Sijoittaja.fi:n näkemys Q1-tuloskaudelle Suomessa

Basware aloittaa tyypilliseen tapaan tuloskauden ensimmäisenä huomenna 10.4. Miten sijoittajan kannattaa toimia? Kannattaako ottaa näkemystä yksittäisistä osakkeista vai toimia tulosjulkistuksen jälkeen? Mihin asioihin markkinat kiinnittävät huomiota?

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Basware aloittaa tyypilliseen tapaan tuloskauden ensimmäisenä huomenna 10.4. Miten sijoittajan kannattaa toimia? Kannattaako ottaa näkemystä yksittäisistä osakkeista vai toimia tulosjulkistuksen jälkeen? Mihin asioihin markkinat kiinnittävät huomiota?

Hyvä yleissääntö on, ettei sijoittajan kannata yrittää arvata yhtiön tulosta etukäteen. Suurimpia yhtiöitä seuraa useampi analyytikko ja iso joukko sijoittajia. Nämä ovat hyvin perehtyneitä yhtiöön ja sen lyhyen aikavälin näkymiin. Yksittäisen sijoittajan on käytännössä mahdoton ennustaa tulosta markkinoita paremmin. Tästä syystä näkemyksen ottaminen ennen tulosjulkistusta on hyvinseurattujen yhtiöiden osalta arpapeliä.

Isojen seurattujen yhtiöiden osalta on turvallisempaa odottaa tulos, analysoida se ja reagoida sitten. Esimerkkinä Tieto, joka julkisti tilinpäätöksen 6.2.2014 ja osakkeen päätöskurssi oli 17,29 euroa. Päätöskurssi 8.4. oli 19,17 euroa (+osinko 0,90 euroa). Tuottoa 16,1 %. Vastaavana ajanjaksona OMX Helsinki 25 -indeksi on noussut 2,0 %.  Vaikka tähän lisättäisiin arvioitu 4,0 %:n osinkotuotto, on indeksin tuotto jäänyt merkittävästi Tiedon tuotosta.

Pienien ja keskisuurien pörssiyritysten seuranta on vähäisempää. Näissä yhtiöissä yksittäinen sijoittaja voi olla markkinoita paremmin perillä yhtiön kehityksestä. Yhtiön hyvä kehitys on mennyt markkinoilta ohi tai unohtunut ja positiivinen tulosjulkistus tulee siten yllätyksenä. Pienissä yhtiöissä tosin saattaa käydä niin, että markkinat reagoivat käänteeseen vasta pitkän ajan jälkeen, jos silloinkaan. Kaupankäynti pienimpien yhtiöiden osakkeilla on niin vähäistä, että kurssireaktiot ovat piensijoittajien liikkeiden varassa. Yksittäisen sijoittajan on turhauttavaa olla yksin oikeassa, jos kurssi laahaa paikallaan.

Näihin asioihin markkinat kiinnittävät huomioita tuloskaudella

 • Venäjä-riskin vaikutukset (ruplan ja talouskasvun heikkeneminen) yhtiöiden tuloksiin ja näkymiin
 • Kiinan heikkojen talouslukujen vaikutukset yhtiöiden tuloksiin ja näkymiin
 • Vahvistavatko yhtiöt näkemyksen globaalin talouskasvun kiihtymisestä
 • Konepajojen tilauskertymät
 • Raaka-aineiden hinnat
 • Kustannuskehitys

Venäjä-riski

Sijoittajat odottavat yhtiöiltä tietoja siitä, miten Venäjän tilanne vaikuttaa yhtiöiden liiketoimintaan. Ruplan heikkeneminen näkyy suoraan Venäjän liiketoimien liikevaihdossa ja tuloksessa. Yhtiöiden pitäisi kertoa sijoittajille kaikki olennaiset tiedot ja riskit, jotka liittyvät Venäjän liiketoimintoihin. Näitä ovat mm. Venäjän liiketoimintojen näkymät ja vaikutukset yhtiön tulosnäkymiin, riskit alaskirjauksista sekä varautuminen kriisin eskaloitumiseen ja talouspakotteiden laajentumiseen. Kriisi on laskenut monien yhtiöiden kursseja – aiheellisesti. Esimerkiksi Nokian Renkaat on jo antanut tulosvaroituksen Venäjän tilanteen johdosta.

Venäjä-riskisten yhtiöiden osakekurssien lasku tarjoaa mielenkiintoisia ostopaikkoja pitkäjänteiselle sijoittajalle. Toisaalta riskejä karttavan sijoittajan kannattaa rauhassa odottaa, miten Venäjän tilanne etenee ja harkita Venäjä-riskisten osakkeiden ostoa vasta tilanteen selkiydyttyä. Venäjä-riskisiä yhtiöitä ovat (osalla yhtiöistä Venäjä-riski on pieni, tutustu yhtiöihin tarkemmin yhtiöiden omilla kotisivuilla):

 • Ahlström
 • Aspo
 • Atria
 • Cramo
 • Finnair
 • Fortum
 • Cargotec
 • Caverion
 • Honkarakenne
 • Kemira
 • Kesko
 • KONE
 • Konecranes
 • Lemminkäinen
 • NesteOIL
 • Nokian Renkaat
 • Oriola KD
 • Outotec
 • Ponsse
 • Pöyry
 • Ramirent
 • Rapala
 • Rautaruukki
 • Raute
 • Sponda
 • SRV Group
 • Stockmann
 • Technopolis
 • TeliaSonera
 • Tikkurila
 • UPM
 • YIT

Kiinan talouskasvun heikentyminen

Kiinan talousluvut ovat jääneet selvästi ekonomistien ennusteista. Sijoittajat pelkäävät Kiinan velkakriisiä ja kiinteistökuplan puhkeamista. Talouskasvuennusteita on laskettu ja tämä on näkynyt kiinalaisten osakkeiden kursseissa. Kiinan kasvun hyytyminen on heijastunut myös suomalaisten osakkeiden kursseihin. Markkinat odottavat tietoa siitä, miten Kiinan talouskasvun heikkeneminen vaikuttaa yhtiöiden tulosodotuksiin. Ainakin näille yhtiöille Kiina on merkittävä markkina-alue:

 • Finnair
 • Cargotec
 • KONE
 • Konecranes
 • Metso
 • Nokia
 • StoraEnso
 • UPM
 • Vacon
 • Valmet
 • Wärtsilä

Globaalin talouskasvun kiihtyminen

Markkinaympäristö nyt -osiosta löytyvät globaalit ostopäällikköindeksit kertovat siitä, että talouden odotetaan kasvavan lähes kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kasvu näyttäisi kiihtyvän myös Euroopan ongelmamaissa. Huolta talouskasvun kiihtymiselle ovat tuoneet makroyllätykset, jotka ovat olleet viime kuukausina negatiivisia (toteutuneet talousluvut ovat olleet ekonomistien ennusteita heikompia) sekä Ukrainan kriisi. Markkinat odottavat pörssiyrityksiltä vahvistusta talouskasvun jatkumiselle. Eritoten kysynnän parantuminen Euroopassa olisi kaikille kotimaisille pörssiyrityksille hyvä asia.

Konepajojen tilaukertymät

Suomalaiset suuret konepajat ovat globaaleja jälkisyklisiä yrityksiä. Yhtiöiden liikevaihto ja tulos ovat riippuvaisia tilauskertymästä ja olemassa olevasta tilauskannasta. Heikot talousvuodet ovat syöneet tilauskantoja. Sijoittajat odottavat merkkejä saatujen tilausten kasvusta. Alla lista yhtiöistä ja kuvaus saatujen tilausten kasvusta/laskusta vuoden 2013 viimeisellä kvartaalilla verrattuna Q4/2012-kauteen.

 • Cargotec (Saadut tilaukset kasvoivat voimakkaasti vertailukaudesta)
 • KONE (Saadut tilaukset ja tilauskanta kasvoivat yli 10 % vertailukaudesta)
 • Konecranes (Neljä kvartaalia kestänyt lasku saaduissa tilauksissa verrattuna vertailukauteen pysähtyi)
 • Metso (Saadut tilaukset olivat alemmalla tasolla kuin vuosi sitten)
 • Outotec (Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta)
 • Wärtsilä (Tilauskertymä oli samalla tasolla kuin vertailukaudella)

Raaka-aineiden hinnat ja kustannuskehitys

Euroopan inflaatiokehitys on ollut laskevaa. Hintojen ei odoteta nousevan lähitulevaisuudessa. Myös raaka-aineiden ja metallien hintaodotukset ovat maltilliset. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiöiden kustannusten pitäisi pysyä ennallaan verrattuna vuoteen 2013. Osalla yrityksistä kustannukset voivat jopa laskea. Esim. Nokian Renkaat on ilmoittanut raaka-ainekustannusten olevan alemmat ja tuovan 30 M€ tulosparannusta vuoteen 2013 nähden. Kaikki yhtiöt hyötyvät alhaisesta inflaatiosta, koska kustannukset eivät nouse. Kuitenkin osa yhtiöistä kärsii alhaisesta hintatasosta, koska myytävien tuotteiden hinta on tällöin alempi. Heikosta raaka-aineiden hintakehityksestä voivat kärsiä mm. seuraavat pörssiyritykset:

 • Aspo
 • Kemira
 • NesteOIL
 • Okmetic
 • Outokumpu
 • Rautaruukki
 • StoraEnso
 • Talvivaara
 • UPM Kymmene

Sijoittajat odottavat näiltä yhtiöiltä tietoa myytävien tuotteiden hintanäkymistä. Nousevat hintanäkymät parantavat tulosta tulevaisuudessa ja ovat positiivistä osakekurssille.

Mitkä yhtiöt kiinnostavimpia ennen tulosjulkistusta?

Osinkokausi alkaa olla loppusuoralla. Perinteiset osinkokoneet eivät ole parhaita sijoituskohteita osinkokauden loputtua. Kurssikehitys on usein laimeaa osingon irtoamisen jälkeen. Sen sijaan yhtiöt, joilla on positiivinen kannattavuustrendi ovat houkuttelevia. Koska kysyntänäkymiin liittyy nyt epävarmuutta, on varminta luottaa niihin yhtiöihin, joilla on jo näyttöä tuloksen paranemisesta. Suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla voi lajitella yhtiöitä Tulosmomentti ja odotukset -kriteerin perusteella. Luku kertoo mm. kannattavuustrendistä.

Kiinnostava yhtälö tuloskauden alla on sellainen, jossa yhtiöllä on positiivinen kannattavuustrendi, heikko kurssikehitys (jolle ei lyödy fundamenttiselitystä) ja jonka näkymät kuluvalle vuodelle ovat myönteiset. Näistä yhtiöistä voi löytyä sellaisia, joiden myönteisiä näkymiä markkinat eivät vielä ole havainneet. Näitä yhtiöitä ovat:

 • Componenta (vuoden 2014 kurssikehitys 0,0 %, positiivinen kannattavuustrendi, yhtiö odottaa kuluvan vuoden tuloksen parantuvan, Huom! osakkeessa korkea riski)
 • KONE (vuoden 2014 kurssikehitys -4,0 %, positiivinen kannattavuustrendi, yhtiö odottaa kuluvan vuoden tuloksen parantuvan, Huom! vankka analyytikkoseuranta ja siten vaikea löytää hinnoitteluepäkohtia, Kiina-riski)
 • Comptel (kurssi liikkunut 0,50-0,55 euron putkessa, positiivinen kannattavuustrendi, hyvä tilausvirta vuonna 2014, kuluvan vuoden tulos oletettavasti viime vuotta parempi, Huom! oston ajoitus ratkaisee, koska kyseessä senttiosake)
 • Tecnotree (kurssi liikkunut 0,22-0,26 euron putkessa, positiivinen kannattavuustrendi, tuloksen odotetaan vuonna 2014 parantuvan, Huom! osakkeessa korkea riski)
 • Exel Composites (kurssi ei juuri kuluvana vuotena liikkunut, positiivinen kannattavuustrendi, tulos todennäköisesti paranee vuonna 2014)
 • Amer Sports (vuoden 2014 kurssikehitys 3,6 %, positiivinen kannattavuustrendi, tuloksen odotetaan paranevan vuonna 2014, Huom! arvostustaso melko korkea)
 • Glaston (vuoden 2014 kurssikehitys 0,0 %, positiivinen kannattavuustrendi, tuloksen odotetaan paranevan vuonna 2014, Huom! osakkeessa korkea riski)
 • Lassila & Tikanoja (vuoden 2014 kurssikehitys -3,5 %, positiivinen kannattavuustrendi, tulos voi hieman parantua vuonna 2014, Huom! 16,7 M€:n takausvastuut L&T Recoilin lainoista tulevat maksuun)
 • Pöyry (vuoden 2014 kurssikehitys +5,1 %, positiivinen kannattavuustrendi, tuloksen odotetaan paranevan vuonna 2014, Huom! Tilauskanta laskussa ja yhtiössä Venäjä-riskiä)
 • Suominen (vuoden 2014 kurssikehitys +8,3 %, positiivinen kannattavuustrendi, tuloksen odotetaan paranevan vuonna 2014, Huom! osakkeessa korkea riski)
Bowa Legal näkyvyys
Sijoittajan valinnat