AI

Tekoälyn integrointi tulee viemään robotiikkasovellukset uudelle tasolle

Tekoälyn ja robotiikan integraatio, eli AI-robotiikka on näkemyksemme mukaan nouseva megatrendi. Haastattelimme alalla toimivan yhtiön Acuvin johtoa, ja kysyimme sijoittajia kiinnostavia kysymyksiä Ai-robotiikan potentiaalista.

Intuitive Surgical Inc yhdistää AI-robotiikan terveydenhoitoon

Intuitive Surgival Inc kehittää ja valmistaa robottiavusteisia leikkausjärjestelmiä, sekä muita robotiikkaa hyödyntäviä terveysteknologian laitteita. Yhtiö on viime vuodesta lähtien integroinut tekoälyä sen laitteisiin ja palveluihin.

Tekoälyn ja robotiikan integraatio – megatrendi, jota sijoittaja ei voi sivuuttaa

Tekoälyn integraatio robotiikkaan kehittyy huimaa vauhtia. AI-robotiikka voikin nousta seuraavaksi merkittäväksi megatrendiksi, josta sijoittajan kannattaa olla tietoinen.