Sijoita megatrendeihin – Vertailussa parhaat megatrendi-ETF:t

Tutkimme parhaat megatrendeistä hyötyvät ETF-rahastot vuodelle 2019. Otimme vertailuun mukaan 15 parasta megatrendi-ETF:ää, ja analysoimme niiden sisällön läpikotaisin sijoittajan näkökulmasta. Mitkä ovat parhaat megatrendi-ETF:t?

ETF Globaalit megatrendit megatrendi sijoitusideat

Miksi megatrendeihin kannattaa sijoittaa

Megatrendi tarkoittaa pitkäkestoista isoa rakenteellista muutosta, joka vaikuttaa yhteiskuntarakenteisiin, muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja yritysten valtasuhteita.

Havaittuja megatrendejä ovat:

 • Kaupungistuminen
 • Varallisuuserojen kasvu
 • Muutokset väestön ikärakenteessa
 • Naisten aseman ja tasa-arvon parantuminen
 • Innovaativiset teknologiat, kuten robotiikka ja automaatio sekä digitalisaatio
 • Luonnonvarojen väheneminen
 • Kehittyvien markkinoiden kasvava kulutus

Maailmassa on koettu isoja muutoksia aiemminkin. Maatalouden kehitys, teollistuminen, internet. Nämä kaikki ovat muuttaneet kuluttajien ja yritysten elämää. Sijoittajan näkökulmasta tärkein on se, että yhtiöt, jotka ovat pystyneet hyödyntämään megatrendit, ovat kasvaneet suuriksi ja yhtiöt, jotka ovat haranneet muutosta vastaan, ovat kutistuneet pieniksi tai hävinneet maailman kartalta.

Megatrendisijoittaja sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihto, tulos ja siten myös markkina-arvo ovat merkittävästi nykyistä korkeampia 5-10 vuoden kuluttua. Toinen hyöty on se, että megatrendisijoittaja välttää negatrendisijoittamisen eli sijoittamisen yhtiöihin, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä laskee.

Käynnissä olevan muutoksen voi visualisoida tarkastelemalla S&P 500 -indeksin 10 suurimman yrityksen listaa nyt ja kaksikymmentä vuotta sitten. USA:n TOP4-osakkeet (ennen vuoden 2018 korjausliikettä kaikki TOP5-osakkeet) ovat yhden megatrendin, digitalisaation, kärkiyhtiöitä maailmassa.

Miten megatrendeihin voi sijoittaa?

Megatrendeistä ja niiden vaikutuksista on paljon tutkimusraportteja ja analyyseja. Sijoittajan kannalta olennaista on löytää sijoituskohteet, jotka hyötyvät megatrendeistä. Tässä artikkelissa olemme esitelleet tapoja löytää digitalisaatiosta hyötyvät osakkeet.

Osakkeita poimiessa sijoittajan haasteena on se, että monet pörssiyritykset kertovat strategiassaan hyötyvänsä jostakin megatrendistä. Sijoittajan tehtäväksi jää arvioida yhtiön kilpailuasema ja megatrendin todellinen vaikutus yhtiön kilpailuasemaan.

Esimerkiksi KONE hyötyy kaupungistumisesta. Yhtiön liikevaihto kasvoikin vuodesta 2011 vuoteen 2015 yli 65 %:ia. Kasvu tuli kehittyviltä markkinoilta, erityisesti Kiinasta. Vastaavasti vuosina 2015-2018 kasvu oli vain 4,5 %. Megatrendi ei ole kadonnut mihikään, mutta rakentamisvauhti Kiinassa on vetänyt happea. Lue, mitkä ovat Helsingin pörssin megatrendiosakkeet.

ETF:t megatrendisijoittajan avuksi

Megatrendeistä kiinnostuneelle sijoittajalle on tarjolla paljon mielenkiintoisia ETF-rahastoja. Megatrendi-ETF:ien hyödyt:

 • Taustalla valistunut strategia osakkeiden valintaan
 • Yhdellä sijoituksella hajautus useaan megatrendiosakkeeseen
 • Läpinäkyvä ja hyvä likviditeetti (ETF on helppo ostaa ja myydä)
 • Matalat kustannukset verrattuna perinteisiin rahastoihin.

Haasteena parhaissa megatrendiosakkeissa ja siten niitä omistavissa ETF:issä on, että arvostuskertoimet nousevat usein korkeiksi.

Parhaat megatrendi-ETF:t

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut lainsäädäntö esti ei-ammattimaisilta sijoittajilta yhdysvaltalaisiin ETF-rahastoihin sijoittamisen. Suomalaisten sijoittajien harmiksi valtaosa megatrendi-ETF:istä on listattu ainoastaan Yhdysvalloissa. Onneksi tilanne on parantunut hieman viimeisen vuoden kuluessa uusien ETF-lanseerauksien myötä.

Seuloimme lävitse kaikki ETF-työkalun Megatrendi-ETF -rahastot, ja valitsimme 15 megatrenditeemaan tehokkaimmat eurooppalaiset ETF-vaihtoehdot. Joukosta karsittiin erittäin pienet ETF-rahastot, joihin kohdistuu merkittävä riski ETF-rahaston sulkemisesta. Lisäksi kävimme lävitse ETF-rahastojen sisällöt, jottei ETF-rahastoissa tule liiallista sisällöllistä päällekkäisyyttä toistensa tai esimerkiksi tehokkaampien suurten indeksi-ETF:ien kanssa.

Nämä 15 megatrendeistä hyötyvää ETF:ää pääsivät mukaan vertailuun (suluissa Euroopan päälistauspaikan ticker ja Saksa-listauksen ticker Nordnetissä):

 • Internet ja teknologia: Amundi Nasdaq-100 (ANX.PA, Nordnet: 6AQQ)
 • Luksus ja varallisuuserojen kasvu: Amundi S&P Global Luxury (GLUX.PA, Nordnet: GLUX)
 • Tekoäly: Amundi STOXX Global Artificial Intelligence (GOAI.PA, Nordnet: GOAI)
 • Blockchain-teknologia: First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (BLOK.L)
 • Fintech: Invesco KBW NASDAQ Fintech (SOFTEK.L)
 • Bioteknologia: Invesco Nasdaq Biotech (SBIO.L)
 • Väestön ikääntyminen: iShares Ageing Population (ISAGES.L, Nordnet: 2B77)
 • Automatisaatio ja robotiikka: iShares Automation & Robotics (RBTX.L, Nordnet: 2B76)
 • Digitalisaatio: iShares Digitalisation (DGIT.L, Nordnet: 2B79)
 • Puhdas energia: iShares Global Clean Energy (INGR.L, Nordnet: IQQH)
 • Kehittyvien markkinoiden kasvava kulutus: iShares MSCI EM Consumer Growth (CEMG.L, Nordnet: CEMG)
 • Akkuteknologia: L&G Battery Value-Chain (BATG.L, Nordnet: BATE)
 • Kyberturvallisuus: L&G Cyber Security (ISPY.L, Nordnet: USPY)
 • Sukupuolten tasa-arvo: Lyxor Global Gender Equality (LYELLE.PA, Nordnet: ELLH)
 • Puhdas vesi: Lyxor World Water (LYWAT.L, Nordnet: LYM8)

Vertailussa parhaat Megatrendi-ETF:t – mikä Megatrendi-ETF on houkuttelevin?

Pisteytimme megatrendi-ETF:t neljän eri osa-alueen perusteella:

 1. tutkimme megatrendi-ETF:ien osakeomistuksia ja osakkeiden arvostustasoja,
 2. vertailimme megatrendi-ETF:ien tuottoja ja trendejä, sekä
 3. analysoimme sijoituskohteena olevia sektoreita ja
 4. maantieteellisiä alueita kehittämällämme monifaktorimallilla.


Haluatko lukea koko artikkelin?


Tämä sisältö on avoinna vain Sijoittaja.fi -jäsenille.
Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi sijoittajan kaikki työkalut ja lukuoikeuden sisältöön.
Tämä osio ei kuulu Osakesäästötilipalveluun.


VERTAILE JÄSENYYKSIÄ!

Oletko jo Sijoittaja.fi -jäsen? Kirjaudu:SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy