Korkomarkkina kertoo sijoittajalle nykyisestä markkinatilanteesta

Osakesijoittaja voi välttää suuret tappiot tarkastelemalla tasaisin väliajoin korkomarkkinan kehitystä. Tarkista ainakin nämä kolme tärkeintä korkoindikaattoria.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Osakesijoittaja voi välttää suuret tappiot tarkastelemalla tasaisin väliajoin korkomarkkinan kehitystä. Tarkista ainakin nämä kolme tärkeintä korkoindikaattoria.

Korkomarkkina auttaa osakesijoittajaa

Ammattiosakesijoittajat seuraavat tarkasti korkomarkkinaa. Korkomarkkina on huomattavasti osakemarkkinaa suurempi ja kauppaa käydään eri tavalla kuin osakkeilla. Korkomarkkina ei ole herkkä laumakäyttäytymiselle, eikä korkomarkkinoilla tapahdu samanlaisia ylilyöntejä kuin osakemarkkinoilla.

Osakkeiden hintoihin vaikuttaa usein spekulointi, joten sijoittajan on vaikea saada käsitystä oikeasta hintatasosta. Sijoittajan kannattaakin tasaisin väliajoin, vähintään kerran kuukaudessa istua alas ja tutkia korkomarkkinoita. Ne kertovat usein, mihin suuntaan osakemarkkinat ovat menossa ja etenkin riskien suunnasta.

Osakesijoittajan tärkeimmät korkoindikaattorit

Osakesijoittajan kannattaa seurata:

 • Korkosijoitusten tuottokehitystä
 • Korkotuottoja ja riskilainojen korkoeroa
 • Pitkien ja lyhyiden valtionlainojen korkoeroa.

Kaikkia kyseisiä indikaattoreita sekä paljon muuta voi helposti seurata Markkinaympäristö-osiossamme.

Siirry uudistettuun markkinaympäristöön tästä!

Korkosijoitusten tuottokehitys

Eurooppalaisten korkosijoitusten tuottokehitykset kertovat, että riskilainat (high yield) laskivat selvästi loppuvuonna 2018, mutta ovat palautuneet alkuvuonna 2019 sijoittajien riskinottohalukkuuden palatessa. Vastaavasti valtionlainat nousivat jo loppuvuonna 2018, kun sijoittajat hakivat turvaa riskisijoitusten laskiessa. Valtionlainojen tuotto on jatkunut positiivisena, sillä odotukset korkotason noususta ovat edelleen laskeneet.

Korkosijoitusten tuottokehitykset kertovat, että markkinaympäristö osakkeille on positiivinen.

Korkotuotot ja riskilainojen korkoero

Eurooppalaisten turvallisten valtionlainojen korkotuotto on laskenut 0,10 %:iin. Samaan aikaan riskilainojen (high yield) korkotuotto on 4,43 %. Korkoero on tällöin 4,33 %. Se on pitkän aikavälin mediaanin 3,76 % yläpuolella. Positiivista osakkeille on, että korkoero on laskussa. Sijoittajien riskinottohalukkuus on palautumassa.

Pitkien ja lyhyiden valtionlainojen korkoero

Pitkien ja lyhyiden valtionlainojen korkoeroa kuvataan usein ”yield curvella”. Normaalitilanteessa pitkien valtionlainojen korko on lyhyitä korkeampi. Mitä pitempi laina-aika, sitä suurempi korko. Tärä eroa mitataan korkoerolla eli -spreadilla. Tällä hetkellä ero on Yhdysvalloissa vain 0,15 % ja Euroopassa 0,67 %. USA:ssa tilanne on siten jo lähellä epänormaalia.

Käänteinen korkoero, jossa lyhyt korko on pitkää suurempi, on vaarallinen. Se on usein ennustanut talouden laskusuhdannetta.

Tilannetta on siten osakemarkkinoiden näkökulmasta seurattava. Etenkin USA:ssa, jos keskuspankki Fed jatkaa koronnostoja vastoin markkinoiden odotuksia.

Seuraa Markkinaympäristöä:

 • Riski-indikaattoreita, jotka kertovat osakemarkkinan laskun riskistä
 • Suhdanneindikaattoreita, jotka kertovat osakemarkkinan suhdannevaiheesta ja taantuman riskistä
 • Talousindikaattoreita, jotka kertovat kaiken olennaisen taloustilanteesta sijoittajan näkökulmasta
 • Pitkän aikavälin tuotto-odotuksia (osakkeet, korkosijoitukset, kiinteistöt) ja tuottoja
 • Arvostusmittareita eri osakemarkkinoille
 • Suursijoittajien rahavirtoja ja ETF-suosikkeja
 • Sijoittaja.fi:n allokaationäkemystä
 • Nostoja ajankohtaisesta markkinatilanteesta ja houkuttelevista sijoitusmahdollisuuksista
 • Maailman johtavien toimijoiden markkinanäkemyksiä

Siirry uudistettuun markkinaympäristöön tästä!

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat