Sijoita megatrendeihin – Vertailussa parhaat megatrendi-ETF:t

Tutkimme mielenkiintoisimmat megatrendeistä hyötyvät ETF-rahastot vuodelle 2023. Otimme vertailuun mukaan 14 kiinnostavaa megatrendi-ETF:ää, ja analysoimme niiden sisällön läpikotaisin sijoittajan näkökulmasta. Mitkä ovat parhaat megatrendi-ETF:t?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Tutkimme mielenkiintoisimmat megatrendeistä hyötyvät ETF-rahastot vuodelle 2023. Otimme vertailuun mukaan 14 kiinnostavaa megatrendi-ETF:ää, ja analysoimme niiden sisällön läpikotaisin sijoittajan näkökulmasta. Mitkä ovat parhaat megatrendi-ETF:t?

Miksi megatrendeihin kannattaa sijoittaa

Megatrendi tarkoittaa pitkäkestoista isoa rakenteellista muutosta, joka vaikuttaa yhteiskuntarakenteisiin, muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja yritysten valtasuhteita.

Havaittuja megatrendejä ovat:

 • Ilmastonmuutos ja uusiutuva energia
  • Cleantech
 • Luonnonvarojen väheneminen
 • Energian varastointi
 • Muutokset väestön ikärakenteessa
 • Naisten aseman ja tasa-arvon parantuminen
 • Terveydenhuollon digitalisoituminen
 • Varallisuuserojen kasvu
 • Kehittyvien markkinoiden kasvava kulutus
 • Kaupungistuminen
 • Liikkuminen ja sähköautot
 • Maksaminen
 • Teknologinen kehitys
  • Tekoäly ja koneoppiminen (AI & Machine Learning)
  • Yhdistettävyys
  • Pilvipalvelut
  • Kyberturvallisuus
  • Metaverse
  • Lohkoketjuteknologia (blockchain)
  • Esineiden internetin (IoT) ekosysteemi
  • Verkkokauppa (e-commerce)
  • Big data
  • Robotiikka ja automaatio

Maailmassa on koettu isoja muutoksia aiemminkin. Maatalouden kehitys, teollistuminen, internet. Nämä kaikki ovat muuttaneet kuluttajien ja yritysten elämää. Sijoittajan näkökulmasta tärkein huomio on se, että yhtiöt, jotka ovat pystyneet hyödyntämään megatrendit, ovat kasvaneet suuriksi ja yhtiöt, jotka ovat haranneet muutosta vastaan, ovat kutistuneet pieniksi tai hävinneet maailman kartalta.

Megatrendisijoittaja sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihto, tulos ja siten myös markkina-arvo ovat merkittävästi nykyistä korkeampia 5-10 vuoden kuluttua. Toinen hyöty on se, että megatrendisijoittaja välttää negatrendisijoittamisen eli sijoittamisen yhtiöihin, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä laskee.

Käynnissä olevan muutoksen voi visualisoida tarkastelemalla S&P 500 -indeksin 10 suurimman yrityksen listaa nyt ja kaksikymmentä vuotta sitten. Tänä päivänä maailman suurimmat yhtiöt ovat sidoksissa pääsääntöisesti yhteen megatrendiin – teknologiaan.

S&P 500 indeksin 10 suurinta yhtiötä markkina-arvolla mitattuna 2003 vs 2023

Miten megatrendeihin voi sijoittaa?

Megatrendeistä ja niiden vaikutuksista on paljon tutkimusraportteja ja analyyseja. Sijoittajan kannalta olennaista on löytää sijoituskohteet, jotka hyötyvät megatrendeistä. Tässä artikkelissa olemme esitelleet tapoja löytää digitalisaatiosta hyötyvät osakkeet.

Osakkeita poimiessa sijoittajan haasteena on se, että monet pörssiyritykset kertovat strategiassaan hyötyvänsä jostakin megatrendistä. Sijoittajan tehtäväksi jää arvioida yhtiön kilpailuasema ja megatrendin todellinen vaikutus yhtiön kilpailuasemaan.

Esimerkiksi KONE hyötyy kaupungistumisesta. Yhtiön liikevaihto kasvoikin vuodesta 2011 vuoteen 2015 yli 65 %:ia. Kasvu tuli kehittyviltä markkinoilta, erityisesti Kiinasta. Vastaavasti vuosina 2015-2022 kasvu oli vain 26 %. Megatrendi ei kadonnut mihikään, mutta vaikeudet Kiinan rakennusmarkkinoilla ovat näkyneet paikoin vahvastikin KONEen liiketoiminnassa.

ETF:t megatrendisijoittajan avuksi

Megatrendeistä kiinnostuneelle sijoittajalle on tarjolla paljon mielenkiintoisia ETF-rahastoja. Megatrendi-ETF:ien hyödyt:

 • Taustalla valistunut strategia osakkeiden valintaan
 • Yhdellä sijoituksella hajautus useaan megatrendiosakkeeseen
 • Läpinäkyvä ja hyvä likviditeetti (ETF on helppo ostaa ja myydä)
 • Matalat kustannukset verrattuna perinteisiin rahastoihin.

Haasteena parhaissa megatrendiosakkeissa ja siten niitä omistavissa ETF:issä on, että arvostuskertoimet nousevat usein korkeiksi.

Parhaat megatrendi-ETF:t

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut lainsäädäntö esti ei-ammattimaisilta sijoittajilta yhdysvaltalaisiin ETF-rahastoihin sijoittamisen. Suomalaisten sijoittajien harmiksi valtaosa megatrendi-ETF:istä on listattu ainoastaan Yhdysvalloissa. Onneksi tilanne on parantunut hieman viime vuosien aikana uusien ETF-lanseerauksien myötä.

Seuloimme lävitse kaikki ETF-työkalun Megatrendi-ETF -rahastot, ja valitsimme 14 megatrenditeemaan tehokkaimmat eurooppalaiset ETF-vaihtoehdot. Joukosta karsittiin erittäin pienet ETF-rahastot, joihin kohdistuu merkittävä riski ETF-rahaston sulkemisesta. Lisäksi kävimme lävitse ETF-rahastojen sisällöt, jottei ETF-rahastoissa tule liiallista sisällöllistä päällekkäisyyttä toistensa tai esimerkiksi tehokkaampien suurten indeksi-ETF:ien kanssa.

Nämä 14 megatrendeistä hyötyvää ETF:ää pääsivät mukaan vertailuun (suluissa Euroopan päälistauspaikan ticker ja Saksa-listauksen ticker Nordnetissä):

Parhaat megatrendi-ETF:t

Miten Megatrendi-ETF:t suoriutuivat toisiinsa nähden? – Mikä rahasto on tehnyt eniten tuottoa?

Osakemarkkinat ovat kuluvana vuonna palautuneet edellisvuoden laskumarkkinasta. Positiivinen trendi on näkynyt vuoden aikana osake-ETF:ien, kuten myös megatrendi-ETF:ien tuotoissa. Valitsemastamme neljästätoista megatrendi-ETF:stä seitsemän on tehnyt yli 10 prosenttia tuottoa, ja vain kaksi rahastoa on jäänyt pakkasen puolelle.

Valitsemiemme megatrendi-ETF:ien selkeästi kovimman tuoton kuluvana vuonna on takonut tekoälyyn, tietojenkäsittelyyn ja tietoturvaan sijoittava Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF, jolle tuottoa on kertynyt vahvat 44 %. Toiselle sijalle yltää teknologiaosakkeista koostuvan Nasdaq 100 -indeksin mukaisesti sijoittava Amundin ETF kolmenkymmenen kahdeksan prosentin tuotolla, ja kolmannelle sijalle nousi kyberturvallisuussektorin yhtiöihin sijoittava L&G Cyber Security kahdenkymmenen kahden prosentin tuotolla.

Parheiten tänä vuonna tuottaneet megatrendi-etf:t.

Mihin valitsemamme megatrendi-ETF:t sijoittavat?

Amundi Nasdaq-100

 • ETF sijoittaa Nasdaq-100 indeksin mukaisesti Yhdysvaltojen suurimpiin teknologiayhtiöihin euroissa.
 • Kaikki yhtiöt, joihin rahasto sijoittaa, ovat Yhdysvalloista.
 • Top 5 -sijoitukset järjestyksessä: Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Nvidia Corp ja Meta Platforms Inc.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

iShares Digitalisation

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yrityksiin, jotka saavat merkittävästi liikevaihtoa digitalisaatiota hyödyntävistä palveluista.
 • Rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.
 • Top 5 -sijoitukset: VMware Inc, Fedex Corp, Global Payments Inc, Meta Platforms Inc ja Digital Realty Trust REIT Inc

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta liittyy tekoälyyn, tietojenkäsittelyyn ja tietoturvaan. Osakkeet on valittu maailmanlaajuisesti, niin kehittyneiltä kuin kehittyviltä markkinoilta.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Yhdysvaltoihin. ETF:llä on sen lisäksi pienempiä sijoituksia useille eri alueille ympäri maailman.
 • Top 5 -sijoitukset: Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Nvidia Corp, Amazon.com Inc ja Salesforce Inc.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

 Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin, jotka kehittävät ja/tai hyödyntävät tekoälyä robotiikkaa ja automatiikkaa toiminnoissaan. Rahastoon on valittu vain sellaisia osakkeita, jotka täyttävät tietyt ESG-vaatimukset.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Pohjois-Amerikkaan, mutta sillä on myös pienempiä sijoituksia ympäri maailman.
 • Top 5 -sijoitukset: Nvidia Corp, Adobe Inc, CMware Inc, Arista Networks ja Palo Alto Networks Inc.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

Lyxor World Water

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka toimivat vesi-infrastruktuurin, -hyödykkeiden tai veden käsittelylaitosten sektorilla. ETF-rahastoon valitut osakkeet ovat ESG-pistetykseltään alansa parhaimmistoa.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Pohjois-Amerikkaan, mutta sillä on myös pienempiä sijoituksia ympäri maailman.
 • Top 5 -sijoitukset: Xylem Inc, Ferguson Plc, Republic Services Inc, Waste Management Inc ja Geberit Ag-Reg.
 • ETF jakaa tuotto-osuutta.

Invesco Nasdaq Biotech

 • ETF sijoittaa Nasdaqiin listattuihin bioteknologian ja lääketeollisuuden yhtiöihin.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Yhdysvaltoihin, mutta ETF:llä on myös pienempiä sijoituksia ympäri maailman.
 • Top 5 -sijoitukset: Amgen Ord, Vertex Pharmaceuticals Ord, Gilead Sciences Ord, Seagen Ord ja AstraZeneca ADR Rep 0.5 Ord.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

Amundi S&P Global Luxury

 • ETF sijoittaa kahdeksaankymmeneen maailman suurimpaan luksustavarayhtiöön.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. ETF:llä on kuitenkin myös pienempiä sijoituksia Japanissa, Kiinassa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Kanadassa.
 • Top 5 -sijoitukset: Hermes International SCA, LVMH SE, Compagnie Financiere Richemont SA, Mercedes Benz Group AG ja Ferrari NV.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

iShares Global Clean Energy

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin, jotka osallistuvat puhtaan energian tuotantoon tai uusiutuvan energian laiteteknologiaan.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: First Solar Inc, Consolidated Edison Inc, Enphase Energy Inc, Vestas Wind Systems ja Iberdrola SA.
 • ETF jakaa tuotto-osuutta.

L&G Battery Value-Chain

 • ETF sijoittaa elektro-kemiallisiin energian säilytysteknologioihin, sekä kaivosyhtiöihin, jotka louhivat akkujen toiminnan kannalta tärkeitä metalleja.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Tesla Inc, Enersys Inc, Panasonic Corp, Nissan Motor Corp ja Renault Group.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

Invesco KBW Nasdaq Fintech

 • ETF sijoittaa tasapainotetusti noin viiteenkymmeneen finanssialan teknologian parissa toimivaan yhtiöön. Rahaston painotus tarkistetaan kvartaaleittain ja se käydään läpi vuosittain.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa Yhdysvaltoihin.
 • Top 5 -sijoitukset (tällä hetkellä): CBOE Global Markets Ord, Western Union Ord, FactSet Research Systems Ord, Virtu Financial Ord ja Bill Holdings Ord.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

Lyxor Global Gender Equality

 • ETF sijoittaa tasapainotetusti noin 150 yhtiöön ympäri maailman, jotka vastaavat Equileapin kriteerejä sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen. Joukosta on karsittu pois yhtiöt, jotka eivät täytä tiettyjä ESG-kriteerejä.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset (tällä hetkellä): Meta Platforms Inc, Industria De Dieseno Textil, Adobe Inc, Spotify Technology SA ja UBS Group AG.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

L&G Cyber Security

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka aktiivisesti kehittävät ja tuottavat kyberturvallisuusteknologiaa ja -palveluita.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Fastly Inc, Qualys Inc, Akamai Tecnologies Inc, Darktrace Plc ja Splunk Inc.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

iShares MSCI EM Consumer Growth

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka saavat suuria tai kasvavia tuloja kehittyviltä markkinoilta.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Tesla Inc, Alibaba Group Holding Inc, Coca-Cola Co, LVMH SE ja Meituan.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka joko aktiivisesti käyttävät tai kehittävät lohkoketjuteknologiaa, tai joiden tuotteet hyötyvät lohkoketjuteknologiasta.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Nvidia Corp, Amazon.com Inc, VMware Inc, Oracle Corp ja Intel Corp.
 • ETF ei jaa tuotto-osuutta.

Megatrendi-ETF:ien vertailu ETF-työkalussa

Vertaillessa valitsemiamme megatrendi-ETF:iä, parhaat kokonaistehokkuuspisteet saa Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data. ETF:n saamat pisteet (80) ovat hyvät, sillä työkalun yli kolmesta tuhannesta ETF:stä parhaat ansaitut kokonaistehokkuuspisteet ovat 91 pistettä. Vastaavasti huonoimmat tehokkuuspisteet ansainnut megatrendi-ETF Lyxor Global Gender Equality sijoittui kuitenkin hieman työkalun huonoimman neljänneksen yläpuolelle 49 kokonaistehokkuuspisteellään.

Hallinnointikustannusten kannalta vertaillessa edullisimman ETF:n tittelin saa niin ikään heikoimmat tehokkuuspisteet kerännyt Lyxor Global Gender Equality. Tämän Luxorin ETF:n hallinnointikustannukset ovat vaivaiset 0,20 prosenttia vuotuisesti.

Vertailun kalleimmat hallinnointikustannukset ovat L&G Cyber Security ETF:llä. Kyberturvallisuus-megatrendiin sijoittava ETF jäi myös kokonaistehokkuuspisteiltään listan viidenneksi huonoimmaksi. Vertailusta on selkeästi nähtävissä, ettei hallinnointikustannusten suuruus ole suoraan verrannollinen ETF:n kokonaistehokkuuteen.

Valitsemiamme megatrendi-ETF:iä pääset helposti vertailemaan ETF-työkalun Sijoitusideoita-välilehden takaa.

Johtopäätökset

Megatrendi-ETF:t ovat todella tehokas tapa sijoittaa megatrendeistä hyötyviin tai niitä ajaviin yhtiöihin. Kuten tekemästämme vertailusta voi nähdä, megatrendi-ETF:t ovat tehokkuudeltaan todella kilpailukykyisiä. Megatrendit vaikuttavat markkinoihin todella pitkällä aikavälillä, joten niihin sijoittavien ETF:ien voidaan arvioida tekevän tuottoa juuri pitkässä juoksussa. Tästä syystä megatrendi-ETF:t soveltuvat hyvin pitkäaikaiseen säästämiseen.

Megatrendi-ETF:t eivät vain rajoitu valitsemiimme neljääntoista rahastoon, vaan megatrendeistä hyötyviä ETF:iä on olemassa lukuisia lisää. Perehtymällä lisää megatrendeihin, voi sijoittaja löytää itselleen sopivan rahaston, jonka omistamat yhtiöt vastaavat sijoittajan arvoja ja tavoitteita.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 3 000 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja. 

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 16.1.2019.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Tekoälyuutiset: Apple Intelligence
Trendaavat osakesektorit ja viikon treidi-idea: DocuSign.
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat