Index Varainhoidon Rahastoselvitys 2018

Suomalaisille sijoitusrahastoille viimeisin vuosi oli poikkeuksellisen vaikea. Index Varainhoidon vuotuisen rahastoselvityksen mukaan vain 11,8 % rahastoista ylsi vastaavaan indeksinmukaiseen markkinatuottoon.

Julkaistu: 15.03.2019 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahasto Index Varainhoito kumppaniartikkeli rahastot rahastovertailu

Rahastojen menestys

Tulos oli rahastojen kannalta merkittävästi heikompi kuin edellisenä vuonna, jolloin 36,5 % rahastoista menestyi paremmin kuin indeksi. Heikkoa menestystä selittävät varmasti monet tekijät, kuten eurooppalaisten sijoitusten maailman markkinoita heikommat tuotot, euron heikkeneminen ja riskipitoisempien sijoitusten jyrkkä arvonlasku viime vuoden lopussa.

Tuttuun tapaan suomalaisille rahastosalkunhoitajille erityisen vaikeaa on menestyä omilla kotimarkkinoillaan. Yksikään suomalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto ei yltänyt vuonna 2018 vastaavan pörssilistatun ETF-rahaston tuottoon. Myös varainhoitorahastojen menestys oli synkkää. Vain yksi rahasto 76:sta pääsi vertailukelpoiseen indeksituottoon.

Useamman vuoden tuottotarkastelussa rahastojen menestys ei myöskään paljoa parane. Viiden vuoden vertailussa 82,7 % rahastoista hävisi vertailuindeksille. Näin käy vaikka yksinkertaisessa vertailussa ei ole huomioitu vertailuajanjaksolla toimintansa lopettaneiden rahastojen vaikutusta.

Rahastojen todellinen tuotto ja kustannukset

Index Varainhoito haluaa rahastovertailulla kiinnittää sijoittajien huomion rahastojen todelliseen tuottoon ja kustannuksiin. Siksi vertailussa on verrattu rahastojen toteutuneita tuottoja paitsi vertailuindeksiin, myös kutakin vertailuindeksiä seuraavaan indeksiosuusrahastoon.

Tämä vertailu havainnollistaa sijoittajan kannalta todellisen vaihtoehdon sijoitustensa toteuttamiseksi.

Index Varainhoito haluaa edistää riippumatonta ja läpinäkyvää sijoittamista.

Lue Index Varainhoidon rahastoselvitys

KumppaniartikkeliSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy