northcrypto

Analyysi: Revenio Groupin osake palasi kasvu-uralle

Revenio Groupin toisen neljänneksen tulos ylitti analyytikoiden korkeat ennusteet. Miltä kasvuyhtiön osake näyttää sijoittajan näkökulmasta?

Julkaistu: 05.08.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet Revenio Group sijoitusideat tulokset tuloskausi

Revenio Group

Revenio Group Oyj on silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden johtava globaali toimija. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kaikki keskeiset silmän sairauksien tunnistamiseen, diagnostiikkaan ja seurantaan tarvittavat modernit tuotteet.

Yhtiö osti huhtikuussa 2019 italialaisen CenterVuen, joka kasvatti merkittävästi Reveniota. Silmien etäterveydenhuollon (telehealth) ja teknologiapohjaisten silmienhoitomallien merkitys kasvaa voimakkaasti ja yhtiö haluaa ottaa aktiivisen roolin tässä kehityksessä. Ohjelmistoratkaisut parantavat potilaiden silmäsairauksien hoitoketjua sekä silmälääkäreiden ja optikoiden prosesseja huomattavasti. Maaliskuussa 2021 Revenio osti Oculon, joka on pilvipohjainen Oculo-ohjelmistoalusta. Se muuttaa silmien hoitokäytäntöjä mahdollistamalla ja tehostamalla kliinistä yhteistyötä, yhdistämällä eri tietosiiloja tietojen ja kuvien jakamiseksi, sekä mahdollistamalla paremman ja kustannustehokkaamman potilaan silmien hoidon.

Revenio on Helsingin pörssin parhaita kasvuyhtiöitä. Osakkeen riski on keskimääräistä hieman pienempi. 

Revenio Group osake: Revenion liikevaihdon jakauma maantieteellisille alueille vuonna 2021
Lähde: Revenio tilinpäätös 2021

Q2/2022 – Revenio Group ylsi korkeisiin odotuksiin

Revenion liikevaihto oli vuoden toisella neljänneksellä 24,4 M€ (ennuste 23,0 M€) ja oikaistu liiketulos 7,1 M€ (ennuste 7,0 M€). Liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella kvartaalilla 29,3 prosenttiin. Valuuttakurssit tukivat suotuisaa kehitystä. Johdon mukaan Revenio Group on kasvattanut markkinaosuuksia vuosineljännes toisensa jälkeen sekä silmänpaineen mittauslaitteissa että silmänpohjan kuvantamislaitteissa. Elektroniikan komponenttien saatavuuteen liittyvät globaalit haasteet ovat jatkuneet koko alkuvuoden ajan, millä ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut vaikutusta toimituskykyyn. Yhtiö nosti toukokuun alussa hintoja, vastauksena kustannusten nousuun. Ohjaus ennallaan.

Revenio Groupin taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Revenio-konsernin valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Revenion strategia ja taloudelliset tavoitteet

Revenion strategian kulmakivet ovat:

  1. Keskittyy silmien hoidon markkinoihin
  2. Parantaa kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla
  3. Muuttaa kliinisiä̈ hoitokäytäntöjä silmien hoidon ohjelmistoratkaisuilla
  4. Rakentaa yhä vahvempia jakelukanavia ja iCare-brändin tunnettuutta sekä vahvistaa asiakaskokemusta
  5. Jatkaa vahvaa kannattavaa kasvuaan

Revenion osinko

Revenio Groupin yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2021 tilikaudelta 0,34 euroa. Osinko maksettiin 21.4.2022.

  • Vuodelta 2020 Revenio jakoi osinkoa 0,32 €
  • Vuodelta 2019 Revenio jakoi osinkoa 0,30 €
Revenio Group osake: Revenion osinkohistoria vuodesta 2007
Lähde: TradingView

Revenion osakekurssi

Revenio Group Oyj:n osake on kasvanut melko tasaisesti vuoden 2021 kesään asti, jolloin yhtiön osakekurssi kävi huipussaan noin 68 eurossa. Loppukesästä 2021 kurssi kuitenkin kääntyi, kun Revenio julkaisi odotuksia heikomman puolivuotistuloksen. Myös vaisuksi jäänyt Q3 ei riittänyt kääntämään negatiivista trendiä.

Kuluvan vuoden alussa markkinoiden epävarmuus huolestutti sijoittajia ja osakemarkkinoiden lasku tarttui myös Revenion osakkeeseen. Vaikka yhtiö raportoi positiiviset Q4/2021 ja Q1/2022 -tulokset, seurasi Revenion osake pitkälti markkinoita käyden vuoden pohjissa maaliskuussa ja kesäkuussa. Kesäkuun lopulla markkinaympäristön hieman rauhoittuessa yhtiön osakekurssi kääntyi jälleen positiiviseen trendiin, mitä onnistunut H1 tulos puolestaan tukee. Tällä hetkellä Revenio Group Oyj:n osake maksaa noin 53 euroa.

Revenio Group osake: Revenion osakekurssi viimeisen vuoden ajalta
Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Vuoden 2022 tulosennusteella laskettuna Revenio Group saa P/E-luvuksi 65,6. Analyytikot uskovat Revenion tuloksen kasvavan vahvasti jatkossa, sillä vuoden 2023 tulosennusteella laskettu P/E-luku on 52,9. P/S-luku yhtiöllä on 17,5.

Revenio Group on Helsingin pörssin kalleimpia osakkeita arvostusluvuilla mitattuna. Toisaalta yhtiö on laadulla ja kasvulla mitattuna Helsingin pörssin parhaimmistoa. Kolmen vuoden keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut 25 prosenttia. EPS:n kasvun odotetaan olevan 23 prosenttia vuodessa seuraavien vuosien aikana. Korkea P/E-luku on perusteltu, mutta nykyisessä markkinatilanteessa, jossa korkean arvostusluvun osakkeet eivät ole markkinoiden suosiossa, osakkeen nykytaso vaikuttaa oikealta. Voimakasta kurssinousua tuskin nähdään vuoden 2022 aikana. Mikäli markkinoilla nähdään kurssilaskuja, on Revenio yksi niistä osakkeista, joita kannattaa ostaa dipeistä.

Tarkastele Revenion arvostuslukuja Osaketyökalussa

Osaketyökalun kokonaispisteytyksen perusteella Revenio Group Oyj:n osake sijoittuu listan top 3 -parhaimpiin osakkeisiin (81). Revenio saa täydet kympit laadusta, kasvusta ja momentista. Osaketyökalussa voit tarkastella Revenion arvostuslukuja tarkemmin, sekä vertailla sitä muihin työkalun osakkeisiin.

Tutustu Osaketyökaluun!

northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy