Ukrainan kriisi: vähäriskisistä osakkeista turvaa Suomi-salkkuun

Osakesijoittaja on jälleen vaikeiden valintojen edessä. Talousindikaattoreissa on merkkejä USA:n talouskasvuodotusten hyytymisestä. Samaan aikaan luottolimiittien käyttö osakesijoituksissa on USA:ssa ennätyskorkealla. Ukrainan kriisi voi heikentää Euroopan ja eritoten Suomen talouskasvua. Kaikki tekijät voivat vaikuttaa osakemarkkinoihin negatiivisesti. Yksi keino hakea turvaa on muuttaa oman Suomi-salkun painoa vähäriskisiin Suomi-osakkeisiin.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Osakesijoittaja on jälleen vaikeiden valintojen edessä. Talousindikaattoreissa on merkkejä USA:n talouskasvuodotusten hyytymisestä. Samaan aikaan luottolimiittien käyttö osakesijoituksissa on USA:ssa ennätyskorkealla. Ukrainan kriisi voi heikentää Euroopan ja eritoten Suomen talouskasvua. Kaikki tekijät voivat vaikuttaa osakemarkkinoihin negatiivisesti. Yksi keino hakea turvaa on muuttaa oman Suomi-salkun painoa vähäriskisiin Suomi-osakkeisiin.

Markkinaympäristö nyt -osion indikaattoreista saa nopeasti yleiskäsityksen talouden tilasta ja riskeistä. Sijoittaja.fi:n kehittämä kokonaisriski-indikaattori on ennustanut hyvin markkinakäänteitä. Se on edelleen normaalin riskin tasolla. Indikaattori ei kuitenkaan osaa ennustaa, mitä poliittisten päättäjien päässä liikkuu. Ukrainan kriisin eskaloituessa on sillä vaikutuksia myös talouteen ja sitä kautta osakekursseihin.

Suomi on Venäjän naapurimaana huonossa asemassa. Osassa yhtiöissä on suoraa Venäjä-riskiä. Osassa yhtiöissä on vahva ulkomaalaisomistus. Isot institutionaaliset sijoittajat näkevät Suomen vain syklisenä Euroopan reunavaltiona ja Venäjän naapurimaana. Silloin on helpompaa myydä kuin selvittää Venäjän kriisin vaikutuksia suomalaisten yhtiöiden tuleviin tuloksiin.

Suomi-salkun omistava on hankalassa asemassa

Sijoittaja voi joko toivoa, ettei kriisi eskaloidu ja ettei sillä ole vaikutuksia Euroopan juuri alkaneeseen talouskasvuun tai hakea salkkuun suojaa mahdollisen kurssilaskun varalta. Yksi tapa vähentää riskiä, on poimia salkkuun yhtiöitä, joiden kurssit ovat kestäneet aiempina laskukausina keskimääräistä paremmin

Muutamat markkinakommentaattorit ovat nähneet nykyiset kurssitasot loistavina ostopaikkoina. Tiedämme kuitenkin kokemuksesta, että se mikä näyttää nyt halvalta, näyttää muutaman hetken päästä kalliilta, kun markkinoille iskee myyntipaniikki. Tämä on tapahtunut 2009 finanssikriisissä sekä 2011 ja 2012 Euroopan velkakriisien eri vaiheissa.

Sitä, ovatko osakkeet nyt halpoja vai kalliita on mahdoton ennustaa. Tähän vaikuttaa myös sijoittajan sijoitushorisontti. Osakkeet voivat olla kalliita kuuden kuukauden periodilla, mutta halpoja viiden vuoden horisontilla. Järkevämpää sijoittamista on hakea suojaa tai muuttaa salkun painoa vähäriskisiin, kun riskit ovat koholla.

Suomalaisten osakkeiden valintatyökalusta apua

Suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla voi etsiä eri tyylisiä osakkeita. Klikkaamalla ”rajaa” ja ”Vähäriskinen” listaa työkalu kotimaiset osakkeet, joiden kokonaisriskiluku on välillä 9-10. Luokittelu on tehty siten, että yksi on heikoin ja kymmenen paras.

Riskisyyden laskemisessa on käytetty tilinpäätösriskiä ja kurssivaihtelun riskiä. Tilinpäätösriski pitää sisällään kannattavuuden vaihtelun ja velkaantuneisuuden. Kurssivaihteluriski huomioi lyhyemmän ja pitemmän ajan kurssimuutoksia. Riski on siis laskettu toteutuneiden lukujen ja toteutuneen kurssiheilunnan perusteella.

Valintatyökalun perusteella Suomi-osakkeista vähäriskisimpiä ovat:

 • Vaisala
 • QPR Software
 • Aspo
 • TeliaSonera
 • Elisa
 • Etteplan
 • Apetit
 • Rapala
 • Lassila & Tikanoja
 • Sponda
 • Aktia
 • Marimekko
 • Olvi
 • Tikkurila
 • KONE
 • Huhtamäki
 • Fortum
 • Sampo
 • Orion
 • Nordea
 • F-Secure
 • Elecster

Sijoittaja voi alentaa oman syklisen Suomi-salkkunsa riskiä painottamalla näitä osakkeita. Yksittäisten osakkeiden valinnassa täytyy kuitenkin huomioida yhtiökohtaiset tekijät. Elisan ja Orionin arvostustasot ovat normaalia korkeammalla johtuen mm. vielä irtoamattomista hyvistä osingoista. Vastaavasti mm. Rapalassa, Spondassa, TeliaSonerassa (Megafon-omistus), Tikkurilassa ja Fortumissa on Venäjä-riskiä. Osassa yhtiöissä Venäjä-riski on pieni, osassa suurempi. Esimerkiksi Fortumin investoinnit Venäjälle ovat olleet merkittävät, mutta Venäjän liiketoimintojen vaikutus yhtiön kokonaistulokseen on vielä vähäinen.

Ennen sijoituspäätöksiä osakkeisiin kannattaa tutustua tarkemmin klikkaamalla suomalaisten osakkeiden valintatyökalussa osakkeen tikkeriä sekä yhtiön omilta web-sivuilta.

Sijoittajan valinnat