Osallistu osakeantiin!

Fallen angels -strategialla lisätuottoa riskilainasijoituksiin

Fallen angels -joukkovelkakirjalainat ovat yrityslainoja, joiden luottoluokitus on pudonnut hyvästä luottoluokasta roskalainaluokkaan. Historiallisesti Fallen Angels -lainat ovat antaneet korkeariskisiä lainoja parempaa tuottoa matalammalla riskillä. Suurten likviditeettikriisien jälkeen tuotot ovat olleet jopa osakkeita paremmat.

Julkaistu: 21.02.2019 Kirjoittaja:


Fallen angels -strategialla lisätuottoa riskilainasijoituksiin

Fallen angels -joukkovelkakirjalainat ovat yrityslainoja, joilla oli aiemmin hyvä luottoluokitus, mutta ovat sittemmin menettäneet hyvän luottoluokituksensa ja tippuneet roskalainaluokkaan. Yleisesti korkeaksi luottoluokituksiksi (”investment grade”) lasketaan luottoluokat AAA, AA, A ja BBB. Roskalainaluokkaan putoamiseksi riittää tipahdus yhdellä luottoluokituksella BBB:stä BB-luottoluokkaan.

Luottoluokituksen putoaminen hyvästä luottoluokituksesta korkeariskisten ”roskalainojen” luottoluokkaan johtuu yleensä velkakirjan liikkeellelaskeneen yrityksen heikentyneestä maksukyvystä ja sitä seuraavasta luottoluokittajan tekemästä uudelleenluokituksesta. Useimmiten yrityksen maksukyvyn heikkenemisen taustalla on liiketoiminnan alamäki: heikentynyt kannattavuus, laskeva liikevaihto ja/tai kasvava velkataakka.

Historiallisesti Fallen Angels -lainat ovat tarjonneet parempaa tuottoa kuin korkeariskiset lainat keskimäärin. Houkuttelevaksi fallen angels -lainat tekee tavanomaisesti kaksi seikkaa:

1) Yrityslainan liikkeellelaskeneen yhtiön heikentynyt maksukyky voi olla vain hetkellistä ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Näin ollen käännettä etsivä sijoittaja voi saada roskalainaluokkaan tippuneista yrityslainoista hyvän tuoton.

2) Useilla instituutiosijoittajilla ja rahastoilla on rajoituksia roskalainasijoitusten suhteen, jolloin luottoluokituksen tippuessa kyseiset omistajat voivat joutua pakon edessä myymään roskalainat pois. Pakkomyynnit johtavat usein yrityslainojen myyntiin alihintaan, mikä tarkoittaa hyvää kauppaa ostajan kannalta.

Fallen Angels -yrityslainat ovat olleet viimeisen yli 10 vuoden ajan selvästi riskilainoja ja eurooppalaisia osakkeita tuottoisampi omaisuusluokka.

Parasta tuottoa likviditeettikriisien jälkimainingeissa

Suurimmat hinnoitteluvirheet lähes kaikille arvopapereille syntyvät kriisien yhteydessä (ja toisinaan syntyvien kuplien yhteydessä). Korkosijoituksissa kassavirrat ovat ennestään tiedossa ja instituutiosijoittajat toimivat sijoituksissaan hyvin rationaalisesti, joten ylioptimistisiin tulevaisuudenkuviin liittyviä kuplia ei juurikaan muodostu korkomarkkinoilla. Kriiseissä riskien hinnoittelu voi irtautua todellisuudesta erityisesti epälikvideissä ja korkeariskisissä lainoissa, joissa maksukyvyttömyysriski on olennainen.

Tärkein syy hintojen voimakkaalle laskulle likviditeettikriiseissä ei ole sijoittajien tyhmyys tai epälooginen käytös vaan pakkomyynnit. Esimerkiksi luottoluokitusten laskun, rahastosijoittajien paon, marginaalivaatimusten nousun ja vastaavien syiden aiheuttamien pakkomyyntien mukana hinnat voivat irtautua rajustikin todellisista riskeistä. Muiden korkosijoittajien kärsiessä samoista ongelmista (mm. high yield -rahastot), sääntöjen aiheuttamista rajoitteista (mm. investment grade -rahastot) tai odottaessa hintojen laskun jatkumista (mm. hedgerahastot), hintojen lasku voi jatkua täysin rationaalisista syistä hyvinkin pitkään ja lainapapereiden hintojen ero suhteessa niiden ”todelliseen fundamenttiarvoon” voi muodostua erittäin merkittäväksi kriisin edetessä.

Fallen Angels -lainat hyötyvät korkosijoitajien riskinottohalun ja -kyvyn paluusta kriisin päättyessä ainakin kolmella tapaa:

1) Pakkomyyntien ja likviditeettipaon (”flight-to-liquidity”) päättyessä joukkovelkakirjalainojen hinnoittelu palaa takaisin fundamentaalisiin riskeihin (millä todennäköisyydellä laina jää osittain tai kokonaan maksamatta?)

2) Korkosijoittajat kiinnostuvat jälleen epälikvidimmistä ja korkeariskisistä lainoista, joista saa halvemman hinnan myötä nyt aiempaa korkeampaa korkoa.

3) Talousnäkymien elpyminen parantaa yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja maksukykyä, minkä myötä luottoluokittajat nostavat yritysten luottoluokituksia. Yrityslainan paluu hyvän luottoluokituksen kategoriaan kasvattaa jälleen lainan kiinnostavuutta (erityisesti sääntöjen rajoittamien) korkosijoittajien parissa.

Tarkemmin likviditeettikriisejä ja niiden syntyä on kuvattu esimerkiksi artikkelissa Mitä tapahtuu, kun musiikki loppuu? 

Osakkeitakin parempaa tuottoa pienemmällä riskillä?

Alla olevasta kuvaajasta nähdään, että Fallen Angels -yrityslainat ovat historiassa tuottaneet korkeariskisiä lainoja paremmin vastaavalla tai hieman matalammalla riskillä lähes kaikissa markkinatilanteissa.

Erityisen korkeita tuottoja Fallen Angels -yrityslainat antavat kuitenkin suurten likviditeettikriisien jälkeen, kuten vuoden 2009 finanssikriisin ja 2011-2012 eurokriisin jälkeen. Näissä tilanteissa fallen angels -yrityslainat ovat voittaneet reilulla erolla korkeariskisten lainojen lisäksi myös osakkeet (huolimatta niiden selvästi matalammasta riskistä).

Fallen Angels -yrityslainat ovat olleet suurten likviditeettikriisien (finanssikriisi ja eurokriisi) jälkeen yksi parhaiten tuottaneista omaisuusluokista.

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Markkinoilla on useampi fallen angels -lainoihin sijoittava ETF. Suurin ja tehokkain niistä on Yhdysvaltoihin listattu VanEckin Fallen Angel High Yield Bond ETF, jonka hallinnointikustannus on 0,35 %.

Kotimaiselle piensijoittajalle paras vastine on Saksan ja Lontoon pörsseihin listattu globaalisti sijoittava iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond ETF, joka löytyy esimerkiksi Nordnetistä kaupankäyntitunnuksella QDVQ tai ISIN-koodilla IE00BYM31M36. ETF:n hallinnointikustannus on 0,50 % p.a.

Kaipaatko lisää ETF-sijoitusideoita?

Kiinnostuitko? Muita kiinnostavia ETF:iä voit etsiä ETF-työkalustamme. ETF-työkalu auttaa löytämään parhaat pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t tuhansien vaihtoehtojen joukosta. Sijoitusideoita-osiosta löydät Sijoittaja.fi:n tiimin omat ETF-suosikit teemoittain niin passiiviseen osakesäästämiseen kuin megatrendi- ja faktorisijoittamiseen.

Hae ETF:iä nimellä/tickerillä/ISIN-koodilla. Vertaile ja lajittele ETF-rahastoja sijoituskohteen, kustannusten ja tehokkuuden mukaan.

Tutustu ETF-työkaluun tästä! Valitse, vertaile ja löydä tehokkaimmat yli 3000 ETF:n joukosta.

Haluatko oppia lisää ETF-sijoittamisesta?

Lataa ilmainen ETF-opas – Mitä on ETF-sijoittaminen? ETF-oppaan lukemalla opit

  • Mikä on ETF?
  • Miten voit hyödyntää ETF:iä sijoitustoiminnassasi?
  • Miten valitsen tehokkaimmat ETF:t?

Opi ETF-sijoittajaksi - lataa opas!Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy