Listaamattomilla yrityslainoilla 10% tuotto – Päivitys Q3/2021

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

SijoittajaPRO Corporate Financen sijoittajat tekevät vieraan- ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia kannattaville kasvuyrityksille. Lainoista on muodostettu mallisalkku. Katso mallisalkun tuottokehitys ja kvartaalikatsaus.

Listaamattomiin yrityslainoihin sijoittava mallisalkku

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkku on SijoittajaPRO Corporate Financen mallisalkku suomalaisten pk-yritysten lainoista. Salkun historiaa on seurattu vuoden 2017 alusta. SijoittajaPRO Corporate Finance on toteuttanut lainakierroksia yhteensä noin 21,9 Meur edestä ja sijoituksia on tehty 68 lainaan, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 320 000 euron keskikierrosta. Historiasta on muodostettu simuloitu mallisalkku oletuksella, että jokaiseen lainaan olisi sijoitettu 10 000 €.

Rahoitus on tyypillisesti lainaa jatkuvan kassavirran yhtiöille kuukausittaisella takaisinmaksulla tai projekti- ja sopimuslainoja, missä laina maksetaan kertalyhenteisenä. Kummassakin lainatyypissä jokin tuleva kassavirta yleensä erityispantataan lainan vakuudeksi. Lainojen takaisinmaksun perustuessa tuleviin kassavirtoihin, on kohdeyhtiön täytynyt pystyä osoittamaan kannattavuutensa. Lainoja ei siis anneta kaikista varhaisimmassa vaiheessa oleville yhtiöille. Lisäksi lainoihin pyritään saamaan vakuudeksi myös yrittäjän henkilötakaus.

TyyppiTakaisinmaksuMatureteetti (kk)Korko
MRR-kassavirtarahoitusKuukausilyhenteinen6-367-13%
Projekti- ja sopimuslainoitusKertalyhenteinen3-247-13%

MRR = Monthly recurring revenue

Salkun historia

Lainakierroksia on tähän mennessä tehty 68 kappaletta ja viime vuonna tehtiin 17 lainaa. Tällä vauhdilla ja lainojen 1,43 vuoden keskimaturiteetilla saadaan, että salkussa on koko ajan keskimäärin noin 24 lainaa.

Yhden lainan paino 24 lainan salkussa vastaa noin 4,2 prosenttia salkun pääomasta. Todellisuudessa uudet lainat vastaavat suurempaa osaa salkun riskistä, koska niissä on koko lainakohtainen allokaatio ja vanhemmista lainoista on maksettu jo osa pois.

Salkun tuotto ja riski

Vuoden 2017 alusta alkaen lainoissa on tullut vain yksi alaskirjaus. Tämä alaskirjaus huomioiden koko salkun historiallinen IRR% on noin 10,0%.

Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun lainat ovat kuukausilyhenteisiä, mikä laskee riskiä, koska lainapääomat alkavat lyhentyä heti. Kuukausilyhenteisissä lainoissa tiedetään nopeammin, jos yhtiöllä on maksuongelmia, jolloin voidaan ryhtyä ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Listaamattomilla yrityslainoilla tuotto on ollut erittäin tasaista poislukien yksi alaskirjaus. Mahdollisten alaskirjausten takia suorissa listaamattomissa yrityslainoissa hajautus on erittäin tärkeää, mistä voit lukea aihetta avaavassa artikkelissa.

Kuva 1. Suorien listaamattomien yrityslainojen salkun tuottokehitys on tasaista poislukien yksi alaskirjaus historiassa.

Samassa veneessä sijoittajien kanssa

Listaamattomien yrityslainojen luottoriskiä alentaa myös se, että SijoittajaPRO Corporate Finance sijoittaa itse tekemiinsä lainoihin samoilla ehdoilla kanssasijoittajien mukana. Sijoittajien kanssa ollaan samassa veneessä, sillä jokainen mahdollinen tappio on SijoittajaPRO Corporate Financen omasta pussista pois.

Lainakierrokset
Kierrokset 68 kpl*10 000 eur)680 000 €
Avointa pääomaa jäljellä179 598,76 €
Lainanlyhennykset490 401,24 €
Saadut korot47 693,03 €
Korkosaatavat14 130,63 €
Keskimääräinen IRR% (ml. alakirjaus)10,03 %
Matureteetti (vuotta)1,431
Duraatio (vuotta)0,899

Kuva 2. Yhteenveto sijoituksista. Duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Todellinen duraatio on siis hieman ilmoitettua alhaisempi, kun lainoja maksetaan takaisin.

Suorien listaamattomien yrityslainojen mallisalkun eritysipiirre on siinä, että kun lainat lyhenevät kuukausittain ja maturiteetti on lyhyt, niin duraatio on alhainen. Duraatio tarkoittaa kassavirtojen keskimääräistä takaisinmaksuhetkeä.

Todellisuudessa salkun duraatio on taulukon 0,899 duraatiota alhaisempi, koska duraatio on laskettu lainoista lainaamishetkellä. Luku kuvastaa sitä, että keskimäärin koko salkun lainanlyhennykset ja korot maksetaan sijoittajalle 0,89 vuoden eli 10 kuukauden ja 20 päivän päästä.

Saman näkee alla olevasta kuvasta. Jos sijoittaja ei tee uusia sijoituksia 30.9.2021 jälkeen niin 30.9.2021 hetken 179 tuhannen euron pääomasta jäljellä on tammikuussa 2023 n. 60 tuhatta euroa ja tammikuussa 2024 n. 10 tuhatta euroa. Vaikka suorat yrityslainat ovat luonteeltaan epälikvidejä sijoituksia, ei pääoma ole kiinni pitkään listaamattomien yrityslainojen mallisalkussa alhaisesta duraatiosta johtuen.

Kuva 3. Listaamattomien yrityslainojen mallisalkun sitoutunut pääoma per 30.9.2021.

Toinen listaamattomien yrityslainojen mallisalkun erityispiirre on siinä, että rahoja kutsutaan vain, kun uusia lainakierroksia tulee, mikä johtaa siihen, että Cash-drag on erittäin alhainen. Cash-drag tarkoittaa sitä, että sijoitettavaksi tarkoitetut rahat eivät ole sijoitettuna. Mitä enemmän rahaa seisoo tilillä, sitä huonompi on salkkusi sijoitetun pääoman tuotto.

SijoittajaPRO Corporate Financen järjestämän valtakirjamallin vuoksi rahoja kutsutaan aina uuden kierroksen syntyessä periaatteessa samaan tapaan kuin esimerkiksi suljetuissa rahastoissa, joissa ensin haetaan sijoittajilta sijoitussitoumukset ja rahat kutsutaan sijoituskohteisiin vasta, kun näköpiirissä on uusia lainakierroksia.

Kolmas kvartaali

Vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla uusia sijoituksia tehtiin 5 kappaletta, mikä on hieman vuotuisen keskiarvotahdin yläpuolella. Lainat olivat kooltaan keskimäärin noin 280 TEUR, mikä on aavistuksen historiallisen keskiarvon alapuolella.

Kvartaalin aikana kolme lainaa maksettiin kokonaan pois. Hiljaisemman kesäkauden vuoksi lainoja lyheni ja korkomaksuja saatiin kvartaalin aikana hieman enemmän kuin uusia sijoituksia tehtiin, joten käteissaldon muutos oli positiivinen.

30.6.2020.-30.9.2021
Sijoitukset 1.1.2027 lähtien68
Avoimet sijoitukset 30.9.202128
Uudet sijoitukset Q3/20215
Päättyneet sijoitukset Q3/20213
Lainanlyhennykset61 334,49 €
Koronmaksut5 955,32 €

Kuva 4. Kvartaalin 3 sijoitukset.

Lainasalkussa on edellisen kvartaaliraportin tapaan samat kolme maksuviivästystä. Kyseisillä yhtiöillä on aiemminkin ollut tapana maksaa lyhennyseriä hieman myöhässä.  Näistä kahteen lainaan saatiin suorituksia syyskuun aikana viivästyskorkoineen, joten rästit lyhenivät merkittävästi. Lainat ovat kuitenkin edelleen myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.

On normaalia, että osan yhtiöistä maksut ovat aina katsastushetkellä myöhässä. SijoittajaPRO Corporate Financen aktiivisilla perintätoimilla lainojen tila palautuu yleensä tilan, jossa maksut eivät ole myöhässä. Samanlaista maksukäyttäytymistä, että osa lainoista on aina myöhässä, mutta ne palautuvat myöhemmin ajallaan tilaan olemme havainneet myös EstateGurun mallisalkussa.

Alla olevasta kuvaajasta näkee, kuinka uusimpiin lainoihin kohdistuu eniten riskiä, koska pidempään salkussa olleet lainat ovat maksaneet osan lainastaan takaisin. Kymmenen viimeisintä lainaa vastaavat noin 51% salkun pääomasta. 

Kuva 5. Lainojen jakauma

Millaiselle sijoittajalle yrityslainat sopivat?

Suorat yrityslainat sopivat sijoittajalle, joka hakee korkeampaa tuottoa korkosijoituksista, kuin mitä listatulla markkinalla on saatavissa nykyisessä markkinatilanteessa.

Suorat yrityslainat hajauttavat sijoitussalkkua, koska niiden tuotot eivät korreloi täysin listattujen osake- ja korkomarkkinoiden tuottojen kanssa.

Valtakirjalla varmistat pääseväsi mukaan uusiin lainakierroksiin

Mikäli haluat saada hajautusta mallisalkun listaamattomiin yrityslainoihin ja että mallisalkun kaltainen hajautus toteutuu, harkitse valtakirjamallia. Valtakirjassa sijoittaja valtuuttaa SijoittajaPRO Corporate Financen tekemään puolestasi sijoituksen jokaiseen lainakierrokseen.

Minimi kokonaissijoitussumma valtakirjoissa on 50 000€, mikä jakautuu vähintään 15 lainaan ajan myötä. Sijoitus yhtä lainaa kohti on 2500-5000€ ja sijoitukset tehdään 12-18 kuukauden aikana, joten koko summaa ei tarvitse sijoittaa kerralla vaan rahaa kutsutaan sisään lisää aina tarvittaessa. Ole suoraan yhteydessä SijoittajaPRO Coporate Financen edustajiin mikäli valtakirjamalli kiinnostaa.

Ja mikäli haluat uusista kierroksista tiedon sähköpostiisi, liity mukaan SijoittajaPRO Corporate Financen listalle alla!

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Osaketyökaluun lisätty joukko uusia osakkeita – Mukana Mandatumin osake
Sijoittajan valinnat