Vastaa kyselyyn: Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta tekoälyn käyttöön sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa

Tekoälyyn perustuvat sijoituspalvelut ovat nousseet suosioon Yhdysvalloissa ja ovat tulossa myös Eurooppaan. Keräämme suomalaisten sijoittajien mielipiteitä kyselyllä, jota hyödynnetään Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kandidaatintutkielmassa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Tekoälyyn perustuvat sijoituspalvelut ovat nousseet suosioon Yhdysvalloissa ja ovat tulossa myös Eurooppaan. Keräämme suomalaisten sijoittajien mielipiteitä kyselyllä, jota hyödynnetään Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kandidaatintutkielmassa.

Tekoälyllä tuotetut sijoituspalvelut ovat nostaneet suosiotaan Yhdysvalloissa. Edullisuus ja algoritmiin perustuvan päätöksenteon läpinäkyvyys ovat AI-sijoituspalveluiden valtteja. Palvelut ovat tulossa myös Euroopan markkinoille.

Topias Pätäri ja Sijoittaja.fi keräävät kyselyllä vastauksia suomalaisilta sijoittajilta. Vastausten perusteellä tuotetaan Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa kandidaatintutkielma, jossa selvitetään suomalaisten suhtautumista tekoälyn käyttöön sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa.

Lue tekoälyyn liittyviä artikkeleita
Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: GPT-5 – tohtoritason älykkyys vuonna 2026
Tekoälyn hyödyntäminen sijoittamisessa –SIJOITTAJA -podcast 35
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittajan valinnat