Aiheeseen airbnb liittyvät artikkelit:


Airbnb:n osake tuplaantui ensimmäisenä pörssipäivänä

Airbnb:n osake kipusi 113 % ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä antaen yhtiölle markkina-arvon, joka on suurempi kuin kilpailevalla Booking Holdings -yhtiöllä. Mitä tämä kertoo markkinasta? Mitä Airbnb:n osakkeelta voi odottaa?

Henri Heikinheimo | 14.12.2020


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy