Sijoita omaan hotellihuoneeseen. Kiinteä tuottovaihtoehto ja takaisinmyyntimahdollisuus!

VALO Hotel & Work:in muunneltavat huoneet soveltuvat niin toimisto- kuin majoitustiloiksi. Tämä nostaa kiinteistön kokonaiskäyttöastetta ja sijoittajan tuottoa. Vaihtoehtona 5 % kiinteä tuotto. Lue lisää sijoituskohteesta!

Julkaistu: 09.06.2020 Kirjoittaja:

kiinteistösijoittaminen SijoittajaPRO Real Estate sijoitusideat

Myyjän takaama 5% kiinteä tuotto tuo turvaa markkinamyllerryksessä

Positiivisen skenaarion realisoituessa sijoituskohteella on potentiaali saavuttaa houkutteleva noin 10 % vuosittainen nettotuotto-odotus. Sijoittajalla on myös mahdollisuus valita 5 % kiinteä vuotuinen tuotto kulujen jälkeen seuraavalle 5- tai 10-vuodelle.

VALO:n uusi muunneltavien huoneiden liiketoimintakonsepti yhdistää toimitilavuokrauksen ja hotellimajoitustoiminnan. Hotellissa tietty osa huoneista on koko ajan toimistotiloina, loput huoneista on majoitustiloina. Tarvittaessa toimistotiloja muutetaan majoitustiloiksi ja päinvastoin. Hotellin huoneiden muunneltavuus nostaa rakennuksen kokonaiskäyttöastetta ja sijoittajien tuottoja.

Sijoitus KOY VALO Helsingin huoneosakkeisiin tarjoaa houkuttelevan tavan hajauttaa sijoitussalkkua hotellisektorille, jonne aikaisemmin piensijoittajan on ollut vaikea sijoittaa muuten kuin esimerkiksi rahastojen kautta.

VALO Operator Oy vastaa hotellin operatiivisesta toiminnasta    

Hotelliprojektin rakennuttaja SSA Hotels Oy myy VALO Hotel & Work hotellirakennuksen omistavan KOY VALO Helsingin osakkeita, jotka oikeuttavat hotellihuoneiden hallintaan. KOY:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti sijoittaja voi luovuttaa huoneensa hotellia operoivan VALO Operator Oy:n käyttöön operaattorisopimuksella, millä VALO Operator Oy ottaa vastuun hotellin majoitus- ja toimistohuoneiden myynnistä sekä operoinnista. Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi myös halutessaan pitää huoneen omassa käytössään.

VALO Operator Oy:n hallintasopimukseen kuuluvat lisäksi muun muassa taloyhtiön isännöinti, rakennuksen siivouksen järjestäminen, hotellirakennuksen muiden tilojen operointi ja taloyhtiön aulapalvelut.

VALO Operator Oy laskee ja tilittää huoneen tuoton sijoittajalle neljä kertaa vuodessa vähentäen tuotosta vastikkeet ja muut kustannukset. Jos sijoittaja luovuttaa huoneen hallinnan operaattorisopimuksella VALO Operator Oy:lle, niin operaattori hoitaa siis täysin hotellin käytännön pyörittämiseen ja tilittää tuotot sijoittajalle kvartaaleittain.

Minkälainen on KOY VALO Helsingin omistama hotellirakennus?

Hotellirakennus sijaitsee Helsingin kaupungin vuokratontilla Mannerheimintie 109:ssä Helsingin Ruskeasuolla, noin 5km Helsingin rautatieasemalta ja noin 20 minuutin päässä autolla Helsinki Vantaan lentoasemalta. Hotelli valmistuu arviolta 2020 elokuussa ja rakentamisen suhteen ollaan aikataulussa.

Hotellikiinteistön omistavalla KOY VALO Helsingillä on yhteensä 6457 A-sarjan osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan 440 hotellihuonetta, ja yhteensä 618 B-sarjan osaketta, jotka oikeuttavat hallitsemaan kahta ravintolatilaa. Ravintolatilat jäävät SSA Hotels Oy:n omistukseen ja niiden tuotot ja riskit eivät vaikuta KOY VALO Helsingin A-sarjan huoneidenomistajien tuottoihin. Osakkeiden vastikemaksuvelvollisuudet poikkeavat toisistaan. Koko rakennuksen kerrosala on 14 771m2.

Rakennuksessa on 422 myytävää huoneosaketta, joista 106 on enää myytävänä (tarkistettu 28.5.2020) . Hotellihuoneet:

Vesi ja sähkö kuuluvat hoitovastikkeeseen.

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät seuraavat tilat pois lukien ravintolatilat, joista tuotot ja riskit kohdistuvat SSA Hotels Oy:lle. Muut tilat:

Muista tiloista, jotka ovat yhtiön hallinnassa (esimerkiksi parkkipaikat), saatava tuotto vähentää sijoittajan maksamaa vastikkeen määrää.

Hotellisektori – Markkinatilanne

Koronapandemiasta johtuen tilanne hotellisektorilla on luonnollisesti epävarma. Helsinki Hotel Investment Guide 2020 mukaan ennen koronapandemiaa pääkaupunkiseudulla huoneiden hinnat ja käyttöasteet ja näiden tuloa kuvaava RevPar ovat nousseet vakaasti 2010 luvulla.

Revpar = Revenue per available room. Occ = Occupany (Huonekäyttöaste), ADR= Average Daily Rate (Keskimääräinen huoneen hinta sisältäen arvonlisäveron)

2019 Revpar luku on korkeammalla, kuin esimerkiksi Tukholmassa ja Oslossa, mikä kertoo siitä, että kysyntää löytyy hotellihuoneille pääkaupunkiseudulla. Tähän kysyntään on vastattu, minkä näkee siitä, että KTI:n markkinakatsauksen mukaan tällä hetkellä on käynnissä kymmenkunta, yli 2000 huonetta sisältävää, hotellihanketta.

Koronapandemia on vaikuttanut rajusti hotellien käyttöasteisiin. Esimerkiksi huhtikuussa Helsingissä huoneiden käyttöasteet ovat laskeneet 12,2% tasolle. Toisaalta rajoitusten purettua elpyminen voi olla erittäin nopeaa. Viimeaikaiset tiedot koronapandemian leviämisestä ja kulutuskysynnän elpymisestä rajoitusten purettua ovat olleet odotettua positiviisempia.

Voit valita 5 %:n kiinteän tuoton ja takaisinostoturvan

 • Kiinteä 5 % tuotto seuraavalle viidelle tai kymmenelle vuodelle poistaa epävarmuutta hotellin ylösajon ajalta koronahuolien keskellä.
 • Takaisinostoturva tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi 24-30 kuukauden kuluessa hotellin käyttöönotosta vaatia SSA Hotels Oy:tä ostamaan huoneisto-osakkeen takaisin myyntihintaan vähennettynä saaduilla tuotoilla.
 • Takaisinostoturvassa konsernin emoyhtiö SSA Group Oy toimii takaajana. Takaisinostoturvan ansiosta sijoittajalla on mahdollisuus katsoa menestyykö hotelli alhaisella riskillä.

Jos takaisinostoturvan voimassaolon aikana näyttää vielä siltä, että maailma ei toivu kriisistä tai hotellin ylösajo ei suju odotusten mukaisesti, sijoittaja voi vielä vetäytyä sijoituksesta menettäen ainoastaan varainsiirtoveron ja rahoituskustannukset.

KOY VALO Helsingin huoneosake pähkinänkuoressa

Mitä?

 • Hotellikiinteistön huoneosake Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 109.

Tuotto?

 • Myyjän takaama kiinteä 5 % vuotuinen tuotto seuraavalle 5 tai 10 vuodelle tai käyttöastesidonnainen tuotto, jossa arviomme mukaan positiivisessa skenaariossa jopa 10 % vuotuinen tuotto!

Riski?

 • Hotellisektoriin toimialana liittyvät riskit. Kiinteässä tuotossa SSA Hotels Oy:n kyky toteuttaa kiinteän tuoton vastuut. Takaisinostositoumuksessa konsernin emoyhtiön SSA Group Oy:n vakavaraisuus kantaa sitoumuksiin liittyvät vastuut.

Hinta?

 • S-kokoinen huone maksaa 181 750€, mahdollisuus ostaa minimissään 1/10 osa huoneesta = 18 175€.

Rahoitus?

 • Olemme valmistelleet sijoituksen rahoitusta OmaSP:n kanssa. Lue tarkemmat tiedot lataamalla analyysi!

6 Syytä sijoittaa KOY VALO Helsingin huoneosakkeeseen

 1. Myyjän takaama kiinteä 5% tuotto seuraavalle viidelle vuodelle tai 10 vuodelle poistaa epävarmuutta koronapandemian siivittämiltä lähivuosilta.
 2. Takaisinostoturva antaa sijoittajalle mahdollisuuden katsoa, miltä hotellimarkkina näyttää 2-2,5 vuoden päästä rajatulla riskillä    
 3. Huoneiden muunneltavuus toimistotiloiksi nostaa sijoittajien tuottoa suhteessa perinteisiin hotelleihin. Positiivisessa skenaariossa arviomme mukaan n. 10% nettotuotto!
 4. Suora sijoitus hotellikiinteistöön vähentää kustannuksia suhteessa rahastoon (rahaston palkkiot)
 5. Hajautusta sijoitussalkkuun hotellikiinteistöllä.
 6. Lisäedut. Omistajat saavat lisäetuja, kuten ilmaisen SPA ja kuntosalin käytön. Lue näistä lisää analyysistä!

Lisäedut sijoittaja.fi seuraajalle!

Sijoittaja.fi seuraajana olet myös oikeutettu lisäetuihin investointiin liittyen. Etuihin kuuluvat muun muassa:

 • Sijoittaja.fi jäsenyys vuodeksi (arvo 119€)
 • Alennettu takaisinostoturvan hinta 2500€
 • Neuvottelemamme kauppakirja
 • Maksupostit mahdollista jakaa seuraaviin eriin: 20 % kaupanteon yhteydessä ja 80 %, kun rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on tehty.

Vain rajallinen määrä huoneita myytävänä näillä ehdoilla! Lue analyysistä miten lunastat edut.  Analyysissä olemme käsitelleet muun muassa hotellin eri tuottoskenaarioita, Helsingin hotellimarkkinaahuoneosakkeen hintaa ja hotelleja yleisesti sijoituskohteena.

Tutustu sijoituskohteeseen tästä!

Kiinnostuitko kiinteistösijoittamisesta?

Olemme perustaneet kiinteistöjen rahoitusjärjestelyihin ja investointeihin keskittyvän liiketoimintayksikön SijoittajaPRO Real Estate Oy:n.

Perustimme kiinteistösijoituksiin keskittyneen liiketoimintayksikön, koska haluamme tarjota sijoittajille tuotto-riski suhteeltaan houkuttelevia sijoituskohteita myös kiinteistöissä.

Analysoimme verkostomme kautta saatuja kiinteistösijoitusmahdollisuuksia ja esittelemme houkuttelevimmat niistä eteenpäin sijoittajille.

Kyllä! Haluan sähköpostiini viestit mielenkiintoisimmista SijoittajaPRO Real Estate Oy:n kiinteistösijoituskohteista ja kiinteistösijoittamiseen liittyvästä sisällöstä. Voit milloin tahansa perua tai muuttaa sähköpostin vastaanottoasetuksia.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


2.3.2021 11:57 | Timo Heikkilä
Parhaita teknologiayhtiöitä maailmalta

1.3.2021 15:44 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilisalkkujen katsaus


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy