northcrypto

Analyysi: Nordean tulos miellytti markkinoita – luvassa yllätyssuuri osinko

Nordea osake

Nordean Q4-tulos löi ennusteet. Konsernin hallituksen ehdottama osinko on 16 % edellistä suurempi, mikä selvästi kelpasi markkinoille. Nordean osakekurssi reagoi tulokseen positiivisesti.

Julkaistu: 02.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi Nordea osakkeet sijoitusideat tulokset

Nordea

Yli 200 vuoden päähän juureutuva Nordea Bank Oyj on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin finanssikonserni. Nordea siirsi pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen vuonna 2018 samalla kun ruotsalainen emoyhtiö sulautui suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen myötä Nordea Bank Oyj:n osake siirtyi Nasdaq Helsinki -pörssiin. Pankilla on arviolta yli 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja 0,6 miljoonaa yritysasiakasta. Nordean liiketoiminta jakautuu neljään segmenttiin, jotka ovat Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions ja Asset & Wealth Management. Vaikeiden vuosien jälkeen Nordea on palannut takaisin laatuyhtiöksi.

Nordean Q4-tulos löi ennusteet

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat 2 898 M€ (ennuste 2 703 M€) ja liikevoitto oli 1 609 M€ (ennuste 1 526 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nordean liikevoitto kasvoi 26 prosenttia. Tuotot kasvoivat puolestaan 19 prosenttia, kun korkokate kasvoi 31 prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta. Asuntoluottovolyymit kasvoivat 3 prosenttia, vaikka lisääntynyt taloudellinen epävarmuus ja kiihtynyt inflaatio hidastivat asuntoluottovolyymien kasvua. Nordean luotonanto yrityksille kasvoi 9 prosenttia.  Nettomääräiset palkkiotuotot supistuivat 12 prosenttia, kun keskimääräinen hoidossa oleva varallisuus pieneni 13 prosenttia ja pääomamarkkinatoiminta jatkui vaisuna.

Nordean kulut kasvoivat 10 prosenttia, kun viranomaismaksuja ei oteta huomioon. Normaalia suurempi kasvu johtui inflaatiosta, teknologiaan ja riskienhallintaan tehdyistä lisäinvestoinneista sekä tietyistä eristä, jotka eivät näy vertailuluvuissa, mukaan lukien Topdanmark Livsforsikringin yritysostoon liittyvät transaktiokulut. Riskienhallintaan viimeisellä neljänneksellä tehdyt lisäinvestoinnit suuntautuivat talousrikollisuuden torjuntavalmiuksiin ja IT-järjestelmien toimintavarmuuteen.

Nordealla on vahva liiketoimintamalli, jonka ansiosta konsernilla on kyky kestää Pohjoismaissa lisääntynyttä makrotalouden epävarmuutta. Nordea pyrkii edelleen parantamaan kannattavuuttaan ja ohjaa vuoden 2023 oman pääoman tuotto on yli 13 prosenttia.

Nordean taloudelliset tavoitteet

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto. Tätä tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Pääomatavoitteiden osalta viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy Nordean 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Nordean osinko 2023

Nordean osingonmaksuperiaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Pankki arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Nordea ilmoitti tilinpäätöksessä sen hallituksen ehdottavan yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Toteutuessaan osinko kasvaa 16 % edellisestä osingosta.

Nordea jakoi vuonna 2022 osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Osinko irtosi 25.3.2022. Nordealla on tasaisesti kasvanut osinkohistoria vuoteen 2020 saakka, jolloin koronakriisin keskellä Nordea noudatti viranomaisten suosituksena asettamaa osingonjakokieltoa, eikä jakanut vuoden 2019 osinkoa. Vuonna 2021 pankki maksoi vuosilta 2019 ja 2020 yhteensä kertynyttä osinkoa 0,79 euroa osakkeelta.

Nordea osake: Nordean osakehistoria viimeiseltä kuudelta vuodelta.
Nordean osinkohistoria. Osinko ilmoitettu sille vuodelle, jonka tuloksesta osinko maksettu.

Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2022 alku oli vaikea syklisen rahoitussektorin Nordealle, ja yhtiön osakekurssi kävikin viime kesän aikana noin 24 % pakkasella vuoden alusta. Tästä huolimatta Nordea raportoi vahvan kvartaalituloksen toisensa perään, ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla yhtiön osakkeen kurssi kääntyi. Vuoden päättyessä Nordea Oyj:n osake oli enää vain noin 7 % vuoden aloituskurssia matalammalla.

Vuosi 2023 on startannut Nordean kannalta hyvin. Konserni ilmoitti läpi tammikuun omien osakkeiden takaisinostoista, mikä tuki Nordean osakkeen kasvavaa trendiä. Finanssikonsernin Q4-tulos löi jälleen ennusteet, ja Nordean hallituksen ehdottama osinko on todella positiivinen yllätys. Markkinat palkitsivat vahvan neljännestuloksen parin prosentin nousulla heti pörssin avauduttua.

Alkanut vuosi näyttää Nordealle lupaavalta. Toistaiseksi nousevien korkojen ympäristö tukee Nordean korkokatetta, mikä puolestaan näkyy Q4 tapaan konsernin tuotoissa. Nordea pärjää edelleen tunnus- ja arvostusluvuiltaan Euroopan tasolla, ja jatkuvat omien osakkeiden takaisinostot sekä osakkeiden mitätöinnit kielivät hyvästä kassatilanteesta. Nordean ohjaus vuodelle 2023 on maltillinen ja linjassa vuoden 2025 taloudellisten tavoitteiden kanssa, mikä näyttäytyy Nordean strategian vakautena. Finanssikonsernin suurimpana riskinä on taantuma, joissa pankkiosakkeet historiassa eivät ole pärjänneet hyvin.

Nordea osake: Nordean osakekurssi viimeiseltä vuodelta.
Nordean osakekurssi viimeiselä vuodelta. Lähde: TradingView

Vertaile Nordean osaketta muihin Euroopan pankkien osakkeisiin

Kokonaispisteiltään (65) Nordea Bank Oyj:n osake on Osaketyökalun keskikastin paremmalla puolella. Nordea saa keskimääräistä paremmat pisteet momentista, arvosta ja matalasta kokonaisriskistä. Vertaile Nordeaa sen eurooppalaisiin kilpailijoihin Kansainvälisten osakkeiden työkalussa.

Tutustu Osaketyökaluun

northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy