Osaketyökalu on nyt osa Sijoittaja360 -palvelua

Vertaile osakkeita pisteytyksen, tuottojen ja tärkeimpien tunnuslukujen perusteella. Osaketyökalusta löydät ajantasaiset listat parhaista laatu-, arvo-, kasvu- ja osinko-osakkeista Suomesta sekä maailmalta.

Suomesta mukana ovat lähes kaikki pörssin päälistan osakkeet, joilla on riittävä pörssihistoria. Ulkomaisista osakkeista mukana ovat 600 suurinta eurooppalaista yhtiötä, 500 suurinta yhtiötä Yhdysvalloista ja kiinnostavimmat teknologiayhtiöt.

  • Vertaile osakkeita tunnuslukujen, kokonaispisteiden tai faktoreiden perusteella. 
  • Seuraat tuloskautta helposti – tärkeimmät tunnusluvut ja analyytikon kommentit.
  • Muodosta osakejoukon ja vertailla niitä.
  • Paljon erilaisia sijoitusideoita teemoittain ja sijoitustyyleittäin.

Osaketyökalu kuuluu Sijoittaja360 -palveluun.

Osakeideat ovat yksi menestyksekkään sijoittamisen kulmakivistä

Osaketyökalun avulla löydät houkuttelevimmat ja sijoitustyyliisi sopivat osakkeet. Osakeyökalu hyödyntää tuoreimman sijoitustutkimuksen löydöksiä, joita käyttävät maailman johtavat investointipankit.

Osaketyökalun pisteytys tekee osakevalinnasta helppoa

Olemme seuranneet Osaketyökalun parhaat pisteet saaneiden osakkeiden tuottokehitystä Osaketyökalun perustamisesta lähtien. Parhaat pisteet saaneet osakkeet ovat systemaattisesti voittaneet vertailuindeksit.

Osakkeet pisteytetään eri ominaisuuksien perusteella ja jokaiselle osakkeelle lasketaan Sijoittaja.fi:n kokonaispisteet. 

Momentti mittaa osakkeen lyhyen aikavälin (alle12 kk) kurssikehitystä. 

Kokonaisriski mittaa osakkeen kurssiriskiä (volatiliteetti, beeta-kerroin, likviditeetti) ja liiketoiminnan riskiä. Matala riski = korkeat pisteet.

Laatu mittaa yhtiön laatua. Laatu lasketaan operatiivisen tuloksen vakaudesta, ROE:sta, taseen vakavaraisuudesta sekä tulostrendistä.

Arvo lasketaan osakkeen arvostusluvuista (P/E, P/S, EV/EBIT, osinkotuotto-%). Matala arvostustaso = korkeat pisteet.

Kasvu lasketaan yhtiön ennustetuista liikevaihdon ja tuloksen kasvusta sekä toteutuneista kasvuluvuista. Voimakas kasvu = korkeat pisteet.

Osinko kertoo, mitkä ovat ns. osinkokoneet. Osinkopisteet lasketaan osingon vakaudesta ja kasvusta historiassa sekä nykyisestä ja ennustetusta osinkotuotosta.

Lue lisää pisteytyksestä

Onko salkkusi riittävän hajautettu?

Osaketyökalusta voit lisätä osakkeita omaan portfolioon. Salkku- ja portfolio työkalun avulla saat kehitysehdotuksia salkkusi hajautukseen, riskienhallintaan ja tuoton parantamiseen.