Mitä EU:n MiCA-lainsäädäntö tarkoittaa suomalaiselle kryptosijoittajalle?

Huhtikuun loppupuolella 2023 Euroopan parlamentti hyväksyi koko euroaluetta koskevan yhtenäisen lain kryptovaluuttojen markkinasäännöistä. Tämä MiCA:ksi ristitty laki lisää yksilön turvaa, ja voi olla kryptomarkkinan kaipaama piristysruiske.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Huhtikuun loppupuolella 2023 Euroopan parlamentti hyväksyi koko euroaluetta koskevan yhtenäisen lain kryptovaluuttojen markkinasäännöistä. Tämä MiCA:ksi ristitty laki lisää yksilön turvaa, ja voi olla kryptomarkkinan kaipaama piristysruiske.

Euroopan parlamentti hyväksyi uuden kryptovaluuttojen sääntelyä koskevan lain

Huhtikuun 20. päivä 2023 Euroopan parlamentti hyväksyi vuodesta 2020 asti valmistellun lakialoitteen, joka luo yhteiset markkinasäännöt kryptovarallisuudelle EU:ssa. Tämän MiCA:ksi nimetyn (Markets in Crypto-Assets regulation) lain tarkoitus on olla kryptovarojen valvontaa, kuluttajasuojaa ja ympäristövastuullisuutta koskeva, Euroopan unionin yhtenäinen sääntökirja, jonka avulla voitaisiin tehokkaammin torjua markkinoiden manipulointiyrityksiä sekä talousrikoksia. MiCA:sta saatiin alustava sopu Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluissa kesäkuussa 2022, mutta nyt säädös hyväksyttiin selvin äänin (517 puolesta, 38 vastaan).

Samalla päivämäärällä parlamentti hyväksyi myös ensimmäisen EU-tason säädöksen kryptovaluuttojen siirroista ja niiden jäljittämisestä. Uusi laki tiukentaa kryptovarallisuuden sääntelyä ja varmistaa, että kryptovarallisuuden siirtotapahtumat voitaisiin jäljittää sekä tarvittaessa estää muun rahaliikenteen tavoin. Käytännössä tämä kuitenkin ylettää vain kryptopalveluntarjoajiin, sillä kryptovaluuttojen transaktiot yksittäisten toimijoiden lompakoiden välillä ovat edelleen sääntelyn ulottumattomissa.

Mitä MiCA tarkoittaa käytännössä?

MiCA:a voidaan pitää tähän asti maailman kattavimpana kryptovaluuttalainsäädäntönä. Euroopan parlamentin julkaiseman tiedotteen mukaan MiCA kattaa sellaiset kryptovarat, joita ei säännellä nykyisellä rahoituspalvelulainsäädännöllä. Kryptovarojen liikkeellelaskijoita ja kauppiaita koskevan lain myötä säännöt avoimuudesta, tietojen julkistamisesta, toimiluvista ja valvonnasta. MiCA:lla EU pyrkii siihen, että kuluttajat saisivat paremmin tietoa tapahtumiin liittyvistä riskeistä ja maksuista. Uusi lakikehys myös tukee EU-markkinoiden eheyttä ja rahoitusvakautta sääntelemällä kryptovarojen tai -omaisuuden julkisia myyntitarjouksia.

MiCA pitää sisällään myös toimenpiteitä markkinoiden manipuloinnin torjumiseksi sekä rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun rikollisen toiminnan estämiseksi. Näistä esimerkkinä on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) suunniteltu rekisteri kryptovaluuttatoimijoista, jotka eivät noudata sääntöjä tai joilla ei ole tarvittavia lupia. Merkittävien palveluntarjoajien tulee myös jatkossa ilmoittaa energiankulutuksensa täyttääkseen lain ympäristövastuullisuutta koskevat osat. MiCA ei kuitenkaan ole täysin kokonaisvaltainen lainsäädäntö, sillä sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi NFT:t ja DeFi.

Parlamentin toinen huhtikuussa hyväksymä laki tuo kryptotransaktioihin matkustussäännön

Parlamentin hyväksymä kryptomaksujen jäljittämiseksi ja rahanpesun estämiseksi kehitetty laki puolestaan tuo kryptomaksuihin niin sanotun matkustussäännön. Matkustussääntöä sovelletaan parlamentin tiedotteen mukaan kaikkiin muihinkin maksutapahtumiin. Sääntöjen mukaan tiedot varojen lähettäjästä ja vastaanottajasta on siirrettävä maksutapahtuman mukana ja tallennettava molempien osapuolten päässä. Hyväksytyn säädöksen myötä kryptovaluuttapalveluntarjoajien on myös vahvistettava niin sanottujen isännöimättömien lompakoiden omistajien henkilöllisyys tilanteissa, joissa palveluntarjoajan ja isännöimättömän lompakon välillä on yli tuhannen euron maksutapahtuma.

MiCA otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana

MiCA:n tarkoitus on Euroopan parlamentin mukaan olla yhteinen lakikehys kryptomarkkinoille EU:ssa vahvistaen kuluttajansuojaa ja estäen markkinoiden manipulointia sekä talousrikoksia. Lainsäädännön sisältöä tarkistellessa huomaakin, että kaikki MiCA:n tuomat uudistukset ja uudet säännöt koskevat kryptovarallisuuspalveluntarjoajia sekä kryptovaluuttojen liikkeellelaskijoita. MiCA ei siis vaikuta suoraan yksittäisen sijoittajan toimintaan, eikä aiheuta uusia toimenpiteitä sijoittajalta.

MiCA:n hyväksymisen jälkeen seuraa 12-18 kuukauden siirtymävaihe, jonka aikana palveluntarjoajien tulisi EU-alueella mukautua lainsäädäntöön. Regulaatio astuu siis täysin voimiin vuosien 2024 ja 2025 aikana.

MiCA on otettu kryptomarkkinoilla jo huomioon, ja esimerkiksi maailman suurimman kryptovaluuttapörssi Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao twiittasi yhtiön olevan valmis tekemään muutoksia toimintaansa seuraavan 12-18kk aikana, jotta se olisi täysin uuden lainsäädännön mukainen. Suomessa paikallinen lainsäädäntö on ollut jo aiemmin pitkälti MiCA:n mukainen, joten uusi EU-tason laki ei tuo juurikaan uutta kotimaisille kryptovaluuttatoimijoille, kuten Northcryptolle.

Uudet yhtenäiset ja tiukat pelisäännöt voisivat olla piristysruiske kryptomarkkinoille

Todella heikon vuoden 2022 jälkeen kryptomarkkinat ovat hiljalleen palautuneet kuluvan vuoden aikana. Markkina-arvoltaan suurimman kryptovaluutan bitcoinin arvo nousi huhtikuussa hetkellisesti yli 30 000 dollarin, ja sen kurssi on kasvanut yli 64 % vuoden alusta. Ytd-tuotot ovat positiivisia myös kaikilla muilla kryptovaluutoilla, joiden markkina-arvo on yli 5 miljardia dollaria.

Bitcoinin kurssi vuoden 2023 alusta
Bitcoinin kurssi vuoden alusta. Lähde: TradingView

Kehitys kryptomarkkinoilla on ollut kuluvana vuonna positiivista, mutta nykytilanne on silti kaukana vuonna 2021 nähdyistä nousuralleista ja hypestä. Vaikka kryptovarallisuus on vakiinnuttanut asemaansa vaihtoehtoisena sijoituskohteena ja institutionaalisten sijoittajien kiinnostus kryptoja kohtaan on kasvanut, tuntuu valtaväestö vierastavan kryptovaluuttoja aiempaa enemmän. Varovainen suhtautuminen johtunee osakseen edellisvuoden heikosta markkinatilanteesta, mutta todennäköisesti epäluottamusta on merkittävästi kasvattanut esimerkiksi laajasti uutisoitu case FTX.

Nämä asiat huomioiden, kryptovarallisuuden sääntelyä tehostava ja erityisesti kuluttajansuojaa vahvistava MiCA-lainsäädäntö voisi palauttaa luottamusta kryptovarallisuussektoriin, ja näin toimia piristysruiskeena kryptomarkkinoille. Lain hyväksyminen onkin otettu positiivisesti vastaan kryptomaailmassa.

Osa analyytikoista uskoo bitcoinin saavuttavan jopa 100 000 dollarin hinnan vuoden 2024 loppuun mennessä

Huhtikuun lopulla, vain muutama päivä MiCA:n hyväksymisen jälkeen isobritannialainen maailmalaajuisesti toimiva pankki Standard Chartered julkaisi arvion, jonka mukaan niin sanottu ”kryptotalvi” olisi viimein ohi. Pankin digitaalivarallisuuden tutkimusyksikön johtaja Geoff Kendrick pohti julkaisussa kryptomarkkinatilannetta, ja totesi muun muassa uskovansa MiCA-lainsäädännön tukevan kryptomarkkinoiden uutta nousua. Kendrickin mukaan kryptomarkkinat voivat hyötyä myös pankkisektorin viimeaikaisista vastoinkäymisistä, sekä keskuspankkien koronnostosyklin päättymisestä. Vaikka arvioon liittyy vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä, on Kendrickin mukaan mahdollista, että bitcoinin hinta voisi nousta yli 100 000 dollarin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Arvio on todella optimistinen, mutta sen perustelut ovat uskottavat

Standard Charteredin arvio on todella optimistinen ja sisältää oletuksen, ettei mitään edellisvuoden kaltaista ennakoimatonta tapahdu. On hyvä muistaa, että vuosina 2020-2021 samankaltaiset optimistiset arviot lupailivat bitcoinin arvon pyörivän sadoissa tuhansissa dollareissa jo vuoden 2022 lopulla.

Vaikka Kendricksin arvio kannattanee ottaa hieman varoen vastaan, ovat hänen perustelunsa varsin uskottavat. Niiden lisäksi ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla on arvioitu tapahtuvan bitcoinin louhintapalkkion seuraava puolittuminen. Asiantuntijoiden mukaan puolittuminen on historiassa aiheuttanut hintarallin jo ennen varsinaista puoliintumisen tapahtumista, kun sijoittajat ennakoivat tapahtumaa. Puoliintumisessa bitcoinin louhimisesta saatu palkkio kirjaimellisesti puolittuu, mikä tarkoittaa sitä, että kryptovaluutan louhimisen kannattavuus teoriassa laskee. Kun uusien bitcoinien tuotantonopeus hidastuu (tarjonta laskee), kasvaa bitcoinin kysyntä markkinoilla ja sen hinta nousee. Puoliintumista edeltävä tai sen jälkeinen hintaralli onkin historiassa säilyttänyt bitcoinin louhinnan kannattavuuden puoliintumista edeltävällä tasolla.

Kuukausisäästämällä voi hajauttaa ajallista riskiä – myös kryptovaluutoissa

Vaikka kryptovarallisuuden uudelle härkämarkkinalle alkaa näkyä uskottavia perusteita, liittyy kryptomarkkinaan edelleen epävarmuutta ja ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat heiluttaa koko markkinaa. Kuten osakkeilla ja rahastoilla, myös kryptovaluutoilla voi hajauttaa voimakkaiden kurssivaihteluiden luomaa ajallista riskiä kuukausisäästämällä. Sijoittamalla tasasumman kryptovaluuttoihin kuukausittain ei sijoittajan tarvitse huolehtia osuvatko sijoitukset ns. oikeaan aikaan. Säännöllisellä kuukausisäästämisellä ostojen keskihinta määräytyy pidemmän aikavälin mukaan, eikä kryptovaluuttojen korkean volatiliteetin vaikutuksista sijoitusten keskikurssiin tarvitse murehtia.

Kuukausisäästäminen kryptovaluuttoihin onnistuu helposti Northcryptolla

Kotimainen kryptovaluuttapörssi Northcrypto on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden kuukausisäästää kryptovaluuttoihin jo vuodesta 2019. Northcrypton palvelussa sijoittaja voi asettaa automaattisia ostoja valitsemilleen valuutoille. Ostot tapahtuvat palvelussa automaattisesti, kun talletus saapuu Northcryptolle. Osto suoritetaan tapahtumahetken kurssilla. Kuukausisäästääkseen sijoittajan tulee asettaa verkkopankkiinsa toistuvan maksun, minkä jälkeen Northcrypton alusta suorittaa ostot sijoittajan valitsemiin kryptovaluuttoihin halutulla suhteella. Oston toteutumisen jälkeen Northcrypton palvelu lähettää käyttäjälle sähköpostiviestin, joka pitää sisällään kyseisen oston tiedot. Tarkemmat ohjeet kuukausisäästämisen aloittamiseksi löytyvät Northcrypton sivuilta.

Liity Northcryptoon!Tehty kaupallisessa yhteistyössä Northcrypto Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysissa kuumimmat tekoälyosakkeet
Tekoälyuutiset: Klarnan tekoäly tekee 700 asiakaspalvelijan työt ja Googlen tekstistä videopelejä
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat