OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahasto vs. ETF

OP-Pohjola markkinoi uutta Vaurastuva keskiluokka -rahastoaan aktiivisesti. Myyntitarina on houkutteleva, mutta kannattaako rahastoon sijoittaa? Löytyykö markkinoilta ETF, joka olisi edullisempi, likvidimpi ja jonka tuotto-odotus olisi sama?

ETF rahasto

OP-Pohjolan myyntiesitteessä sanotaan: “Herra Lee Kiinassa muuttaa kaupunkiin paremman työpaikan perässä. Ensimmäisen palkan saatuaan hän ostaa uuden puvun. Miksi tämä on kiinnostavaa sijoitusmielessä?

Viime vuosina monet Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan taloudet ovat kehittyneet vahvasti ja tasaisesti. Maiden väestö on vaurastunut ja keskiluokkaistunut, heillä on entistä enemmän varaa kuluttaa. Näiden kehittyvien talouksien kulutuksen osuus maailmanlaajuisen kulutuksen kasvusta oli vielä vuosina 2000-2010 20 prosenttia. Vuoteen 2020 mennessä osuuden odotetaan kasvavan 50 prosenttiin.

Uusi OP-Vaurastuva Keskiluokka -rahasto valitsee sijoituskohteeksi juuri niitä yrityksiä, jotka hyötyvät Herra Leen kaltaisten ihmisten kulutuksen kasvusta.

Rahaston salkunhoidosta vastaa yhteistyökumppanimme Fidelity.Worldwide Investment. Kansainvälisen salkunhoitotiimin asiantuntemus takaa sen, että sijoituskohteiksi valitaan oikeita yrityksiä, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.”

Kuulostaa houkuttelevalta. Sijoitustarina on uskottava. Pitkässä juoksussa rahasto voi tuottaa hyvinkin. Entäs kulut?

Esitteen mukaan vuosittainen hallinnointipalkkio on 2,5 %, merkintäpalkkio on 0,75 % ja lunastuspalkkio 0,75 %. Kuulostaa jo vähän suolaiselta, mutta mikäs siinä, jos rahasto tuottaa kymmeniä prosentteja vuodessa. Tarkastellaan kuitenkin, mikä on kulujen vaikutus sijoittajan kokemaan tuottoon. Alla olevassa kuviossa on oletettu, että rahasto tuottaisi ensimmäisenä vuotena 15 %, toisena 25 %, kolmantena -20 %, neljäntenä 32 % ja viidentenä 10 %. Tuotot ovat täysin keksittyjä.

Kuviossa punainen käyrä kuvaisi rahaston tuottoa, mikäli hallinnointipalkkiota ei täytyisi maksaa ja sininen käyrä rahaston tuottoa hallinnointipalkkioiden kanssa. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole huomioitu. Keksityllä tuottotulevaisuudella tuottoeroa syntyy nollakustanteiselle rahastolle 20 %. Merkittävä etu pitkässä juoksussa.

OP-vaurastuva-keskiluokka

Rahaston kulujen ollessa noin suuret pistää miettimään, löytyisikö markkinoilta sijoituskohteita, joissa olisi sama sijoitusfilosofia ja siten samankaltainen tuotto-odotus ja riski, mutta joiden kulut olisivat merkittävästi alhaisemmat? Hallinnointipalkkio nimittäin veloitetaan, vaikka rahasto tuottaisi tappiota. Mitä suurempi hallinnointipalkkio, sitä todennäköisempää, että sijoittajan kokema lopputulema on heikko.

ETF:illä edullisemmin samoille markkinoille

OP-Vaurastuva keskiluokka -rahaston esitteen mukaan rahasto on sijoittanut varoistaan 52,1 % Eurooppaan, 10,4 % Amerikkaan ja 37,4 % Aasiaan & lähialueisiin.

Morningstar on asettanut rahastolle vertailuindeksiksi 50 % MSCI World Consumer Discretionary TRN Index ja 50 % MSCI World Consumer Staples TRN Index. Ensimmäinen indeksi seuraa syklisiä kuluttajayhtiöitä globaalisti ja toinen defensiivisiä kuluttajayhtiöitä globaalisti.

Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalulla löytyy ETF:t, jotka seuraavat kyseisiä indeksejä. Pääset tarkastelemaan ETF:iä tarkemmin klikkaamalla linkkiä (vain jäsenille).

MSCI World Consumer Discretionary TRN Index

 • Sykliset kuluttajayhtiöt globaalisti
 • Hallinnointipalkkio 0,45 %
 • Kaupankäyntivaluutta EUR
 • Sijoittaja.fi:n tehokkuuspisteet 67/100 (hyvä).

MSCI World Consumer Staples TRN Index

 • Defensiiviset kuluttajayhtiöt globaalisti
 • Hallinnointipalkkio 0,45 %
 • Kaupankäyntivaluutta EUR
 • Sijoittaja.fi:n tehokkuuspisteet 68/100 (hyvä).

Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalulla löytyy myös ETF:iä, jotka seuraavat vastaavia kehittyvien markkinoiden indeksejä. Valintatyökalulla löytyy kehittyvien markkinoiden syklisiin kuluttajasektorin yhtiöihin sijoittava ETF ja kehittyvien markkinoiden defensiivisiin kuluttajasektorin yhtiöihin sijoittava ETF.

Pääset tarkastelemaan ETF:iä tarkemmin klikkaamalla linkkiä (vain jäsenille).

Kehittyvien markkinoiden defensiiviset kuluttajasektorin yhtiöt

 • Hallinnointipalkkio 0,65 %
 • Kaupankäyntivaluutta EUR
 • Sijoittaja.fi:n tehokkuuspisteet 53/100 (kohtuullinen)

Kehittyvien markkinoiden sykliset kuluttajasektorin yhtiöt

 • Hallinnointipalkkio 0,67 %
 • Kaupankäyntivaluutta USD
 • Sijoittaja.fi:n tehokkuuspisteet 42/100 (välttävä)

 Yhteenveto

OP-Vaurastuva keskiluokka rahastossa on mielenkiintoinen sijoitustarina. Rahasto voi tarjota sijoittajalle hyvää tuottoa. Ongelma on korkea kiinteä 2,5 %:n hallinnointipalkkio, joka voi syödä valtaosan sijoittajan kokemasta tuotosta. Edullisemmin samalla sijoitusfilosofialla voi sijoittaa ostamalla ETF:iä. Sijoittaja.fi:n ETF-valintatyökalulla löytyy neljä samalla sijoitusfilosofialla sijoittavaa ETF:ää. Näiden hallinnointipalkkiot ovat merkittävästi rahastoa edullisemmat. Sijoittajan saama tuotto on siten todennäköisesti parempi sijoittamalla ETF:ään. On toki mahdollista, että rahastoa hallinnoivan Fidelityn salkunhoitajat ovat niin hyviä osakepoimijoita, että pystyvät voittamaan indeksin yli 2 %:lla joka vuosi. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tue tätä mahdollisuutta.

Sijoittaja saa paremman hajautuksen ja siten todennäköisesti paremman tuotto/riski-suhteen sijoittamalla kaikkiin neljään ETF:ään. Mielenkiintoinen ETF-pari olisi myös Sykliset kuluttajayhtiöt globaalisti ja Kehittyvien markkinoiden defensiiviset kuluttajasektorin yhtiöt. Molemmat ovat euromääräisiä.

Sijoittajan välittäjästä riippuu, paljonko sijoittaja joutuu maksamaan kaupankäyntikuluja. Rahaston 0,75 %:n merkintäpalkkio voi olla edullisempi kuin ETF:n ostosta veloitettava kaupankäyntikulu, mikäli sijoitettava summa on alhainen ja välittäjä perii toimeksiannosta korkean kiinteän kaupankäyntipalkkion (siis jos kaupankäyntikulu on yli 0,75 % sijoitettavasta summasta).SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy