Mitä ETF-rahavirrat kertovat suursijoittajien rahan liikkeistä?

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on yli 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on yli 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

ETF-rahastojen rahavirtoja tutkimalla voi tehdä mielenkiintoisia havaintoja markkinoiden trendeistä. ETF:ien rahavirrat ovat erityisen mielenkiintoisia, koska ne ovat käytettävissä lähes reaaliajassa. Lisäksi ETF:ien suurkuluttajia ovat isot ammattisijoittajat, joiden rahan liikkeet ohjaavat markkinoiden kehitystä. Julkaisemme Sijoittaja.fi:ssä pian omat taulukko-osionsa, joiden avulla sijoittajien on helppo saada käsitys ”ison rahan” liikkeistä.

Omaisuusluokat – selkeä siirtymä koroista osakkeisiin toukokuussa

Toukokuun lopussa Yhdysvalloissa ja Euroopassa listattuihin ETF:iin oli sitoutuneena varallisuutta 2221 miljardia euroa ja se oli jakautunut seuraavasti: osakkeet 1765 miljardia EUR / korot 399 miljardia eur / raaka-aineet 48 miljardia EUR.

Toukokuussa uudet nettorahavirrat pääomaisuusluokkiin jakaantuivat seuraavasti:

  • osakkeet keräsivät uutta pääomaa 10,2 miljardia EUR
  • rahavirrat korko-ETF:iin olivat negatiiviset 1,7 miljardia EUR
  • rahavirrat raaka-aine-ETF:iin olivat myös negatiiviset 0,6 miljardia EUR

Toukokuussa raha ohjautui siis pois korkomarkkinoilta ja erityisesti turvallisina pidetyissä valtionlainoissa kuten Saksassa nähtiin harvinaisen voimakas ja nopea negatiivinen korjausliike tuottovaateiden noustessa terävästi. Vaikuttaa siltä, että sijoittajien myyntiliipasin on herkässä alkuvuoden keskuspankkivetoisen ostohurmoksen jälkeen (olemme kirjoittaneet usein kevään aikana korkomarkkinoiden riskeistä).

Osakkeet

Osakkeissa siirtymä USA:n markkinoilta Eurooppaan jatkuu, mutta on vähentymään päin. Yhdysvaltoihin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat toukokuussa -0,3 miljardia euroa kun Eurooppa-ETF:ien rahavirrat olivat +1,8 miljardia euroa. Rahavirrat kehittyvien markkinoiden ETF:iin olivat positiiviset 1,2 miljardia euroa. Rahavirrat Japaniin olivat edelleen positiiviset +1,3 miljardia euroa. Vaikuttaa siltä, että kehittyvien osakemarkkinoiden suhteellinen edullisuus alkaa houkuttelemaan sijoittajia erityisesti Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostuksen ollessa jo jossain määrin vaativa ja tulosennustekehitys heikkoa. Länsimarkkinoiden keskuudessa trendi Japaniin ja Eurooppaan vaikuttaa edelleen jatkuvan hyvän tulosmomentin vanavedessä.

Sektoreista eniten rahaa virtasi ulos energiasta, -1,4 miljardia euroa. Selvä ulosvirta kohdistui myös listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Pääomia virtasi ulos kiinteistösektorilta 1,1 miljardia euroa. Vaikuttaa siltä, että korkojen nousupelot vaikuttavat listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin negatiivisesti erityisesti Yhdysvalloissa, jossa sektorin kurssikehitys on ollut viimeisen parin vuoden aikana poikkeuksellisen vahvaa. Möimme yhdysvaltalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt Strategiamestari-mallisalkustamme toukokuussa. Ylivoimaisesti parhaiten euromääräisesti meni rahoitussektorilla, jonne virtasi 2,3 miljardia euroa. Toinen vahva sektori oli myös teknologia, johon virtasi 0,7 miljardia euroa. Molemmat edellä mainitut sektorit ovat olleet suosiossamme viime kuukausina ja toukokuun rahavirtojen perusteella myös laajemmat sijoittajamassat vaikuttavat kiinnostuvan sektoreista. Uskomme teknologiasektorin hyötyvän hyvistä rakenteellisista kasvunäkymistä, joihin suhteutettuna arvostus on sektorilla on edelleen kohtuullinen (ks. tulosnostot). Rahoitussektorilla puolestaan pankkien tulosmomentti vaikuttaa hyvältä ja arvostustasot maltillisilta suhteessa hyvään tulosmomenttiin ja viranomaisten puolesta tarkkaan läpivalaistuihin sekä vahvistettuihin taseisiin.

Korot

Valtionlainoihin sijoittavat korko-ETF:t kokivat suurimman rahavirtauksen toukokuussa: -3,6 miljardia euroa. Yrityslainojen rahavirrat toukokuussa olivat -0,4 miljardia euroa. Eurooppaan ja muihin kehittyneisiin maihin sijoittavat korko-ETF:t kokivat myös suuria rahan ulosvirtauksia. Rahavirrat Euroopan korko-ETFiin olivat 1,4 miljardia euroa ja laajemmin kehittyneisiin maihin sijoittavat korko-ETF:t -1,9 miljardia euroa.

Raaka-aineet

Laajasti raaka-aineisiin sijoittavien ETFien rahavirrat toukokuussa olivat +0,3 miljardia euroa ja vuoden alusta toukokuun loppuun +0,1 miljardia euroa. Rahavirrat arvometalleihin sijoittaviin ETFiin olivat -0,9 miljardia euroa. Vuoden alusta toukokuun loppuun arvometalleihin suuntautuneet rahavirrat olivat positiiviset +0,3 miljardia euroa, mikä on absoluuttisena lukuna pieni eikä kerro erityisestä halusta hakautua turvasatamasijoituksina pidettäviin arvometalleihin.

ETF-valintatyökalulla löydät tehokkaimmat ETF:t kyseisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevimmat indeksit.

Voit tarkastella rahavirtojen kehitystä myös BlackRockin työkalun avulla.

*=tarkastelussa ovat Euroopassa ja Yhdysvalloissa noteeratut ETF:t

Laskenta perustuu Sijoittaja.fi:n laskentamalleihin. Luvut eivät ole luonteeltaan täysin eksakteja, vaan niitä on tulkittava suuntaa-antavina.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
New call-to-action
Sijoittajan valinnat