Juniorlainat tarjoavat hyvää tuottoa kohtuullisella riskillä

Nykyinen markkinatilanne on vaikea korkosijoittajalle. Fundu on tuonut markkinoille juniorlainat, jossa yksityissijoittajat pääsevät sijoittamaan yhdessä pankkien kanssa. Juniorlainat tarjoavat houkuttelevan sijoitusluokan nykyiseen markkinaympäristöön.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Nykyinen markkinatilanne on vaikea korkosijoittajalle. Fundu on tuonut markkinoille juniorlainat, jossa yksityissijoittajat pääsevät sijoittamaan yhdessä pankkien kanssa. Juniorlainat tarjoavat houkuttelevan sijoitusluokan nykyiseen markkinaympäristöön.

Korkomarkkinat

Tutkimme suomalaisten pankkien tarjoamien korkorahastojen tuottoja viimeiseltä 1-3 vuoden ajalta. Pitkät korot korkean luottoluokituksen valtion- ja yrityslainoihin ovat tarjonneet keskimäärin 1,5 %:n vuosituottoa viimeisen kolmen vuoden aikana ja -1,2 %:n vuositappiota viimeisen vuoden aikana. Kehittyvien markkinoiden ja high yield -lainojen korkorahastoista on saanut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 3,0 %:n vuosittaista tuottoa ja viimeisen vuoden aikana -1,9 %:n tappiota.

Alla oleva kuva tarjoaa syyn viimeisen vuoden heikoille tuotoille. Viimeisen vuoden aikana high yield -lainojen tuotto maturiteettiin on noussut reilusta 2 %:sta 3,76 %:iin. USA:n 10-vuotisten valtionlainojen korko on noussut lähelleä 3 %:ia. Euroopassakin valtionlainojen korko on noussut viimeisen kahden vuoden aikana negatiivisesta korosta 0,34 %:iin ja yrityslainojen korko alle 1 %:sta 1,33 %:iin.

Korkojen nousu on myrkkyä korkorahastoille

Kun korot nousevat, korkoinstrumenttien hinnat laskevat. Sijoitusrahastojen tuotto muodostuu korkotuotosta ja korkoinstrumenttien hinnanmuutoksista. Korkotuotot ovat alhaisella tasolla, joten hinnanmuutokset määrittelevät korkorahastojen tuotot. Tällä hetkellä hinnanmuutokset ovat negatiivisia ja trendin voidaan olettaa jatkuvan, kun korot kaikkialla maailmassa nousevat. Tästä syystä korkorahastojen tuotto-odotus on alhainen.

Fundun juniorlainat

Vakaata tuottoa etsivällä sijoittajalla suorat lainasijoitukset tarjoavat nykyisessä markkinatilanteessa hyvän vaihtoehdon. Yrityslainoja yksityissijoittajille välittävä Fundu on tuonut markkinoille juniorlainat yhteistyössä pankkien kanssa.

Klikkaa tästä sijoittamaan Funduun!

Juniorlainoissa yksityissijoittaja pääsee sijoittamaan kanssasijoittajana pankin kanssa samaan sijoituskohteeseen junior-senior-rakenteella. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhtiön päärahoittajapankki myöntää yritykselle seniorlainan ja sijoittajat juniorlainan.

Seniorlaina:

  • Etusijalla maksuhäiriötilanteessa
  • Matala korko
  • Tyypillisesti lainalla on vakuudet.

Juniorlaina:

  • Maksuhäiriötilanteessa toissijalla seniorlainoihin verrattuna
  • Korkea korko (7-12 %)
  • Tyypillisesti ei vakuuksia.

Sijoituskohteet ovat tyypillisesti yrityksiä, joiden liikevaihto on voimakkaassa kasvussa ja yritys tarvitsee rahoitusta kasvun sitoman käyttöpääoman tai investointien rahoitukseen. Senior-junior-rakenne tarjoaa yhtiölle hyvän rahoitusratkaisun kasvun rahoitukseen.

Fundun alustalla tarjolla olevien juniorlainojen hyvä puoli on lisäksi se, että juniorlainoihin sijoittavat aina lisäksi ammattimaiset sijoittajat (kuten LähiTapiola) samoilla ehdoilla. Jokainen juniorlainakohde on analysoitu ankkursijoittajana toimivan rahaston toimesta ja hyväksytty sen hyvin hajautettuun yrityslainasalkkuun. 

Juniorlainasijoituksissa sijoittajan tuotto muodostuu korkotuotosta ja luottotappioista. Sijoittajan kannattaa hajauttaa sijoitukset useaan juniorlainasijoitukseen, jolloin luottotappioriski alenee.

Fundussa luottotappioriskiä hallitaan siten, että jokainen juniorlainakohde käy läpi tiukan luottoanalyysiprosessin. Tässä arvioidaan mm. lainan takaisinmaksukykyä, yhtiön taloudellista tilannetta ja kassavirtaennustetta. Luottoanalyysiseulan läpäisseet juniorlainat esitellään sijoittajille.

Rekisteröidy ja ryhdy sijoittamaan

Yhteistyössä Fundu Platform Oy

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Metso osake
Analyysi: Metson osake nousussa kohentuneiden näkymien tukemana
Analyysi: Revenio Groupin näkymät vaikuttavat valoisilta
Sijoittajan valinnat