New call-to-action

Analyysi: Inflaatio heikentää kulutuksen kasvua Huhtamäen tuotekategorioissa

Huhtamäki suoriutui ennusteiden mukaisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, mutta kysyntä heikkeni useissa tuotekategorioissa.

Julkaistu: 09.02.2023 Kirjoittaja:

analyysi Huhtamäki osakkeet sijoitusideat tulokset

Huhtamäki

Huhtamäki Oyj on 36 eri valtiossa toimiva, kuluttajapakkauksia valmistava kotimainen yhtiö. Huhtamäen viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut pääosin myönteistä ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Osinkojen kasvu on sen sijaan ollut nopeampaa. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä vähäisempää. Huhtamäki on matalariskinen yhtiö, mikä on näkynyt positiivisesti pitkänajan kurssikehityksessä.

Huhtamäki jatkoi vakaata kehitystä Q4:llä 2022

Huhtamäen liikevaihto oli 1 104 M€ (analyytikoiden ennuste 1 122 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 93 M€ (ennuste 91,9 M€). Huhtamäen liikevaihto kasvoi 10 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oikaistu liikevoitto 14 %. Kysyntä heikkeni useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu ja valuuttakurssimuutokset. Venäjän toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun ja toiminnan jatkuvan tehostamisen tukemana. Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli negatiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 8,5 % (8,2 %). Vapaa kassavirta oli 71,3 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä parannus edellisiin neljänneksiin ja viime vuoteen verrattuna. Vuodelle 2023 yhtiö näkee konsernin liiketoimintaedellytysten säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta.

Lähde: Huhtamäen osavuosikatsaus

Huhtamäen taloudelliset tavoitteet

Huhtamäki on kasvanut viime vuosina voimakkaasti rakentaen vahvan perustan tulevaisuudelle. 23.3.2020 Huhtamäki ilmoitti uudistaneensa vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Osana uudistettua strategiaa Huhtamäki määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030.

Huhtamäen pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5+ %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10+ %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
  • Osinkosuhde: 40–50 %

Huhtamäen osinko 2023

Huhtamäen tavoitteena on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet. Huhtamäellä on todella vakuuttava 14 vuoden kasvava osinkohistoria.

  • Vuoden 2022 tuloksesta hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 1,00 euroa per osake. Osinko irtoaa 28.4.2023.
  • Vuoden 2021 tuloksesta osinkoa jaettiin 0,94 euroa per osake.

Huhtamäen osake – sijoittajan näkökulma

Huhtamäen osake on vuoden 2022 aikana heilunut markkinan mukana, mutta pääosin kurssikehitys on ollut suhteellisen vakaata. Yhtiön tuloskehitys on vuoden aikana ollut vahvaa. Huhtamäki on onnistunut suojautumaan hyvin inflaation vaikutuksilta, ja se näyttää olevan yksi harvoja Helsingin pörssin yhtiöitä, jotka pystyvän tässä markkinatilanteessa kasvamaan ilman, että kannattavuus kärsii. Myös valuuttakurssien muutoksilla on ollut suotuisia vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Nyt kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö kertoo inflaatiopaineiden painavan kulutuksen kasvua, mikä taas heikensi yhtiön kysyntää useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä alueilla. Yhtiö ei antanut vuodelle 2023 selkeää ohjeistusta, vaan totesi odottavansa konsernin liiketoimintaedellytysten säilyvän vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta, ja että yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.

Huhtamäki on laadukas yhtiö, mutta nyt kysynnän heikkeneminen näyttää hidastavan yhtiön kasvua vuonna 2023. Myös analyytikot odottavat osakekohtaisen tuloksen pysyvän lähes muuttumattomana vuoteen 2022 verrattuna. Mikäli inflaatiopaineet ja toimintaympäristön epävarmuustekijät hellittäisivät vuoden 2023 aikana voisi myös yhtiön kysyntäympäristö kohentua. Vakaana pysynyt osingon kasvu vuoden 2022 tuloksesta toisaalta tukee sijoittajan kokonaistuottoa epävakaina aikoina.

Lähde: TradingView. Kurssigraafi päivitetty 9.3.2023

Osaketyökalussa voit tarkastella Huhtamäen tunnuslukuja

Osaketyökalumme pistytyksessä Huhtamäki saa 64 kokonaispistettä, mikä sijoittaa yhtiön työkalun paremmalle puoliskolle. Huhtamäki saa keskimääräistä paremmat pisteet laatu- ja osinkopisteillä.

Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


suomen sijoitusmetsät

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy