Osallistu osakeantiin!

Markkinat Trumpin voiton jälkeen? Mitkä hyötyvät, mitkä häviävät?

Tuloskausi ja riskit markkinoilla

Trumpin voitto on yllättänyt markkinat jo kahteen kertaan. Voitto oli yllätys. Vielä suurempi yllätys on ollut markkinoiden reaktiot. Katso, mitkä hyötyvät ja mitkä häviävät.

Julkaistu: 15.11.2016 Kirjoittaja:

ETF markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat

Yhteenveto

  • Markkinat säikähtivät Trumpin voittoa ja tekivät sen jälkeen täyskäännöksen
  • Markkinat odottavat: lisäelvytystä, veroalennuksia, vapaakaupparajoitteita, fossiilisen energian suosimista ja infrastuktuuri-investointeja
  • Trumpin politiikan odotetaan kiihdyttävän inflaatiota
  • USA:ssa korot ovat kääntyneet nousuun ja osakemarkkinat ovat reagoineet positiivisesti
  • USA:ssa pienet yhtiöt ovat nousseet voimakkaasti, samoin Dow Jones -teollisuuspainotteinen indeksi, teknologiaindeksi Nasdaq on kehittynyt heikommin
  • Osakemarkkinoilla sektoreiden välillä on eroja
  • Korkoinstrumenttien hinnat ovat laskeneet – samoin koronnousulle herkät sijoitusluokat ovat laskeneet

Miten markkinat ovat reagoineet Trumpin voittoon?

Markkinat eivät pidä yllätyksistä ja Trumpin voitto laski osakemarkkinoita, mutta vain hetkellisesti. Suunta kääntyi Trumpin puheen jälkeen ja kun Trumpin politiikan vaikutuksia alettiin analysoida.

Taulukosta näkyy Trumpin valinnan vaikutukset eri sijoituskohteisiin. USA:laiset pienyhtiöt (Russell 2000), teollisuusyhtiöt (Dow Jones), rahoitussektori ja teollisuusmetallit ovat olleet suuria hyötyjiä.

Korkoinstrumenttien hinnat ovat laskeneet korkojen käännyttyä nousuun. Samoin ovat laskeneet korkean tai vakaan osinkotuoton osakesektorit, joihin sijoittajat ovat luottaneet matalan koron ympäristössä, kuten yhdyskuntapalvelut, telekommunikaatio ja defensiivinen kulutus. Kehittyvien markkinoiden osakkeet ja lainat ovat laskeneet sijoittajien pelätessä Trumpin protektionismin vaikutuksia.

Trump tuotot2

Nämä sijoituskohteet todennäköisesti hyötyvät ja nämä häviävät

Markkinat ovat ennakoineet Trumpin politiikan vaikutuksia ja tämä näkyy jo sijoituskohteiden hinnoissa. Trumpin päätökset ja päätösten vaikutukset tulevat viiveellä. Aika näyttää, ovatko markkinat oikeassa. Volatiliteetin odotetaan pysyvän korkeammalla, koska markkinoille tulee jatkossa lisätietoa Trumpin päätöksistä ja niiden vaikutuksista talouteen ja korkotasoon.

Alla on listattu potentiaalisia hyötyjiä ja häviäjiä. Sijoittajan kannattaa muistaa, että lyhyellä aikavälillä markkinat ylireagoivat. Voimakkaasti Trumpin valintaan reagoineissa sijoituskohteissa voi siten olla ylireagointia ja hinta palautua lähemmäs lähtötasoa.

Hyötyjät

Rahoitussektori. Pankkien odotetaan olevan suurimpia Trumpin valinnasta hyötyviä. Nousevat korot parantavat pankkien korkokatetta.

Infrastruktuuri. Suunnittelu- ja rakennusalan yhtiöiden odotetaan hyötyvän Trumpin elvytyshankkeista. Trump on sanonut rakentavansa USA:n infrastruktuurin, tiet, sillat jne., uudelleen.

Sykliset sektorit, kuten teollisuus ja materiaalit.

Dollarin odotetaan edellaan vahvistuvan USA:n korkojen noustessa.

Korkoinstrumenteissa matalan duraation korkoinstrumenttien odotetaan pärjäävän pitkiä paremmin. Myös seniorilainojen odotetaan menestyvän muita korkoluokkia paremmin.

Häviäjät

Uusiutuva energia, etenkin aurinkoenergia. Trump on sanonut suosivansa perinteistä fossiilista energiaa.

Inflaation odotetaan kiihtyvän ja korkojen nousevan, etenkin USA:ssa. Tämä laskee koron muutoksille herkkien lainainstrumenttien hintoja. Erityisesti pitkän laina-ajan valtionlainat ovat vaarassa. USA:n valtionlainat ja muiden kehittyneiden valtioiden lainat.

Meksiko ja meksikon peso. Trumpin puheet muurin rakentamisesta Meksikon rajalle ovat saaneet sijoittajat vetämään rahoja ulos Meksikosta.

Trump on vaalipuheissaan sanonut asettavansa tariffit kiinalaiselle tuonnille. Jos näin tapahtuu, vastaavat kiinalaiset asettamalla tariffit USA:laiselle tuonnille. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi Appleen.

Kehittyvien markkinoiden valuutat ovat laskeneet johtuen dollarin vahvistumisesta.

Epävarmat

Teknologiasektori on kehittynyt muita sektoreita heikommin Trumpin valinnan jälkeen. Trump on kritisoinut sektorin yrityksiä tuotteiden valmistamisesta Kiinassa.

Terveydenhuolto. Markkinoilla ei ole selvää näkemystä, miten Trumpin kommentit Obamacaren romuttamisesta vaikuttavat sektoriin. Kuitenkin lääkeyhtiöille Trumpin politiikkaa pidetään Clintonia parempana valintana.

Seuraa markkinaympäristöä

Olemme päivittäneet markkinaympäristön riski- ja talousindikaattorit. Katso, miten riskit ovat kehittyneet Trumpin valinnan jälkeen. USA:n inflaatio-odotus (punainen viiva) on noussut voimakkaasti ja ylittänyt jo 2 %:n rajan.

20161115-inflaatioodotukset

ETF-valintatyökalusta sijoituskohteet

ETF-valintatyökalusta sijoittaja löytää kätevästi kuhunkin omaisuusluokkaan tai osakesektoriin sopivat ETF:t.

Esimerkiksi USA:n eri osakesektoreille sijoittavia ETF:iä löytyy työkalustamme klikkaamalla ”HAE” ja valitsemalla Osakkeet, Sektori ja maaksi Yhdysvallat:

ETF sektoritOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy