endomines yleisöanti

Analyysi: Huhtamäeltä vahva tulos – osake nousussa

Huhtamäki suoriutui vahvasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon ja tuloksen kehitystä tukivat valuuttakurssien positiiviset muutokset.

Julkaistu: 21.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi Huhtamäki osakkeet sijoitusideat tulokset

Huhtamäki

Huhtamäki Oyj on 36 eri valtiossa toimiva, kuluttajapakkauksia valmistava kotimainen yhtiö. Huhtamäen viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut pääosin myönteistä ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Osinkojen kasvu on sen sijaan ollut nopeampaa. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä vähäisempää. Huhtamäki on matalariskinen yhtiö, mikä on näkynyt positiivisesti pitkänajan kurssikehityksessä.

Huhtamäen liiketoiminta kehittyi hyvin kolmannella kvartaalilla

Huhtamäen liikevaihto oli 1 178 M€ (analyytikoiden ennuste 1 131,5 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 101 M€ (ennuste 101,5 M€). Yhtiön liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä edelleen jatkuvista epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia ja vertailukelpoisesti 17 prosenttia vertailukaudesta. Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus konsernin liikevaihtoon oli 83 milj. euroa ja liikevoittoon 7 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu näkyi myös tuloksessa, oikaistu liikevoitto kasvoi 33 %.

Kustannusten nousun ja toimitusketjujen haasteiden takia kasvanut käyttöpääoma sekä kasvuinvestoinnit vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Syyskuun alussa yhtiö sai päätökseen Venäjän toimintojen myynnin. Myynnin seurauksena yhtiö kirjasi 37,5 miljoonan euron voiton, ja myynti auttoi vähentämään nettovelkaa 143 miljoonalla eurolla toisen vuosineljänneksen loppuun verrattuna. Näkymät pysyivät ennallaan.

Lähde: Huhtamäen osavuosikatsaus

Huhtamäen taloudelliset tavoitteet

Huhtamäki on kasvanut viime vuosina voimakkaasti rakentaen vahvan perustan tulevaisuudelle. 23.3.2020 Huhtamäki ilmoitti uudistaneensa vuoteen 2030 tähtäävän pitkän aikavälin strategiansa ylläpitääkseen kasvua ja valmistautuakseen tulevaisuuden muutoksiin. Huhtamäki keskittyy kasvuun, kilpailukykyyn, osaamisen kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Osana uudistettua strategiaa Huhtamäki määritteli pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät ja esitteli uudet kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030.

Huhtamäen pitkän aikavälin taloudelliset päämäärät:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5+ %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10+ %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2–3
  • Osinkosuhde: 40–50 %

Huhtamäen osinko

Huhtamäen tavoitteena on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet.

Yhtiökokous päätti, että Huhtamäki jakaa vuodelta 2021 osinkona yhteensä 0,94 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Huhtamäellä on todella vakuuttava 14 vuoden kasvava osinkohistoria. Huhtamäki Oyj:n osake sopii siis osinkotuloja suosivalle sijoittajalle.

Huhtamäen osake – sijoittajan näkökulma

Vuoden 2022 aikana Huhtamäen osakekurssiin on vaikuttanut sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan että kustannusinflaation voimakas kehitys. Keväällä nähdyn dipin jälkeen osakekurssi on kuitenkin pääosin kehittynyt positiivisesti, joskin elokuun puolenvälin jälkeen osake laski markkinan mukana. Vahva liiketoiminnan kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä sekä Venäjän toimintojen myynnistä kirjottu myyntivoitto aiheutti positiivisen reaktion osakekurssissa, ja Huhtamäen osake onkin ollut nousussa pörssin avauduttua.

Huhtamäki on onnistunut suojautumaan hyvin inflaation vaikutuksilta, ja se näyttää olevan yksi harvoja Helsingin pörssin yhtiöitä, jotka pystyvän tässä markkinatilanteessa kasvamaan ilman, että kannattavuus kärsii. Myös valuuttakurssien muutoksilla on ollut suotuisia vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Yhtiö on laadukas ja osakkeen arvostusluvut ovat lisäksi melko matalat. Osake onkin tähän tilanteeseen hyvä valinta. Riskinä on kulutuskysynnän hyytyminen, vaikkakaan Huhtamäen tuotteet eivät ole niitä, jotka ensimmäisenä kärsivät kulutuskysynnän hidastumisesta.

Lähde: TradingView

Osaketyökalussa voit tarkastella Huhtamäen tunnuslukuja

Osaketyökalumme pistytyksessä Huhtamäki saa 71 kokonaispistettä, mikä sijoittaa yhtiön työkalun parhaimpien osakkeiden joukkoon. Huhtamäki saa keskimääräistä paremmat pisteet riskittömyydestä, osingosta sekä laadusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

endomines yleisöanti


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy