Osakesäästötili


Tilaa sijoittajakirje

Osakesäästötili otetaan käyttöön vuonna 2020

Kyseessä on tili, jolle sijoittaja voi siirtää rahavaroja, jotka sijoitetaan sijoittajan päätöksen mukaisesti listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilin voi avata yksittäinen sijoittaja (luonnollinen henkilö) ja tilin voi avata myös alaikäiselle. Yritykset tai yhteisöt eivät voi avata osakesäästötiliä. Osakesäästötilejä voi olla vain yksi henkilöä kohti, tosin palveluntarjoajaa (esim. pankki, sijoituspalveluyritys, näihin rinnastettava Eurooppalainen palveluntarjoaja) voi vaihtaa ilman veroseuraamuksia.

Osakesäästötilin käyttö

Suunnitelman mukaan osakesäästötilille voi siirtää maksimissaan 50 000 euroa. Tilillä olevan sijoituksen määrä voi kuitenkin nousta tätä summaa korkeammaksi. Sijoituksen määrää voivat kartuttaa paitsi osakkeiden arvon nousut, myös osingot. Osakesäästötilin osakkeiden saamat osingot kartuttavat tilin varallisuutta ja ne voidaan sijoittaa edelleen osakkeisiin mikäli tilin haltija niin haluaa. Osinkotulo verotettaisiin muiden tulojen ohella varoja nostettaessa.

Esimerkki:

Jos henkilö sijoittaa tilille 40 000 euroa ja sijoitusten summa kasvaa 60 000 euroon, ei sijoitettun varallisuuden maksimimäärä vielä täyty. Henkilö voi sijoittaa tilille vielä 10 000 euroa.

Osakesäästötilille voidaan siirtää vain rahaa, joka edelleen käytetään listattuihin pörssiosakkeisiin. Tilille ei voi siirtää osakkeita, rahasto-osuuksia tai muuta varallisuutta. Osakesäästötilille talletettuja varoja voidaan sijoittaa pörssiosakkeisiin tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin (esim. First North -kauppapaikka). Varoja voidaan sijoittaa näillä edellytyksillä niin kotimaisiin, kuin ulkomaisiinkin osakkeisiin.

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin tuotoista maksetaan veroa. Vero kannetaan siinä vaiheessa, kun sijoittaja nostaa tililtä rahaa. Kauppaa käydessä mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot jäisivät näin verotuksen ulkopuolelle. Verotettavan tulon määrä on suhteellinen siihen osuuteen, mikä nostettavasta varallisuudesta on osakesäästötilille kertynyttä voittoa.

Esimerkki:

Sijoittajan osakesäästötilillä on 100 000 euroa, tästä 50% on alunperin tilille sijoitettua varallisuutta (50 000€) ja 50% varallisuuden kasvattamaa tuottoa (50 000€). Koska tilin varallisuudesta puolet on tuottoa, verotettaisiin jokaisesta nostosta puolet pääomatulon veroprosentin avulla:

Nosto 30 000€, verotettavaa pääomatuloa 15 000€ (veroprosentti 30%). Varat verojen jälkeen 26 500€ ja pääomatulovero 4 500€.

Nosto 100 000€, verotettavaa pääomatuloa 50 000€ (veroprosentti 30% 30 000€ asti, sen jälkeen 34%). Varat verojen jälkeen 84 200€ ja pääomatuloveroa 15 800€.

Osakesäästötilin sijoituksesta aiheutuneita tappioita ei voi vähentää verotuksessa ennen varojen nostoa. Mikäli nostettava varallisuus on arvoltaan vähemmän kuin tilille sijoitetun varallisuuden määrä, muodostuu erotuksesta osakesäästötilin tappio. Tappio on vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista vuonna, jona osakesäästötili lakkautetaan. Mikäli tappio on pääomatuloja suurempi, muodostuu jäljelle jäävästä tappiosta pääomatulolajin tappio, jota voidaan vähentää kymmenen vuoden ajan.

Osakesäästötilin hyödyt

  • Piensijoittajan verokohtelu yhdenmukaistuu rahastoihin, sijoitusvakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin nähden
  • Yksityishenkilöiden kiinnostus osakesijoittamiseen lisääntyy
  • Suomalaisten osakesäästäjien osakesalkkujen hajautus mahdollisesti tehostuu
  • Suomalaisten varallisuus tulee kasvamaan korkoa korkolle -efektin kautta

Osakesäästötilin heikkoudet

  • Osakesäästötili on heikosti omaisuusluokkahajautettu (vain osakkeita)
  • Osakesäästötili on heikosti riskisuojattu (ETF:iä tai rahastoja ei hyväksytä)
  • Osakesäästötilin sijoitusten tappiot ovat vähennyskelpoisia vain tili lopetettaessa
  • Osakesäästötilillä on poliittinen 50 000 euron katto

Optimoi osakesäästötilin käyttö

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat kaiken hyödyn irti tulevasta osakesäästötilistä. Osaketyökalujemme avulla löydät parhaat osakkeet niin Suomesta, kuin kansainvälisiltäkin markkinoilta:
AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy