Analyysissa Nordnetin Superrahastot

Nordnet toi markkinoille neljä uutta rahastoa, joiden merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa. Superrahastot ovat indeksirahastoja, jotka seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ovatko Superrahastot järkisijoitus? Mikä maista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Nordnet toi markkinoille neljä uutta rahastoa, joiden merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa. Superrahastot ovat indeksirahastoja, jotka seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ovatko Superrahastot järkisijoitus? Mikä maista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Tämä on päivitys 17.2.2015 julkaistuun Nordnet superrahastot -analyysiin.

Sijoittajan kannalta kuluton rahasto on erinomainen vaihtoehto. Aktiiviset rahastot pääsevtä harvoin markkinatuottoon johtuen juuri rahastojen korkeista kuluista. Sijoittamalla kuluttomaan indeksirahastoon sijoittaja voittaa valtaosan muista rahastosijoittajista.

Kulut eivät kuitenkaan ole rahaston tärkein ominaisuus. Aktiivisesta rahastosta on järkevää maksaa siinä tapauksessa, että rahasto voittaa markkinat. Indeksirahastoon ei vastaavasti ole järkevää sijoittaa, vaikka kulut olisivat nolla, jos indeksirahasto ei toteuta tärkeintä tehtäväänsä eli seuraa tarkasti indeksiä.

Edellisen päivityksen jälkeen tapahtunutta

Totesimme 17.2.2015 analyysissamme, että houkuttelevin sijoituskohde on Superrahasto Ruotsi. Tässä Superrahastojen kokonaistuotot 17.2.2015-4.12.2015 euroissa:

 • Superrahasto Suomi +4,5 %
 • Superfonden Sverige 0,0 % (kruunuissa -2,9 %)
 • Superfondet Norge -9,3 % (kruunuissa -2,4 %)
 • Superfonden Danmark +20,4 %

Ylivoimaisesti parhaiten edellisestä päivityksestä on tuottanut Superfonden Danmark, jonka menestykseen on vaikuttanut mm. tuulivoimaloita toimittavan Vestas Windsystemsin yli 70 %:n kurssinousu. Tanskan markkina on vakaa ja terveydenhuoltosektorin paino on merkittävä. Defensiiviset yhtiöt ovat olleet voittajia turbulentissa markkinatilanteessa. Toiseksi parasta tuottoa on tarjonnut Superrahasto Suomi.

Superfondet Norge on edelleen kärsinyt öljyn hinnan romahduksesta. Rahastossa energiasektorin paino oli helmikuussa 28 % ja nyt sama 28 %. Öljyn hinnan muutoksille herkkien norjalaisten öljyalan yhtiöiden osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Tämä on näkynyt myös Superfondet Norgen riskissä (volatiliteetti), joka on ollut selvästi muita rahastoja korkeampi.

Toinen huomattava tekijä, on ollut valuuttakurssien muutokset. Superfonden Sverige on tuottanut 0,0 %, mutta rahaston tuotto kruunuissa on ollut -2,9 %. Superfondet Norgen tuotto on ollut suomalaiselle eurolla sijoittavalle huonompi -9,3 % kuin norjalaiselle kruunusijoittajalle -2,4 %. Sijoittajan tulee huomata, että myös jatkossa valuuttakurssimuutokset tuovat tai syövät merkittävän osan eurosijoittajan tuotosta sijoittaessa Superfonden Sverigeen tai Superfondet Norgeen.

Yleistä Superrahastoista

Rahastot sijoittavat osakkeista saadut osingot uudelleen, joten rahastot eivät jaa osinkoa sijoittajille.

Suomalaiselle sijoittajalle kuluja syntyy ainoastaan valuutanvaihdosta. Nordnetin Ruotsin, Norjan tai Tanskan Superrahastoon sijoitettaessa, peritään valuutanvaihdosta 0,25 %. Sijoittaessa tuhat euroa kulu on siten 2,5 euroa. Myydessä rahastoa valuutanvaihtokulu on sama 0,25 %.

Nordnet Superrahasto SUOMI

Superrahasto Suomi seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Helsingin pörssissä isojen yhtiöiden paino on suuri. Neljän suurimman yrityksen paino rahastossa on 38 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 70 %. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto nousee ja laskee suurten yhtiöiden kurssiliikkeiden mukaisesti. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Sampo Rahoituspalvelut 9.80 %
KONE Teollisuus 9.70 %
Nokia Teknologia 9.40 %
UPM-Kymmene Perusmateriaalit 9.30 %
Wartsila Teollisuus 6.50 %
Fortum Julkishyödykkeet 5.90 %
Stora Enso Perusmateriaalit 5.20 %
Elisa Viestintä 5.10 %
Nokian Renkaat Syklinen kulutus 4.80 %
Nordea Rahoituspalvelut 4.10 %

Nordnet Superfonden SVERIGE

Superfonden Sverige seuraa OMXSBGI-indeksiä, eli Tukholman pörssin 70 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Tukholman pörssin 70 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Tukholman pörssi on neljästä pörssistä hajautunein. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 50 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Hennes & Mauritz Syklinen kulutus 8.10 %
Nordea Bank Rahoituspalvelut 7.10 %
LM Ericsson Teknologia 6.00 %
Atlas Copco Teollisuus 4.80 %
Swedbank Rahoituspalvelut 4.50 %
Investor Rahoituspalvelut 4.30 %
Assa Abloy Perusmateriaalit 4.00 %
Svenska Handelsbanken Rahoituspalvelut 4.00 %
Svenska Enskilda Banken Rahoituspalvelut 3.70 %
Volvo Teollisuus 3.50 %

Huom! Superfonden Sverige sisältää Nordeaa ja TeliaSoneraa noin 10 %. Superrahasto Suomessa näiden yhtiöiden paino on noin 8 %. Nämä osakkeet ovat salkussasi kahteen kertaan, mikäli omistat molempia rahastoja.

Nordnet Superfondet NORGE

Superfondet Norge seuraa OBX-indeksiä, eli Oslon pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Oslon pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Oslon pörssi on neljästä pörssistä keskittynein. Kolmen suurimman yrityksen paino rahastossa on 44,7 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 83,2 %. Rahaston kehitykseen vaikuttaa siten huomattavasti kolmen suurimman yrityksen kurssikehitykset. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Statoil Energia 21,80 %
DNB Rahoituspalvelut 12,70 %
Telenor Viestintä 12,10 %
Yara International Perusmateriaalit 4,50 %
Norsk Hydro Perusmateriaalit 4,30 %
Orkla Ei-syklinen kulutus 4,20 %
Seadrill Energia 4,20 %
Subsea Energia 3,90 %
Royal Caribbean Cruises Syklinen kulutus 3,80 %
Marine Harvest Ei-syklinen kulutus 3,10 %

Nordnet Superfonden DANMARK

Superfonden Danmark seuraa OMXC20CAP-indeksiä, eli Kööpenhaminan pörssin 20 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Kööpenhaminan pörssin 20 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Myös Kööpenhaminan pörssi on keskittynyt. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 75 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Novo Nordisk Terveydenhuolto 14.60 %
Danske Bank Rahoituspalvelut 12.70 %
Vestas Wind Systems Teollisuus 8.50 %
Pandora Syklinen kulutus 7.60 %
Novozymes Terveydenhuolto 6.60 %
Coloplast Terveydenhuolto 5.80 %
Carlsberg Ei-syklinen kulutus 5.30 %
A P Moller Maersk B Teollisuus 5.00 %
A P Moller Maersk A Teollisuus 4.70 %
Genmab Terveydenhuolto 4.40 %

Rahastojen sektoripainot ja kuvaukset

 • Suomi: syklinen, teollisuuden ja perusmateriaalien (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 42 %.
 • Ruotsi: rahoituspainotteinen, rahoitusalan paino 28 %, nelikosta suurin kulutussektori, jonka paino 18 %.
 • Tanska: tasapainoisin, suurin sektori terveydenhuolto, jonka paino salkussa 35 %, teollisuuden paino 31 %.
 • Norja: energiaintensiivinen, energiasektorin paino 28 %, muun teollisuuden osuus joukon alhaisin 17 %.

Alla oleva kuvaaja poikkeaa Nordnetin sivuilla olevasta Morningstarin luokittelusta siten, että rahoitussektori on eriytetty ”syklinen” kategoriasta omaksi sektorikseen. Pohjoismaiset pankit ovat vakavaraisia ja sijoittaja voi itse päättää kuuluvatko ne sykliseen vai vakaaseen kategoriaan. Itse luokittelen ne mieluummin vakaaseen kuin sykliseen.

Nordnet Superrahastot
Nordnet Superrahastot

Lähde: Nordnet, Morningstar.

 1. Sykliset: perusmateriaalit, syklinen kulutus, kiinteistöala.
 2. Herkät: viestintä, energia, teollisuus, teknologia.
 3. Vakaat: ei-syklinen kulutus, terveydenhuolto, julkishyödykkeet.
 4. Rahoitus: rahoituspalvelut

Rahastojen tuottokehitys ja riski

Alla olevissa kuvaajissa ovat indeksien tuotot ja kurssiheilunta (volatiliteetti) 14.6.2014 lähtien sekä korrelaatiot suomalaisiin osakkeisiin. Rahastoista Superfonden Sverige on ollut markkinoilla vuodesta 2009 lähtien. Muut rahastot on perustettu kesällä 2014.

Yhteenveto kuvaajista (14.6.2014 – 4.12.2015):

 • Paras tuotto: Tanska
 • Heikoin tuotto: Norja
 • Alhaisin riski: Tanska
 • Korkein riski: Norja
 • Paras hajautushyöty suomalaisiin osakkeisiin: Tanska ja Norja
 • Huom! Superrahasto Ruotsin hajautushyöty suomalaisiin osakkeisiin on ollut viime aikoina heikko

Superrahastojen indeksien tuotot

20151208-superrahastot

Superrahastojen indeksien kurssiheilunta eli volatiliteetti (liukuva 30 pvä)

20151208-superrahasto-vola

Superrahastojen indeksien liukuva korrelaatio (2012-2014) suhteessa suomalaisiin osakkeisiin

20151208-superrahasto-korrelaatio

Sijoittajan näkökulmasta (luettavissa vain jäsenille)

Kirjoittaja Timo Heikkilä on Sijoittaja.fi:n perustaja ja toimii Sijoittaja.fi:n hallituksen puheenjohtajana. Heikkilällä on kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta.


Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Nordea osake: analyysissä tuorein tulos
Miksi Bitcoiniin hajauttaminen kannattaa?
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Sijoittajan valinnat