Tuloskausi Q1/2014 maailmalla – Yhdysvalloissa merkittävää piristymistä, Euroopassa alkumetrit takana (27.4.2014)

Viime viikon hyvät tulokset paransivat tuloskauden kokonaissaldoa Yhdysvalloissa. Odotukset loppuvuodelle ovat edelleen korkealla. Euroopassa tuloskausi on vasta todenteolla käynnistynyt ja on vielä liian aikaista vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Suomalaista tuloskautta seuraamme yhtiötasolla erillisissä raporteissa.

Hannu Huuskonen
Hannu Huuskonen

Viime viikon hyvät tulokset paransivat tuloskauden kokonaissaldoa Yhdysvalloissa. Odotukset loppuvuodelle ovat edelleen korkealla. Euroopassa tuloskausi on vasta todenteolla käynnistynyt ja on vielä liian aikaista vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Suomalaista tuloskautta seuraamme yhtiötasolla erillisissä raporteissa.

Tuloskehitys ja odotukset Yhdysvalloissa

 

20140427-spx-ja-tulosodotukset

Viime viikon lopun tulossuman jälkeen kuva Yhdysvaltojen tuloskauden etenemisestä on kääntynyt selvästi parempaan eri toimialojen raportoidessa kattavammin tuloksistaan. Noin puolet (48 %) S&P 500-indeksin yhtiöistä on raportoinut tuloksensa viime viikon loppuun mennessä. Odotuksia positiivisemmasta tuloksesta on kertonut nyt 73 % yhtiöistä. Vastaavasti 53 % yhtiöistä on yltänyt odotettua parempaan liikevaihtoon. Luvut vastaavat tällä hetkellä melko hyvin keskimääräistä tuloskauden tulosyllätystä. Hyvän tulosviikon johdosta markkinat odottavat nyt pientä tuloskasvua (+0,2 %) vuodentakaiseen verrattuna FactSetin keräämällä datalla laskettuna. (lähde FactSet 25.4.2014)

Alla olevasta kuvaajasta näkyy tuloskasvuodotusten kehitys vuoden alusta. Viime viikon hyvät tulokset nostivat merkittävästi ennustetta.

20140427-tuloskasvuodotukset-q1-spx

Kaiken kaikkiaan yhteenlaskettu tuloskertymä on hyvän viime viikon jälkeen ylittänyt analyytikko-odotukset tällä hetkellä 4,8 %. Tämä on hieman viimeisen vuoden aikana mitattua (+3,1 %) yllätystä positiivisempi, mutta on edelleen alle viimeisen neljän vuoden ”normaalin” tuloskauden keskiarvon (+5,8 %).

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, sektoreittain tarkasteltuna paras tuloskertymä suhteessa odotettuihin tuloksiin on tullut yhdyskuntapalvelusektorilta. Siellä yhteenlasketut tulokset ovat olleet peräti 22,6 % odotuksia paremmat. Myös terveydenhuolto- (+8,6 %) ja informaatioteknologiasektoreilla (+7,0 %) tulosyllätykset ovat olleet yhteenlaskettuna hyviä. On kuitenkin hyvä huomata, että informaatioteknologiasektorin positiivinen kontribuutio tulee suurelta osin hyvistä tuloksistaan kertoneista Applesta, Microsoftista ja Facebookista. Edellä mainittujen yhtiöiden voimakkaan positiiviset tulosyllätykset selittävät vahvasti myös koko tuloskauden parantunutta kokonaiskuvaa.

Tulosyllätykset: Raportoitu tuloskertymä sektoreittain vs. analyytikkojen odotukset

20140427-tulosyllätysten-kertymä-sektoreittain-spx

Yhdyskuntapalvelusektori vaikuttaa mielestämme niin tulos- kuin kurssimomentin perusteella houkuttelevalta. Sektori on arvostettu 12 kuukauden tulosennusteilla P/E-luvulla 16,3, mikä ei ole erityisen vaativa suhteessa 10 vuoden historialliseen keskiarvoon (14,0) ja ottaen huomioon nykyisen matalan korkotason, jota vastaan yhdyskuntapalvelusektoria usein hinnoitellaan (mitä matalampi korkotaso, sitä korkeammat arvostuskertoimet). Lisäksi sektori on tarjonnut historiallisesti melko hyvää hajautusta ja vakaata tuottokehitystä.

Mielenkiintoista on, että tältä perinteisesti defensiivisenä pidetyltä sektorilta odotetaan kaikista voimakkainta tulos- (+15,2 %) ja liikevaihdon kasvua (+8,2 %) ensimmäiseltä kvartaalilta. Koko vuoden osalta tuloskasvuodotus sektorille on tosin alhaisin (+2,0 %) kaikista sektoreista kuvastaen analyytikkojen hyvin maltillisia odotuksia sektorilta. Sektorinäkemystä voi ottaa tehokkaasti Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalusta löytyvillä ETF:llä. Esimerkiksi Yhdysvaltain yhdyskuntapalvelusektoriin sijoittavan tehokkaan ETF:n löydät tästä.

Hyvänä puolena tuloskaudella on selvästi nähtävissä se, että amerikkalaisyhtiöt ovat olleet suht luottavaisia loppuvuoden suhteen. Näin tosin täytyykin olla markkinoiden odottaessa FactSetin datalla mitattuna nyt 7,8 % tuloskasvua tälle vuodelle. Odotus on tällä hetkellä toki selvästi vähemmän kuin vielä vuoden vaihteessa vallinnut reilu 10 % odotus, mutta yhtä kaikki tulevilla kvartaaleilla tuloskasvua tarvitaan keskimäärin lähes 10 %, jotta tämänhetkisiin odotuksiin päästään. Alla olevasta pylväsdiagrammista näkyy hyvin, kuinka reipasta tulospetrausta tuleville kvartaaleille odotetaan.

20140427-spx-tulos-odotukset-lähikvartaaleille

Osittain tuloskasvuodotuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä painaa poikkeuksellisen voimakas talvi, joka on syönyt aktiviteettia kotimarkkinoilla, ja jonka moni yhtiö on jo kommenteissaan esiin nostanut. Yhdysvaltalaisyritysten kommentit Euroopan kehityksestä ovat kääntyneet jossain määrin rohkaiseviksi, mutta vahvan dollarin pelätään varjostavan kansainvälisten yritysten tuloskehitystä vuodentakaiseen verrattuna. Kehittyviä markkinoita koskevat kommentit ovat olleet sen sijaan melko kaksijakoisia osan yrityksistä nähdessä jo piristymistä osan edelleen heikkenevää kehitystä.

Euroopassa tulosennusteita laskettu selvästi

Euroopassa tuloskausi on vihdoin starttaamassa kunnolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosten odotetaan nyt kasvavan 2,9 % vuodentakaisesta ja liikevaihtojen laskevan 1,7 %. Vielä maaliskuun alussa tuloskasvuodotus oli yli 9 %, joten ennusteita on vedetty alas poikkeuksellisen paljon. Koko vuodelle 2014 odotetaan 10,1 %:n kasvua tuloksissa liikevaihtojen pysyessä muuttumattomina. Tyypillisesti analyytikko-odotukset ovat korkeimmillaan muutamia kuukausia ennen tuloskauden alkua, mutta edellä kuvattu erotus odotusten alasvedossa on ollut poikkeuksellisen voimakas.

Huhtikuun 24. päivään mennessä 23:sta tuloksensa raportoineista yhtiöistä 43 % on kertonut odotukset ylittävästä tuloksesta (keskiarvo 48 %). Liikevaihdon raportoineista 27:stä yhtiöstä ainoastaan 30 % on ylittänyt odotukset (keskiarvo 54 %). Eurooppalaisen tuloskauden seurantaa vaikeuttaa se, että osa yhtiöistä raportoi kattavammin puolivuosittain eikä esimerkiksi ThomsonReutersilla ole luotettavia Q1-tulosennusteita kuin 245 yhtiölle kaikkiaan 600:sta STOXX 600-indeksin yhtiöstä. Olemme viisaampia eurooppalaisen tuloskauden suhteen vasta tulevan viikon jälkeen jahka lisää tuloksia on raportoitu.

Hyvänä puolena pidämme sitä, että odotukset vaikuttavat jo melko maltillisilta erityisesti alkuvuoden suhteen ottaen huomioon viime kuukausina piristyneen talouskehityksen. Mielestämme eurooppalaisilla yhtiöillä on edelleen tästä syystä pitkästä aikaa realistiset mahdollisuudet positiivisiin tulosyllätyksiin. Vuoden 2014 tulosennusteilla STOXX 600-indeksin P/E-luku on 14,8 (per 24.4.). Näkemyksemme kotimaan tuloskauteen löytyy täältä ja suomalaisten yhtiöiden tuloskehitystä voi seurata helposti yhdestä taulukosta täältä.

Lähde eurooppalaisen tuloskauden osalta Thomson Reuters 24.4.2014

Yhteenvetona

Kaiken kaikkiaan viime vuoden vahva osakemarkkinoiden nousu perustui siis niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa pääosin arvostuskertoimien nousuun tuloskehityksen jäädessä selvästi alkuvuonna 2013 vallinneista odotuksista. Sama trendi vaikuttaa siirtyneen myös ensimmäisen kvartaalin odotettuihin tuloksiin. Vuonna 2014 myös yritysten tulosten olisi mielestämme parannuttava jokseenkin odotusten mukaisesti, jotta osakemarkkinoiden nousu olisi tukevalla pohjalla. Arvostuskertoimet erityisesti Yhdysvalloissa noin 17 historiallisine (12kk) P/E-lukuineen ja historiallisesti poikkeuksellisen korkeine tulosmarginaaleineen ovat jo jossain määrin korkealle viritettyjä. Meidän on vaikea nähdä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden jatkavan nousuaan, ellei myös tuloskehitys anna nousun jatkumiselle selkärankaa.

Tulemme lähiaikoina lanseeraamaan uusia artikkelisarjoja ja työkaluja globaalien markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Tulevalla viikolla tuloskausi jatkuu kiihkeänä vajaan 140:n S&P 500-indeksin yhtiön, 63:n STOXX 600-indeksin yhtiön ja 30:n suomalaisen pörssiyhtiön raportoidessa tuloksistaan. Sijoittaja.fi seuraa globaalin tuloskauden etenemistä viikoittain.

Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä (Thomson Reuters, FactSet, Bloomberg) kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden Q1/2014 artikkelisarjan kirjoitukset löydät hakusanalla ”Tuloskausi Q1/2014” ja tästä pääset suoraan edelliseen analyysiin, jossa mm. markkinoiden arvostustasoa Yhdysvalloissa tarkasteltiin hieman tarkemmin.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Harvia jäi hieman ennusteista – kannattavuus vahvalla tasolla
Applen osake nousuun hyvän tuloksen jälkeen
Googlen osake tarjoaa vahvaa kasvua maltillisilla arvostuskertoimilla
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat