Kaikki tärkeimmät Partneran listautumisesta

Oululainen liiketoimintakonserni Partnera hakee osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Yhtiö on vakavarainen eikä hae listautumisessa uutta pääomaa, eikä järjestä osakeantia tai -myyntiä. Lue, miksi Partnera listautuu ja miksi yhtiöön kannattaa sijoittaa. Mukana video Partneran yleisötilaisuudesta.

Julkaistu: 01.09.2020 Kirjoittaja:

listautuminen osakkeet Partnera

Partneran listautuminen

Partnera on hakenut osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Edellyttäen, että hakemus hyväksytään, kaupankäynti osakkeella alkaa arviolta 7.9.2020.

Listautumisen ensisijaisena tarkoituksena on lisätä osakkeiden likviditeettiä sekä kasvattaa osakkeiden läpinäkyvää arvostusta ja Partneran tunnettuutta. Partnera on vakavarainen yhtiö, eikä hae listautumisella uusia varoja. Listautuminen toteutetaan teknisenä listautumisena, eli Partnera ei järjestä osakeantia tai -myyntiä listautumisen yhteydessä.

Partnera

Partnera on liiketoimintakonserni, jonka omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio. Partneran tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta tuottoa itselleen ja osakkeenomistajilleen.

Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partneran strategiana on omistaa yritysiä murroksessa olevilla toimialoilla, kuten esimerkiksi energia-alalla, kiertotaloudessa, palveluissa ja logistiikassa sekä infrastruktuuripalveluissa. Partnera rakentaa liiketoimintakonserniaan pääasiallisesti omalla pääomalla ja pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partnera on aktiivinen omistaja ja omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.

Taloudelliset tavoitteet

Lue lisää Partnerasta sijoituskohteena!

Partneran strategiset omistukset

Foamit Group

 • Vuoden 2019 liikevaihto 21,5 M€
 • Toimintamaat Suomi, Ruotsi ja Tanska
 • Partneran omistus 62 % (Suomen Teollisuussijoitus noin 31 %)

Kiertotaloutta edistävän Foamit Groupin tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja Hasopor Ab muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasinvalmistajista. Uusioaines Oy on Forssassa ja Jokioisilla toimiva vaahtolasin valmistaja ja Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 % Suomen kierrätyslasista. Hasopor Ab on Ruotsin Hammarissa sijaitseva vaahtolasin valmistukseen erikoistunut yritys. 94 % Ruotsin pakkauslasista päätyy kierrätettäväksi Hammariin.

Nordic Option

 • Salkkuyhtiöiden liikevaihto vuonna 2019 oli 64 M€
 • Partneran omistusosuus 34 % ICT Sijoitus Oy:n kautta

Nordic Option on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tarjoaa pääomasijoituksia myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomessa. Nordic Optionin juuret ulottuvat 1990-luvun alkupuolelle, jolloin Finnvera Oyj ja pohjoisen alueen kunnat perustivat yhdessä Teknoventure Oy -nimisen sijoitusrahaston, josta tuli Nordic Option Oy vuonna 2016.

Partnera sijoituskohteena

 1. Tarjoamme sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen.
 2. Kehitämme liiketoimintaa, jolla voimme edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteita.
 3. Omistamamme yhtiöt vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaation hyödyntäminen.
 4. Olemme omistamiemme yhtiöiden aktiivinen omistaja ja kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti.
 5. Vahva tase ja vakavaraisuus antavat hyvän perustan liiketoimintamme kehittämiselle.
 6. Olemme olleet hyvä osingonmaksaja ja tavoitteenamme on jatkossakin jakaa vakaata osinkoa osingonjakopolitiikan mukaisesti.
Lue lisää Partnerasta sijoituskohteena!

Yhteenveto

 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 7.9.2020
 • Osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla (olettaen, että listalleottohakemus hyväksytään).
 • Kyseessä on tekninen listautuminen eli listautumisen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä.
 • Listautumisen ensisijaisena tavoitteena on lisätä osakkeiden likviditeettiä sekä kasvattaa osakkeiden läpinäkyvää arvostusta ja Partneran tunnettuutta.
 • Partneran osakkeella on aiemmin voinut käydä kauppaa Privanetin listaamattomien osakkeiden markkinapaikalla

Katso tallenne ti 1.9. järjestetetystä yleistötilaisuudesta

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy