northcrypto

Tämän viikon parhaat tulokset – ja potentiaalinen kurssinousija

Tuloskausi on kääntymässä Suomessa loppusuoralle. Tämän viikon parhaita ovat olleet Exel, Raisio ja Elektrobit.

Julkaistu: 06.11.2014 Kirjoittaja:

Elektrobit Exel Marimekko Raisio

TOP-3 tulokset

Exelin liikevaihto oli 19,0 M€ (ennusteemme 20,5 M€) ja oikaistu liikevoitto 2,4 M€ (ennusteemme 2,5 M€). Kysyntä kasvoi edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva +3,8 M€. Saadut tilaukset kasvoivat 43 % vertailukaudesta. Myös tilauskanta kasvoi. Yhtiö muutti näkymiä positiivisemmaksi. Markkina on stabilisoitunut ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä.

Raision liikevaihto oli 126,9 M€ (analyytikoiden ennuste 132,7 M€) ja oikaistu liiketulos 12,1 M€ (ennuste 10,9 M€). Konsernin liikevoitto parani ja nousi Q2:sta. Brändit-yksikössä vahvat alueet paransivat ja Ison-Britannian aamiais- ja välipalaliiketoiminta palasi voitolliseksi. Venäjän asettamat tuontirajoitukset eivät toistaiseksi koske Raision tuotteita. Ohjaus pidettiin samana kuin Q2:lla. Raisio arvioi liiketuloksensa vuonna 2014 jäävän alle vuoden 2013 tason

EB:n liikevaihto oli 52,5 M€ (analyytikoiden ennuste 54,0 M€) ja oikaistu liikevoitto 3,5 M€ (ennuste 3,0 M€). Nettokassavirta oli 9,8 miljoonaa euroa. Automotive-liiketoimintasegmentissä kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille ja liikevaihto kasvoi. Wirelessin liikevaihto laski ja tulos oli nolla ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoiton toisella vuosipuoliskolla odotetaan olevan suuremman kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa, 1H 2014).

EB:n osakekurssiin on nykytasolla ladattu suuret kasvuodotukset. Osakkeen PE on kuluvan vuoden EPS-ennusteella 36.

Kurssinousupotentiaalia

Marimekko on perinteisesti ollut kannattava ja tasaisen varma suorittaja, joka on pystynyt heikkoinakin vuosina hyviin tuloksiin vahvan brändinsä ansiosta. Näistä ajoista yhtiön riskiprofiili on noussut yhtiön tähdätessä kansainvälisille markkinoille.  Yhtiö on investoinut kansainväliseen myymäläverkostoon, mikä on heijastunut negatiivisesti kannattavuuteen. Poistot ovat kaksinkertaistuneet, mikä näkyy liikevoitossa. Vuonna 2014 on kuitenkin nähtävissä positiivinen käänne kannattavuudessa. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut melko vähäistä ja korrelaatio OMX Helsinki -indeksiin on matala.

Kolmannella kvartaalilla Marimekon liikevaihto oli 26,8 M€ (analyytikoiden ennuste 26,4 M€) ja oikaistu liikevoitto 4,9 M€ (ennuste 3,8 M€). Yhtiö teki vahvan tuloksen heikosta markkinatilanteesta huolimatta. Tehostamistoimenpiteet vaikuttivat positiivisesti tulokseen. Samoin kasvu Aasiassa. Viimeistä neljännestä tukevat Marimekon ja Banana Republicin yhteistyömallistosta saatavat lisenssitulot sekä kertaluonteiset kampanjatoimitukset Suomessa. Tulosohjausta päivitettiin 21.10. Liikevaihto 2013 tasolla ja liikevoitto 4-8 M€.

Sijoituskohteena

Marimekko on historiassa ollut kallis. PE-luku on historiassa ollut n. 19 ja PB 4. Yhtiö on tällä hetkellä hinnoiteltu selvästi alle historiallisen keskiarvon, koska yhtiön kolmen viimeisen vuoden tulos on mennyt kansainvälistymisinvestointeihin. Kuluvan vuoden aikana kannattavuudessa on tapahtunut merkittävä käänne ja Q3:n kannattavuus oli paras neljään vuoteen.

Analyytikot tulevat todennäköisesti nostamaan kuluvan vuoden liikevoittoennusteita kohti johdon ohjauksen ylälaitaa (liikevoitto 4-8 M€ vuonna 2014). Oma ennusteemme kertaluonteisista oikaistulle liikevoitolle on 7,3 M€ ja EPS-ennuste 0,71 euroa. Osinkoa yhtiö tulee kaiken järjen mukaan nostamaan. Oma ennusteemme on 0,40 euroa.

Jos tulostrendi jatkuu positiivisena sijoittajien luottamus palautuu ja Marimekon kurssi tulee kääntymään nousuun. Viimeistään ennen kevään osinkoa.

MARIMEKKO
Vuosi 2014 2015
Liikevaihto 95,06 102,67
Oikaistu liiketulos 7,29 8,21
Rahoitustuotot ja -kulut 0,05 -0,26
Oikaistu tulos 5,72 6,36
Kurssi 9,49 9,49
EPS oikaistu 0,71 0,79
Year growth 0,0 % 11,3 %
PE oikaistu 13,4 12,1
PB 2,6 2,3
EV/EBIT 11,7 10,4
ROE 21,2 % 21,2 %
EBIT-% 7,7 % 8,0 %
Osinko per osake 0,40 0,45
Osinkotuotto 4,2 % 4,7 %

Artikkelin kirjoittaja ei kirjoitushetkellä omista Marimekon osaketta.

Seuraa tuloskautta (vain jäsenille):northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy