Tekoälyn integrointi tulee viemään robotiikkasovellukset uudelle tasolle

Tekoälyn ja robotiikan integraatio, eli AI-robotiikka on näkemyksemme mukaan nouseva megatrendi. Haastattelimme alalla toimivan yhtiön Acuvin johtoa, ja kysyimme sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä Ai-robotiikan potentiaalista.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Tekoälyn ja robotiikan integraatio, eli AI-robotiikka on näkemyksemme mukaan nouseva megatrendi. Haastattelimme alalla toimivan yhtiön Acuvin johtoa, ja kysyimme sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä Ai-robotiikan potentiaalista.

Tekoäly ja sen kehitys ovat kiistämättä yksi sijoittamisen tärkeimmistä megatrendeistä tänä vuonna. Koneoppiminen ja tekoäly ovat raivanneet vuodessa tiensä lähes kaikkien suomalaisten arkeen, ja on lähes varmaa, ettei sen kehitys pysähdy tähän. Yksi mielenkiintoisimmista ja potentiaalisimmista kehityskohteista on tekoälyn ja robotiikan integraatio, eli AI-robotiikka.

Meidän näkemyksemme mukaan AI-robotiikka on vahvasti nouseva megatrendi. Halusimme perehtyä tarkemmin alan yhtiöihin ja hieman yllättäen huomasimme, ettei tässä megatrendissä mukana olevia yhtiöitä tarvitse lähteä hakemaan valtamerten takaa. Yksi AI-robotiikkaan vahvasti liitoksissa oleva yhtiö on ruotsalainen Acuvi AB, jossa on mukana myös suomalaista osaamista.

Haastattelussa Acuvilta Mikko Vähäsöyrinki

Saimme mahdollisuuden haastatella Acuvin Lifescience Instrumentation liiketoiminta-alueen johtajaa Mikko Vähäsöyrinkiä, ja kysyä häneltä sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä AI-robotiikan megatrendistä. Vähäsöyrinki avasi myös hieman Acuvin näkymiä tässä teknologiamurroksessa.

Kirjoitimme tekoälyn ja robotiikan integraatiosta tulevaisuuden megatrendinä. Allekirjoitatteko väitteen?

Kyllä. Olemme vakuuttuneita, että tekoälyn integrointi tulee viemään automaatio- ja robotiikkasovellukset täysin uudelle tasolle. Kaupallisesti saatavilla olevat teknologiat mahdollistavat tekoälyn integroinnin alati pienemmässä koossa ja halvemmalla, mikä tukee tätä megatrendiä.

Miten näette tekoälyn ja robotiikan integraation kehittyvän lähivuosina?

AI-robotiikan sovellukset laajenevat asteittain korkeamman lisäarvon niche-sovelluksista kohti yleisempiä teollisia, terveydenhuollon ja kuluttajamarkkinan sovelluksia. Kasvava liiketoiminnan volyymi ja investoinnit kiihdyttävät kehitystä edelleen. Uskomme, että kehitys tulee olemaan ennakoitua nopeampaa, kuten kaikissa teknologiamurroksissa.

Mitkä tekijät ajavat markkinan kasvua?

Markkinan kasvua tukevat luonnollisesti kehittyvä teknologia sekä yhteiskunnalliset muutokset, kuten epäsuosittujen töiden ja tehtävien automatisointi. Näiden lisäksi oleellista markkinan kasvulle on tekoälyn tuoma aito lisäarvo perinteisempiin automaatioratkaisuihin verrattuna. Tämä tulee erottamaan hypen kestävästä uudesta liiketoiminnasta. Uusien ja vaativampien sovellusten lisäksi tekoäly mahdollistaa jo käytössä olevien automaatioiden toteuttamiseen tehokkaammin ja joustavammin.

Millä aloilla näette suurimmat mahdollisuudet AI-robotiikalle?

Pitkällä aikavälillä on vaikea nähdä aloja, missä mahdollisuus ei olisi suuri. Jo nykyinen teknologia mahdollistaa läpimurtoja valmistavasta teollisuudesta aina terveydenhuollon palvelurobotteihin sekä vaativien erikoissovellusten automatisointiin asti.

Miten Acuvi on mukana tässä megatrendissä?

Acuvi on korkeanteknologian yhtiönä ollut pitkään mukana tekoälyn ja robotiikan sovelluksissa, ja nousevalla megatrendillä on Acuville strategista merkitystä. Olemme esimerkiksi uudistamassa Acuvin piezo-moottorien ja tarkan liikuttamisen ohjausratkaisuja, mikä luo mahdollisuuksia tekoälyn integrointiin moottoreista järjestelmätasolle.

Acuvin kehittämiä ratkaisuja kuitenkin käytetään jo AI-robotiikan projekteissa. Acuvin OEM-asiakkaisiin lukeutuu alansa johtavia yrityksiä, jotka hyödyntävät tekoälyä esimerkiksi robottiavusteisessa kirurgiassa tai diagnostiikan sovelluksissa. Instrumentaatio -liiketoiminnassa Acuvilla on puolestaan strategisia kumppanuuksia IVF-markkinan tekoälyn ja robotiikan sovelluksissa, joille Sensapexin järjestelmätason tuotteet tarjoavat integroidun teknologia-alustan.

Miten Acuvi näkee tekoälyn ja robotiikan integraation tuovan lisäarvoa asiakkailleen?

Acuvin ratkaisut mahdollistavat asiakkaille tekoälyn integroimisen robotiikkaan. Yksi konkreettinen esimerkki Acuvin OEM asiakkaiden sovelluksista on robottiavusteinen kirurgia, jossa robotti laajentaa kirurgin toimintakykyä. Robottiavusteinen kirurgia mahdollistaa tarkempien ja vähemmän invasiivisten leikkausten tekemisen, mikä taas parantaa hoidon laatua ja pyrkii nopeuttamaan potilaan paranemisprosessia.

IVF-markkinan sovelluksissa Acuvi jakaa kumppaneiden kanssa yhteisen tulevaisuuden vision. Mikrohedelmöityshoidon automatisointi tulee niin ikään parantamaan hoidon laatua ja laskemaan sen kustannusta, jolloin hoidolla voidaan tulevaisuudessa tavoittaa kaikki siitä hyötyvät. Tällä hetkellä mikrohedelmöityshoitojen kattavuuden on arvioitu olevan vain noin kymmenen prosenttia todellisesta tarpeesta.

Acuvi on listattu Tukholman pörssiin

Acuvi on listattu Tukholmassa Nasdaq First North Growth Market -listalle. Kaupankäyntitunnus, jolla osake löytyy osakevälittäjien sivuilta on ACUVI.

Lue aikaisemmin kirjoittamamme laajempi analyysi Acuvin osakkeesta tästä!

Tutustu Acuvin sijoittajasivuihin

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: UPM-Kymmenen lähitulevaisuuden näkymät vaikuttavat lupaavilta
Analyysi: Stora Enson tulos ennakoitua paremmalla tasolla
Analyysi: Huhtamäen osake laskussa, vaikka liiketulos ylitti ennusteen
Rahastotyökalu
Sijoittajan valinnat