Analyysi: Inflaatiopaineet vaikuttavat Huhtamäen tuotteiden kysyntään

Huhtamäen vertailukelpoinen liikevaihto supistui vuoden toisella neljänneksellä, mutta oikaistu liikevoitto ylitti ennusteet.

Julkaistu: 20.07.2023 Kirjoittaja:

analyysi Huhtamäki osakkeet sijoitusideat tulokset

Huhtamäki

Huhtamäki on maailmanlaajuinen elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten markkina- ja teknologiainnovaatioiden johtaja. Pakkausteollisuus on maailmalaajuisessa muutoksessa kuluttajaodotusten muuttuessa erityisesti vastuullisten pakkausvaihtoehtojen ja -teknologioiden kehityksen myötä. Tämä luo Huhtamäelle kannattavia kasvumahdollisuuksia.

Huhtamäen viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut pääosin myönteistä ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Myös osinko on kasvanut vakaasti. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä vähäisempää. Huhtamäki on matalariskinen yhtiö, mikä on näkynyt positiivisesti volatiileissä markkinatilanteissa.

Huhtamäki päivitti strategisia tavoitteita

Huhtamäki päivitti strategiaansa 27.3.2023 hyödyntääkseen merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet. Johdon mukaan yhtiö investoi kolmeen avainteknologiaan: kuituun, kartonkiin ja joustopakkauksiin. ”Pakkausalan tulevaisuus on vastuullisissa innovaatiossa, ja teknologiajohtajuutemme myötä meillä on erinomaiset edellytykset voittaa”, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo.

Huhtamäen päivitetyt tavoitteet:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5-6 %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10-12 % (8,8 % vuonna 2022)
  • Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 13-15 %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2-3
  • Osinkosuhde: 40-50 %

Q2/2023 – Tulos odotettua parempi, mutta liikevaihto laski ja jäi odotuksista

Huhtamäen liikevaihto oli 1 052 M€ (analyytikoiden ennuste 1 104,7 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 93 M€ (ennuste 86 M€). Yhtiön mukaan markkinaympäristö pysyi vaisuna vuoden 2023 toisella neljänneksellä, kun inflaatiopaineet vaikuttivat laajalti kulutukseen eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla. Huhtamäen taloudellinen kehitys toisella vuosineljänneksellä oli vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen mukainen, mutta se oli kuitenkin heikompi kuin edellisvuonna.

Yhtiön raportoitu liikevaihto laski 8 % vertailukaudesta, ja vertailukelpoinen liikevaihto laski 2 % toisella vuosineljänneksellä, mutta pysyi yhtiön mukaan vakaana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Oikaistu liiketulos laski 10 % toisella vuosineljänneksellä pääasiassa myyntimäärien laskusta ja Venäjän toimintojen myymisestä johtuen. North America -segmentin oikaistu liiketulos oli vahva toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Foodservice Europe-Asia-Oceania ja Fiber Packaging -segmentit pärjäsivät hyvin. Flexible Packaging -segmentin kysyntä kuitenkin heikkeni edelleen erityisesti inflaatiopaineiden takia. Ohjaus ennallaan.

Lähde: Huhtamäen osavuosikatsaus

Huhtamäen osinko 2023

Huhtamäen tavoitteena on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet. Huhtamäellä on todella vakuuttava 14 vuoden kasvava osinkohistoria.

  • Vuoden 2022 tuloksesta Huhtamäki jakaa osinkoa yhteensä 1,00 euroa per osake kahdessa osassa. Ensimmäinen erä maksettiin 9.5.2023 ja toinen erä maksetaan 9.10.2023.
  • Vuoden 2021 tuloksesta osinkoa jaettiin 0,94 euroa per osake.

Huhtamäen osake – sijoittajan näkökulma

Huhtamäen osake on ollut viimeisen vuoden aikana lievässä laskumoodissa. Vielä vuoden 2022 aikana Huhtamäen tuloskehitys oli vahvaa yhtiön onnistuessa pitkään suojautumaan inflaation vaikutuksilta, ja myös valuuttakurssien muutoksilla on ollut suotuisia vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Kuitenkin vuoden 2023 toisella neljänneksellä jatkui jo edellisiltä kvartaaleilta tutu trendi, missä inflaatiopaineet vaikuttivat laajasti kulutukseen yhtiön eri tuotekategorioissa ja maantieteellisillä alueilla.

Huhtamäki ei edelläänkään antanut selkeää ohjausta vuodelle 2023, vaan toisti odottavansa konsernin liiketoimintaedellytysten pysyvän vakaana toimintaympäristön jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta, ja että yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Analyytikot ovat kesän aikana laskeneet yhtiön vuoden 2023 tulosennusteita, ja tuloksen ennakoidaan heikkenevän tänä vuonna, mutta palaavan kasvuun vuonna 2024.

Huhtamäki on tällä hetkellä edullisesti arvostettu huomioiden yhtiön laadun ja matalariskisyyden. P/E on 13,8 vuoden 2023 tulosennusteella ja 12,6 vuoden 2024 tulosennusteella. Osaketta on painanut heikentyneet tulosnäkymät vuonna 2023. Osake kannattaa kuitenkin laittaa seurantalistalle, sillä yhtiön keväällä julkaisemat uudet tavoitteet kertovat potentiaalista. Lyhyen aikavälin riskinä on kysyntätilanteen ennakoitua pahempi heikkeneminen, mikä laskisi tulosta odotettua enemmän. Toisella neljänneksellä Huhtamäki joka tapauksessa onnistui pitämään tuloksensa ennusteita paremmassa kunnossa.

Kuvaaja päivitetty 5.9.2023. Lähde: TradingView

Osaketyökalussa voit tarkastella Huhtamäen tunnuslukuja

Osaketyökalumme pistytyksessä Huhtamäki saa 66 kokonaispistettä, mikä sijoittaa yhtiön työkalun kärkineljännekseen. Huhtamäki saa keskimääräistä paremmat laatu- ja riskipisteet.

Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy