Northcrypto

Sijoitusyhtiö sijoitus- ja perhevarallisuuden hallintamuotona

Sijoitusyhtiö nousee esille usein keskusteltaessa eri muodoista, joilla sijoitustoimintaa voidaan harjoittaa. Yhtiömuotoinen sijoitus- ja yleisemmin perhevarallisuuden hallinta on tullut yhä tyypillisemmäksi yksityisvarallisuuden hallintamuotona. Yhä useampi yksityishenkilö ja perhe perustaa oman osakeyhtiön sijoitus- ja muun varallisuuden hallinnointiin.

Julkaistu: 21.09.2021 Kirjoittaja:

sijoittaminen sijoitusyhtiö

Yhtiömuodolla on etuja verrattuna suoraan henkilökohtaiseen omistajuuteen, sekä verotuksessa että myös varallisuuden hallinnassa ja sen siirrossa seuraaville sukupolville. Yhtiömuodossa toimiminen tuo ammattimaisuuden ja strukturoidumman sijoituksien hallintamuodon lisäksi mukaan hallinnollisia seikkoja, esimerkiksi kirjanpito-, tilinpäätös- sekä veroilmoitusvelvollisuuden.

Ke 29.9. Sijoitysyhtiön perustaminen -webinaari! Ilmoittaudu mukaan!

Sijoitusyhtiön veronäkökulmista


Verotus on usein yksi tekijä, joka nousee esille ensimmäisenä sijoitusyhtiön käyttöä harkittaessa. Sijoitusyhtiö verrattuna suoraan sijoittamiseen tuo mukanaan lähtökohtaisesti veroetuja.

Yksityishenkilönä sijoittaessasi kaikki saamasi tulo verotetaan henkilökohtaisena pääomatulonasi. Pääomaverokannan ollessa 30/ 34 % (yli 30 keur osin). Pääomatulona verotetaan siten muun muassa korko- ja vuokratulot sekä luovutusvoitot. Listattujen yhtiöiden osingoista 85 % on veronalaista pääomatuloa, joten näiden osinkojen efektiivinen verorasitus on 25,5/ 28,9 %, Puolestaan listaamattomat osingot verotetaan joko pääomatulo-osinkona tai ansiotulo-osinkona, riippuen omistamastasi osuudesta yhtiössä, sen nettovarallisuudesta ja jaettavan osingon määrästä.

Sijoitusyhtiön verotus on lähtökohtaisesti 20 %. Tämä koskee pääasiassa kaikkia tulomuotoja: korko-, vuokra-, osinkotulo sekä luovutusvoitot. Osinkotulojen osalta verotettavaa tuloa ovat pörssiosingot, jos osingonsaajayhtiö ei omista osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta vähintään 10 %. Listaamattomien yhtiöiden toisille listaamattomille yhtiöille jakavat osingot ovat puolestaan pääsääntöisesti verovapaita.

Sijoitusyhtiön käyttö myös tarkoittaa sitä, että et ilmoita vuosittain sijoitustoiminnasta kertyviä tuloja henkilökohtaisella veroilmoituksellasi. Tämä tapahtuu yhtiön veroilmoituksella. Käytännössä tällöin sijoitustoiminnasta kertyvät tulot eivät myöskään ole esillä julkisissa verotiedoissa henkilötasolla. Yhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat puolestaan julkisia.

Sijoitusyhtiön verotusta ajateltaessa, ja verrattaessa yksityishenkilönä sijoittamisen verotukseen, tulee ottaa huomioon myös mahdollinen varojen jaon verotus. Jos yhtiön osakkaat haluavat kotiuttaa voittovaroja sijoitusyhtiöstä, johtaa tämä lähtökohtaisesti verotukseen osakastasolla, jos varat jaetaan osakkaille esimerkiksi osinkona.

Sijoitusyhtiötä perustettaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset ”siirtoverot” omaisuutta siirrettäessä yhtiöön. Jos omaisuus siirretään yhtiöön reaaliomaisuuden muodossa voi tästä aiheutua tulo- sekä varainsiirtoveroseuraamuksia. Myös yhtiötä perustettaessa yhtiön rahoitusrakenteeseen (oman pääomanehtoinen vs. vieras pääoma) kannattaa kiinnittää huomiota, erityisesti varojen kotiuttamisen kannalta (osinko vs. lainan takaisinmaksu).

Sijoitusyhtiön perustaminen sekä yhtiö perhevarallisuuden hallintamuotona

Yhä useammin, keskusteltaessa sijoitusyhtiöistä sekä perhevarallisuuden strukturoinnista, yhtiömuotoinen varallisuuden hallintamuoto nousee esille.

Yhtiömuotoinen perheenvarallisuuden hallintarakenne tarjoaa monenlaisia etuja verrattuna suoraan omistukseen. Siirrettäessä sijoitus- ja mahdollisesti muu perheen varallisuus yhtiömuotoon, on lasten tai muiden perillisten mukaan ottaminen varhaisessa vaiheessa joustavampaa sekä mahdollisesti myös verotehokkaampaa. Yhtiömuodossa varallisuuden siirto on myös käytännössä helpompaa siirrettäessä seuraavalle sukupolvelle yhtiön osakkeita itse varallisuuserien sijaan. Tietyissä tilanteissa voitaisiin jopa pyrkiä hyödyntämään erityisiä sukupolvenvaihdoshuojennuksia (riippuen sijoitustoiminnan luonteesta ja laajuudesta).

Perhevarallisuuden hallinnointi yhtiömuodossa myös mahdollistaa eri tapoja seuraavan sukupolven osallistamiseen varallisuuden sekä sijoitusten hallintaan. Erilajisilla osakkeilla voidaan jättää osa osakkaista äänivallattomiksi tai rajoittaa heidän äänivaltaansa. Seuraava sukupolvi voidaan ottaa mukaan yhtiön sijoitustoimintaan esimerkiksi hallituksen toiminnan kautta. Tapoja on useita, niin kuin myös yksilöllisiä tilanteita. Yhtiön osakassopimuksella voidaan säännellä osakkaiden keskinäisiä pelisääntöjä ja muun muassa sitä, kenelle ja millä edellytyksillä osakkeet voivat siirtyä.

Perhe- ja sijoitusvarallisuuden hallinnointi yhtiömuodossa ja sen ammattimaisen toiminnan rakentaminen tuo mukanaan myös sijoitustoiminnan jatkuvuuden turvaamisen yhtiön tasolla, jos jotain tapahtuisi äkillisesti. Tämä tietysti tulee käytännössä ottaa huomioon yhtiön toimielinten roolituksissa ja turvata yhtiön päätöksenteon jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

Vaikka yhtiömuoto on usein toimiva ratkaisu, niin se ei ole one-size-fits-all-tyyppinen ratkaisu

Yksittäistilanteessa on tarkoituksenmukaisinta katsoa olemassa olevaa ns. työkalupakkia kokonaisuudessa, ja usein yksittäistilanteissa päädytään yhdistelmäratkaisuun, jossa osa varallisuudesta on järkevämpää omistaa suoraan henkilökohtaisesti ja osa sijoituksista strukturoidaan esimerkiksi sijoitusyhtiön ja/tai sijoitusvakuutuksen kautta.

Varallisuuden hallinnassa ja sen suunnittelussa on myös tärkeää ottaa huomioon tilanne kokonaisuutena ja ne tavoitteet, joita on varallisuuden hallintaan, kasvattamiseen sekä sen siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle. Nämä kulkevat käsi kädessä myös perheoikeudellisten dokumenttien kanssa, jotka varmistavat tavoitteiden toteutumisen.

Jokainen yksilöllinen tilanne on erilainen. Autamme sijoitusyhtiön perustamisessa ja keskustelemme mielellään yhdessä siitä mikä olisi tarkoituksenmukaisin ratkaisu ottaen huomioon tavoitteet. Ota yhteyttä Joonas Järvenpää, PwC, 040 670 9280, joonas.j.jarvenpaa@pwc.com.

Kirjoittajat: PwC:n yhtiöoikeusasiantutija Johanna Ylianunti ja veroasiantuntija Joonas Järvenpää

Lisää aiheesta webinaarissa ke 29.9. Sijoitusyhtiön perustaminen

Milloin sijoitusyhtiön perustaminen on järkevää tai mitä tulee huomioon sijoitusyhtiötä perustaessa? Miten sijoitusyhtiö toimii perhevarallisuuden hallintamuotona?

  • Sijoitusyhtiö veronäkökulmasta
  • Sijoitusyhtiön perustaminen sekä yhtiö perhevarallisuuden hallintamuotona
  • Yhteenveto ja case esimerkki
  • Keskustelua

Webinaarin isäntänä toimii Timo Heikkilä ja vieraana PwC:n yhtiöoikeusasiantutija Johanna Ylianunti ja veroasiantuntija Joonas Järvenpää. Webinaarin kesto on noin 30 minuuttia, jonka jälkeen on aikaa varattu kysymyksille. Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu webinaariinSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy