Miten Helsingin pörssi on tuottanut pitkässä juoksussa?

Vuosi 2023 on ollut melko synkkä suomalaisille osakkeille, mutta miltä Helsingin pörssin tuotot näyttävät viimeisen 20 vuoden ajalta?

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Vuosi 2023 on ollut melko synkkä suomalaisille osakkeille, mutta miltä Helsingin pörssin tuotot näyttävät viimeisen 20 vuoden ajalta?

Helsingin pörssin pitkän aikavälin kehitys

Vuosi 2023 on kulunut Helsingin pörssissä melko alakuloisissa tunnelmissa, mutta miltä Helsingin pörssin tuotot näyttävät, kun tarkastellaan pidempää ajanjaksoa?

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty OMX Helsinki ja OMX Helsinki Cap -indeksien, sekä vertailuna Euro Stoxx 50 -indeksin kehitys viimeisen 20 vuoden ajalta hintaindekseillä mitattuna. Kuvaajasta nähdään, että vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen OMX Helsinki Cap -hintaindeksi on tuottanut selvästi Helsingin pörssin yleisindeksiä ja Euroopan suuryhtiöistä koostuvaa Euro Stoxx 50 -indeksiä paremmin.

OMX Helsinki Cap -indeksi on painorajoitettu versio OMX Helsinki -indeksistä, ja siinä yhden osakkeen maksimipaino on rajattu 10 %:iin indeksin kokonaismarkkina-arvosta.

Miten osinkojen huomioiminen vaikuttaa?

Hintaindeksien ongelmana on se, että ne eivät huomioi yhtiöiden maksamia osinkoja, jotka usein vaikuttavat merkittävästi sijoittajan saamaan kokonaistuottoon. Kaikista indekseistä on kuitenkin saatavilla kokonaistuottoindeksit, jossa myös osingot on huomioitu indeksin tuotoissa. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty indeksien kokonaistuottoindeksit viimeisen 20 vuoden ajalta.

Kokonaistuottoindekseillä mitattuna OMX Helsinki Cap on tuottanut 20 vuodessa vakuuttavat 523,6 %, missä vuotuinen tuotto on jopa 9,6 %. Kokonaistuotoilla mitattuna myös OMX Helsinki -indeksi on tuottanut Euro Stoxx 50 -indeksiä paremmin, mutta näillä indekseillä vuotuinen tuotto on jäänyt noin 6–7 % tienoille.

Indeksien kokonaistuotot viimeisen 20 vuoden ajalta

Indeksien tuotot vuosittain

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuodesta 2004 eteenpäin kokonaistuottoindeksien vuosittaiset tuotot, ja värikoodein näkee mikä indeksi on tuottanut parhaiten minäkin vuonna (vihreä = paras tuotto, keltainen = toiseksi paras, punainen = heikoin tuotto). Taulukosta nähdään, että 20 vuodesta OMXH Cap -indeksi on tuottanut parhaiten jopa kymmenenä vuotena, kun taas Euro Stoxx 50 on jäänyt viimeiseksi kymmenenä tarkasteluvuotena. Viimeisen kahden vuoden aikana Stoxx 50 on tosin pärjännyt Helsingin pörssin indeksejä paremmin.

Kokonaistuottoindeksien tuotot vuosittain mitattuna

Nokian vaikutus indeksien tuottoihin

Syy, miksi OMX Helsinki Cap on tuottanut selvästi Helsingin pörssin yleisindeksiä paremmin viimeisen 20 vuoden aikana löytynee Nokiasta, joka edusti 2000-luvun alussa merkittävää osaa Helsingin pörssin kokonaismarkkina-arvosta, joten sillä oli myös merkittävästi suurempi vaikutus markkina-arvopainotettuun OMX Helsinki -indeksiin verrattuna OMX Helsinki Cap -indeksiin, jossa maksimipaino on rajattu 10 prosenttiin. Nokian lasku sekä it-kuplassa että finanssikriisin jälkimainingeissa on osunut siis kovempaa OMX Helsinki -indeksin kehitykseen, ja edellisestä taulukosta nähdäänkin kuinka OMX Helsingin tuotto on jäänyt muista jälkeen vuosina 2008, 2009, 2011 ja 2012. Viimeisen 10 vuoden aikana näiden kahden indeksin tuotot ovat vastanneet lähemmin toisiaan.

Vaikka suomalaisia sijoittajia on voinut ahdistaa Helsingin pörssin heikkous kuluneen vuoden aikana, nähdään kuvaajista, että pitkässä juoksussa Helsingin pörssin osakkeet ovat kuitenkin yltäneet vakuuttaviin tuottolukuihin, ja että osingoilla on merkittävä vaikutus sijoittajan saamaan kokonaistuottoon. Elokuun 2023 lopussa myös suomalaiset indeksit saivat nostetta, ja olemme myös aikaisemmin pohtineet, milloin myös suomiosakkeet kääntyvät kunnolla nousuun.

Sinua voisi kiinnostaa
Tuloskauden parhaat suoritukset – vertaile tuloksia Osaketyökalulla
Analyysi: Harvia jäi hieman ennusteista – kannattavuus vahvalla tasolla
Sijoittaja.fi:n katsaus IPO:ihin
Suomi Fundamentti -mallisalkku
WIMAO
Sijoittajan valinnat