Analyysissa suomalaisten suosimat kiinteistörahastot

Suomalaiset kiinteistörahastot ovat suosittuja sijoituskohteita, ja ne mahdollistavat yksityissijoittajalle pääsyn muutoin hankalasti sijoitettaviin omaisuusluokkiin. Analyysissa Suomen suosituimmat kiinteistörahastot.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Suomalaiset kiinteistörahastot ovat suosittuja sijoituskohteita, ja ne mahdollistavat yksityissijoittajalle pääsyn muutoin hankalasti sijoitettaviin omaisuusluokkiin. Analyysissa Suomen suosituimmat kiinteistörahastot.

Suosituimmat kiinteistörahastot vertailussa

Kiinteistöihin voi sijoittaa joko suoraan tai epäsuorasti. Suoraan sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja itse ostaa kiinteistön hallintaansa ja asettaa sen vuokralle tai muuten luo arvoa kehittämällä kiinteistöä. Toinen tapa sijoittaa kiinteistöihin on sijoittaa kiinteistösijoitusyhtiöön tai -rahastoon. Sijoittajien keskuudessa suosituin kiinteistörahastoluokka on puoliavoimiin kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot.

Puoliavoimella tarkoitetaan sitä, että rahastoa ei voi merkitä päivittäin vaan se on osan ajasta kiinni lunastuksilta ja merkinnöiltä. Tyypillisesti puoliavoimet kiinteistöihin sijoittavat erikoissijoitusrahastot ovat auki merkinnöille ja lunastuksille 2–4 kertaa vuodessa.

Erikoissijoitusrahasto eroaa tavallisesta sijoitusrahastosta muun muassa riskin hajauttamisen suhteen. Tavallisessa sijoitusrahastossa pitää olla vähintään 16 eri sijoituskohdetta. Erikoissijoitusrahastossa voi olla tätä vähemmän. Kiinteistöihin sijoittavia erikoissijoitusrahastoja säännellään kiinteistörahastolain mukaan.

Kiinteistörahastoilla viime vuodet olleet haastavia

Tutkimme Sijoittaja.fi:n Rahastotyökalulla miten suomalaiset kiinteistörahastot ovat pärjänneet viime vuosien aikana. Työkalussa on tällä hetkellä yhteensä 23 kiinteistörahastoa vertailtavissa, ja yhteensä työkalu sisältää yli 260 rahastoa. Viime vuosina markkinatilanne on ollut haastava kiinteistörahastoille nousseen korkotason myötä, mikä myös näkyy tiettyjen rahastojen tuotoissa.

Alla olevasta KTI:n laatimasta kuvaajasta nähdään kuinka suomalaisten kiinteistörahastojen taseet ovat supistuneet varsinkin vuoden 2023 aikana. Tilastojen mukaan kiinteistöihin ja tontteihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen yhteenlaskettu tase oli vuoden 2023 lopussa noin 10,7 miljardia euroa, jossa laskua oli lähes 1,0 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna.

Rahastojen taseen supistumista selittää sekä nettolunastukset että rahastojen omistamien kiinteistöjen laskeneet arvot.

Lähde: KTI, Suomen pankki

Kiinteistörahastojen tuotot vertailussa

Jäsenosiossa tutustumme tarkemmin suomalaisten kiinteistörahastojen tuottoihin hyödyntäen Rahastotyökalua. Käymme myös läpi mitä sijoittajan kannattaa huomioida sopivaa kiinteistörahastoa valittaessa.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi, joka ei katoa – tarkastelussa UB Uusiutuva Energia
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat