OP:lta iloinen yllätys osake- ja rahastosijoittajille – miten hyödynnät kampanjan?

OP pohjola logo

OP poistaa kaupankäyntikulut Helsingin pörssiin listattujen kotimaisten yhtiöiden osakkeilta sekä tarjoaa osaketutkimustiedon maksutta ajalla 7.12.2015-31.3.2016. Lisäksi merkintäpalkkio OPn Suomeen sijoittavista rahastoista poistuu pysyvästi.

osakkeet rahasto

OPn tiedotteessa sanotaan, että Sijoita Suomeen -kampanjalla OP haluaa kiinnittää huomiota suomalaisen omistajuuden merkitykseen talouskasvun ja työpaikkojen luomisessa. Myös OP:n osaketutkimus on ilmainen maaliskuun loppuun asti. Tällä OP haluaa tutustuttaa suomalaisia talouden tunnuslukuihin ja lisätä ymmärrystä osakesijoittamisesta.

OPn varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Karri Alamerin mukaan “OP haluaa kasvattaa suomalaisten talouslukutaitoa ja lisätä tietoa osakesijoittamisesta. OPn sijoitustutkimus on laajasti kaikkien käytössä, eikä edellytä kirjautumista. OPssa toivotaan, että myös oppilaitokset hyödyntäisivät OPn sijoitustutkimusta oppimiskäytössä.”

Alameri sanoo, että “kampanjalla halutaan lisätä suomalaista omistusta ja madaltaa kynnystä sekä osake- että rahastosijoittamiseen.”

Vasta-argumentteja kampanjalle

Kauppalehden artikkelin mukaan OP:n kilpailijat pitävät kampanjaa hyvänä asiana, koska se kannustaa suomalaisia sijoittamaan ja säästämään. Haittapuolena kilpailijat näkevät sen, jos suomalaiset unohtavat kampanjan seurauksena hajauttamisen.

OPn Karri Alameri toteaa, ettei “OP luonnollisestikaan halua, että sijoittajat unohtaisivat kampanjan seurauksena hajautuksen. Se ei ole kampanjan tarkoitus, vaan kiinnostuksen ja tietämyksen lisääminen osakesäästämiseen.”

Kasvattaako kampanja pankin riskiä?

Twitterissä käydyssä keskustelussa on herännyt kysymys, voiko pankin riski kasvaa kampanjan seurauksena. Onko siis OP Ryhmän vakavaraisuus uhattuna?

OP varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Karri Alameri toteaa yksiselitteisesti, ettei kampanja kasvata osuuspankkien pankkiriskiä. Velkasijoittamiseen ei kannusteta, eikä kampanja muutenkaan vaikuta mitenkään osuuspankkien riskiin.

Miten pankin riski voisi kampanjan seurauksena kasvaa?

Riskin kasvu on täysin teoreettinen. Osuuspankkien riski ei kasva siitä, jos pankin asiakkaat ostavat kotimaisia osakkeita tai sijoittavat Suomeen sijoittaviin rahastoihin. Arvo-osuustileillä olevat varat ovat sijoittajien omaisuutta, eivät pankkien.

Pankkien merkittävimmät riskit muodostuvat pankkien myöntämistä luotoista ja erityisesti riskikeskittymistä, omista sijoituksista ja likviditeetistä. Käytännössä kaikki pankkikriisit ovat johtuneet huonoista luotoista, riittämättömistä vakuuksista tai liian suuresta riskinotosta pankin omassa sijoitustoiminnassa. Finanssikriisi ja Euroopan velkakriisi ovat lisänneet sääntelyä ja nostaneet pankkien vakavaraisuusvaateita. Suomalaiset pankit ovat vakavaraisia ja esim. OP Ryhmä on arvioitu heinäkuussa 2015 Euroopan vahvimmaksi pankiksi.

Pankin riski voi teoriassa kasvaa, jos asiakkaat vetävät massiivisesti talletuksia pois tileiltä ja sijoittavat ne osakkeisiin. Tällöin pankin vakavaraisuus heikkenee. Asiakkaiden varallisuus laskee, mikäli osakkeet tuottavat heikosti. Osakkeiden heikko kehitys ei kuitenkaan näy pankin riskissä, koska osakkeet ovat sijoittajan varoja, eivät pankin.

Sijoittaja.fi:n näkemys, miten hyödyntää OPn kampanja

OPn asiakkaiden kannattaa luonnollisesti hyödyntää kampanjan tarjoamat alennukset kaupankäyntipalkkioissa. Omaan osakesalkkuun kannattaa tehdä vuosikatselmus. Onko osakesalkku riittävästi hajautettu? Ovatko osakepainot tasapainossa omaan sijoitusstrategiaan nähden?

Useat osakesäästäjät omistavat vain muutaman yhtiön osakkeita. Kampanja kannattaa hyödyntää tällöin siten, että laajentaa osakehajautusta ja valitsee salkkuun eri tyylisiä osakkeita usealta toimialalta.

Suomalaisten osakkeiden valintatyökalusta löytyy napin painalluksella eri sijoitustyyleihin sopivia osakkeita. Jos oman osakesalkkusi riski on korkea, voi työkalun avulla etsiä esim. laatuyhtiöitä ja matalariskisiä osakkeita, joiden avulla salkun riskiä saa alemmas. Vastaavasti, jos osinkosijoittaminen on tyylisi, löytyy työkalusta myös osinkokoneet, jotka valitaan työkaluun kuuden vuoden osinkohistorian ja odotetun osinkotuoton perusteella.

Kampanjasta huolimatta sijoittajan pitää muistaa riittävä hajautus, joka vastaa omaa riskinottohalukkuutta ja sijoitussuunnitelmaa. Jos sijoittaja siirtää varoja talletuksista tai matalan riskin rahastoista suoriin osakesijoituksiin tai osakerahastoihin, riski kasvaa ja varallisuuden arvo heilahtelee jatkossa enemmän.

Välittäjävertailutyökalumme avulla voit verrata kaupankäynnistä aiheutuvia kustannuksia ja katsoa, paljonko voit OPn asiakkaana säästää kampanjan aikana.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy