Muutoksia Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkussa

Kiinnostaako yli 4 %:n korkotuotto-odotus hyvin hajautetusti ja kustannustehokkaasti maailman tehoikkaimmilla korko-etf:llä? Päivitämme Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkkumme sisältöä vastaamaan muuttuneeseen sijoitusympäristöön. Perustelemme alla lyhyesti muutoksia sekä kerromme ETF:ien sijoituskohteista ja ominaisuuksista.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Kiinnostaako yli 4 %:n korkotuotto-odotus hyvin hajautetusti ja kustannustehokkaasti maailman tehoikkaimmilla korko-etf:llä? Päivitämme Korkotuoton Metsästäjä-mallisalkkumme sisältöä vastaamaan muuttuneeseen sijoitusympäristöön. Perustelemme alla lyhyesti muutoksia sekä kerromme ETF:ien sijoituskohteista ja ominaisuuksista.

Mallisalkkua pääset tarkastelemaan tästä.

Valtionlainat

Pienennämme valtionlainojen painoa merkittävästi tuottovaateiden laskettua jo erittäin matalille tasoille. Mielestämme deflaatiopelot ja Euroopan keskuspankin rahamääräinen elvytys on jo pitkälti hinnoiteltu euroalueen valtionlainojen hintoihin. Lisäksi korkojen nollataso rajoittaa tehokkaasti tuottovaateiden lisälaskua (tuottovaateiden alentuminen nostaisi valtionlainojen hintoja). Esimerkiksi Saksan liittovaltion 10-vuotisen valtionlainan vuotuinen tuottovaade on tätä kirjoittaessa 0,16 %. Mielestämme länsimaiden valtionlainamarkkinoilla on tarjolla enää lähinnä riskiä ilman tuottoa (lue laaja korkoanalyysimme tammikuulta). Jo kolmasosa valtionlainoista hinnoitellaan tällä hetkellä negatiivisilla tuottovaateilla.

Suosimme valtionlainoissa kehittyvien markkinoiden valtionlainoja painottaen Aasiaa ja välttäen raaka-ainesidonnaisia valtioita. Kehittyvien markkinoiden lainoille riskinä on Yhdysvaltain koronnostosyklin alkaminen sekä dollarin voimakas vahvistuminen (jolloin dollarimääräisten lainojen uudelleenrahoitus kallistuu). Uskomme kuitenkin pääsääntöisesti elvyttävään suuntaan menevän rahapolitiikan sekä korkoympäristöön nähden kehittyvien markkinoiden hyvien tuottotasojen kompensoivan riskejä tehokkaasti.

Pois mallisalkusta (painon muutos -23,1 %): Lyxor ETF EUROMTS 15+ year Investment Grade EUR UCITS IV ETF (MTF FP): myymme suurimman omistuksemme kokonaan pois. Nykyinen tuottotaso (n. 1,36 % p.a.) on historiallisesti äärimmäisen matala ja altistaa pitkiin valtionlainoihin sijoittavan ETF:n suurelle korkoriskille, mikäli euroalueen inflaatio- ja/tai kasvuodotukset lähtevät nousuun, mistä olemme saaneet jo ensimmäisiä viitteitä. Pelkäämme pitkien korkojen pohjakosketuksen olevan viimein lähellä tai ainakin laskuvaran olevan enää olematon (joukkolainojen hinnat laskevat tuottovaateiden noustessa ja toisinpäin). Nykyinen tuottotaso ei kompensoi enää riskejä mahdollisesta tulevien vuosien korkokäänteestä. Tilalle otamme erittäin pienellä 5 % painolla euroalueen ”entisiä kriisimaita”, jotka tarjoavat vielä EKP:n elvytyksen jatkuessa pientä tuottopotentiaalia.

Uutena mallisalkkuun (painon muutos +4,3 %): db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P GY): nostamme uutena rivinä mallisalkkuun euroalueen hyvätuottoisiin valtionlainoihin sijoittavan ETF:n. Uskomme euroalueen entisten kriisivaltioiden tuottovaateiden painuvan edelleen kohti turvallisimpien maiden tuottovaateita ja EKP:n valtionlainojen osto-ohjelman edesauttavan kehitystä edelleen. ETF:n tuottotaso (Yield To Maturity) on 1,15 % p.a. ja modifioitu duraatio 6,9.  Maittain suurimmat sijoitukset ovat Italiassa (54,2 %), Espanjassa (26,4 %), Belgiassa (14,2 %) ja Irlannissa (4,6 %). Luottoluokittain painotukset ovat seuraavat: BBB (80,6 %), AA (14,2 %) ja A (5,22%). (Tiedot per 31.3.2015)

Pois mallisalkusta (painon muutos -4,2 %): db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged) (DBZB GR): myymme kokonaan myös omistuksemme eurosuojatuissa globaaleissa valtionlainoissa (DBZB GY). Tuottotaso 0,95 % p.a. 7,2 vuoden duraatiolla ei tarjoa enää kompensaatiota mahdolliselle korkojen nousulle tulevina vuosina.

Ennallaan mallisalkussa (paino 10,6 %): iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF (IGEA LN): pidämme ETF:n painon ennallaan. Aasialaiset hyvän luottoluokituksen valtionlainat tarjoavat edelleen kohtuullista tuottoa. Suurimmat painot Etelä-Koreassa (40,1 %),  Malesiassa (21,0 %), Thaimaassa (14,6 %), Indonesiassa (12,6 %) ja Filippiineillä (10,1 %). Keskimääräinen luottoluokitus on A-. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin  3,3 % p.a. ja modifioitu duraatio 6,4. ETF:n hallinnointikustannus 0,50 % p.a.(Tiedot per 2.4.2015).

Ennallaan mallisalkussa (paino 4,7 %): SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM GY): pidämme ennallaan painotuksemme (4,7 % per 10.4.2015) kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisissä valtionlainoissa. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 5,3 % p.a. ja korkoherkkyys efektiivisellä duraatiolla mitattuna on noin 5,3. Maksimipaino per valtio on 10 %. Luottoluokittain suurimmat painot BAA (42,2 %), A (39,2 %) ja AA (13,2 %) luokissa. Maittain suurimmat Brasilia (10,0 %), Meksiko (10,0 %), Etelä-Korea (10,0 %), Malesia (8,2 %), Puola (8,0 %) ja Etelä-Afrikka (7,4 %). Hallinnointikustannus 0,55 % p.a. (Tiedot per 3.4.2015).

Korkoriskiltä lisäsuojaa haluavat voivat perehtyä nostoihimme käänteisistä ETF:stä (Yhdysvaltojen osalta tästä ja tästä, Euroopan ja Saksan osalta tästä)

Hyvän luottoluokituksen yrityslainat

Hyvän luottoluokituksen yrityslainoissa riskipreemiot ovat niin ikään laskeneet historiallisesti matalalle tasolle, mutta toisaalta myös yritykset ovat keskimäärin vahvataseisia ja hyväkuntoisia.

Painoa nostettu mallisalkussa (4,2 %:sta 20,0 %:iin): iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (CRPH LN): Globaalisti hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin sidottu ETF. Suojaa valuuttakurssiliikkeet euromääräisen sijoittajan näkökulmasta. Suurimmat maantieteelliset painot Yhdysvalloissa (52,1 %), Iso-Britanniassa (9,2 %) ja Ranskassa (6,5 %). Hallinnointikustannus 0,25 % p.a. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 2,4 % p.a. ja modifioitu duraatio 6,5. Läntisten yrityslainojen tuotto on painunut poikkeuksellisen alas, mikä tekee niistä valtionlainojen tapaan erityisen haavoittuvat sekä luotto- että korkoriskeille. Hyvän luottoluokitusten tuottotaso on kuitenkin selvästi vastaavia valtionlainoja korkeammalla, mistä syystä pidämme niitä perusteltuina salkussa ja korvaamme turvallisten valtionlainojen osuutta turvallisilla yrityslainoilla.  (Tiedot per 9.4.2015).

Ennallaan mallisalkussa (paino 9,8 %): PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio ETF (DSUM US): Tyypillisesti vähintään 80 %:sti Kiinan paikallisvaluuttamääräisiin (renminbi) ”Dim Sum” -lainoihin sijoittava ETF. Sijoittaa pääosin hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin. Hyvänä puolena sijoittaja pääsee hyötymään sekä yritysten ja valtioiden maksamasta korkeammasta tuottotasosta renminbi-määräisille lainoille että potentiaalisesta Kiinan valuutan vahvistumistrendin jatkumisesta (vahvistunut viime vuosina sääntelyn asteittain vapautuessa melko tasaisesti suhteessa Yhdysvaltain dollariin). Hallinnointikustannus 0,45 % p.a. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 5,7 % p.a. ja efektiivinen duraatio 2,1 (Tiedot per 1.4.2015).

Riskilainat

Rahavirrat ovat ajautuneet yhä voimakkaammin riskilainoihin edes kohtuullisten tuottojen saavuttamiseksi. Näemme SijoittajaPRO-palveluiden myötä instituutiokentässä paljon sijoittajia, joiden periaatteina ei ole ollut riskilainoihin sijoittaminen, mutta jotka ovat paremman korkotuoton toivossa sinne lähteneet. Voimakas kysyntä ja ajoittain yllättävän heikko likviditeetti tekevät riskilainoista alttiita korjausliikkeille, joten hyvä hajautus on tarpeen myös tässä lainaluokassa. Muistutamme myös, että riskilainojen korrelaatio on tyypillisesti voimakkaampaa osakkeiden kuin turvallisina pidettyjen lainaluokkien kanssa.

Uusi mallisalkussa (painon muutos +10,0 %): db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 UCITS ETF (XHY1 GY): Lyhyen juoksuajan (1-3 v.) yritysten euromääräisiin riskilainoihin sijoittava ETF. Suurimmat painot luottoluokittain: BB (83,9 %), B (12,4) % ja CCC (3,6 %). Laskennallinen tuotto maturiteettiin 3,0 % p.a. ja modifioitu duraatio 1,75. Hallinnointipalkkio kategoriansa edullisin 0,35 % p.a. Euroalueen riskilainojen tuotto on painunut poikkeuksellisen alas, mikä tekee niistä haavoittuvat sekä luotto- että korkoriskeille. Tästä syystä painotamme lyhyen maturiteetin lainoihin sijoittavaa ETF:ää, jossa niin korko- kuin luottoriskit ovat pidempiä lainoja painottavia ETF:iä pienemmät. Katso myös ETF-poimintamme aiheesta. (Tiedot per 31.3.2015)

Pois mallisalkusta (painon muutos -12,5 %): Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 Ex-Financial UCITS (YIEL FP): Korvaamme edellisellä aiemmin salkussa olleen euroalueen riskilainoihin (pl. pankkisektori) sijoittavan ETF:n pienentääksemme salkun korkoriskiä. Emme myöskään näe tällä hetkellä syytä olla erossa euroalueen pankkisektorista, jonka fundamentit vaikuttavat olevan menossa oikeaan suuntaan ja taseet kohtuullisen kattavasti läpivalaistu.

Uusi mallisalkussa (painon muutos +10,0 %): iShares J.P.Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE LN): Kehittyvien markkinoiden dollarimääräisiin valtionlainoihin eurosuojatusti sijoittava ETF. Maittain laajasti hajautettu. Suurimmat painot maittain Turkki (5,7 %), Filippiinit (5,5 %), Indonesia (5,4 %), Meksiko (5,3 %) ja Venäjä (5,3 %). Suojaa valuuttariskin euromääräiselle sijoittajalle. Laskennallinen tuotto maturiteettiin 5,5 % p.a. ja modifioitu duraatio noin 8,0. Keskimääräinen luottoluokitus BBB-. Hallinnointipalkkio 0,50 % p.a. (Tiedot per 6.4.2015).

Uusi mallisalkussa (painon muutos +10,0 %): PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF (EUR Hedged) (STHE LN): Korkean riskin yhdysvaltalaiset yrityslainat eurosuojatusti. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 5,7 % p.a. ja efektiivinen duraatio 1,9. Keskimääräinen luottoluokitus BA-. Hallinnointipalkkio 0,60 % p.a. (Tiedot per 9.4.2015)

Pois mallisalkusta (painon muutos -5,5 %): Market Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL US): Korvaamme edellisellä Yhdysvaltalaisiin korkean riskin lainoihin sijoittavan ETF:n. Tällä vähennämme korko- sekä valuuttariskiä.

Pois mallisalkusta (painon muutos -4,9 %): iShares Global Corporate High Yield Bond UCITS ETF (HYLD LN): Vähennämme salkun korkean riskin yrityslainariskiä luopumalla globaalisti yritysten riskilainoihin sijoittavasta ETF:stä.

Vaihto mallisalkussa (10,2 %): Guggenheim BulletShares 2015 High Yield Corporate Bond ETF:n (BSJF US) vaihto Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF:ään (BSJG US): Rullaamme aiemmin salkussa olleen ETF:n vuotta myöhemmin eräännytettävään ETF:ään. Yhdysvaltalaisiin korkean riskin lainoihin sijoittava ETF. Kyseinen instrumentti poikkeaa normaaleista korkorahastoista siinä, ettei se rullaa portfolion omistuksia eteenpäin, vaan tavoitteena on eräännyttää omistukset vuonna 2016, jonka jälkeen ETF lakkautetaan. Tästä johtuen kyseinen ETF tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon suorille joukkolainasijoituksille, jotka on tarkoitus pitää eräpäivään. Sijoittaja pystyy näin hallitsemaan korkoriskiä. Hallinnointikustannus 0,44 % p.a. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on 5,1 % p.a. (ja heikoimman skenaarion tuotto maturiteettiin 3,5 %). Modifioitu duraatio 1,2. (per 6.4.2015).

Ennallaan mallisalkussa (5,1 %): Highland/iBoxx Senior Loan ETF (SNLN US): Seniorilainoihin sijoittava ETF, joka yleensä tuottaa myös nousevan koron ympäristössä alla olevien instrumenttien ollessa pääosin vaihtuvakorkoisia. Luottoriski tyypillisesti yritys- ja riskilainojen välissä, mutta korkoriski pieni ja palautusasteet mahdollisissa konkurssitilanteissa yleensä selvästi muita lainoja korkeammat lainojen senioriteetin vuoksi. Keskimääräinen luottoluokitus BB-. Hallinnointikustannus 0,55 % p.a. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 5,0 % p.a. ja efektiivinen duraatio 0,1. (Tiedot per 31.3.2015)

Ennallaan mallisalkussa (5,3 %): iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF (EMHY US): Kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräisiin valtioiden ja yritysten riskisiin lainoihin sidottu ETF. Keskimääräinen luottoluokitus BB. Maittain TOP 3: Turkki (12,9 %), Indonesia (11,5 %), Hollanti (10,9 %) ja Venezuela (6,3 %). Hallinnointikustannus 0,65 % p.a. Laskennallinen tuotto maturiteettiin on noin 8,3 % p.a. ja efektiivinen duraatio 5,8 (per 2./3.4.2015).

Opi ETF-sijoittajaksi - lataa opas!

Sinua voisi kiinnostaa
Fed piti edelleen ohjauskoron ennallaan – vain yksi koronlasku vuonna 2024
Katsaus Sijoittaja.fi mallisalkkuihin
Mallisalkkujen toukokuu – Suomi-osakesalkut suoriutuivat vahvasti kuun aikana
Sijoittaja.fi:n katsaus IPO:ihin
Suomi Fundamentti -mallisalkku
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat