Northcrypto

Analyysi: Kustannusinflaatio jarruttaa Orionin tuloskehitystä

Orionin tulos kasvoi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mutta se ei silti yltänyt analyytikoiden odotuksiin. Markkina otti tuloksen vastaan vastahakoisesti, ja Orion osake sukelsi tulosjulkistuksen jälkeen.

Julkaistu: 09.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi Orion osakkeet sijoitusideat tulokset

Orion

Orion Oyj on suomalainen lääketeollisuusyhtiö, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Kuitenkin myös kuluttajat lemmikkeineen ovat merkittävä Orionin asiakasryhmä. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on selvä markkinajohtaja. Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa, ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat sekä muutaman Kaakkois-Aasian maan. Orion työllistää noin 3 200 henkilöä yli 20 maassa. Sekä Orion Oyj:n A- että B- osake on listattu Nasdaq Helsinki -pörssiin.

Q4/2022 – Tulos kasvoi, mutta kannattavuutta rasittivat kohonneet valmistuskustannukset

Orionin liikevaihto oli 294,5 M€ (analyytikoiden ennuste 297,4 M€) ja liiketulos 40,7 M€ (ennuste 53,9 M€). Vuoden viimeisellä neljänneksellä Orionin liikevaihto kasvoi 6,5 % vertailukaudesta. Yhtiön käyttökate kasvoi 1,1 % ollen 53,2 miljoonaa euroa, ja 18,1 % liikevaihdosta. Liiketulos puolestaan kasvoi 1,9 %. Kannattavuutta jarrutti muun muassa kustannusinflaation aiheuttama valmistuskustannusten kasvu, joka kiihtyi vuoden loppupuolella. Kannattavuuteen vaikuttivat myös panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Nämä panostukset pohjustavat kuitenkin yhtiön tulevaa kasvua lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Orion ohjaa sen vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 M€). Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman tai kasvavan vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta (vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 M€).

Orionin taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun. Orionin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Strateginen kasvutavoite: liikevaihto 1,5 miljardia euroa vuonna 2025
  • Kasvattaa liikevaihtoa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Tavoitteen toteuttaminen vaatii jatkuvaa panostusta tuotteiston kehittämiseen.
  • Säilyttää kannattavuus hyvällä tasolla. Tavoitteena on liikevoitto, joka ylittää 25 prosenttia liikevaihdosta.
  • Pitää omavaraisuusaste vähintään 50 prosentin tasolla.
  • Jakaa vuotuista osinkoa, joka on lähivuosina vähintään 1,30 euroa/osake, ja kasvattaa osinkoa
    pidemmällä aikavälillä.
Orion osake: Orionin liikevaihto ja liikevoitto viimeiseltä viideltä vuodelta.
Lähde: Orion

Strateginen yhteistyösopimus Amneal Pharmaceuticalsin kanssa

Tammikuussa 2023 Orion ja Amneal Pharmaceuticals, Inc. solmivat pitkäaikaisen lisenssisopimuksen koskien Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamista Orionin alueilla. Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa yksinoikeuden Amnealin geneeristen tuotteiden kaupallistamiseen ja myyntiin suurimmassa osassa Eurooppaa sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sopimus laajentaa Orionin johdon mukaan yhtiön läsnäoloa geneeristen lääkkeiden markkinalla Euroopassa sekä Aasian-Tyynenmeren alueella. Lisäksi yhteistyö tukee Orionin kasvustrategiaa ja on esimerkki siitä, kuinka Orion kasvattaa liiketoimintaansa laadukkaiden strategisten kumppanuuksien avulla.

Orionin osinko 2023

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Orionin hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 osinkoa jaetaan 1,60 euroa osaketta kohden. Osinko irtoaa 23.3.2023.

Vuodelta 2021 Orion jakoi osinkoa 1,50€ per osake. Osinko maksettiin yhdessä erässä huhtikuun alussa 2022. Jakautumisensa jälkeen Orion on taannut sijoittajilleen kasvavat osinkotulot, vaikkakin irronneet osingot eivät ole kasvaneet vuosittain – vuodelta 2021 jaettu osinko oli neljäs vuosi perättäin, kun irronnut osinko on 1,50€. Orion Oyj:n osake saa kuitenkin vahvat 8 pistettä osingosta Osaketyökalussa, ja sitä voi pitää osinkoyhtiönä.

Orion osake: Orionin koko osinkohistoria.

Orionin A vai B -osake?

Orion on listannut Nasdaq Helsinki -pörssiin kahdenlaisia osakkeita: A- ja B-osakkeen (ORNAV ja ORNBV). Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006. Mikä ero näillä kahdella osakkeella sitten on?

Sekä A- että B-osakkeet antavat Orionin osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. Jälleen kerran kahden osaketyypin ero kulminoituu osakkeiden äänioikeuksiin. Jokainen Orionin A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen B-osake yhdellä äänellä. B-osake on vaihdetumpi osake pörssissä.

Orionin osake – Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Orionin tulos jäi hieman vaisuksi. Kehitys oli positiivista, mutta esimerkiki kustannusinflaation vaikutukset näkyivät yhtiön kannattavuudessa. Q4-tulos otettiin markkinoilla vastaan pitkin hampain, ja Orionin osake sukelsi noin 6 % tulosjulkistuksen jälkeen. Vahvaan kurssireaktioon vaikuttaneen se, että sijoittajat odottivat viimeiseltä neljännekseltä aiempien kvartaalien tasoista kehitystä.

Orionin vuoteen 2022 mahtui paljon positiivisia tapahtumia. Huhtikuussa Orion ilmoitti Nubeqa-syöpälääkkeen merkittävistä tutkimustuloksista ja heinäkuun alussa yhtiö julkaisi tiedotteen ODM-208-molekyyliä koskevan maailmanlaajuinen kehittämis- ja kaupallistamissopimuksesta sekä siihen liittyvän 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksusta. ODM-208-sopimukseen liittyvä ennakkomaksu kasvatti kolmannella kvartaalilla Orionin liikevaihtoa ja tulosta huomattavasti, mikä näkyy myös tilinpäätöksessä. Positiivista kuitenkin on liikevaihdon jatkunut kasvu ilman ODM-208-sopimukseen liittyvä ennakkomaksua, esimerkiksi Nubeqa®-lääkkeen ja Easyhaler®-tuoteperheen vahvan kasvun ansiosta. Orionin liikevoitto oli kuitenkin hieman edellisvuotta matalampi, jos suljetaan pois ODM-208 -sopimuksen ennakkomaksu.

Orionin johto näkee toimintaympäristön pysyvän edelleen haastavana COVID-19-pandemian vaikutusten, Ukrainassa käytävän sodan sekä kustannusinflaation vuoksi. Mikäli inflaatio pysyy pitkään korkealla, tulee se syömään jatkossakin yhtiön kannattavuutta, sillä ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden hintojen nostaminen Orionin markkinoilla ei useinkaan ole vaihtoehto. Inflaatiossa on kuitenkin nähty merkkejä taittumisesta. Laskeva inflaatio antaisi vauhtia Orionin tuloskehitykselle, mikä taas tukisi yhtiön osaketta. Myös uutiset Nubeqa-lääkkeen näkymistä, sekä ODM-208-molekyylin kehittämisestä voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa huomattavia liikkeitä Orionin osakekurssiin.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023

Orionin B-osake löytyy Osaketyökalusta

Orionin tunnusluvut ovat kohdallaan, ja yhtiön B-osake sijoittuukin kokonaispisteiltään (67) Sijoittaja.fi:n Osaketyökalun parhaimpien osakkeiden joukkoon. Orion saa täyden kympin matalasta riskistä ja laadusta. Osaketyökalusta näet Orionin tunnusluvut ja ennusteet, sekä voit vertailla yhtiön osaketta sen kansainvälisiin kilpailijoihin.

Tutustu Osaketyökaluun

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy