Analyysi: Nubeqa-syöpälääke kantaa Orionin taloudellista kehitystä

Orionin tulos laski jopa yhtiön omaa arviota enemmän, minkä takia Orion laski kannattavuusohjaustaan vuodelle 2023. Nubeqa-syöpälääkeen hyvä kehitys oli pitkälti syy siihen, että tulos pysyi edes toteutuneella tasolla.

Julkaistu: 17.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi Orion osakkeet sijoitusideat tulokset

Orion

Orion Oyj on suomalainen lääketeollisuusyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Kuitenkin myös kuluttajat lemmikkeineen ovat merkittävä Orionin asiakasryhmä. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on selvä markkinajohtaja. Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa, ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat sekä muutaman Kaakkois-Aasian maan. Orion työllistää noin 3 200 henkilöä yli 20 maassa. Sekä Orion Oyj:n A- että B- osake on listattu Nasdaq Helsinki -pörssiin.

Q2/2023 – Liikevaihto pysyi vakaana Nubeqan ansiosta, mutta tulos laski Venäjän liiketoimintojen lopettamisen myötä

Orionin liikevaihto oli 289,6 M€ (analyytikoiden ennuste 293,6 M€) ja liiketulos 46,5 M€ (ennuste 61,4 M€). Vuoden toisella neljänneksellä Orionin liikevaihto kasvoi 2,1 % vertailukaudesta. Tulosyksiköistä Innovative Medicinesin liikevaihto kasvoi selvästi Nubeqa-tuotteen hyvän kehityksen ansiosta. Sen sijaan Branded Products, Generics and Consumer Health ja Animal Health-tulosyksiköissä liikevaihto laski.

Orionin liiketulos puolestaan laski 43,2 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevoiton lasku vertailukaudesta oli yhtiön johdon mukaan pääosin ennakoitua, mutta Venäjän liiketoimintojen lopettaminen, eläinlääkemarkkinan kysynnän heikkeneminen ja joidenkin yhtiön asiakkaiden varastotasojen mukauttaminen painoivat kannattavuutta arvioitua enemmän. Myös kiinteiden kustannusten kasvu sekä kustannusinflaatio vaikuttivat jonkin verran liikevoiton laskuun. Venäjään liittyvien erien kokonaisvaikutus liikevoittoon oli 18,4 miljoonaa euroa negatiivinen. Ilman Venäjään liittyviä kertaluontoisia eriä Orionin liiketulos olisi ollut 64,9 M€. 

Orion arvioi edelleen sen kannattavuuden parantuvan toisella vuosipuoliskolla. Arvio perustuu muun muassa oletuksiin Nubeqan hyvän kehityksen jatkumisesta, Easyhaler-tuoteportfolion myynnin kasvusta geneerisen tuotteiston hyvästä suorituksesta, kustannusinflaation helpottamisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskun tasaantumisesta sekä Nubeqan myyntiin liittyvästä 30 miljoonan euron etappimaksusta. Q2:n odotettua heikomman kannattavuuden takia Orion kuitenkin laski liiketulosohjaustaan koko vuodelle 2023. Uuden ohjauksen mukaan koko vuoden liikevoiton odotetaan kasvavan hieman (aiemmin: tuloksen odotetaan kasvavan tai kasvavan hieman). Liikevaihtoarvio pysyy ennallaan (liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022).

Orionin taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Strateginen kasvutavoite: liikevaihto 1,5 miljardia euroa vuonna 2025
  • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
  • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
  • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
  • Jakaa vuotuista osinkoa, joka on lähivuosina vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa
    pidemmällä aikavälillä.
Orion osake: Orionin liikevaihto ja liikevoitto viimeiseltä viideltä vuodelta.
Lähde: Orion

Strateginen yhteistyösopimus Amneal Pharmaceuticalsin kanssa

Tammikuussa 2023 Orion ja Amneal Pharmaceuticals, Inc. solmivat pitkäaikaisen lisenssisopimuksen koskien Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamista Orionin alueilla. Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa yksinoikeuden Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamiseen ja myyntiin suurimmassa osassa Eurooppaa sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sopimus laajentaa Orionin johdon mukaan yhtiön läsnäoloa geneeristen lääkkeiden markkinalla Euroopassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisäksi yhteistyö tukee Orionin kasvustrategiaa ja on esimerkki siitä, kuinka Orion kasvattaa liiketoimintaansa laadukkaiden strategisten kumppanuuksien avulla.

Orionin osinko 2023

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Orion jakoi vuoden 2022 tuloksesta osinkoa 1,60 euroa osaketta kohden.

Vuodelta 2021 Orion jakoi osinkoa 1,50€ per osake. Osinko maksettiin yhdessä erässä huhtikuun alussa 2022. Jakautumisensa jälkeen Orion on taannut sijoittajilleen kasvavat osinkotulot, vaikkakin irronneet osingot eivät ole kasvaneet vuosittain – vuodelta 2021 jaettu osinko oli neljäs vuosi perättäin, kun irronnut osinko on 1,50€. Orion Oyj:n osake saa kuitenkin vahvat 8 pistettä osingosta Osaketyökalussa, ja sitä voi pitää osinkoyhtiönä.

Orion osake: Orionin koko osinkohistoria.

Orionin A vai B -osake?

Orion on listannut Nasdaq Helsinki -pörssiin kahdenlaisia osakkeita: A- ja B-osakkeen (ORNAV ja ORNBV). Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006. Mikä ero näillä kahdella osakkeella sitten on?

Sekä A- että B-osakkeet antavat Orionin osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Jälleen kerran kahden osaketyypin ero kulminoituu osakkeiden äänioikeuksiin. Jokainen Orionin A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. B-osake on vaihdetumpi osake pörssissä.

Orionin osake – Sijoittajan näkökulma

Viime katsauksessa kirjoitimme, että Q2-tuloksella on suuri paino Orionin osakkeen kehityksen kannalta. Inflaatio on laskenut edelleen, ja positiivinen kvartaalitulos olisi voinut kääntää vahvassa laskussa olleen osakekurssin. Q2-tulos ei kuitenkaan täyttänyt toiveita ja tulosjulkistuksen jälkeen yhtiön osake lähti rankkaan laskuun. Orionin hinta kävi 33 eurossa, mikä on yhtiön osakkeen alin hinta sitten syksyn 2021.

Tähtenä Orionin kvartaalituloksessa loisti jälleen Nubeqa-syöpälääke. Tuotteen hyvä kehitys vaikutti merkittävästi Q2:n liikevaihtoon, ja Nubeqan rojalteilla oli myönteinen vaikutus yhtiön liiketulokseen. Orionin johdon mukaan Nubeqan merkitys olisi ollut vieläkin merkittävämpi ilman tilapäistä negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen, joka johtui vertailukautta alhaisemmasta toimitushinnasta Bayerille. Nubeqan myynnin ennakoidaan kasvavan vahvasti jatkossakin, minkä takia Orionin investoi darolutamidin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Fermionin Hangon tehtaalla.

Orion arvioi jo aiemmin sen liiketuloksen laskevan toisella neljänneksellä kertaluonteisten syiden, kuten Venäjän liiketoimintojen lopettamisen takia. Venäjän toimintojen lopettamiseen liittyen Orion joutuikin kirjaamaan 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen erän, jota ilman yhtiön tulos olisi ylittänyt analyytikoiden ennusteen. Kannattavuutta söivät myös yhtiön omia arvioitakin enemmän tiettyjen tuotteiden myyntivolyymien ja hintojen lasku.

Nykyinen markkinatilanne on selvästi ollut Orionille hankala, eikä osakkeen paluu kasvu-uralle näytä todennäköiseltä ennen kuin yhtiö on saanut kannattavuuskehityksensä suunnan käännettyä. Kuitenkin Q2:lla Orion sai ilmeisesti karistettua loputkin Venäjä-riskin tomut yltään, mikä totisesti kirkastaa yhtiön loppuvuoden kannattavuusnäkymiä. Riskinä Orionin osakkeelle on edelleen kustannusinflaatio. Vaikkakin inflaatio on ollut jo tovin laskusuunnaassa, mainitsi Orion sen vieläkin yhtenä syynä laskeneeseen tulokseen. Inflaation hellittäminen jatkossa tukee osaketta, minkä lisäksi hetkellistä nostetta osake voi saada, jos toiselle vuosipuoliskolle suunnitellut kliinisen vaiheen tutkimukset ODM-212:lla ja ODM-105:lla sujuvat suunnitelmien mukaan ja niistä saadaan merkittäviä tutkimustuloksia.

Orion osake: Orionin osakekurssi viimeisen vuoden ajalta.
Orionin osakekurssi viimeisen vuoden ajalta (päivitetty 24.8.2023). Lähde: TradingView

Orionin B-osake löytyy Osaketyökalusta

Orionin tunnusluvut ovat kohdallaan, ja yhtiön B-osake sijoittuukin kokonaispisteiltään (68) Sijoittaja.fi:n Osaketyökalun osakkeiden paremmalle puoliskolle. Orion saa täyden kympin matalasta riskistä, ja keskimääräistä paremmat pisteet laadusta ja osingosta. Osaketyökalusta näet Orionin tunnusluvut ja ennusteet, sekä voit vertailla yhtiön osaketta sen kansainvälisiin kilpailijoihin.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy