Toimiiko ”Sell in May” oikeasti? – 316 vuoden pörssihistoria

Vanha sanonta ”Sell in May and go away” kehottaa myymään osakkeet toukokuussa. Toimiiko toukokuuilmiö oikeasti? Yli 300 vuoden pörssihistoria sanoo kyllä.

Julkaistu: 09.05.2019 Kirjoittaja:

anomaliat osakkeet sijoitusideat toukokuuilmiö

Toukokuuilmiö – “Sell in May and go away”

”Sell in May and Go Away” kuuluu vanha pörssiviisaus. Toukokuuilmiö-nimelläkin tunnettu sanonta kehottaa myymään osakkeet toukokuussa, painumaan lomille ja palaamaan takaisin vasta mahdollisten ”syysmyrskyjen” jälkeen. Valtaosa sijoittajista ottaa sanonnan vastaan pelkällä olankohautuksella. Kannattaisiko sanonta ottaa tosissaan?

Ehkä pitäisi.

Yli 300 vuoden pörssihistoriaa kahlanneessa tutkimuspaperissa ”Are Monthly Seasonals Real? A Three Century Perspective” toukokuuilmiö erottuu selvästi muista kalenterianomalioista. Vuosina 1693-2009 Iso-Britannian pörssin osakkeiden keskimääräinen tuotto (ilman osinkoja) marras-huhtikuussa on ollut 2,42 % (0,40 % per kk) ja touko-lokakuussa miinusmerkkinen -0,96 % (-0,16 % per kk).

Toukokuuilmiö ("Sell in May and go away") näkyy selvästi yli 300 vuoden pörssihistoriassa lähes kaikissa maailman pörssi-indekseissä.

Vanha pörssiviisaus ”Sell in May and go away” on toiminut jo vuosisatoja

Eikä siinä vielä kaikki: Tuoreessa paperissa (mukana maailman kaikkien pörssi-indeksien koko historia!) ”The Halloween Indicator, ’Sell in May and Go Away’: Everywhere and All the Time” todetaan, että toukokuuilmiö on toiminut lähes kaikkina eri aikakausina ja lähes joka maassa(!)

Kenties vanhassa viisaudessa ”Sell in May and go away” on jotain perää.

Toukokuuilmiö kasvattaa riskejä syksyä kohden mentäessä

Toukokuuilmiö ei rajoitu pelkästään keskimääräisiin tuottoihin, vaan ilmiö liittyy keskeisesti riskien kasvuun kesä- ja syyskaudella. Monet lähihistorian ja pidemmän historian tunnetuimmista pörssiromahduksista ja korjausliikkeistä ovat osuneet kesä- ja syyskaudelle (suluissa S&P 500 -hintaindeksin tuotto):

 • Finanssikriisi 2008 (lokakuu 2008: -16,9 %)
 • IT-kuplan puhkeaminen 2000-2003 (syyskuu 2002: -11,0 %)
 • Aasian kriisi 1998 (elokuu 1998: -14,6 %)
 • Pörssiromahdus 1987 (lokakuu 1987: -21,8 %)
 • Öljykriisi 1973-1974 (marraskuu 1973: -11,4 %, syyskuu 1974: -11,9 %)
 • Vuoden 1929 pörssiromahdus (lokakuu 1929: -19,9 %)

Myös Euroopan ja Kreikan velkakriisien kurssiheilunnat ajoittuivat vuosina 2010-2015 kesäkuukausiin. Vuoden 2018 markkinarytinä alkoi syksyllä ja päättyi joulukuun lopulla.

Tappioiden todennäköisyys on suurin syyskuussa

Riskien kausiluonteisuus ja kasvu syksyä kohti mentäessä on nähtävissä monissa riskimittareissa. Useimmiten suuret osakemarkkinan laskut osuvat kesä- ja syyskuukausille. Tämä näkyy hyvin tappiollisten kuukausien jakautumistesta eri kalenterikuukausille. Esimerkiksi S&P 500 -indeksin historiassa yli puolet (54 %) syyskuista on ollut tappiollisia.

Toukokuuilmiö ("Sell in May and go away") kasvattaa tappiollisten kuukausien riskejä. Laskut osuvat useammin kesä- ja syyskaudelle.

S&P 500 -indeksin historiassa yli 50 % syyskuista on ollut tappiollisia

Volatiliteetti kasvaa syksyä kohden

Toukokuuilmiö näkyy myös osakkeiden odotettua heiluntaa mittaavasta, sijoittajien pelkokertoimenakin tunnetusta, VXO-indeksistä (”alkuperäinen” VIX-indeksi). Riskin ja sijoittajien riskinottohalukkuuden mittarina käytetty volatiliteetti-indeksi saavuttaa pohjansa tyypillisesti alkukesästä ja kääntyy nousuun syksyä kohti mentäessä. Lokakuun jälkeen volatiliteetti kääntyy jälleen laskuun.

Karkeasti ottaen volatiliteetti-indeksi käyttäytyy käänteisesti osakemarkkinaan nähden: volatiliteetin ollessa matalalla osakkeet ovat huipuilla ja volatiliteetin ollessa huipuilla osakkeet tekevät pohjakosketuksensa.

Toukokuuilmiö ("Sell in May and go away") näkyy myös volatiliteetissa. Volatiliteetti kasvaa syksyä kohden ja kääntyy lokakuussa laskuun.

Toukokuuilmiö näkyy myös sijoittajien pelkokertoimena tunnetusta volatiliteetti-indeksistä

Toukokuuilmiö sijoitusstrategiana

Ikävä kyllä, toukokuuilmiö on vaikea hyödyntää sellaisenaan sijoitussalkussa. Vaikka osakkeet tuottaisivatkin paremmin marras-huhtikuussa, ”Sell in May”-filosofiaa salkussaan noudattanut sijoittaja olisi useina vuosina hävinnyt osta- ja pidä sijoittajalle. Samalla sijoittaja olisi joutunut maksamaan ylimääräisiä kaupankäyntikuluja ja veroja, jotka entisestään rokottavat toukokuuilmiöstä saatavia tuottoja.

Käytännön toteutukseen ongelmia tuottaa myös myyntien ja ostojen ajoitus. Myydääkö osakkeet huhtikuun viimeisenä pörssipäivänä, aiemmin vai vasta jossain välissä toukokuuta? Entä milloin osakkeet ostetaan takaisin? Muutaman päivän tai viikon ajoituserolla voi olla merkittävä vaikutus kokonaistuottoon. Pelkkien kalenteri-ilmiöiden avulla sijoittaminen on hankalaa.

Miten hyödyntää toukokuuilmiötä?

Toukokuuilmiötä voi hyödyntää tehokkaasti ilman ylimääräisiä verovaikutuksia tai kaupankäyntikustannuksia esimerkiksi siten, että pitää keväällä tulleet osinkorahat tai kertyneet säästöt tilillä ja ostaa osakkeita lisää touko-lokakuulle yleensä ajoittuvasta “kesädipistä”.

Myös sijoittamisen aloittamisessa toukokuuilmiötä voi hyödyntää. Hajauta sijoitukset ajallisesti useampaan ajankohtaan. Ainakin osa potista kannattaa sijoittaa syyskuukausina. Paras hetki ostaa osakkeita on, kun ”veri virtaa kaduilla”.

Lue lisää pörssivuoteen kuuluvista kalenterianomalioista, ja opi miten suojautua markkinalaskuilta

Tutustu Sijoittaja.fi:n sijoitusideoihin teemoittain

Kokosimme suositut sijoitusideamme yhdelle sivulle. Sijoittaja löytää nyt sijoitusammattilaisten valitsemat osake- ja ETF-ideat helposti yhdestä paikasta. Sijoitusideat on lajiteltu:

 • suomalaisiin osakkeisiin
 • kansainvälisiin osakkeisiin ja
 • ETF:iin.

Tunnettuja teemoja

 • Laatuosakkeet
 • Osinkoyhtiöt
 • Arvoyhtiöt
 • Kasvuyhtiöt
 • Matalariskiset osakkeet
 • Kestävän kehityksen yhtiöt
 • Globaalit megatrendit.

Katso Sijoittaja.fi:n sijoitusideat!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy