiöiden P/S-luku on alhainen, muiden arvostuslukujen valossa osakkeet eivät näytä niin houkuttelevilta. Osinkotuottoa on tarjolla vain Atriasta. Kuluvan vuoden P/E-luvut ovat järkevällä tasolla vain Atrialla ja Rekalla. Nämä kaksi erottuvatkin arvostuslukujen perusteella joukosta edukseen.

Listan kuusi osaketta ovat olleet heikkoja pitkän aikavälin sijoituksia. Ne ovat käänneyhtiöitä. Houkuttelevuus piilee siis siinä, että yhtiöt onnistuvat kääntämään liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden positiivisemmaksi. Koska markkina-arvo suhteessa liikevaihtoon on näillä yhtiöillä niin alhainen, ei markkina usko käänteeseen lainkaan. Se tarjoaa rohkealle sijoittajalle potentiaalin. Jos yhtiö onnistuu käänteessä, on kurssinousu voimakasta. Tuoreina esimerkkeinä tällaisista onnistuneista käänteistä ovat Stockmann ja Tecnotree.

Käänneyhtiöihin sijoittaessa kannattaa olla extra-varovainen. Yleensä paras strategia on ollut odottaa käänteen vahvistumista ennen panostuksia. Vahvistus syntyy momentista sekä 2-3 odotukset ylittäneestä osavuosikatsauksesta. Momenttia on helppo seurata Osaketyökalussa. Kun momenttipisteet ovat 6-10, on osakkeen kurssimomentti keskimääräistä parempi ja markkinoiden usko osakkeeseen vahvistunut. Tuloskommentit löytyvät myös Osaketyökalusta. Näiden yhtiöiden osalta vahvistus tuloskäänteestä voidaan saada aikaisintaan Q1 2022 jälkeen. Poikkeuksena on Atria, jonka Q3 oli positiivinen yllätys.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat