New call-to-action

Analyysi: Nordea odotuksia vahvempi, kurssilla positiivinen reaktio

Nordea osake

Nordea raportoi tälle vuodelle jo kolmannen positiivisen kvartaalituloksen taloudellisen ympäristön pysyessä haasteellisena. Osakekurssi reagoi varovaisen positiivisesti.

Julkaistu: 20.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi Nordea osakkeet sijoitusideat tulokset

Nordea

Yli 200 vuoden päähän juureutuva Nordea Bank Oyj on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin finanssikonserni. Nordea siirsi pääkonttorinsa Ruotsista Suomeen vuonna 2018 samalla kun ruotsalainen emoyhtiö sulautui suomalaiseen tytäryhtiöön. Sulautumisen myötä Nordea Bank Oyj:n osake siirtyi Nasdaq Helsinki -pörssiin. Pankilla on arviolta yli 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja 0,6 miljoonaa yritysasiakasta. Nordean liiketoiminta jakautuu neljään segmenttiin, jotka ovat Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions ja Asset & Wealth Management. Vaikeiden vuosien jälkeen Nordea on palannut takaisin laatuyhtiöksi.

Nordealta odotuksia parempi Q3-tulos

Nordean liiketoiminnan tuotot olivat 2 501 M€ (ennuste 2 421 M€) ja operatiivinen liikevoitto oli 1 297 M€ (ennuste 1 258 M€). Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 7 prosenttia vuodentakaisesta. Luottovolyymien kasvu jatkui talouden laskusuhdanteesta huolimatta, asuntoluottojen kasvu oli 4 prosenttia ja yrityksille suunnatun luotonannon kasvu 12 prosenttia. Korkokate nousi 15 prosenttia kohentuneiden talletusmarginaalien ja suuryrityksille suunnatun luotonannon vahvan kasvun tukemana, ja oli 1 407 M€. Luottosalkun laatu pysyi vahvana ja nettomääräisiä luottotappioita oli vähän, luottotappioiden ja muiden vastaavien erien nettomäärä oli kolmannella neljänneksellä 58 M€.

Epävarma makrotaloustilanne ja korkojen nousu aiheuttivat voimakkaita liikkeitä sekä osake- että korkomarkkinoilla myös kolmannella neljänneksellä, mikä johti Asset & Wealth Managementin hoidossa olevan varallisuuden pienenemiseen 4 prosentilla edellisneljänneksestä ja oli 341 miljardia euroa. Nordea paransi vuotta 2022 koskevaa näkymäänsä kulu-tuottosuhteen osalta. Pankki arvioi sen oman pääoman tuoton olevan tänä vuonna yli 11 prosenttia ja kulu-tuotto-suhde 48–49 prosenttia. Aiempi näkymä ja kulu/tuotto-suhteelle oli 49-50 prosenttia.

Nordean taloudelliset tavoitteet

Nordean taloudellinen tavoite vuodelle 2025 on yli 13 prosentin oman pääoman tuotto. Tätä tavoitetta tukevat 45–47 prosentin kulu/tuotto-suhde, noin 10 korkopisteen vuotuinen luottotappiotaso sekä Nordean pitkäaikaisten pääomatavoitteiden ja osingonmaksuperiaatteiden jatkaminen.

Pääomatavoitteiden osalta viranomaisten ydinvakavaraisuussuhdetta koskeva vähimmäisvaatimus ylittyy Nordean 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Nordean osinko

Nordean osingonmaksuperiaatteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tilikaudelta kertyvästä tuloksesta. Pankki arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Nordea jakoi vuodelta 2021 osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Osinko irtosi 25.3.2022. Nordealla on tasaisesti kasvanut osinkohistoria vuoteen 2020 saakka, jolloin koronakriisin keskellä Nordea noudatti viranomaisten suosituksena asettamaa osingonjakokieltoa, eikä jakanut vuoden 2019 osinkoa. Vuonna 2021 pankki maksoi vuosilta 2019 ja 2020 yhteensä kertynyttä osinkoa 0,79 euroa osakkeelta. Vuodelta 2021 jaettava osinko on yhtä paljon, kuin osingonjakokieltoa edeltäneeltä vuodelta 2018 jaettu osinko (0,69€)

Nordea osake: Nordean osakehistoria viimeiseltä kuudelta vuodelta.
Nordean osinkohistoria

Sijoittajan näkökulma

Vuosi 2022 on ollut vaikea syklisen rahoitussektorin yhtiölle. Nordea raportoi tälle vuodelle jo kolmannen positiivisen kvartaalituloksen, mutta osakkeen hinta on vielä noin 14 prosenttia pakkasella vuoden alusta mitattuna. Osake on kuitenkin jo noussut heinäkuun pohjista 8,2 eurosta.

Sijoittajat reagoivat varovaisen positiivisesti pankin kolmanteen kvartaalitulokseen. Toisaalta Nordea suoriutui vahvasti Q3:lla ja paransi vuoden 2022 näkymiä kulu/tuotto-suhteen osalta, mutta makrotalouden epävarmuus huolestuttaa sijoittajia. Nordea onnistui kolmannella neljänneksellä kasvattamaan asuntoluottojen volyymeja 4 prosentilla, mutta talouden epävarmuus näkyy jo asuntokaupan selvänä hidastumisena Pohjoismaissa. Yritysluottojen kasvu oli selvästi vahvempaa Q3:lla etenkin energiantuotantosektorin yritykset halutessaan vahvistaa likviditeettiään. Pääomamarkkinoiden heikkous taas on laskenut pankin nettopalkkiotuottoja hoidossa olevan varallisuuden pienentyessä ja pääomamarkkinatoiminnan ollessa vähäistä.

Nousevat korot toisaalta hidastavat talouden toimeliaisuutta, mutta ne myös tukevat Nordean korkokatetta. Nordean johto arvioi ennustettavuuden olevan tällä hetkellä heikolla tasolla ja taloudellisen ympäristön pysyvän haasteellisena tulevina neljänneksillä, mutta pankki arvioi sillä olevan hyvät edellytykset kestää haastavat olosuhteet. Osakekurssi on ollut nousussa ennen pankin tulosjulkistusta, ja tulosjulkistuksen jälkeen osake avasi pörssissä hienoiseen nousuun. Nordean osake on tällä hetkellä kohtuullinen valinta osakesalkkuun.

Lähde: TradingView

Vertaile Nordean osaketta muihin Euroopan pankkien osakkeisiin

Kokonaispisteiltään (61) Nordea Bank Oyj:n osake on Osaketyökalun keskikastin paremmalla puolella. Nordea saa keskimääräistä paremmat pisteet arvosta ja laadusta. Vertaile Nordeaa sen eurooppalaisiin kilpailijoihin Kansainvälisten osakkeiden työkalussa.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy