Northcrypto

Sijoita megatrendeihin – Vertailussa parhaat megatrendi-ETF:t

Tutkimme mielenkiintoisimmat megatrendeistä hyötyvät ETF-rahastot vuodelle 2021. Otimme vertailuun mukaan 15 kiinnostavaa megatrendi-ETF:ää, ja analysoimme niiden sisällön läpikotaisin sijoittajan näkökulmasta. Mitkä ovat parhaat megatrendi-ETF:t?

Julkaistu: 30.06.2021 Kirjoittaja:

ETF Globaalit megatrendit megatrendit sijoitusideat

Miksi megatrendeihin kannattaa sijoittaa

Megatrendi tarkoittaa pitkäkestoista isoa rakenteellista muutosta, joka vaikuttaa yhteiskuntarakenteisiin, muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja yritysten valtasuhteita.

Havaittuja megatrendejä ovat:

 • Ilmastonmuutos ja uusiutuva energia
 • Luonnonvarojen väheneminen
 • Energian varastointi
 • Muutokset väestön ikärakenteessa
 • Naisten aseman ja tasa-arvon parantuminen
 • Teknologia, kuten robotiikka, automaatio, tekoäly, kyberturvallisuus sekä digitalisaatio
 • Terveydenhuollon digitalisoituminen
 • Varallisuuserojen kasvu
 • Kehittyvien markkinoiden kasvava kulutus
 • Kaupungistuminen
 • Liikkuminen
 • Maksaminen

Maailmassa on koettu isoja muutoksia aiemminkin. Maatalouden kehitys, teollistuminen, internet. Nämä kaikki ovat muuttaneet kuluttajien ja yritysten elämää. Sijoittajan näkökulmasta tärkein on se, että yhtiöt, jotka ovat pystyneet hyödyntämään megatrendit, ovat kasvaneet suuriksi ja yhtiöt, jotka ovat haranneet muutosta vastaan, ovat kutistuneet pieniksi tai hävinneet maailman kartalta.

Megatrendisijoittaja sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihto, tulos ja siten myös markkina-arvo ovat merkittävästi nykyistä korkeampia 5-10 vuoden kuluttua. Toinen hyöty on se, että megatrendisijoittaja välttää negatrendisijoittamisen eli sijoittamisen yhtiöihin, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä laskee.

Käynnissä olevan muutoksen voi visualisoida tarkastelemalla S&P 500 -indeksin 10 suurimman yrityksen listaa nyt ja kaksikymmentä vuotta sitten. USA:n TOP5-osakkeet ovat yhden megatrendin, teknologian, kärkiyhtiöitä maailmassa.

Miten megatrendeihin voi sijoittaa?

Megatrendeistä ja niiden vaikutuksista on paljon tutkimusraportteja ja analyyseja. Sijoittajan kannalta olennaista on löytää sijoituskohteet, jotka hyötyvät megatrendeistä. Tässä artikkelissa olemme esitelleet tapoja löytää digitalisaatiosta hyötyvät osakkeet.

Osakkeita poimiessa sijoittajan haasteena on se, että monet pörssiyritykset kertovat strategiassaan hyötyvänsä jostakin megatrendistä. Sijoittajan tehtäväksi jää arvioida yhtiön kilpailuasema ja megatrendin todellinen vaikutus yhtiön kilpailuasemaan.

Esimerkiksi KONE hyötyy kaupungistumisesta. Yhtiön liikevaihto kasvoikin vuodesta 2011 vuoteen 2015 yli 65 %:ia. Kasvu tuli kehittyviltä markkinoilta, erityisesti Kiinasta. Vastaavasti vuosina 2015-2018 kasvu oli vain 4,5 %. Megatrendi ei kadonnut mihikään, mutta rakentamisvauhti Kiinassa veti happea. Viime vuosina KONEen markkina Kiinassa on näyttänyt elpymisen merkkejä ja yhtiön kasvu on hieman kiihtynyt. Lue, mitkä osakkeet ovat hyötyneet meneillään olevasta sirumegatrendistä.

ETF:t megatrendisijoittajan avuksi

Megatrendeistä kiinnostuneelle sijoittajalle on tarjolla paljon mielenkiintoisia ETF-rahastoja. Megatrendi-ETF:ien hyödyt:

 • Taustalla valistunut strategia osakkeiden valintaan
 • Yhdellä sijoituksella hajautus useaan megatrendiosakkeeseen
 • Läpinäkyvä ja hyvä likviditeetti (ETF on helppo ostaa ja myydä)
 • Matalat kustannukset verrattuna perinteisiin rahastoihin.

Haasteena parhaissa megatrendiosakkeissa ja siten niitä omistavissa ETF:issä on, että arvostuskertoimet nousevat usein korkeiksi.

Parhaat megatrendi-ETF:t

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut lainsäädäntö esti ei-ammattimaisilta sijoittajilta yhdysvaltalaisiin ETF-rahastoihin sijoittamisen. Suomalaisten sijoittajien harmiksi valtaosa megatrendi-ETF:istä on listattu ainoastaan Yhdysvalloissa. Onneksi tilanne on parantunut hieman viimeisen vuoden kuluessa uusien ETF-lanseerauksien myötä.

Seuloimme lävitse kaikki ETF-työkalun Megatrendi-ETF -rahastot, ja valitsimme 15 megatrenditeemaan tehokkaimmat eurooppalaiset ETF-vaihtoehdot. Joukosta karsittiin erittäin pienet ETF-rahastot, joihin kohdistuu merkittävä riski ETF-rahaston sulkemisesta. Lisäksi kävimme lävitse ETF-rahastojen sisällöt, jottei ETF-rahastoissa tule liiallista sisällöllistä päällekkäisyyttä toistensa tai esimerkiksi tehokkaampien suurten indeksi-ETF:ien kanssa.

Nämä 15 megatrendeistä hyötyvää ETF:ää pääsivät mukaan vertailuun (suluissa Euroopan päälistauspaikan ticker ja Saksa-listauksen ticker Nordnetissä):

Tutustu ETF-työkaluun!

Miten Megatrendi-ETF:t suoriutuivat toisiinsa nähden? – Mikä rahasto teki eniten tuottoa?

Koronaviruspandemian jälkeinen vuosi on lähtenyt suotuisasti käyntiin osake-ETFien kannalta, mikä näkyy myös megatrendi-ETFien tuotoissa. Valitsemastamme viidestätoista megatrendi-ETFstä seitsemän on tehnyt yli 10 prosenttia tuottoa, kun taas vain kolme on jäänyt pakkasen puolelle.

Kuluvana vuonna megatrendi-ETFien selkeästi kovimman tuoton on takonut sukupuolten väliseen tasa-arvoon sijoittava Lyxor Global Gender Equality, jolle tuottoa kertyi huimat 16 %. Toiselle sijalle ylsi luksukseen ja varallisuuserojen kasvuun sijoittava Amundi S&P Global Luxury kolmentoista prosentin tuotolla, ja kolmannelle sijalle nousi juomaveden niukkuuteen sijoittava Lyxor World Water kahdentoista prosentin tuotolla.

Mihin valitsemamme megatrendi-ETF:t sijoittavat?

Amundi Nasdaq-100

 • ETF sijoittaa Nasdaq-100 indeksin mukaisesti Yhdysvaltojen suurimpiin teknologiayhtiöihin.
 • Maantieteellisesti kaikki yhtiöt, joihin rahasto sijoittaa, ovat Pohjois-Amerikassa.
 • Top 5 -sijoitukset järjestyksessä: Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc ja Alphabet Inc.

iShares Digitalisation

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yrityksiin, jotka saavat merkittävästi liikevaihtoa digitaalisuutta hyödyntävistä palveluista.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Kakao Corp, Square Inc, Fedex Corp, Deutsche Post Ag ja United Parcel Service Inc

Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence

 • ETF sijoittaa monen eri sektorin ja moneen eri maassa toimiviin tekoälyä kehittäviin yhtiöihin.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Doosan Infracore Co, Nordic Semiconductor, Equifax Inc, NCR Corp ja BT Group Plc.

iShares Automation & Robotics

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin, jotka saavat merkittävästi liikevaihtoa tietyiltä sektoreilta, jotka liittyvät automatisaatio- ja robottiteknologian kehitykseen.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa lähinnä Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Japaniin.
 • Top 5 -sijoitukset: Snap Inc, Nvidia Corp, Hexagon, Teradyne Inc ja Nidec Corp.

Lyxor World Water

 • ETF sijoittaa maailman kolmeenkymmeneen suurimpaan yhtiöön, jotka toimivat vesi-infrastruktuurin, -hyödykkeiden tai veden käsittelylaitosten sektorilla, ja saavat vähintään 40 % liikevaihdostaan siitä.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa Yhdysvaltoihin, Japaniin sekä viiteen Euroopan maahan.
 • Top 5 -sijoitukset: Geberit Ag-Reg, Amerincan Water Works Co Inc, Xylem Inc, Veolia Environnement ja Masco Corp

Invesco Nasdaq Biotech

 • ETF sijoittaa bioteknologian ja lääketeollisuuden yhtiöihin.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Iso-Britanniaan ja Saksaan.
 • Top 5 -sijoitukset: Amgen Ord, Gilead Sciences Ord, Moderna Ord, Illumina Ord ja Biogen Ord.

iShares Ageing Population

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin, jotka saavat merkittävästi liikevaihtoa maailman vanhenevan väestön (60 vuotta ja sitä vanhemmat ihmiset) kasvavista tarpeista.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Novocure Ltd, Usd Cash, Tenet Healthcare Corp, Staar Surgical ja Denali Therapeutics Inc.

Amundi S&P Global Luxury

 • ETF sijoittaa suurin piirtein kahdeksaankymmeneen maailman suurimpaan luksustavarayhtiöön.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa pääosin Eurooppaan.
 • Top 5 -sijoitukset: LVMH Moet Hennessy, Tesla Inc, Kering, Richemont Cie Fin-R ja Daimler Ag.

iShares Global Clean Energy

 • ETF sijoittaa kehittyvien ja kehittyneiden markkinoiden yhtiöihin, jotka osallistuvat puhtaan energian tuotantoon tai uusiutuvan energian laiteteknologiaan.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Vestas Wind Systems, Orsted, Enphase Energy Inc, Uberdrola Sa ja Xcel Energy Inc.

L&G Battery Value-Chain

 • ETF sijoittaa elektro-kemiallisiin energian säilytysteknologioihin, sekä kaivosyhtiöihin, jotka louhivat akkujen toiminnan kannalta tärkeitä metalleja.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Eos Energy Enterprises Inc, Byd Co Ltd, Sebang Global Battery Co Ltd, Pilbara Minerals Ltd ja SolarEdge Technologies Inc.

Invesco KBW Nasdaq Fintech

 • ETF sijoittaa viiteenkymmeneen finanssialan teknologian parissa toimivaan yhtiöön.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa pääosin Yhdysvaltoihin.
 • Top 5 -sijoitukset: Equifax Ord, Transunion Ord, Nasdaq Ord, Msci Ord ja Moodys Ord.

Lyxor Global Gender Equality

 • ETF sijoittaa tasaisesti sataanviiteenkymmeneen ýhtiöön ympäri maailman, jotka vastaavat Equileapin kriteerejä sukupuolten välisen tasa-arvon suhteen.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Nordstrom Inc, Tapestry Inc, Royal Mail Plc, Societe Generale Sa ja Ford Motor Co.

L&G Cyber Security

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta-ala liittyy valtaosin kyberturvallisuuteen.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Blackberry Ltd, Proofpoint Inc, Cloudfare Inc, NortonLifeLock Inc ja CrowdStrike Holdings Inc.

iShares MSCI EM Consumer Growth

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka saavat suuria tai kasvavia tuloja kehittyviltä markkinoilta.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Tesla Inc, Tencent Holdings Ltd, Alibaba Group Holdings Ltd, Maituan ja Nasper Limited N Ltd.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

 • ETF sijoittaa yhtiöihin, jotka joko aktiivisesti käyttävät tai kehittävät lohkoketjuteknologiaa, tai joiden tuotteet hyötyvät lohkoketjuteknologiasta.
 • Maantieteellisesti rahasto sijoittaa ympäri maailmaa.
 • Top 5 -sijoitukset: Nvidia Corp, A.P. Moller Maersk A/S, Wipro Ltd, International Business Machines ja Nordea Bank Abp.

Megatrendi-ETF:ien vertailu ETF-työkalussa

Vertaillessa valitsemiamme megatrendi-ETF:iä, parhaat kokonaistehokkuuspisteet saa Amundi Nasdaq-100. ETF:n saamat pisteet ovat hyvät, sillä työkalun lähes kolmesta tuhannesta ETF:stä parhaat ansaitut kokonaistehokkuuspisteet ovat 85 pistettä. Vastaavasti huonoimmat tehokkuuspisteet ansainnut megatrendi-ETF First Trust Indxx Innovative Transactions & Process sijoittui kuitenkin työkalun huonoimman neljänneksen yläpuolelle 56 kokonaistehokkuuspisteellään.

Hallinnointikustannusten kannalta vertaillessa edullisimman ETF:n sijan saa myös eniten tuottoa tehnyt Lyxor Global Gender Equality, jonka hallinnointikustannukset ovat vaivaiset 0.20 prosenttia vuotuisesti. Edullisista kustannuksista huolimatta Lyxor Global Gender Equalityn kokonaistehokkuuspisteet jäävät valitsemiemme megatrendi-ETF:ien huonoimpaan kolmannekseen. Toisaalta vertailussa kalleimmat hallinnointikustannukset omaava L&G Cyber Security jäi kokonaistehokkuuspisteiltään myös listan huonoimpaan kolmannekseen, vielä Lyxorin ETF:n alapuolelle. Vertailusta on siis selkeästi nähtävissä, ettei hallinnointikustannuksen suuruus ole suoraan verrannollinen ETF:n kokonaistehokkuuteen.

Valitsemiamme megatrendi-ETF:iä pääset helposti vertailemaan ETF-työkalun Sijoitusideoita-välilehden takaa.

Johtopäätökset

Megatrendeihin sijoittavat ETF:t ovat todella tehokas tapa sijoittaa megatrendeistä hyötyviin tai niitä ajaviin yhtiöihin. Kuten tekemästämme vertailusta voi nähdä, megatrendi-ETF:t ovat tehokkuudeltaan todella kilpailukykyisiä. Megatrendit vaikuttavat markkinoihin todella pitkällä aikavälillä, joten niihin sijoittavien ETF:ien voidaan arvioida tekevän tuottoa juuri pitkässä juoksussa. Tästä syystä megatrendi-ETF:t soveltuvat hyvin pitkäaikaiseen säästämiseen.

Megatrendi-ETF:t eivät vain rajoitu valitsemiimme viiteentoista rahastoon, vaan megatrendeistä hyötyviä ETF:iä on olemassa lukuisia lisää. Perehtymällä lisää megatrendeihin, voi sijoittaja löytää itselleen sopivan rahaston, jonka omistamat yhtiöt vastaavat sijoittajan arvoja ja tavoitteita.

Löydä sijoitustyyliisi sopivat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta

Sijoittaja.fi:n ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2 500 ETF:ää. ETF-työkalu pisteyttää ETF:t ja lajittelee ne tehokkuuden perusteella. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja. 

Tutustu ETF-työkaluun!

Alkuperäinen teksti on julkaistu Sijoittaja.fi:ssä 16.1.2019.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy