Marimekon osake 10 vuoden pohjilla – kääntyykö kurssi?

Marimekon osake on lähellä 10 vuoden pohjalukemia. Yhtiö on kärsinyt Suomen markkinan heikosta kuluttajaluottamuksesta. Kansainvälistymisstrategia on kasvattanut liikevaihtoa, mutta ei ole vielä näkynyt viimeisellä rivillä. Joko pahin on ohi? Haastattelimme Marimekon uutta toimitusjohtajaa.

Marimekko osakkeet sijoitusideat

Marimekko sijoittajan näkökulmasta

Marimekko on perinteisesti ollut kannattava ja tasaisen varma suorittaja, joka on pystynyt heikkoinakin vuosina hyviin tuloksiin vahvan brändinsä ansiosta. Näistä ajoista yhtiön riskiprofiili on noussut yhtiön tähdätessä kansainvälisille markkinoille. Yhtiö on investoinut kansainväliseen myymäläverkostoon, mikä on heijastunut negatiivisesti kannattavuuteen. Poistot ovat kaksinkertaistuneet, mikä näkyy liikevoitossa. Yhtiö on kasvanut, mutta tulos on heikentynyt.

Q4/2015

Marimekon liikevaihto oli 27,5 M€ (analyytikoiden ennuste 25,0 M€) ja oikaistu liikevoitto 1,3 M€ (ennuste 1,4 M€). Liikevoittoa laskivat Pohjois-Amerikan- ja Australian-vähittäismyynnin kannattavuuden aleneminen ja supistuneet lisenssituotot. Liikevoittoa paransivat onnistunut joulumyynti Suomessa kaikissa kanavissa ja tukkumyynnin talvimallistojen toimitusrytmin muutos. Vuosi 2016 on Marimekolle uuden rakentamisen ja tehokkuuden parantamisen vuosi. Suunniteltujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden toteutuessa täysimääräisinä Marimekko saavuttaisi 2,4 M€:n vuotuiset kustannussäästöt. Yhtiö arvioi liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykustannuksia olevan korkeampi kuin 2015. Osinkoa vuodelta 2015 ehdotetaan jaettavaksi 0,35 euroa osakkeelta (ennuste 0,31 €).

Sijoittajan luvut

 • Markkina-arvo 53 M€ (kurssilla 6,50 euroa)
 • Liikevaihto kasvanut 10 vuodessa 71,4 M€:sta 95,7 milj. euroon
 • Oikaistu liikevoitto laskenut 10,9 M€:sta 1,5 milj. euroon
 • 10 vuoden korkein oikaistu EPS 0,99 euroa ja alin 0,02 euroa
 • Vuoden 2016 liikevoiton ilman uudelleenjärjestelykustannuksia odotetaan paranevan vuodesta 2015. Suunniteltujen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden toteutuessa täysimääräisinä vuotuisia kustannussäästöjä noin 2,4 M€ (tämän perusteella liikevoitto-odotus 3-5 M€)
 • Vuoden 2016 EPS-odotus välillä 0,26 – 0,46 €.
 • Osinkoehdotus 0,35 euroa (0,35 € vuodelta 2014), joka tarjoaa yli 5 %:n osinkotuoton

Minkälaiselle sijoittajalle Marimekko sopii?

 • Pitkäjänteiselle omistajalle, joka haluaa omistaa Marimekkoa ja tykkää yhtiön tuotteista
 • Osinkosijoittajalle
 • Riskinkarttaja odottaa vahvempia merkkejä käänteestä
 • Jos uskoo, että pahin on jo takana, on kurssi nyt pitkän aikavälin pohjilla

Haastattelussa Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko

Kysyimme toimitusjohtajalta sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä. Vuonna 2015 Marimekon ruoriin astui Tiina Alahuhta-Kasko.

Marimekko-analyyissa-tiina-alahuhta

Milloin Marimekon myynnin odotetaan kääntyvän takaisin kasvuun ja mitkä tekijät vaikuttavat kasvuun heikentävästi?

Tulosohjauksemme mukaisesti odotamme liikevaihtomme olevan vuonna 2016 samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta liikevoittomme ilman uudelleenjärjestelykustannuksia odotetaan kasvavan. Maailmantalouden epävakaus ja vähittäiskaupan heikko tilanne erityisesti meille tärkeällä markkinalla Suomessa tekee toimintaympäristöstämme tällä hetkellä haasteellisen. Vuonna 2015 pystyimme kuitenkin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kasvattamaan hiukan liikevaihtoamme. Erityisen hienoa oli, että vähittäismyyntimme kasvoi Suomessa 6 prosenttia, vaikka samaan aikaan myynti koko muotikaupan alalla laski lähes 8 prosenttia.

Marimekon vähittäismyynti kasvoi Suomessa 6 %,
samaan aikaan myynti koko muotikaupan alalla laski lähes 8 %

Vuosi 2016 on Marimekolle uuden rakentamisen ja tehokkuuden parantamisen vuosi. Jatkamme pitkäjänteistä brändimme uudistustyötä ja entistä kiinnostavampien tuotteiden kehittämistä. Tehostamme toimintaamme vahvistaaksemme kansainvälistä kilpailukykyämme ja turvataksemme pitkän aikavälin kannattavan kasvun Marimekko-myymälöissä. Uskomme, että kilpailukyvyn varmistaminen mahdollistaa meille voimakkaamman kasvupotentiaalin tulevina vuosina.

Mitä toimia yhtiö on tehnyt ja tekee kannattavuuden parantamiseksi?

Vuonna 2016 keskitymme erityisesti tehokkuutemme ja kannattavuutemme parantamiseen. Laajan kustannustarkastelun ohella kehitämme hankintaamme ja optimoimme valikoimaamme eri markkinoille ja jakelukanaviin. Tammikuussa ilmoitimme tehostamissuunnitelmista ja uudelleenjärjestelyistä, jotka toteutuessaan täysimääräisinä parantaisivat liiketulostamme ja toisivat noin 2,4 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Mitkä ovat Marimekolle tärkeimmät maantieteelliset markkinat kasvustrategian kannalta?

Marimekolla on pitkän aikavälin kansainvälinen kasvustrategia. Päämarkkinamme ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Suomi on edelleen Marimekon kotimaana tärkein markkinamme. Kasvun kannalta Aasian-Tyynenmeren alue on merkittävässä roolissa. Japani on lähes 30 Marimekko-myymälällään toiseksi suurin Marimekko-markkina.

Vuonna 2015 avasimme yhteensä 18 Marimekko-myymälää, joista 9 sijoittui Aasian-Tyynenmeren alueelle. Uusina markkinoina Aasian-Tyynenmeren alueella avautuivat viime vuonna Singapore ja Thaimaa. Lähi-idässä avasimme liikkeitä Dubaihin. Myös Australiassa brändillämme on hyvää tunnettuutta ja siellä näkymät ovat positiiviset.

Suomi tärkein markkina – Kasvu Aasian-Tyynenmeren alueelta

Mistä tuoteryhmistä Marimekko hakee kasvua?

Marimekon konsepti perustuu kokonaisvaltaiseen Marimekko-lifestyle-tuotevalikoimaan, joka koostuu vaatetuksesta, kodintuotteista, laukuista ja asusteista. Rakennamme kasvuamme tälle kokonaiskonseptille. Uuden luovan johtajamme johdolla olemme menneenä vuonna lähteneet kehittämään muodin roolia lifestyle-brändimme keihäänkärkenä kansainvälistä kilpailukykyä parantaaksemme. Tämä on pitkäjänteistä uudistustyötä, joka vie aikaa, mutta toteutuessaan lisää brändin näkyvyyttä ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiselle.

Onko Marimekon tuotetarjonta sama kaikkialla maailmassa?

Rakennamme Marimekosta globaalisti yhtenäistä ja samalla paikalliselle kuluttajalle relevanttia brändiä. Tämä tarkoittaa sitä, että mallistomme ovat pääosin samat globaalisti, mutta myynnissä olevat tuotteet eri markkinoilla saattavat vaihdella esimerkiksi ilmaston ja kuluttajien preferenssien ja ostokäyttäytymisen mukaan. Maissa, joissa on Marimekko-myymälöitä, toimimme joko omien paikallisten tiimien tai partnereiden kautta. Paikallisilla toimijoilla on paras tietämys oman markkinansa kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja muista tuotevalikoiman soveltuvuuteen liittyvistä tekijöistä, mikä hyödyttää meitä suuresti.

Mikä on Marimekon digistrategia?

Digitalisaatio on yksi suurimmista alaamme mullistavista ja kilpailua lisäävistä ilmiöistä globaalisti. Kehitämme verkkoliiketoimintaamme jatkuvasti entistä tärkeämpänä osana strategiaamme.  Tällä hetkellä verkkokauppamme toimii yhteensä 12 maassa. Vuoden 2016 aikana tavoitteenamme on avata oma verkkokauppa myös Australian markkinoille. Näemme myös, että oman verkkokaupan lisäksi verkossa toimivien jälleenmyyjien hyödyntäminen tarjoaa paljon potentiaalia tulevaisuudessa.

Vuonna 2015 Marimekko laajensi verkkokauppaansa Euroopassa kahdeksaan uuteen maahan.

Kehitämme jatkuvasti verkkokauppamme käyttökokemusta, teknisiä ominaisuuksia sekä sisältöä palautteen ja käytöstä saamamme tiedon perusteella. Pohdimme jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja tarjotaksemme asiakkaillemme mahdollisimman miellyttävän asioimiskokemuksen niin verkkokaupassamme kuin fyysisissä liikkeissämmekin.

Onko Marimekko tulevaisuudessa enemmän muoti- vai sisustusalan yhtiö?

Alkuajoistaan asti Marimekko on ollut designyritys, jonka toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen lifestyle-konseptiin. Tuotevalikoimamme koostuu ajattomista ja laadukkaista vaatteista, laukuista ja asusteista sekä kodintuotteista aina kankaista astioihin. Missionamme on alusta alkaen ollut tuoda iloa ihmisten arkielämään ja kannustaa heitä rohkeasti olemaan oma itsenä Marimekon värien ja kuvioiden kautta. Alkuperäinen lifestyle-konseptimme sekä tunnistettava muotokielemme erottaa meidät alamme kilpailijoista.

Uuden luovan johtajamme johdolla olemme menneenä vuonna lähteneet kehittämään muodin roolia lifestyle-brändimme keihäänkärkenä kansainvälistä kilpailukykyä parantaaksemme. Tämä on pitkäjänteistä uudistustyötä, joka vie aikaa, mutta toteutuessaan lisää brändin näkyvyyttä ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiselle.

Olemme maaliskuussa toistamiseen mukana Pariisin muotiviikolla esittelemässä syksyn ja talven vaatemallistoamme. Kuitenkin jatkossakin olemme ensisijaisesti designyritys, ja kodinmallisto on tärkeässä roolissa liiketoiminnassamme. Myös Pariisin muotiviikon presentaatiossamme lifestyle-lähestymistapamme on näkyvästi esillä tilaan sijoitettavien kodinmallistomme tuotteiden kautta.

Onko Marimekon strategia ymmärretty oikein sijoittajien keskuudessa ja onko asioita, joita haluatte korostaa sijoittajille?

Strategiamme perustuu pitkän aikavälin kansainväliseen kasvuun, ja visionamme onkin olla maailman tunnetuin kuviosuunnittelija ja yksi inspiroivimmista design-brändeistä. Vuonna 2016 tulemme keskittymään erityisesti toimintamme tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Uskomme, että kilpailukyvyn varmistaminen mahdollistaa meille voimakkaamman kasvupotentiaalin tulevina vuosina.

Marimekolla on vakaa osingonjakopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa ainakin puolet vuotuisesta osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina omistajillemme. Olemme pitäneet johdonmukaisesti kiinni osinkopolitiikastamme, vaikka tulostaso onkin vaihdellut. Vuodelta 2015 hallitus esittää maksettavaksi 0,35 euron suuruista osinkoa, joka on 353 % osakekohtaisesta tuloksestamme vuodelta 2015.

Kuvat: Marimekko kuvapankki

Näin hyödynnät Sijoittaja.fi:n työkaluja sijoituspäätöksissäSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


13.7.2020 09:20 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilin hyvät ja huonot puolet

11.7.2020 17:00 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua

10.7.2020 18:43 | Timo Heikkilä
Osakemarkkina on nyt hurjan vaarallinen


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy