Indeksilainat ja strukturoidut sijoitustuotteet

Indeksilaina on tunnetuin strukturoitu sijoitustuote. Indeksilaina rakennetaan kahdesta komponentista: turvallisesta korkosidonnaisesta komponentista ja riskillisestä johdannaiskomponentista. Strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotto on sidottu kohde-etuuden tuottoon. Kohde-etuus voi olla osakekori, osakeindeksi, korko, rahasto, raaka-aine, valuutta tai näiden yhdistelmä.

Indeksilainasijoitus on määräaikainen, tyypillisesti viisi vuotta. Sijoittaja saa sijoitusajan lopussa sijoituksensa pääomaan (kokonaan tai osittain) sekä tuoton, joka riippuu indeksilainan kohde-etuuden tuotosta.

Esimerkki kuvitteellisen Indeksilaina Nokian rakentamisesta

  • Sijoitetaan 50 000 euroa viiden vuoden määräaikaistalletukseen, jolle saadaan 1 %:n vuosittainen korkotuotto
  • Sijoitetaan saatu 1 %:n korkotuotto Nokian osakeoptioon (jonka arvo nousee, jos Nokian osakekurssi nousee)
  • Viiden vuoden kuluttua sijoittaja saa takaisin 50 000 euron määräaikaistalletuksen sekä optiosta saadun tuoton, mikäli Nokian osakekurssi on noussut riittävästi

Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys suosittelee käytettäväksi kolmiportaista riskiluokitusta kuvaamaan strukturoidun sijoitustuotteen riskiä:

  1. Matala riski (sijoituksen pääoma on turvattu)
  2. Keskimääräinen riski (sijoituksen pääoman palautus riippuu esim. osakeindeksin kehityksestä tai luottovastuutapahtumien lukumäärästä)
  3. Korkea riski (sijoitettua pääomaa ei palauteta)

Indeksilainoihin liittyy myös liikkeeseenlaskijariski, joka toteutuessaan voi syödä koko sijoitetun pääoman. Indeksilainat ovat melko suosittu sijoitusmuoto. Ennen sijoittamista sijoittajan tulee selvittää, mihin riskiluokkaan indeksilaina kuuluu, miten tuotto muodostuu, mitä riskejä sijoitukseen liittyy ja mitkä ovat indeksilainan kulut.

Miten sijoittaa?

  • Indeksilainoja tarjoavat kaikki pankit ja useat pankkiiriliikkeet ja niitä voi merkitä konttoreissa sekä pankkien verkkosivuilla.AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

23.2.2021 16:03 | Henri Heikinheimo
Miten valitsen parhaan rahaston?

14.9.2020 09:54 | Timo Heikkilä
Indeksisijoittamisen harhakäsitykset ja riskit?
Kokeile jäsenyyttä 14 päivää ilmaiseksi

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy