Northcrypto

Analyysi: Huhtamäeltä päivitetty strategia – osakkeessa aineksia nousuun

Huhtamäki on päivittänyt strategiaansa hyödyntääkseen merkittävät tulevaisuuden kasvumahdollisuudet. Kasvun ennakoidaan olevan hyvällä tasolla ja tavoitteena on parantaa edelleen kannattavuutta.

Julkaistu: 27.03.2023 Kirjoittaja:

analyysi Huhtamäki osakkeet sijoitusideat tulokset

Huhtamäki

Huhtamäki on maailmanlaajuinen elintarvike- ja päivittäistavarapakkausten markkina- ja teknologiainnovaatioiden johtaja. Pakkausteollisuus on maailmalaajuisessa muutoksessa kuluttajaodotusten muuttuessa erityisesti vastuullisten pakkausvaihtoehtojen ja -teknologioiden kehityksen myötä. Tämä luo Huhtamäelle kannattavia kasvumahdollisuuksia.

Huhtamäen viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut pääosin myönteistä ja yhtiö on kasvanut kannattavasti. Myös osinko on kasvanut vakaasti. Osakkeen kurssivaihtelu on ollut keskimääräistä vähäisempää. Huhtamäki on matalariskinen yhtiö, mikä on näkynyt positiivisesti volatiileissä markkinatilanteissa.

Huhtamäki päivitti strategisia tavoitteita

Huhtamäki päivitti strategiaansa 27.3.2023 hyödyntääkseen merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet. Johdon mukaan yhtiö investoi kolmeen avainteknologiaan: kuituun, kartonkiin ja joustopakkauksiin. ”Pakkausalan tulevaisuus on vastuullisissa innovaatiossa, ja teknologiajohtajuutemme myötä meillä on erinomaiset edellytykset voittaa”, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé sanoo.

Huhtamäen päivitetyt tavoitteet:

  • Vertailukelpoinen kasvu: 5-6 %
  • Oikaistu liikevoittoprosentti: 10-12 % (8,8 % vuonna 2022)
  • Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI): 13-15 %
  • Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen: 2-3
  • Osinkosuhde: 40-50 %

Huhtamäki jatkoi vakaata kehitystä Q4:llä 2022

Huhtamäen liikevaihto oli 1 104 M€ (analyytikoiden ennuste 1 122 M€) ja oikaistu liikevoitto oli 93 M€ (ennuste 91,9 M€). Huhtamäen liikevaihto kasvoi 10 % vuoden viimeisellä neljänneksellä ja oikaistu liikevoitto 14 %. Kysyntä heikkeni useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu ja valuuttakurssimuutokset. Venäjän toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun ja toiminnan jatkuvan tehostamisen tukemana. Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli negatiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 8,5 % (8,2 %). Vapaa kassavirta oli 71,3 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä parannus edellisiin neljänneksiin ja viime vuoteen verrattuna. Vuodelle 2023 yhtiö näkee konsernin liiketoimintaedellytysten säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävakaudesta huolimatta.

Lähde: Huhtamäen osavuosikatsaus

Huhtamäen osinko 2023

Huhtamäen tavoitteena on jakaa keskimäärin 40–50 prosentin osinko tilikauden oikaistusta osakekohtaisesta tuloksesta, huomioon ottaen yhtiön investointi- ja kehitystarpeet. Huhtamäellä on todella vakuuttava 14 vuoden kasvava osinkohistoria.

  • Vuoden 2022 tuloksesta hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 1,00 euroa per osake. Osinko irtoaa 28.4.2023.
  • Vuoden 2021 tuloksesta osinkoa jaettiin 0,94 euroa per osake.

Huhtamäen osake – sijoittajan näkökulma

Huhtamäen osake on viimeisen vuoden aikana seilannut vailla selvää suuntaa. Sitä vastoin yhtiön tuloskehitys oli vuonna 2022 vahvaa. Huhtamäki on onnistunut suojautumaan hyvin inflaation vaikutuksilta ja myös valuuttakurssien muutoksilla on ollut suotuisia vaikutuksia yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Nyt kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö kertoi inflaatiopaineiden painaneen kulutuksen kasvua, mikä taas heikensi yhtiön kysyntää useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä alueilla.

Yhtiö ei antanut vuodelle 2023 selkeää ohjeistusta, vaan totesi odottavansa konsernin liiketoimintaedellytysten säilyvän vakaina toimintaympäristön jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta, ja että yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Analyytikot ennakoivat tuloksen heikkenevän hieman vuonna 2023 ja palaavan kasvuun 2024.

Huhtamäki on tällä hetkellä edullisesti arvostettu huomoiden yhtiön laadun ja matalariskisyyden. P/E on 13,8 vuoden 2023 tulosennusteella ja 12,6 vuoden 2024 tulosennusteella. Osaketta on painanut heikentyneet tulosnäkymät vuonna 2023. Osake kannattaa kuitenkin laittaa seurantalistalle, sillä uudet tavoitteet kertovat potentiaalista. Kurssikäännettä voi odotella, kun selviää, heikentyykö kysyntä ja onko inflaatiolla vaikutusta tuloksentekokykyyn vuonna 2023. Vähintään Q1-tulos on siis odotettava.

Osaketyökalussa voit tarkastella Huhtamäen tunnuslukuja

Osaketyökalumme pistytyksessä Huhtamäki saa 61 kokonaispistettä, mikä sijoittaa yhtiön työkalun paremmalle puoliskolle. Huhtamäki saa keskimääräistä paremmat laatu-, riski- ja osinkopisteet.

Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy