Osallistu osakeantiin!

Nordic ID Oyj:n First North -listautumisanti 5.11. – 15.11.2018

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Yhtiö järjestää listautumisannin 5.11. – .15.11.2018. Tutustu yhtiöön.

Julkaistu: 02.11.2018 Kirjoittaja:

kumppaniartikkeli Nordic ID osakkeet

MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI

Sijoita suomalaiseen tuoteseurannan edelläkävijään

Nordic ID Oyj lyhyesti

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö. Nordic ID mahdollistaa esineiden yksilöllisen tunnistettavuuden ja teemme niistä seurattavia läpi niiden koko elinkaaren. Yhtiö tuottaa materiaalivirtojen seurantatietoon liittyvää reaaliaikaista informaatiota asiakkaidensa päätöksenteon tueksi. Nordic ID:n pilvipohjainen PaaS-palveluratkaisu (PaaS, Platform as a Service) yhdistää materiaalivirran jokaisen yksittäisen esineen tiedon asiakkaan tietojärjestelmiin. Nordic ID:n missiona on mahdollistaa täydellinen digijalanjälki materiaalinhallinnan keinoin.

Tärkeitä päivämääriä (listautumisaikaa jatkettiin, päivitetty 15.11.2018)

 • Listautumisanti päättyy 23.11.2018 klo 16.30
 • Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta arviolta 27.11.2018
 • Listautumisannissa merkityt uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 28.11.2018
 • Listautumisannissa merkityt uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille arviolta 29.11.2018
 • Kaupankäynti First North Finland -markkinapaikalla alkaa arviolta 30.11.2018

Yleisötilaisuudet – tervetuloa mukaan!

 • Helsinki: Maanantaina 5.11.2018 klo 17-20, Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki
 • Salo: Keskiviikkona 7.11.2018 klo 17-20 Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo

ILMOITTAUDU: www.nordnet.fi/nordicid-tapahtuma

Liiketoiminta

Nordic ID:n toimintafilosofian ydin on oikea määrä. Kun oikeita tuotteita on oikea määrä oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, hukkaa ei synny ja luonnonvaroja säästyy. Samanaikaisesti Nordic ID pystyy parantamaan merkittävästi asiakkaidensa liiketoiminnan tulosta: sitoutuneen pääoman tarve vähenee, toimintaympäristöstä riippuen myynti kasvaa ja palvelun laatua saadaan parannettua.

Pilvipalvelut yleistyvät nopeasti, ja ne korvaavat usein paikallisesti asennetut ratkaisut. Nordic ID:n näkemyksen mukaan pilviratkaisut ovat etenkin pienten ja keskisuurten yritysten suosiossa, sillä ne tarjoavat usein edullisemman ja helpommin käyttöönotettavan vaihtoehdon perinteisiin raskaisiin ja paikallisesti asennettuihin ratkaisuihin verrattuna.

Nordic ID:n ansaintamalli on muuttumassa asiakkaan kertainvestointia vaativasta projektimyynnistä palveluiden käytönmukaiseen jatkuvalaskutteiseen malliin. Tällöin Nordic ID:n palveluratkaisujen liikevaihto muodostuu laitteista, ohjelmistoista ja palveluista. Nordic ID:n asiakkaalle mallin etu on, että suuri alkuinvestointi jää pois ja kokonaisuudesta voidaan maksaa käytön mukaan.  Yhtiölle arvoperusteinen hinnoittelu mahdollistaa paremman kannattavuuden, liikevaihdon ennustettavuuden sekä uudet mahdolliset tulokanavat palveluiden myynnin kautta.

Kasvua tukevat markkinatredit

Nordic ID:n toiminta nojaa vahvasti globaaleihin ilmiöihin ja sitä ohjaavat useat markkinatrendit:

 • Kaupan monikanavoituminen
 • Digitalisaatio
 • Pilvipalveluiden nopea yleistyminen
 • RFID-markkinan kasvu ja jo saavutettu kriittinen massa, markkinapenetraatio 10 %
 • RFID-tunnisteiden hintatason merkittävä lasku

Laaja ja kansainvälinen asiakaskunta

Nordic ID:n laaja ja kansainvälinen asiakaskunta koostuu eri toimialojen johtavista yrityksistä, joille varastologistiikka ja tuotteiden reaaliaikainen seuranta ovat liiketoiminnan keskiössä. Nordic ID:n ratkaisujen sovellusalat ovat lähes rajattomia ja yhtiön asiakkaat pystyvät koostaan riippumatta hyödyntämään samaa teknologiaa arvoketjun eri vaiheissa.

Nordic ID:n asiakastoimialoja ovat mm. autoteollisuus, teollisuutta tukevat palvelut ja vähittäiskauppa, joista seuraavassa kaksi esimerkkiä:

Lindström

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla  on 170 vuoden kokemus alalta. Yhtiö tarjoaa kattavat tekstiilialan palvelut työvaate-, henkilönsuojain-, matto-, hotelli- ja ravintolatekstiilipalveluista teollisuuspyyhepalveluihin.

Olemme kehittäneet tiiviissä yhteistyössä Lindströmin kanssa digitaalisia palveluratkaisuja, joiden avulla heidän asiakkaidensa työvaatteiden ja muiden tekstiilien hallinta paranee. Palvelumme vähentää turhia pesukertoja, turhia toimituksia ja välivarastointia sekä varmistaa, että asiakkailla on aina oikea määrä tekstiilejä käytettävissään. Palvelumme siis paitsi lisää toiminnan sujuvuutta sekä asiakkaan että tämän työntekijöiden näkökulmasta myös vähentää ympäristön kuormitusta. Uskomme, että kertyneen tiedon avulla pystymme myös tulevaisuudessa tuomaan uusia, asiakkaan arkea helpottavia palveluita.

Kansainvälinen teknologiayhtiö

Nordic ID on yhteistyössä kansainvälisen teknologiayhtiön kanssa kehittänyt itsepalvelukassan, joka tekee ostotapahtumasta 15 kertaa nopeamman kuin perinteinen itsepalvelukassa, ja seitsemän kertaa nopeamman kuin tavallinen kassa. Nordic ID:n RFID-ratkaisu mahdollistaa ostosten yhtäaikaisen nopean ja tarkan skannattavuuden. Nopea ostotapahtuma parantaa asiakaskokemusta karsimalla kassajonoja. Itsepalvelukassa myös vapauttaa kassahenkilökunnan palvelemaan asiakkaita kauppatilassa, mikä tuo myyjille paremmat mahdollisuudet lisämyyntiin. Nordic ID:n teknologia on avaintekijä itsepalvelukassaratkaisussa. Se mahdollistaa tulevaisuuden ostotapahtuman yhtiön asiakkaille jo tänään.

Kasvustrategia ja taloudelliset tavoitteet

Nordic ID:n strategiana on olla teknologiasta riippumaton PaaS-liiketoimintamallia käyttävä IoT-sovellusten toimittaja.

Nordic ID:n tavoitteena on kasvattaa yhtiön liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Yhtiön tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Nordic ID haluaa ensisijaisesti varmistaa kannattavan kasvun. Pääomaa tullaan käyttämään kasvun rahoittamiseen.

Keskeinen Nordic ID:n kasvun komponentti on siirtymä arvoketjussa uuteen, aiempaa laajempaan kokonaispalvelun tuottajan rooliin. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtymistä laitevalmistajasta kokonaispalveluiden tuottajaksi, jolloin yhtiö voi laajentaa palveluntarjontaansa nykyisille ja uusille asiakkaille sekä uusille toimialoille.

Hankittavien varojen käyttö

Listautumisannin ja Nasdaq Helsingin kasvuyhtiöille tarkoitetuille First North Finland -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteena on kiihdyttää Nordic ID:n kasvua panostamalla tuotekehitykseen ja myynnin vahvistamiseen. Yhtiö pyrkii käyttämään Listautumisannissa saamansa varat vahvistaakseen palveluratkaisuihin sekä Radea-ohjelmistoalustan kehittämiseen liittyviä kyvykkyyksiä muun muassa yritysjärjestelyjen ja lisärekrytointien kautta. Yhtiö pyrkii valtaamaan kasvavaa markkinaa uudella tarjoamalla, laajentamaan nykyistä markkina-asemaa USA:ssa ja vahvistamaan jalansijaa valituilla markkinoilla Aasiassa. Lisäksi Nordic ID valmistelee strategiaansa AI (keinoäly) -palveluntarjoajaksi muuntautumisessa. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä.

Nordic ID lukuina

 

Lisätietoja

Merkintäpaikat

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii:

 • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen internetpalvelu osoitteessa nordnet.fi/nordicid.
 • Nordnet Bank AB:n Suomen sivuliikkeen toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

MISSIONA TÄYDELLINEN DIGIJALANJÄLKI

Tervetuloa mukaan sijoittamaan suomalaiseen tuoteseurannan edelläkävijään!Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy