Positiivisia tulosvaroituksia ropisee laajalla rintamalla, mutta sisältyykö niihin riskejä?

Markkinatunnelmat ennen Q3-tuloskautta ovat nousseet, sillä pörssiyhtiöt ovat antaneet positiivisia tulosvaroituksia. Listasimme positiivisia tulosvaroittajia ja kolme keskeistä riskiä alkavalle tuloskaudelle.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Markkinatunnelmat ennen Q3-tuloskautta ovat nousseet, sillä pörssiyhtiöt ovat antaneet positiivisia tulosvaroituksia. Listasimme positiivisia tulosvaroittajia ja kolme keskeistä riskiä alkavalle tuloskaudelle.

Yhtiöt ovat olleet ohjauksissaan varovaisia

Pörssiyhtiöillä on ollut vaikeuksia antaa ohjauksia, mikä on ymmärrettävää. Useilla yrityksillä kysyntä laski roimasti vuonna 2020. Palautuminen tämän jälkeen on ollut vahvaa ja se on yllättänyt yhtiöiden johdot positiivisesti.

Tuloskausi tulee olemaan vahva

Helsingin pörssissä on saatu jo aiemmilla kvartaaleilla iloisia tulosyllätyksiä ja tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena myös Q3:lla. Ennakoimme, että Q3-tuloskausi tulee ylittämään odotukset, mutta käsillä on muutamia riskejä, joiden vaikutuksia tuloksiin on hankala arvioida.

  1. Mitkä ovat globaalien tuotanto-ongelmien vaikutukset
  2. Raaka-aineiden hintojen nousun vaikutukset kannattavuuteen
  3. Missä vaiheessa kysyntä alkaa hidastua

Yksi esimerkki kahden ensimmäisen yllä mainitun riskin realisoitumisesta on Exel Composites, joka laski liikevoitto-ohjausta. Yhtiön mukaan raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt ja sekä materiaali- että logistiikkakustannukset ovat nousseet. Kolmas riski kohdistuu 13.10.2021 positiivisen tulosvaroituksen antaneeseen Fiskarsiin. Yhtiö nosti jo neljännen kerran tulosohjausta ja kertoi, että myös näkymät Q4:lle ovat vahvat. Vähittäiskaupat tilaavat nyt ennakkoon normaalia suurempiä määriä varmistaakseen tavaroiden saatavuuden. Tämä voi tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa 2022 vuotta tilaukset vähenevät. Saman haasteen edessä painii Harvia, jonka saunatuotteiden kysyntä on ollut hurjalla tasolla, mutta yhtiö on jo pitemmän aikaa varoittanut kysynnän normalisoitumisesta.

Kesko nosti taas ohjausta

Kesko nostaa vuoden 2021 tulosohjeistusta. Yhtiö arvioi nyt vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 740 – 800 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 650 – 750 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nostaa ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä toimialan aikaisempaa positiivisemmat loppuvuoden näkymät. Vuonna 2020 Keskon havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 554 milj. euroa.

Fiskars nosti neljännen kerran tulosohjausta

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään ja odottaa, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 160-170 milj. euroa. Aiemman, 23.6.2021 annetun ohjauksen mukaan yhtiö odotti, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 140-160 milj. euroa.

Ohjeistuksen nostoon on vaikuttanut yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä on se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

Vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat poiketa normaalista myös loppuvuoden aikana. Vähittäiskaupan asiakkaat saattavat pyrkiä varmistamaan tuotteiden saatavuutta aikaistamalla tilauksiaan vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2021 viimeiselle neljännekselle. Lisäksi globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian hinnannousu jatkuvat. Vaikka yhtiö on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne edelleen riski.

Ponsse arvioi liiketuloksen olevan merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020 – aiemmin hieman suurempi

PONSSE-metsäkoneiden kysyntä ja asiakkaidemme työtilanne ovat olleet läpi vuoden erinomaisella tasolla, ja suurimmat haasteet toiminnassamme ovat liittyneet osien ja komponenttien saatavuuteen. Olemme onnistuneet erittäin haastavassa tilanteessa kohtuullisen hyvin, ja Vieremän tehtaamme on toiminut tuotanto-ohjelmamme mukaisesti. Uusien PONSSE-metsäkoneiden valmistusmäärät ovat hyvässä kasvussa verrattuna poikkeukselliseen kriisivuoteen 2020. Tiettyjen komponenttiryhmien saatavuuteen liittyy edelleen erittäin paljon epävarmuuksia. Osien ja komponenttien kustannusten nousuun liittyvä paine jatkuu edelleen voimakkaana. Huoltopalveluidemme ja irtoharvesteripäämyyntimme erinomainen kasvu on vaikuttanut kannattavuutemme positiiviseen kehittymiseen”, Ponsse Oyj:n toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo.

Yhtiö arvioi vuoden 2021 euromääräisen liiketuloksen olevan merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Ponssen vuoden 2020 liiketulos oli 57,1 MEUR.

Kamux nosti liikevaihto-ohjausta

Näkymien päivityksen taustalla on ennen kaikkea ensimmäisen vuosipuoliskon vahva kasvu, Kamuxin autokaupan suotuisa kehitys kolmannen vuosineljänneksen aikana, myytyjen autojen keskihinnan nousu kuluneen vuoden aikana sekä yhtiön arvio Kamuxin liiketoiminnan suotuisan kehityksen jatkumisesta loppuvuoden aikana huolimatta koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta.

Kamuxin päivitetyt näkymät vuodelle 2021 ovat:

Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 850-900 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Aiemmin Kamux odotti vuoden 2021 liikevaihdon olevan 800-850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Marimekko nosti tulosohjausta

Marimekko täsmentää nyt aiempaa arviotaan vuoden 2021 vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin kehityksestä ja poistaa ohjeistuksen alalaidan. Uuden arvion mukaan vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi. Arvion parantumiseen vaikuttaa koronavirustilanteeseen liittyvien loppuvuotta koskevien epävarmuustekijöiden vähentyminen aiemmin arvioidusta.

Päivitetty taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Marimekko-konsernin liikevaihdon vuonna 2021 arvioidaan kasvavan edellisvuodesta (2020: 123,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi (2020: 16,3 prosenttia).

Scanfililla vahva kysyntä, mutta kustannusten nousu heikensi kannattavuutta

Vahvan asiakaskysynnän ja materiaalien hintojen nousun johdosta Scanfil nostaa vuoden 2021 ohjeistustaan liikevaihdon osalta ja kaventaa oikaistun liikevoiton osalta.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2021:

Yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan 670–710 milj. euroa ja oikaistun liikevoiton 41–44 milj. euroa.

Dovre Group nosti liikevaihto- ja tulosohjausta

Positiivisen markkinakehityksen vuoksi Dovre Group odottaa liikevaihdon vuonna 2021 olevan yli 125 miljoonaa euroa (2020: 77 miljoonaa). Liikevoiton odotetaan olevan yli 4,5 miljoonaa euroa (2020: 2,4 miljoonaa).

Aiempi ohjeistus vuodelle 2021 (julkaistu liiketoimintakatsauksessa 28.4.2021 ja puolivuosikatsauksessa 28.7.2021):

Dovre Groupin liikevaihdon odotetaan vuonna 2021 olevan yli 110 miljoonaa (2020: 77 miljoonaa) ja liikevoiton (EBIT) yli 3,5 miljoonaa euroa (2,4).

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat