ETF-rahastot: ETF:iä tyylitietoisille

Monet suomalaissijoittajat ovat kuulleet jo ETF-rahastoista. Aika moni tietää myös, kuinka valtaisan suosion ne ovat maailmalla saaneet, eikä kasvu näytä vieläkään rauhoittuvan. Tarkempi analyysi ETF-rahastojen viimeisen kahden vuoden kasvusta paljastaa mielenkiintoisen asian: ETF-rahastojen kasvu painottuu erilaisia sijoitustyylejä ja -strategioita painottaviin ETF:iin. Tämä aiheuttaa perinteiselle rahastoteollisuudelle jälleen uusia paineita. Sijoittajille tämä puolestaan on erittäin tervetullutta – jälleen kerran sijoittaja voi hyödyntää omalta kotisohvaltaan globaalien investointipankkien terävimpiä innovaatioita.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Monet suomalaissijoittajat ovat kuulleet jo ETF-rahastoista. Aika moni tietää myös, kuinka valtaisan suosion ne ovat maailmalla saaneet, eikä kasvu näytä vieläkään rauhoittuvan. Tarkempi analyysi ETF-rahastojen viimeisen kahden vuoden kasvusta paljastaa mielenkiintoisen asian: ETF-rahastojen kasvu painottuu erilaisia sijoitustyylejä ja -strategioita painottaviin ETF:iin. Tämä aiheuttaa perinteiselle rahastoteollisuudelle jälleen uusia paineita. Sijoittajille tämä puolestaan on erittäin tervetullutta – jälleen kerran sijoittaja voi hyödyntää omalta kotisohvaltaan globaalien investointipankkien terävimpiä innovaatioita.

ETF-rahastoja löytyy jokaiseen makuun ja tyyliin

ETF-rahastojen voimakas kasvu niin lukumäärän kuin pääomien suhteen on yksi tämän vuosituhannen tärkeimpiä asioita sijoittajille ympäri maailman. ETF-rahastoihin on sijoitettu tänä päivänä noin 2 500 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja ETF:ien lukumääräkin on jo ylittänyt 5 000. ETF-sijoittamisen suurin etu on siinä, että Sijoittaja voi hyödyntää ympäri maailmaa listattuja ETF-rahastoja helposti kotisohvaltaan tasavahvasti isojen instituutiosijoittajien kanssa. Vain harva instrumentti tarjoaa piensijoittajalle yhtä tehokkaan välineen sijoittamiseen.

Indeksisijoittaminen on paitsi kasvanut, niin myös kehittynyt viime vuosina voimakkaasti. Tänä päivänä jo yhä useampi sijoittaja tietää, että valtaosa perinteisistä rahastoista ei pärjää vertailukohdalleen, ja että alhaiset kustannukset ovat varma keino parantaa tuottoa. Perinteisten markkina-arvopainotteisten indeksien rinnalle ovat nousseet erilaiset tyyli- ja strategiaindeksit, ja niitä seuraavat ETF:t. Hyvien tuottojen taustalla on aina ollut tuottoisa strategia. Aiemmin sen toteutti menestyksekkäästi ”tähtisalkunhoitaja”, nykyään jokainen voi olla itse tähtisalkunhoitaja ja toteuttaa tuottoisaksi uskomaansa strategiaa kustannustehokkaasti ETF:llä.

Indeksisijoittaminen ja aktiivinen sijoittaminen ovat lähentyneet toisiaan

20140901-aktiivinen-ja-indeksisijoittaminen-ovat-lähentyneet-toisiaan

 

Aikaisemmin indeksisijoittaminen miellettiin ainoastaan perinteisiä markkinaindeksejä seuraavaksi kustannustehokkaaksi sijoitustyyliksi (vihreät laatikot). Nykyään indeksisijoittajan saatavilla on lukuisa määrä erilaisia sijoitustyylejä toteuttavia ETF:iä. Vastaavasti sijoitustutkimuksessa on havaittu, että useiden huippurahastojen tuotot selittyvät pitkälti niiden sijoitustyyleillä.

ETF-muotoisten osakerahastojen sisällä yksi voimakkaimmin kasvavia alueita ovatkin juuri erilaisiin sijoitustyyleihin / -strategioihin pohjautuvat ETF:t. Tyypillisiä sijoitustyylejä ovat esimerkiksi osinkoyhtiöt, laatuyhtiöt tai vaikkapa minimivolatiliteetti, jossa salkun laskennallinen heilunta pyritään minimoimaan.

Taustalla pyrkimys saavuttaa parempaa tuottoa tai pienempää riskiä

Tyylisijoittaminen kiinnostaa ymmärrettävästi sijoittajia, koska sen avulla on pystytty parantamaan tuottoja ja/tai pienentämään riskejä. Tehokkailla sijoitustyyleillä on saavutettu usein 1-2 %-yksikköä vastaavaa markkinaindeksiä parempia tuottoja. ETF-sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että myös kitkakulut kasvavat tyyli-ETF:iä käytettäessä. Esimerkiksi kiertonopeus ja hallinnointipalkkiot ovat tyypillisesti selvästi markkina-arvopainotteisia ETF:iä korkeampia. Alla olevasta taulukosta nähdään, kuinka muutamat tyypilliset tyylit ovat tuottaneet suhteessa markkina-arvopainotettuun indeksiin. Myös vastaava riski on esitetty tuoton heilunnalla mitattuna. Mikään ei tietenkään takaa esitettyjen tyylien tuottavan markkioita paremmin jatkossa, ja kaikkiin tyyleihin on sisältynyt ja tulee sisältymään myös pitkiä ajanjaksoja, jolloin ne häviävät vastaavalle markkinaindeksille.

Globaalien tyyli-indeksien tuottoja (MSCI World) ja riskejä vs. perinteinen markkinaindeksi (”Markkinatuotto”) 6/1988-6/2013

20140901-tyylisijoittamisen-tuottoja

Tyylittely houkuttaa pintaliitäjiä – sijoitustutkimus avuksi

Myös tyyli-ETF:ien suhteen sijoittajan täytyy olla terveen skeptinen. Kuten sijoitustoimialalla yleensä, myös tyyli-ETF:ssä markkinoille tuodaan monenlaisia tarinoita. Osalla niistä on vankempi tutkimuspohja, osa puolestaan on kehitetty kenties enemmän hyvien lähihistorian tulosten perusteella. Sijoittamisessa historia ei ole tae tulevasta.

Yksittäisellä sijoittajalla ei yleensä ole liiaksi aikaa paneutua eri sijoitustyylejä koskevaan tutkimukseen. Kunnollinen paneutuminen tyylisijoittamisen saloihin ja ymmärtäminen, miksi tietty tyyli toimii tietyissä markkinaolosuhteissa, vaatii vuosien ja taas vuosien työn yhdistettynä käytännön kokemukseen. Toimivien sijoitustyylien identifioiminen lähitulevaisuuteen ei ole helppo tehtävä ja siihen liittyy aina merkittävästi epävarmuutta. Sijoittaja.fi:ssä analysoimme sijoitusstrategioita päivittäin sekä tarjoamme mallisalkkuja ja työkaluja sijoittajille strategioiden hyödyntämiseksi. Lue myös samaa asiaa kvantitatiivisten menetelmien näkökulmasta käsittelevä artikkelimme sekä perehdy tuoton parantamiseen tähtääviin strategioihin laajemmin.

Löydä parhaat ETF:t Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalun avulla!

HannuHuuskonen_web

Kirjoittaja Hannu Huuskonen, Sijoittaja.fi:n perustaja on toiminut aikaisemmin eri omaisuudenhoitoyhtiöissä salkunhoitotehtävissä sekä kehittämässä erilaisia yksityissijoittajia palvelevia omaisuudenhoitokonsepteja.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Tuloskausi käynnistyy – katso tulosennusteet Osaketyökalusta
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Sijoittajan valinnat