Analyysissa Nordnetin Superrahastot

Nordnet on tuonut markkinoille neljä uutta rahastoa, joiden merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa. Superrahastot ovat indeksirahastoja, jotka seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ovatko Superrahastot järkisijoitus? Mikä maista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Nordnet on tuonut markkinoille neljä uutta rahastoa, joiden merkintä-, lunastus- ja hallinnointikulut ovat pyöreät nolla euroa. Superrahastot ovat indeksirahastoja, jotka seuraavat pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ovatko Superrahastot järkisijoitus? Mikä maista vaikuttaa tällä hetkellä houkuttelevimmalta sijoituskohteelta?

LUE TÄÄLTÄ PÄIVITETTY ANALYYSI SUPERRAHASTOISTA

Sijoittajan kannalta kuluton rahasto on erinomainen vaihtoehto. Aktiiviset rahastot pääsevat harvoin markkinatuottoon johtuen juuri rahastojen korkeista kuluista. Sijoittamalla kuluttomaan indeksirahastoon sijoittaja voittaa valtaosan muista rahastosijoittajista.

Kulut eivät kuitenkaan ole rahaston tärkein ominaisuus. Aktiivisesta rahastosta on järkevää maksaa siinä tapauksessa, että rahasto voittaa markkinat. Indeksirahastoon ei vastaavasti ole järkevää sijoittaa, vaikka kulut olisivat nolla, jos indeksirahasto ei toteuta tärkeintä tehtääväänsä eli seuraa tarkasti indeksiä.

Yleistä Superrahastoista

Rahastot sijoittavat osakkeista saadut osingot uudelleen, joten rahastot eivät jaa osinkoa sijoittajille.

Suomalaiselle sijoittajalle kuluja syntyy ainoastaan valuutanvaihdosta. Sijoittaessa Ruotsin, Norjan tai Tanskan Superrahastoon Nordnet perii valuutanvaihdosta 0,25 %. Sijoittaessa tuhat euroa kulu on siten 2,5 euroa. Myydessä rahastoa valuutanvaihtokulu on sama 0,25 %.

Nordnet Superrahasto SUOMI

Superrahasto Suomi seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Helsingin pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Helsingin pörssissä isojen yhtiöiden paino on suuri. Neljän suurimman yrityksen paino rahastossa on 40 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 70 %. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto nousee ja laskee suurten yhtiöiden kurssiliikkeiden mukaisesti. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Nokia Teknologia 10,50 %
KONE Teollisuus 10,00 %
Sampo Rahoituspalvelut 9,80 %
Fortum Julkishyödykkeet 9,30 %
UPM-Kymmene Perusmateriaalit 6,60 %
Wartsila Teollisuus 6,60 %
Metso Teollisuus 4,90 %
Nordea Bank Rahoituspalvelut 4,20 %
Stora Enso Perusmateriaalit 4,20 %
TeliaSonera Viestintä 3,90 %

Nordnet Superfonden SVERIGE

Superfonden Sverige seuraa OMXSBGI-indeksiä, eli Tukholman pörssin 70 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Tukholman pörssin 70 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Tukholman pörssi on neljästä pörssistä hajautunein. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 51 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Hennes & Mauritz Syklinen kulutus 8,50 %
Nordea Bank Rahoituspalvelut 7,70 %
LM Ericsson Teknologia 7,10 %
Swedbank Rahoituspalvelut 4,50 %
Svenska Handelsbanken Rahoituspalvelut 4,30 %
Atlas Copco Teollisuus 4,20 %
SEB Rahoituspalvelut 4,20 %
Volvo Group Teollisuus 3,90 %
Investor Rahoituspalvelut 3,80 %
TeliaSonera Viestintä 3,10 %

Huom! Superfonden Sverigessä Nordean ja TeliaSoneran paino on yhteensä 10,8 %. Superrahasto Suomessa näiden yhtiöiden paino on 8,1 %. Nämä osakkeet ovat salkussasi kahteen kertaan, mikäli omistat molempia rahastoja.

Nordnet Superfondet NORGE

Superfondet Norge seuraa OBX-indeksiä, eli Oslon pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Oslon pörssin 25 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Oslon pörssi on neljästä pörssistä keskittynein. Kolmen suurimman yrityksen paino rahastossa on 47 % ja kymmenen suurimman yrityksen paino 77 %. Rahaston kehitykseen vaikuttaa siten huomattavasti kolmen suurimman yrityksen kurssikehitykset. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Statoil Energia 21,80 %
DNB Rahoituspalvelut 12,70 %
Telenor Viestintä 12,10 %
Yara International Perusmateriaalit 4,50 %
Norsk Hydro Perusmateriaalit 4,30 %
Orkla Ei-syklinen kulutus 4,20 %
Seadrill Energia 4,20 %
Subsea Energia 3,90 %
Royal Caribbean Cruises Syklinen kulutus 3,80 %
Marine Harvest Ei-syklinen kulutus 3,10 %

Nordnet Superfonden DANMARK

Superfonden Danmark seuraa OMXC20CAP-indeksiä, eli Kööpenhaminan pörssin 20 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.

Ostaessasi rahastoa sijoitat Kööpenhaminan pörssin 20 suurimpaan osakkeeseen. Osakkeiden paino rahastossa määräytyy käytännössä niiden markkina-arvon perusteella. Myös Kööpenhaminan pörssi on keskittynyt. Kymmenen suurimman yrityksen paino on 75 %. Rahaston kymmenen suurinta sijoitusta ovat:

Yhtiö Toimiala Paino rahastossa
Novo Nordisk Terveydenhuolto 15,00 %
Danske Bank Rahoituspalvelut 13,00 %
A P Moller Maersk B Teollisuus 7,80 %
A P Moller Maersk A Teollisuus 7,50 %
Novozymes Terveydenhuolto 6,40 %
Carlsberg Ei-syklinen kulutus 5,60 %
Vestas Wind Systems Teollisuus 5,40 %
Coloplast Terveydenhuolto 5,30 %
Pandora Syklinen kulutus 4,90 %
TDC Viestintä 4,00 %

Rahastojen sektoripainot ja kuvaukset

  • Suomi: syklinen, teollisuuden (konepajat, metsä, metalli, kemia yms.) paino 40 %.
  • Ruotsi: rahoituspainotteinen, rahoitusalan paino 30 %, nelikosta suurin kulutussektori, jonka paino 16,5 %.
  • Tanska: tasapainoisin, suurin sektori terveydenhuolto, jonka paino salkussa 33 %, teollisuuden paino 30 %.
  • Norja: energiaintensiivinen, energiasektorin paino 38,3 %, muun teollisuuden osuus joukon alhaisin 14 %.

Alla oleva kuvaaja poikkeaa Nordnetin sivuilla olevasta Morningstarin luokittelusta siten, että rahoitussektori on eriytetty ”syklinen” kategoriasta omaksi sektorikseen. Pohjoismaiset pankit ovat vakavaraisia ja sijoittaja voi itse päättää kuuluvatko ne sykliseen vai vakaaseen kategoriaan. Itse luokittelen ne mielummin vakaaseen kuin sykliseen.

SuperRahastotSektorit

Lähde: Nordnet, Morningstar. Sykliset: perusmateriaalit, syklinen kulutus, rahoituspalvelut, kiinteistöala. Herkät: viestintä, energia, teollisuus, teknologia. Vakaat: ei-syklinen kulutus, terveydenhuolto, julkishyödykkeet.

Nordnetin Superrahastot: tuottokehitys ja riskit

Alla olevissa kuvaajissa ovat indeksien tuotot, kurssiheilunta (volatiliteetti) sekä korrelaatiot suomalaisiin osakkeisiin. Rahastoista Superfonden Sverige on ollut markkinoilla vuodesta 2009 lähtien. Muut rahastot on perustettu kesällä 2014, joten Suomen, Norjan ja Tanskan Superrahastojen tuottohistoriaa ei ole saatavilla.

Yhteenveto kuvaajista:

  • Paras historiallinen tuotto: Tanska
  • Heikoin historiallinen tuotto: Suomi
  • Alhaisin riski: Ruotsi
  • Korkein riski: Norja
  • Paras hajautushyöty suomalaisiin osakkeisiin: Tanska ja Norja
  • Huom! Superrahastojen hajautushyöty suomalaisiin osakkeisiin on selvästi heikompi kuin maailman osakkeilla ja kehittyvien markkinoiden osakkeilla

Superrahastojen indeksien tuotot

20140911-superrahastot-tuotto (1)

Superrahastojen indeksien kurssiheilunta eli volatiliteetti (liukuva 30 pvä)

20140911-superrahastot-vola (1)

Superrahastojen indeksien liukuva korrelaatio

20140911-superrahasto-korrelaatiot (1)

Sijoittajan näkökulmasta (vain jäsenille)

Timoheikkila_web_s

Kirjoittaja Timo Heikkilä on Sijoittaja.fi:n perustaja ja toimii Sijoittaja.fi:n hallituksen puheenjohtajana. Heikkilällä on kymmenen vuoden kokemus rahoitusalalta.


Sijoittamiseen osake- ja pääomamarkkinoilla liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Historiallinen tuotto ja kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Sinua voisi kiinnostaa
Nordnetin uudella indeksirahastolla kiinni ruotsalaisiin pienyhtiöihin
Analyysissa Nordnetin Sijoitusvakuutus
SijoittajaApp on ehdolla Vuoden Sijoitusteoksi 2023
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat