Markkina yltiönegatiivinen tuloskaudella

Tuloskauden kurssireaktiot ovat olleet negatiivisia. Juuri nyt osaketta ei kannata ostaa ennen tulosjulkistusta, mutta osassa yhtiöistä dipit kannattaa käyttää ostopaikkoina.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Tuloskauden kurssireaktiot ovat olleet negatiivisia. Juuri nyt osaketta ei kannata ostaa ennen tulosjulkistusta, mutta osassa yhtiöistä dipit kannattaa käyttää ostopaikkoina.

Tuloskausi käynnistynyt negatiivisesti

Tuloskauden aloitus on ollut kehno. Kotimaisten yhtiöiden suoritukset ovat kohtuullisia. Paikka paikoin jopa erinomaisia, mutta kurssireaktiot ovat olleet kautta linjan negatiivisia. Tämä siitäkin huolimatta, että monen syklisen osakkeen kurssit ovat selvästi alle elokuun tasojen. Rima ei siten ollut korkealla tuloskauteen lähdettäessä ja haasteet olivat tiedossa.

Kustannusten nousu, tuotanto- ja logistiikkahaasteet ovat toistuneet osavuosikatsauksissa, mutta nämä ovat olleet markkinoiden tiedossa. Nostimme nämä asiat esille tuloskauden riskeissä ja konepajojen tulosennakossa.

Seuraavaksi pari esimerkkiä negatiivisista kurssireaktioista tunnettujen osakkeiden tuloksiin.

Stora Enso ylitti ennusteet – kurssi laskuun

Stora Enson tulos oli erinomainen. Operatiivinen liiketulos oli 410 M€, joka on korkein kvartaalitulos ikinä. Ehkä markkina tulkitsi vahvan tuloksen tulospiikkinä tai painotti kartelliepäilyjä. Joka tapauksessa useimmiten erittäin vahvasta tuloksesta kertonutta osaketta kannattaa ostaa, vaikka markkinareaktio olisikin vaisu. Tilanne voi korjaantua tulevien viikkojen aikana.

Stora Enson liikevaihto oli 2 577 M€ (analyytikoiden ennuste 2 525 M€) ja operatiivinen liikevoitto 410 M€ (ennuste 379,5 M€). Liikevaihto ydin- ja kasvuliiketoiminnassa kasvoi 32,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivinen liiketulos oli 410 milj. euroa eli yli kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Johdon mukaan Packaging Materials- ja Wood Products -divisioonien liikevaihdot ylsivät kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen. Packaging Solutions -divisioonan neljännes oli niin ikään hyvä vakiintuneen liiketoiminnan osalta, ja myös uusien skaalautuvien innovaatioiden ja palvelujen myynti pääsi vauhtiin. Biomaterials-divisioonan liikevaihto kohosi kolmannen neljänneksen kaikkien aikojen ennätykseen, mutta maailmanlaajuiset logistiset häiriöt kumosivat osittain korkeampien hintojen vaikutusta. Forest-divisioona luo perustan strategisille liiketoiminta-alueille toimittamalla uusiutuvien tuotteiden raaka-ainetta. Metsäomaisuuden tuotto on hyvä ja suuremmat puutoimitukset ja korkeammat hinnat kasvattivat liikevaihtoa. Paper-divisioonan neljännekseen vaikuttivat merkittävästi Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtaiden rakenteellisista syistä johtuvat sulkemiset. Kun Paper-divisioonan uudelleenjärjestely saadaan päätökseen, sen osuus konsernin liikevaihdosta on noin 10 prosenttia.

Nordean vahva suoritus ei riittänyt markkinoille

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat 2 344M€ (ennuste 2 346,5 M€) ja operatiivinen liikevoitto oli 1 268 M€ (ennuste 1 253,8 M€). Pandemian jälkeisessä elpymisessä on käynnistynyt uusi vaihe, jonka Nordea on pankkina voinut aloittaa vahvasta asemasta. Yhtiö toteutti liiketoimintasuunnitelmaansa onnistuneesti Q3:lla, ja tulos oli jälleen vahva. Liikevoitto kasvoi 17 prosenttia, vaikka rahoitusmarkkinat olivat aiempaa haastavammat. Nordean hoidossa oleva varallisuus kasvoi 21 prosenttia ja oli ennätykselliset 393 miljardia euroa. Tätä kasvua tuki uusi hoitoon saatu nettomääräinen varallisuus kaikissa jakelukanavissa. Syyskuussa Nordea sai valvontaviranomaisen luvan tehdä takaisinostoja enintään 2,0 miljardilla eurolla – yhtenä Euroopan ensimmäisistä pankeista. Yhtiön taloudelliset tulokset ovat kehittyneet vakaasti ja Nordea on ottanut merkittäviä askelia kohti vuodelle 2022 asettamien taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

Huhtamäen kurssireaktio yllättävän voimakas

Huhtamäki laski lähes 6 % tulosjulkistuksen jälkeen. Osake on nyt 19,3 % alle syyskuun alun tasojen. Huhtamäki ei saanut riittävän nopeasti siirrettyä nousseita kustannuksia hintoihin ja kannattavuus laski. EBIT-% oli kuitenkin ok-tasolla 8,5 %:ssa. Liikevaihdon kasvu oli hyvää, mikä tärkeä draiveri kurssikehityksen kannalta. Kurssi korjaantuu viimeistään Q4:n jälkeen, kun myyntihintojen nostot näkyvät tulosrivillä. Siksi tämänhetkinen dippi voi olla hyvä paikka ostaa osaketta. Varovainen sijoittaja odottaa, mille tasolle kurssi laskee tai jopa Q4-tuloksen, jolloin voi olla varma siitä, saadanko kannattavuutta korjattua ylös päin.

Huhtamäen liikevaihto oli 896,0 M€ (analyytikoiden ennuste 888,2 M€) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 76,3M€ (ennuste 76,6 M€). Huhtamäen kehitys kolmannen vuosineljänneksen haastavassa kustannusympäristössä oli vakaata, mikä heijastaa monipuolisen tuoteportfolion tuomaa joustavuutta. Tuotteiden kysyntä parani vuosineljänneksen aikana, mistä kertoo Huhtamäen liikevaihdon 6 %, ja vertailukelpoisen liikevaihdon 4 % kasvu. Yhtiön oikaistu liikevoittomarginaali laski kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneiden tuotantokustannusten vuoksi, mutta koko katsauskauden marginaali oli 9,1 %. Katsauskaudella Huhtamäki on jatkanut strategisten tavoitteidensa edistämistä, ja kvartaalin aikana yhtiö saattoi päätökseen Elifin yritysoston

Seuraa tuloskautta

Tutustu Osaketyökaluun!
Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat