Metsäkiinteistöjen markkinahinnat laskussa – Miltä vuosi 2024 näyttää metsämarkkinoilla?

Pitkään jatkunut metsäkiinteistöjen markkinahintojen nousutrendi on tullut päätökseen instituutiokysynnän laimentuessa. Kysynnän vähentyessä oman metsän markkina-arvon tunteminen korostuu myyntitilanteissa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Pitkään jatkunut metsäkiinteistöjen markkinahintojen nousutrendi on tullut päätökseen instituutiokysynnän laimentuessa. Kysynnän vähentyessä oman metsän markkina-arvon tunteminen korostuu myyntitilanteissa.

Metsäkiinteistömarkkinoilla merkittäviä muutoksia

Suomen metsäkiinteistömarkkinoilla on viime vuosien aikana eletty nousujohteisia aikoja. Kauppa on käynyt aktiivisesti ja metsämaan hintataso on ollut vahvassa kasvussa. Kuitenkin yleisen markkinatilanteen epävarmuus ja korkotasojen nousu ovat alkaneet heijastua myös metsäkiinteistömarkkinoille. Kaupankäyntiaktiivisuus on vähentynyt ja metsämaan hintakehityksessä on nähty lievää laskupainetta.

Markkinahintaindeksi kääntynyt laskuun

Alla olevasta kuvaajasta voidaan hahmottaa metsämaan hintakehityksen pitkän aikavälin kehitystrendiä Maanmittauslaitoksen hehtaarihintojen sekä Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksin pohjalta.

Kuvaajasta nähdään kuinka varsinkin vuodesta 2017 eteenpäin metsämaan hintataso on ollut voimakkaassa nousussa, mutta tuoreimpien tilastojen valossa Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksi on kääntynyt lievään laskuun. Markkinahintaindeksi antaa luotettavan kuvan metsäkiinteistömarkkinoiden pidemmän aikavälin kehityksestä, ja siinä verrataan liukuvasti samanlaisten kohteiden hintatasoja viimeisen 12 kuukauden ja sitä edeltäneiden 12 kuukauden aikana. 

Maanmittauslaitoksen hehtaarihintadatassa ei ole vielä nähty laskua, mutta myös sen osalta hintakehitys on tasaantumaan päin. Toisaalta Maanmittauslaitoksen hehtaarihintadata ei täysin kuvasta metsämaan markkinahintojen kehitystä, sillä vajaa puolet näistä kaupoista ei ole julkisia, kun markkinahintatasossa tulisi huomioida vain julkisilla markkinoilla tehdyt kaupat.

Pidemmän aikavälin historiaan peilaten voidaan nähdä, että laskut metsämaan hintatasoissa ovat hyvin harvinaisia. Nyt kuitenkin hintatason lasku näyttäisi olevan käsillä pitkään jatkuneen hintojen nousutrendin tultua päätökseen.

Kauppamäärien lasku

Osasyy metsämaan markkinahinnan laskuun löytyy metsäkiinteistökaupan vähentymisestä vuoden 2023 loppupuolella. Suomen Sijoitusmetsien mukaan yli 10 hehtaarin metsäkiinteistöjen kaupassa nähtiin noin 8,6 %:n lasku vuonna 2023 edellisvuoden kauppamääriin verrattuna, ja kauppamäärät laskivat erityisesti marras-joulukuussa.

Toteutuneiden kauppojen määrän lasku ei tosin johdu tarjonnan puutteesta, sillä Sijoitusmetsien mukaan yli 10 hehtaarin metsäkiinteistöjä tuli viime vuonna 7,3 % edellisvuotta enemmän myyntiin. Kaupan vähentyminen näkyy myymättä jääneiden metsäkiinteistöjen osuuden kasvussa varsinkin vuodesta 2022 eteenpäin.

Miksi metsäkiinteistöt eivät mene kaupaksi?

Kauppamäärien lasku on johtunut erityisesti ammattimaisten metsäsijoittajien, kuten metsärahastojen ja sijoitusyhtiöiden vähentäessä ostojaan nousseen korkotason myötä. Aikaisemmin metsäkiinteistöjen myyjät ovat voineet saada hyviä tarjouksia myös suoraan ammattimaisilta toimijoilta, mutta nyt näiden toimijoiden kysyntä on tyrehtynyt.

Vaikka metsäkiinteistöjen myymättä jääneiden osuus on ollut kasvussa, vaikuttaisi siltä että metsäkiinteistöjen hinnoissa ei löydy kovinkaan paljon joustoa alaspäin, vaikka Suomen Sijoitusmetsien Markkinahintaindeksi onkin laskenut lievästi. Monen metsänomistajan mielikuvissa metsäkiinteistön hintataso nähdään edelleen hyvällä tasolla, eikä metsäkiinteistön hinnan kanssa olla halukkaita tulemaan alaspäin. Toisaalta myös vahva puun hintakehitys viime vuosien aikana tukee metsänomistajaa ja estää jyrkemmät markkinaromahdukset.

Ota yhteyttä ja selvitä metsäsi arvo!

Miltä alkanut vuosi 2024 näyttää?

Kuluvana vuotena tullaan metsäkiinteistömarkkinoilla näkemään, tulevatko metsäkiinteistöjen hinnat joustamaan alaspäin. Suomen Sijoitusmetsät näkevät puun hintakehityksen positiivisen trendin jatkuvan ainakin seuraavan puolen vuoden säteellä, mikä osaltaan tukee myös metsäkiinteistömarkkinoita ja estää niillä suuremmat hintaromahdukset. Mikäli hinnat eivät jousta voi se toisaalta näkyä myymättömien metsäkiinteistöjen määrän kasvuna alkuvuoden aikana.

Kysynnän osalta odotettu korkotason lasku voisi piristää metsäkiinteistöjen kysyntää ammattimaisten metsäsijoittajien keskuudessa, mutta nähtäväksi jää kuinka paljon korkotason pitää laskea ennen kuin kysynnässä nähdään selvää kohenemista.

Vaikka metsäkiinteistöjensä potentiaalisesta myynnistä kiinnostuneita henkilöitä saattaa huolestuttaa metsämaan hintatason lievä lasku Markkinahintaindeksillä mitattuna, on historian vahvaan hintakehitykseen peilaten kuitenkin edelleen suhteellisen hyvä aika myydä metsäkiinteistöjään. Huipputasojen ajoittaminen on erittäin vaikeaa millä tahansa markkinalla, mutta hintataso on edelleen korkealla tasolla historiaan nähden.

Miten oman metsän saa menemään kaupaksi?

Jotta oman metsäkiinteistön voi saada varmimmin kaupaksi hiljentyneen kysynnän aikana, tulisi metsänomistajalla olla tukenaan ammattitaitoinen myyjä, jolla on mahdollisimman hyvä hintakäsitys metsäkiinteistöstä sekä markkinahinnoista. Suomen Sijoitusmetsien näkemyksen mukaan kuluvana vuotena metsäkiinteistöjen markkinatuntemus ja oman metsämaan oikean arvon tunteminen tulevat korostumaan entisestään metsäkiinteistökaupassa.

Yksityisille metsänomistajille myynnin haasteena voi olla se, että harvasta paikasta saa luotettavaa tietoa metsäkiinteistöjen oikeasta hinnasta. Oman metsän arvoa ei myöskään pysty tarkasti päättelemään muiden metsäkauppojen pohjalta, sillä tilakohtaiset erot esimerkiksi puumäärissä voivat vaikuttaa huomattavasti metsän arvoon.

Hiljaisilla metsätilan myynneillä riski myydä alihintaan

Hiljaisilla myynneillä tarkoitetaan metsätilan myymistä ilman laajaa julkista ilmoitusta. Näissä kaupoissa hehtaarihintataso voi olla jopa usean kymmenen prosentin verran matalammalla tasolla verrattuna julkisiin kauppoihin. Suomen Sijoitusmetsien mukaan hiljaisten kauppojen keskikoko vuonna 2023 oli noin 40 hehtaaria ja keskihinta noin 100 000 euroa, kun taas julkisten kauppojen keskikoko oli noin 32 hehtaaria ja keskihinta noin 150 000 euroa. Alueelliset tekijät voivat vaikuttaa hiljaisten kauppojen hintatasoon, mutta Suomen Sijoitusmetsien mukaan hiljaisten kauppojen hintatasoissa suhteessa julkisen kaupan hintoihin on liikuttu heikompaan suuntaan viime vuosista.

Se, miksi hiljaisten kauppojen hehtaarihinnat usein jäävät alle markkinahinnan, voi johtua useasta tekijästä. Hiljaisissa kaupoissa myyjänä on harvoin ammattitaitoinen myyjä, vaan myyntiin voi osallistua esimerkiksi perhetutut ja naapurit. Hiljaisissa myynneissä metsätilan arvonmääritys voi perustua esimerkiksi arvioihin erilaisista laskureista, tai kauppahinta voi muodostua puhtaasti neuvottelun pohjalta.

Ilmaisissa laskureissa ongelmana on usein se, että niiden antamien arvioiden hajonta voi olla suurta, eivätkä ne siten anna luotettavaa kuvaa metsätilan arvosta. Jos verrataan esimerkiksi asuntokauppaan, metsäkiinteistön hintaan vaikuttaa useampi muuttuva tekijä, ja näiden tekijöiden pohjalta metsähehtaarin hinta voi vaihdella jopa 200–20 000 euron väliltä. Tämä voi auttaa hahmottamaan, kuinka vaikea metsäkiinteistön markkinahintatasoa on selvittää ilman ammattimaista tukea.

Suomen Sijoitusmetsät tukena metsän arvonmäärityksessä

Suomen Sijoitusmetsät on metsäomaisuuden arvonmäärityksen johtava asiantuntija Suomessa. Sijoitusmetsät tarjoavat markkinoiden tarkimman hintaennusteen omalle metsäomaisuudellesi Markkinahintaennusteen avulla.

Metsämarkkinan jatkuessa haastavana vuonna 2024 Suomen Sijoitusmetsien tarjoama arvonmääritys tuo turvaa mahdolliseen metsäomaisuuden myyntipäätökseen sen suhteen, että oikean hinnan tietäessäsi et tule myyneeksi metsääsi alihintaan. Ota yhteyttä Suomen Sijoitusmetsien aputoiminimeen Omalla Maalla LKV:hen, joka auttaa oman metsäsi asianmukaisen hintatason selvityksessä ja välityksessä.

Selvitä metsäsi markkina-arvo!

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen Sijoitusmetsät Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Kiinnostaako metsäsijoittaminen? Yhteismetsä on helppo tapa aloittaa
metsät
Metsäsijoittaminen tarjoaa tasaista tuottoa suhdanteista riippumatta
Metsäluotsi avuksi metsän arvon määritykseen.
Metsänomistaja, tiedätkö mikä on metsäsi arvo?
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat