estateguru

Analyysi: Huhtamäen osake palasi nousevaan trendiin

Ukrainan sota ja sen luomat epävarmuustekijät pudottivat alkuvuonna Huhtmäen osakkeen alimmilleen sitten kevään 2020. Nyt osake on saanut vahvan momentin taakseen ja lähtenyt uuteen nousuun.

Julkaistu: 23.06.2022 Kirjoittaja:

analyysi Huhtamäki osakkeet sijoitusideat tulokset

Huhtamäki

Huhtamäki Oyj on 36 eri valtiossa toimiva, kuluttajapakkauksia valmistava kotimainen yhtiö. Huhtamäen viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut pääosin myönteistä ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Osinkojen kasvu on sen sijaan ollut nopeampaa. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä vähäisempää. Huhtamäki on matalariskinen yhtiö, mikä on näkynyt positiivisesti pitkänajan kurssikehityksessä.

Huhtamäellä yllättävän vahva ensimmäinen kvartaali

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Huhtamäen liikevaihto oli 1 049,7 M€ (analyytikoiden ennuste 975,7 M€) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 93,5 M€ (ennuste 82,6 M€). Yhtiön vuosi alkoi vahvasti haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Liikevaihto kasvoi 31 % vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua tukivat sekä parantunut hinnoittelu että kasvaneet myyntimäärät. Myyntimäärien kasvu, toiminnan tehostuminen ja inflaation hillitseminen vaikuttivat positiivisesti kannattavuuteen ja oikaistu liikevoitto kasvoi 27 %.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Huhtamäki on päättänyt lopettaa kaikki investoinnit Venäjälle sekä päättänyt käynnistää Venäjän toimintojen myyntiprosessin. Näkymät pysyvät ennallaan vuodelle 2022.

Huhtamäki osake: Huhtamäen Q1 liikevaihto segmenteittäin
Huhtamäki osake: Huhtamäen Q1 oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Huhtamäen taloudelliset tavoitteet

Huhtamäki on kasvanut viime vuosina voimakkaasti rakentaen vahvan perustan tulevaisuudelle. 23.3.2020 Huhtamäki ilmoitti uudistaneensa vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Osana uudistettua strategiaa Huhtamäki määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030.

Huhtamäen pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5+ %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10+ %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
  • Osinkosuhde: 40–50 %

Huhtamäen osinko

Huhtamäen tavoitteena on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Yhtiökokous päätti, että Huhtamäki jakaa vuodelta 2021 osinkona yhteensä 0,94 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Huhtamäellä on todella vakuuttava 14 vuoden kasvava osinkohistoria. Huhtamäki Oyj:n osake sopii siis osinkotuloja suosivalle sijoittajalle.

Huhtamäen osakkeen kurssi ja hinta

Ukrainan sota loi selvän loven Huhtamäen osakekurssiin. Yhtiöllä on Venäjällä kolme tehdasta, joissa Huhtamäellä on pääomaa kiinni 65 M€. Huhtamäen liiketoiminnan Venäjän osuus vuonna 2021 oli 100 M€, mikä vastaa vain noin 2,8 % konsernin liikevaihdosta. Huhtamäki ilmoitti vasta tulosjulkistuksensa yhteydessä huhtikuun lopussa päättöksestään lopettaa kaikki investoinnit Venäjälle sekä Venäjän toimintojen myyntiprosessin käynnistämisestä.

Huhtamäen osalta mahdollisesti merkittävämpi sodan luoma epävarmuus liittyy raaka-aineiden hintojen kehitykseen ja kartonkimarkkinan yleiseen tilaan. Huhtamäen osakkeen hinta onkin noussut viime kuukausina melko hyvin, ja se on tällä hetkellä samalla tasolla kuin ennen Ukrainan konfliktin alkamista. Huhtamäki Oyj:n osake maksaa pörssissä noin 36,5 euroa.

Huhtamäki osake: Huhtamäen osakekurssi viimeiseltä vuodelta.
Lähde: TradingView

Sijoittajan näkökulma

Ukrainan sodan aiheuttaman dipin jälkeen Huhtamäki Oyj:n osake on kerännyt hyvän momentin taakseen ja lähtenyt selvästi positiiviseen trendiin. Q1 osoitti, että yhtiöllä on myös hinnoitteluvoimaa. Huhtamäki julkaisee puolivuosikatsauksensa heinäkuun 27. päivä, jolloin todennäköisesti selviää paremmin kustannusinflaation vaikutukset yhtiön toimintaan.

Huhtamäki on harvoja Helsingin pörssin yhtiöitä, jotka näyttävät pystyvän tässä markkinatilanteessa kasvamaan ilman, että kannattavuus kärsii. Yhtiö on laadukas ja osakkeen arvostusluvut ovat lisäksi matalat. Osake onkin tähän tilanteeseen hyvä valinta. Riskinä on kulutuskysynnän hyytyminen, vaikkakin Huhtamäen tuotteet eivät ole niitä, jotka ensimmäisenä kärsivät kulutuskysynnän hidastumisesta.

Osaketyökalussa voit tarkastella Huhtamäen tunnuslukuja

Osaketyökalumme pistytyksessä Huhtamäki saa 76 kokonaispistettä, mikä sijoittaa yhtiön työkalun kolmanneksi parhaaksi. Huhtamäki saa täyden kympin momentistaan ja keskimääräistä paremmat pisteet osingosta ja laadusta.

Tutustu Osaketyökaluun!





estateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

Image






estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy