Rahavirrat ja suursijoittajien suosikit – Rahoitussektorilla käännös parempaan

rahapino, Miten määritellään osinko-osake?

ETF-rahavirrat kertovat, mihin suursijoittajat sijoittavat. Rahavirrat antavat tietoa tulevista tai käynnissä olevista sijoittamisen trendeistä.

Julkaistu: 05.09.2016 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat markkinaympäristö TOP5

Elokuu kului positiivisin merkein sijoitusmarkkinoilla. Suuria huolia ei ollut lyhyen aikavälin murheena. Keskuspankkien elvyttävä politiikka jatkoi markkinoiden tukemista ylöspäin. Varsinaisiin fundamentteihin, kuten tuloskehitykseen osakkeiden kehitys nojaa vähemmän, mutta aivan viime aikoina on ollut nähtävissä pientä käännettä parempaan. Toivotaan että positiivinen vire jatkuu. Lue tuore: ”Markkinakatsaus: mistä tuottoa?” -analyysimme.

Seuraa milloin rahavirrat Euroopan osakemarkkinoille kääntyvät positiiviseksi

Euroopan ja Japanin osakemarkkinat ovat olleet jo pitkään suursijoittajien epäsuosiossa. Nettovirtaukset ulos Euroopan osakemarkkinoilta ovat kuitenkin vähentyneet. Vielä heinäkuussa nettovirtaukset ulos olivat yli 5 miljardia euroa. Elokuussa virtaukset ulos Euroopan osakemarkkinoilta olivat enää noin 2,7 miljardia euroa. Yhdysvaltojen osakemarkkinat houkuttelivat elokuussakin sijoittajien rahoja. Yhdysvaltoihin nettovirtasi rahaa sisään 14,5 miljardia euroa.

20160902-rahavirrat-omaisuusluokat

 

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-valintatyökalustamme!

Teknologian pohjat nähty?

Teknologiasektori on ollut pitkään suursijoittajien epäsuosiossa. Elokuussa kuitenkin tapahtui täyskäännös teknologiasektorin osalta. Teknologiasektorin ETF:iin nettovirtasi elokuussa sisään yli 1,1 miljardia euroa. Myös pitkään suosiotaan kasvattanut kiinteistösektori jatkoi vielä elokuussa nettovirtausten kasvuaan. Kiinteistösektorille virtasi sisään noin 1,1 miljardia euroa. Elokuun suurimpina häviäjinä olivat defensiivinen kulutus ja yhdyskuntapalvelut. Molempien sektorien ETF:istä nettovirtasi ulos noin 600 miljoonaa euroa. Teknologiasektorin ohella rahoitussektori oli elokuussa yllättäjä: pitkään kestänyt alenevien korkotasojen maailma on painanut rahoitussektoria ja on näyttänyt siltä, että tilanne ei ole parantumassa lähiaikoina. Ovatko suursijoittajat sitä mieltä, että pohjat on nyt nähty?

Koroissa positiivisia nettovirtauksia

Korkosijoitusten puolella ainoastaan nettovirtaukset valtionlainoihin olivat negatiivisia. Negatiiviset nettovirtaukset valtionlainoihin kertonevat siitä, että sijoittajien riskinottohalukkuus on kasvanut tai vain siitä, että valtionlainat eivät juuri enää tarjoa riittävää korkotuottoa. Sijoitukset eurooppalaisiin korkoihin ovat hidastumassa: elokuussa nettovirtasi rahaa sisään vain noin 200 miljoonaa euroa, kun kolmen kuukauden aikana rahaa on virrannut sisään 1,7 miljardia euroa. Sijoitukset yhdysvaltalaisiin korkoihin ovat puolestaan piirun kiihtymässä.

Omaisuusluokkien tuotot

Elokuu meni positiivissa merkeissä sijoitumarkkinoilla. Eniten nousivat eurooppalaiset osakkeet: 4,2 %. vähiten osakkeista nousivat yllättäen yhdysvaltalaiset osakkeet, jotka nousivat vain 1,2 %. Vuoden ajalta parhaiten on mennyt kehittyvien markkinoiden osakkeilla, jotka ovat vuoden aikana nousseet 15,9 %. Lue sijoituskeissimme kehittyvistä markkinoista ja ETF-poimintamme kehittyville markkinoille.

20160902-rahavirrat-omaisuusluokkientuotot

 

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-valintatyökalustamme!

Korkopuolella kuukauden aikana parhaiten tuottivat eurooppalaiset riskilainat: 1,5 %. Kuitenkin vuoden ajalta mitattuna riskilainat ovat tuottaneet koroista heikoiten. Kuukauden aikana heikoiten meni eurooppalaisilla yrityslainoilla, jotka tuottivat vain 0,3 %. Raaka-aineista ja koko taulukosta parhaiten meni öljyllä, joka nousi massiiviset 8,1 %. Huonoiten meni kullalla, joka laski kuukauden aikana 2,5 %. Onko sijoittajien riskinottohalukkuus lisääntymässä? Vuoden aikana kulta on vahvistunut 17 %. Volatiliteetin noustessa kulta houkuttelee sijoittajia ja päin vastoin.

TOP-10 maailman suosituimmat ETF:t ja ETF-uutuudet

jasensisalto_kirjaudu

Markkinakatsaus: mistä tuottoa?

Päivitimme markkinakatsauksemme. Saat kaiken olennaisen tiedon sijoituspäätösten tueksi. Markkinakatsaus on koottu hyödyntäen Sijoittajan työkaluja ja se päivitetään kerran kuukaudessa. Katsaus sisältää TOP-sijoituskohteet maailmalta ja SuomestaSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy