Osakesäästötili


Tilaa sijoittajakirje

osakeanti käynnissä

Osakesäästötilin verotus

Osakesäästötilin sisällä osingot ja myyntivoitot ovat verottomia. Vero maksetaan siinä vaiheessa, kun sijoittaja nostaa tililtä rahaa. Kauppaa käydessä mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot jäisivät näin kulloisenkin vuoden pääomatuloverotuksen ulkopuolelle.

Varoja nostettaessa verotettavan tulon määrä on suhteellinen siihen osuuteen, mikä nostettavasta varallisuudesta on osakesäästötilille kertynyttä voittoa.

Esimerkki:

Sijoittajan osakesäästötilillä on 100 000 euroa, tästä 50% on alunperin tilille sijoitettua varallisuutta (50 000€) ja 50% varallisuuden kasvattamaa tuottoa (50 000€). Koska tilin varallisuudesta puolet on tuottoa, verotettaisiin jokaisesta nostosta puolet pääomatulon veroprosentin avulla:

Nosto 30 000€, verotettavaa pääomatuloa 15 000€ (veroprosentti 30%). Varat verojen jälkeen 25 500€ ja pääomatulovero 4 500€.

Nosto 100 000€, verotettavaa pääomatuloa 50 000€ (veroprosentti 30% 30 000€ asti, sen jälkeen 34%). Varat verojen jälkeen 84 200€ ja pääomatuloveroa 15 800€.

Osakesäästötilin sijoituksesta aiheutuneita tappioita ei voi vähentää verotuksessa ennen varojen nostoa. Mikäli nostettava varallisuus on arvoltaan vähemmän kuin tilille sijoitetun varallisuuden määrä, muodostuu erotuksesta osakesäästötilin tappio.

Tappio on vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista vuonna, jona osakesäästötili lakkautetaan. Mikäli tappio on pääomatuloja suurempi, muodostuu jäljelle jäävästä tappiosta pääomatulolajin tappio, jota voidaan vähentää kymmenen vuoden ajan.

Vertaile osakesäästötilejä uudella työkalulla

Sijoittaja.fi ja Vertaaensin.fi ovat toteuttaneet yhteistyössä osakesäästötilien vertailutyökalun. Vertaile osakesäästötilejä ja löydä sinulle sopivin osakesäästötili.

VERTAA OSAKESÄÄSTÖTILEJÄ!


AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT

18.10.2021 11:44 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilisalkku Aktiivin salkkukatsaus

1.10.2021 14:01 | Timo Heikkilä
Osakesäästötilisalkkujen syyskuun katsaus

16.9.2021 10:43 | Sijoittaja.fi
Osakesäästötilisalkku Aktiivin salkkukatsaus

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy