Mihin suursijoittajat ohjasivat varojaan elokuussa?

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Julkaistu: 08.09.2014 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat

BlackRock julkaisee kuukausittain ETP Landscape -raporttia, johon on koottu ETF:issä oleva varallisuus ja rahavirrat. Raportti antaa mielenkiintoista tietoa siitä, mihin suursijoittajat varojaan sijoittavat.

Osakkeet

Elokuussa rahavirrat USA:n osakemarkkina-ETF:iin hyytyivät. USA-ETF:iin siirtyi varallisuutta 1 919 miljoonaa dollaria (heinäkuu 13 460 MUSD). Eurooppalaisista osake-ETF:istä virtasi rahaa pois 2 244 miljoonaa dollaria. Heinäkuussa rahavirrat olivat vielä hienoisesti positiiviset 66 MUSD.

USA:ssa oli nähtävissä selkeä sektori- ja strategiasiirtymä. Rahavirrat isoihin yhtiöihin olivat negatiiviset 147 miljoonaa dollaria (heinäkuu 13 942 MUSD). Samoin keskisuuriin yhtiöihin -1 792 MUSD (heinäkuu 792 MUSD) ja pieniin yhtiöihin -301 MUSD (heinäkuu -1 013 MUSD). Sektori- ja strategia-ETF:iin virtasi sen sijaan rahaa 2 887 MUSD.

Sektoreittain voittajia USA:ssa olivat kuluttajasektorit. Syklisiin kuluttajasektori-ETF:iin virtasi 1 130 miljoonaa dollaria ja defensiivisiin kuluttajasektori-ETF:iin 1 086 miljoonaa dollaria. Häviäjäsektoreita olivat yhdyskuntapalvelusektori -1 870 miljoonaa dollaria ja rahoitus -144 MUSD.

Eurooppalaiset osakkeet eivät kiinnostaneet sijoittajia. Osake-ETF:istä virtasi pois 2 244 MUSD. Isoihin yhtiöihin sijoittavista osake-ETF:istä virtasi rahaa pois 632 MUSD ja keskisuuriin ja pienyhtiöihin sijoittavista ETF:istä 327 MUSD. EKP:n päätösten jälkeen rahavirrat voivat tosin kääntyä syyskuussa jälleen positiivisiksi.

Euroopassa sijoittajat löysivät jälleen Saksan. ETF-rahavirrat Saksalaisiin osakkeisiin olivat 1 325 miljoonaa dollaria (heinäkuu -690 MUSD). Aasian Tyynenmeren alueen osake-ETF:iin virtasi 3 418 miljonaa dollaria (heinäkuu 1 902 MUSD) ja Japanin positiivinen veto jatkui.

Kehittyneille markkinoille sijoittaviin ETF:iin siirtyi kokonaisuudessaan 6 737 miljoonaa dollaria (heinäkuu 20 651 MUSD).

Vastaavasti kehittyville markkinoille sijoittaviin osake-ETF:iin siirtyi 4 743 miljoonaa dollaria (heinäkuu 6 324 MUSD). Kyseessä oli kolmas perättäinen vahva kuukausi. Rahavirrat Kiinaan olivat jälleen vahvat 1 706 miljoonaa dollaria (heinäkuu 1 957 MUSD). Rahavirrat Etelä-Korealaisiin osakkeisiin olivat myös vahvat 601 MUSD.

Osakkeisiin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat kokonaisuudessaan 11 480 miljoonaa dollaria (kesäkuu 26 975 MUSD).

Korot ja raaka-aineet

Rahavirrat korko-ETF:iin olivat aiempia kuukausia selvästi korkeammalla. Korko-ETF:ien rahavirrat olivat kokonaisuudessaan 11 472 miljoonaa dollaria (heinäkuu 2 759 MUSD). USA:n valtion velkapapereihin sijoittaviin ETF:iin virtasi 5 200 miljoonaa dollaria (kesäkuu 285 MUSD). Yritysten riskilainoihin sijoittavissa ETF:issä rahavirrat kääntyivät positiiviseksi 61 MUSD (heinäkuu -3 270 miljoonaa dollaria). Korkean luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat 2 088 miljoonaa dollaria (kesäkuu 1 223 MUSD). Kehittyvien markkinoiden korko-ETF:ien rahavirrat olivat yllättäen negatiiviset 17 miljoonaa dollaria (heinäkuu 106 MUSD).

Elokuussa raaka-aineisiin sijoittavien ETF:ien rahavirrat olivat -8 miljoonaa dollaria (heinäkuu 1 654 MUSD). Maataloushyödykkeiden rahavirrat olivat positiiviset 100 miljoonaa dollaria (heinäkuu 74 MUSD). Samoin metalleihin 89 MUSD ja energiaan 107 MUSD. Kiinnostus kultaan väheni. Kulta-ETF:istä virtasi pois 249 miljoonaa dollaria (heinäkuu 630 MUSD) ja metalleihin 117 MUSD.

ETF-valintatyökalulla voit etsiä ETF:iä sektoreittain, alueittain ja omaisuusluokittain (vain jäsenille).

ETF-rahavirrat 82014

Timoheikkila_web_s

Kirjoittaja Timo Heikkilä on Sijoittaja.fi:n perustaja ja toimii Sijoittaja.fi:n hallituksen puheenjohtajana. Heikkilällä on kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy