Yrityslainoihin sijoittaminen

Yrityslainoihin sijoittaminen kiinnostaa sijoittajia nykyisessä markkinatilanteessa. Yrityslainat tarjoavat osakkeista ja korkorahastoista koostuvaan sijoitussalkkuun lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä listattua korkomarkkinaa korkeampaa tuottoa. Miten yrityslainoihin voi sijoittaa?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yrityslainoihin sijoittaminen kiinnostaa sijoittajia nykyisessä markkinatilanteessa. Yrityslainat tarjoavat osakkeista ja korkorahastoista koostuvaan sijoitussalkkuun lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä listattua korkomarkkinaa korkeampaa tuottoa. Miten yrityslainoihin voi sijoittaa?

Yrityslainat sijoituskohteena

Suorat listaamattomat yrityslainat kasvattavat vuosi vuodelta suosiotaan yksityisten sijoittajien ja instituutiosijoittajien salkuissa pörssiosakkeiden ja joukkolainasijoitusten kustannuksella.

Tämän näkee alla olevasta kuvaajasta josta selviää, että Private Debt managereiden yhteenlaskettu AUM (=Assets Under Management, Hallinnoitavat varat)  2020 luvun alkupuolella oli jo hieman yli 800 miljardia dollaria. Yrityslainojen tarjontaan on vaikuttanut muun muassa Basel-sääntelyn myötä pysyvästi kiristynyt pankkirahoituksen saanti.

Nyt hyvänkään luottoluokituksen yritykset eivät välttämättä saa pankkilainaa, ilman riittäviä vakuuksia. 

Kuvan lähde: Preqin pro

Ratkaisuksi ongelmaan on noussut yritysrahoittajia, kuten SijoittajaPRO Corporate Finance  ja lainamuotoisia joukkorahoituspalveluita, kuten Fundu, Fellow Finance ja EstateGuru jotka yhdistävät yritykset ja sijoittajat teknologiaa hyödyntäen hoitaen luottoriskin arvioinnin ja maksuliikenteen.

 Yrityslainat tarjoavat osakesijoittajan salkkuun huomattavaa lisähajautusta, tasaista kassavirtaa sekä reilusti korkorahastoja korkeampaa tuottoa.

Kysyntä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin on kasvanut

Perinteisissä omaisuusluokissa tuotto-odotukset eivät ole mairittelevat. Vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa, kuten listaamattomien yritysten lainoissa tuotto-odotteet ovat perinteistä listattua markkinaa korkeammalla. Lisäämällä salkkuun vaihtoehtoisia sijoituksia nostaa sijoittaja salkkunsa tuotto-odotetta ja parantaa hajautusta.

Tuotto-odotukset omaisuusluokittain markkinaympäristöstä.

Yrityslainojen plussat ja miinukset

Suorat yrityslainat tarjoavat suhteellisen korkeaa tuotto-odotusta n.7-13%, kun listatulla korkomarkkinalla tuotot ovat nollan tuntumassa ja osakkeiden tuotto-odotukset ovat myös painuneet arvostustasojen kohotessa.

Suorista yrityslainoista sijoittaja saa myös tasaista kassavirtaa kuukausittain, jolloin tuottoa realisoituu sijoittajalle koko ajan. Suorista yksityisistä lainoista on myös saatavilla hajautushyötyjä suhteessa perinteisiin omaisuusluokkiin. 

Miinuksena voidaan nähdä se, että suorat yrityslainat ovat tyypillisesti epälikvidejä. Tämä ei kuitenkaan ole ongelma, jos sijoittajalla ei ole tarvetta muuttaa sijoitusta rahaksi kesken laina-ajan. Myös yrityskohtainen riski on suuri, mutta tätä sijoittaja saa minimoitua hajauttamalla suorien yrityslainojen salkun riittävän kattavasti.

Yrityslainojen plussat

 • Hyvä korkotuotto noin 7-13%
 • Tasainen kassavirta
 • Hajautushyödyt perinteisiin omaisuusluokkiin

Yrityslainojen miinukset

 • Epälikvidejä – vaikea muuttaa rahaksi (Rahaksi muutettavuutta voi parantaa sisällyttämällä salkkuun lyhyempiä lainoja ja varmistamalla, että ainakin osa lainoista lyhenee kuukausittain, jolloin raha alkaa palautumaan heti ensimmäisestä kuukaudesta) 
 • Yrityskohtainen riski on suuri

Kenelle yrityslainoihin sijoittaminen sopii?

Yrityslainat sopivat sijoituskohteeksi sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneet sijoittamaan pk-yritysten lainoihin.

 • Tuotto-odotus on pörssiosakesijoituksia matalampi (kuitenkin nykyisessä alhaisen osaketuotto-odotuksen markkinatilanteessa todennäköisesti parempi)
 • Tuotto-odotus pörssiyritysten jvk-lainoja korkeampi
 • Riski on alhaisempi kuin suorissa osakesijoituksissa
 • Vakavaraisten pörssiyritysten jvk-lainojen riski ja myös korko on pk-yritysten lainoja alhaisempi, mutta jvk-lainojen laina-ajat ovat pitemmät

Sijoittaminen suoriin lainoihin on mielenkiintoisempaa kuin korkorahastoihin sijoittaminen. Sijoittaja voi perehtyä lainaa tarjoavaan yritykseen ja auttaa sitä saamaan tarvitsemansa rahoituksen. Sijoittaja saa hyötynä korkean korkotuoton. Yritys saa lainan, joka mahdollistaa kasvun tai investoinnin.  

Pk-yrityslainat sopivat sijoituskohteeksi myös ammattimaisille sijoittajille, sillä ne tarjoavat hajautushyötyä osakesijoituksiin, pörssiyhtiöiden jvk-lainoihin tai korkean riskin (high yield) rahastosijoituksiin nähden.

Suorat yrityslainat vaativat hyvän hajautuksen

Yksittäisiin suoriin yrityslainoihin sijoittaessa yrityskohtainen riski on suuri. Lainasijoittamisessa yleensäkin hajautus on erittäin tärkeää lainasalkun tuoton kannalta. Sijoittajan kannattaa siis pitää huoli siitä, että suoriin lainoihin sijoittaessa syntyy tarpeeksi suuri hajautus.

Esimerkisi SijoittajaPRO Corporate Finance on toteuttanut sijoittajille valtakirjamallin, joka takaa hyvän hajautuksen. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestasi sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. 

Fundun, Fellow Financen ja EstateGurun palveluissa sijoittajalla on mahdollista hajauttaa sijoitukset allokaattorilla, joka ennaltamääritellyillä parametreilla sijoittaa uusiin lainoihin.

Luottoanalyysi kertoo lainasijoitusten riskistä

Luottoanalyysin perusteella jokaiselle lainanhakijalle määritellään luottoluokitus. Mitä parempi luottoluokitus, sitä matalampi luottotappion riski. SijoittajaPRO Corporate Finance määrittää luottoanalyysissä luottoriskipisteet, ja siten lainoille saadaan luottoluokat. 

Luottoanalyysin perusteella asetetaan lainalle korko. Korko on määritelty siten, että isossa joukossa yrityslainoja korko ylittää ennakoidut luottotappiot tarjoten sijoituskohteen riskiä vastaavan tuoton. Luottoanalyysi auttaa sijoittajaa arvioimaan lainojen riskiä ja vertaamaan sitä tarjottuun korkotuottoon. Huomattavaa on, että vakuudet, kuten omistajien antamat takaukset, tai jokin reaalivakuus laskevat lainan riskiä.

Yrityslainoihin sijoittavan muistilista

 1. Muista hajautus
 2. Arvioi luottoanalyysin perusteella millainen on sijoituksen luottoriski
 3. Tarkista, että lainasalkussa on myös kuukausilyhenteisiä lainoja
 4. Lainalle asetettu vakuus laskee sijoituksen riskiä
 5. Muista, että suorat yksityiset lainat ovat tyypiltään epälikvidejä ja ne voi olla vaikea myydä vaikka alustalle olisi järjestetty jälkimarkkina

Sijoittaja.fi:n jäsenille lisätuottoa Fellow Financesta ja Estategurusta

Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 0,5 % lisätuoton sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä. Lunasta etu rekisteröitymällä EstateGuruun tätä linkkiä käyttäen.

Sijoittaja.fi -jäsenet ovat oikeutettuja +0,5 % ja Platinum-asiakkaat 1,0% lisätuottoon sijoittamasta uudesta pääomasta Fellow Financen -palvelussa.

TUTUSTU JÄSENETUIHIN

Lue viimeisimmät katsaukset EstateGurun mallisalkkuun ja Fellow Financen mallisalkkuun

Kiinnostuitko valtakirjan avulla hajauttamisesta yrityslainoihin?

Varmista lainaportfolion hyvä hajautus ja harkitse valtakirjamallia. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestasi sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen. Ota yhteyttä SijoittajaPRO Coporate Financen edustajiin ja saat lisätietoja!

Kiinnostuitko yrityslainoista? Liity postituslistalle.

SijoittajaPRO Corporate Finance analysoi ja arvio kuukausittain kymmeniä listaamattomien yhtiöiden lainasijoituskohteita ja esittelee tuotto-riskisuhteeltaan parhaat niistä sijoittajille. Liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle, niin saat mielenkiintoisimmat kohteet sähköpostiisi! Osa kierroksista täyttyy jo valtakirjoilla.

Katso katsaus listaamattomien yrityslainojen mallisalkkuun!

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat