Mihin sijoittamalla olisit saanut parhaan tuoton?

Sijoittajan taulukot tarjoaa hyötytietoa sijoittajalle. Mihin kohteisiin sijoittamalla olisit saanut parhaan tuoton viimeisen viiden vuoden aikana?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Sijoittajan taulukot tarjoaa hyötytietoa sijoittajalle. Mihin kohteisiin sijoittamalla olisit saanut parhaan tuoton viimeisen viiden vuoden aikana?

Julkaisimme viime viikolla uuden työkalun Sijoittajan taulukot. Työkalusta näkee, mihin suursijoittajat sijoittavat, miten eri omaisuusluokat ovat tuottaneet ja mitkä ovat maailman suosituimmat ETF:t.

Parhaiten tuottaneet omaisuusluokat

Viimeisen viiden vuoden aikana sijoittaja on saanut parhaan tuoton USA:n osakemarkkinoilta ja Eurooppalaisista kiinteistömarkkinoilta. Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt ovat tuottaneet yhteensä 108,7 %, joka on tismalleen sama tuotto kuin olisi saatu USA:n osakemarkkinoilta. USA:n osakemarkkinoiden tuotto on laskettu S&P 500 -indeksistä, joka kuvaa 500 suurimman yhdysvaltalaisen pörssiosakkeen tuottoa. Tuotto on laskettu dollareissa. Eurosijoittajan tuotto on vieläkin kovempi, koska viiden vuoden aikana dollari on vahvistunut.

Paras tuotto suomalaisista osakkeista

Mielenkiintoista taulukossa on se, että paras tuotto viimeiseltä kolmelta vuodelta on irronnut suomalaisista osakkeista. OMX Helsinki 25 -indeksi on tuottanut 101,3. Seuraavaksi paras kohde on ollut edelleen kiinteistösijoitusyhtiöt, jotka ovat tuottaneet 80,2 %. Heikoiten ovat tuottaneet öljy ja kulta. Näiden sijoituskohteiden ongelma on se, että tuotto muodostuu ainoastaan arvonmuutoksesta. Osakkeista sijoittaja saa osinkotuottoa ja korkosijoituksista korkotuottoa. Pitkässä juoksussa näiden vuosittain jaettavien tuottojen merkitys kasvaa.

Heikosti ovat tuottaneet myös kehittyvien markkinoiden osakkeet. Viiden vuoden aikana ne ovat tuottaneet 16,7 % ja viimeisen vuoden aikana tappiota on tullut 4,6 %.

Osakemarkkinoiden keskimääräinen reaalituottto viimeisen 215 vuoden ajalta on ollut 6,5 %. Tähän perustuen ja pelkästään tuottohistoriaa tarkastellen kehittyvien markkinoiden osakkeiden tuleva tuotto-odotus on suomalaisia osakkeita korkeampi. Nimittäin suomalaisten osakkeiden vuosituotto viimeiseltä kolmelta vuodelta on yli 30 % (joka on viisinkertainen pitkänajan keskiarvoon verrattuna) ja kehittyvien markkinoiden osakkeiden vuosituotto noin 4 % (alle pitkänajan keskiarvon). Historia ei ole tae tulevasta, mutta osakkeiden tuotot ovat keskiarvoon hakeutuvia.

Hajauttaminen kannattaa

Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavan kannattaisi siten ainakin jossain vaiheessa miettiä hajauttamista Suomen rajojen ulkopuolelle. Sijoittajan taulukosta löytää suoraan linkki tehokkaaseen ETF:ään, joilla voi kyseiseen markkinaan tai omaisuusluokkaan sijoittaa.

Sinua voisi kiinnostaa
Suursijoittajien suosikkisijoituskohteet huhtikuussa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Katso mihin suursijoittajat sijoittavat – ETF:ien rahavirrat helmikuussa
Tehokkain ETF
Suursijoittajien suosikkikohteita lokakuussa
New call-to-action
Sijoittajan valinnat